Невизначена Категорія /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 21/15-16/129/08-12/57/09-25/142/09

Дата ухвалення рішення:
02.02.2010
Зареєстровано:
20.03.2010
Cуддя:
Заріцька А.О.
Оприлюднено:
23.03.2010
Категорія справи:
Невизначена Категорія
Суд:
Вищий господарський суд України
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ02 лютого 2010 р. № 21/15-16/129/08-12/57/09-25/142/09


Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:


головуючогоУдовиченка О.С.,

суддівЗаріцької А.О.,

Міщенка П.К.

розглянувши касаційну скаргу фізичної особи ОСОБА_4, товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича та сільськогосподарська фірма "ІНК Магістр ЛТД"

на постанову

та постанову

господарського суду Запорізької області від 18 серпня 2009 року

Запорізького апеляційного господарського суду від 2 листопада 2009 року

у справі

господарського суду

№ 21/15-16/129/08-12/57/09-25/142/09

Запорізької області

за заявою

голова комітету кредиторів

ліквідатор
сільськогосподарського виробничого кооперативу "Агрофірма "Зоря"

Романенко В.В. (ТОВ "Лізінг-Центр")

Лясковець О.В.

провизнання банкрутом


за участю представників: фізичної особи ОСОБА_4,

В С Т А Н О В И В :

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 16 грудня 2004 року за заявою сільськогосподарського виробничого кооперативу "Агрофірма "Зоря" (далі –СВК "Агрофірма "Зоря") порушено провадження у справі № 21/15 про його банкрутство.

Ухвалою від 13 липня 2007 року затверджено план санації боржника, продовжено строк санації до 20 грудня 2007 року.

Постановою господарського суду Запорізької області від 12 грудня 2007 року СВК "Агрофірма "Зоря" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Атаманенко С.В.

Постановою Запорізького апеляційного господарського суду від 12 лютого 2008 року постанову господарського суду Запорізької області від 12 грудня 2007 року залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 20 травня 2008 року постанову господарського суду Запорізької області та постанову суду апеляційної інстанції від 12 лютого 2008 року скасовано, справу передано на розгляд до господарського суду Запорізької області.

Скасовуючи постанову місцевого суду про визнання боржника банкрутом, господарський суд касаційної інстанції зазначив, що не було досліджено поданого керуючим санацією звіту, заперечень кредитора ОСОБА_4, питання виконання інвестором плану санації, розмір задоволених (незадоволених) вимог кредиторів, не вирішено питання про затвердження звіту керуючого санацією або про продовження санації, тому визнав висновки суду першої інстанції про визнання боржника банкрутом передчасними.

Постановою господарського суду Запорізької області від 18 серпня 2009 року (суддя Юлдашев О.О.) боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено Лясковця О.В.

Постановою Запорізького апеляційного господарського суду від 2 листопада 2009 року (колегія суддів у складі: Кричмаржевський В.А. –головуючий, Мойсеєнко Т.В., Яценко О.М.) апеляційна скарга фізичної особи ОСОБА_4 та ТОВ "Науково-виробнича та сільськогосподарська фірма "ІНК Магістр ЛТД" залишена без задоволення, а постановою господарського суду від 18 серпня 2009 року залишена без змін.

ОСОБА_4 і ТОВ "Науково-виробнича та сільськогосподарська фірма "ІНК Магістр ЛТД" з касаційною скаргою звернулися до Вищого господарського суду України, і просять постанову Запорізького апеляційного господарського суду від 2 листопада 2009 року та постанову господарського суду Запорізької області від 18 серпня 2009 року скасувати, а справу - передати на розгляд до господарського суду першої інстанції.

В обґрунтування касаційної скарги заявники посилаються на те, що судами при винесенні оскаржуваних постанов порушено норми матеріального та процесуального права, зокрема: ст. 43 ГПК України, ст. 21 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі –Закон).

Перевіривши матеріали справи та доводи касаційної скарги, перевіривши правову оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального і процесуального права, колегія суддів Вищого господарського суду України дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою господарського суду Запорізької області затверджено план санації СВК "Агрофірма "Зоря", згідно якого інвестором виступило ТОВ "Лізинг-Центр", строк санації продовжено до 20 грудня 2007 року. За результатами оцінки стану реалізації плану санації боржника комітет кредиторів вбачав підстави для припинення процедури санації і перехід до ліквідаційної процедури. Рішення це про комітет кредиторів приймав неодноразово.

Судами встановлено, що 15 травня 2009 року було обрано новий склад комітету кредиторів з трьох осіб: ТОВ "Лізінг-Центр", м. Донецьк, ТОВ "Донбасенергобуд", м. Донецьк, та Пологівське відділення № НОМЕР_1 "Державний ощадний банк України", того ж дня комітет кредиторів прийняв рішення про припинення процедури санації, перехід до ліквідаційної пароцедури і вирішив питання про кандидатуру ліквідатора, матеріали справи містять протокол зборів кредиторів № 2/09 від 15 травня 2009 року та протокол засідання комітету кредиторів № 1/09 від 15 травня 2009 року (т. 19 а.с. 27, 43).

Як вбачається з протоколу 2/09 від 21 липня 2009 року комітетом кредиторів було вирішено подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом, призначення ліквідатором боржника арбітражного керуючого Лясковця О.В., при цьому: "за" проголосували всі члени комітету кредиторів, заслуховування звіту керуючого санацією Деревянко І.О. було унеможливлене її неявкою на засідання комітету кредиторів (т. 19 а.с. 72).

До господарського суду Запорізької області 18 травня, 22 липня, 7 серпня 2009 року надійшли клопотання від голови комітету кредиторів про розгляд питання про відкриття процедури ліквідації та призначення ліквідатором Лясковця О.В., які мотивовані наявністю неодноразових рішень комітету кредиторів боржника (протоколи № 1/09 від 15 травня 2009 року та № 2/09 від 21 липня 2009 року) про припинення процедури ліквідації і визнання боржника банкрутом (т. 19 а.с. 26, 74, 79).

Керуючим санацією Дерев’янко І.О. 8 липня 2009 року до господарського суду Запорізької області подано звіт, у якому зазначено, що станом на 15 травня 2009 року сума загальної заборгованості боржника перед кредиторами становить –3 868 480 грн., господарську діяльність підприємство-боржник не здійснює, можливості відновити платоспроможність підприємства немає (т. 19 а.с. 63).

Дослідивши обставини пов'язані із заходами по виконанню плану санації, відсутність господарської діяльності боржника, незмінність розміру загальної суми кредиторських вимог та враховуючи, що за період процедури санації розрахунки з жодним кредитором у строки визначені планом санації проведені не були, суд першої інстанції дійшов висновку про невиконання плану санації та неможливості затвердити звіт керуючого санацією.

Відповідно до ст. 21 Закону України “Про відновлення платоспромож- ності боржника або визнання його банкрутом” за п'ятнадцять днів до закінчення санації, а також за наявності підстав для дострокового припинення санації керуючий санацією зобов'язаний надати комітету кредиторів письмовий звіт і повідомити членів комітету кредиторів про час і місце проведення засідання комітету кредиторів. Одночасно із звітом керуючий санацією вносить до комітету кредиторів одну з пропозицій: про прийняття рішення про дострокове припинення процедури санації у зв'язку з відновленням платоспроможності боржника; про прийняття рішення щодо припинення процедури санації і укладення мирової угоди; про звернення до господарського суду з клопотанням про продовження процедури санації; про звернення до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. За наслідками розгляду звіту керуючого санацією комітет кредиторів приймає рішення про звернення до господарського суду з клопотанням щодо припинення процедури санації у зв'язку з виконанням плану санації і відновленням платоспроможності боржника; продовження встановленого строку процедури санації; припинення процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; припинення процедури санації і укладення мирової угоди. У разі виникнення обставин, що є підставою для припинення процедури санації, комітет кредиторів може прийняти відповідне рішення за відсутності звіту керуючого санацією.

Колегія суддів Вищого господарського суду України, за обставин встановлених судами попередніх інстанції при новому розгляді справи, та виходячи з приписів п.п. 9, 11 ст. 21 Закону вважає обґрунтованими посилання суду першої інстанції на те, що суд не затверджує звіту керуючого санацією у разі, якщо дійде висновків про відсутність у боржника ознак платоспромож- ності або у разі порушення керуючим санацією порядку проведення заходів із фінансового оздоровлення боржника. При цьому, якщо платоспроможність боржника не відновлена суд може одночасно з відмовою у затвердженні звіту керуючого санацією визнати боржника банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру.

Судом апеляційної інстанції також встановлено, що 11 серпня 2008 року голова комітету кредиторів боржника звернувся до господарського суду з клопотанням про відкриття ліквідаційної процедури, до якого додав протокол зборів кредиторів про обрання нового складу комітету кредиторів від 8 вересня 2009 року, та протокол засідання комітету кредиторів від тієї ж дати про прийняття новообраним комітетом кредиторів рішення про припинення процедури санації і відкриття ліквідаційної процедури. З останнього вбачається, що заслуховування звіту керуючого санацією Дерев’янко І.О. відкладається через його неявку (т. 16 а.с. 68-74).

Залишаючи без змін постанову господарського суду Запорізької області від 18 серпня 2009 року суд апеляційної інстанції, крім іншого, послався на п. 5 ст. 21 Закону і виходив, зокрема, з того, що оскільки комітет кредиторів звернувся до суду із заявою про визнання боржника банкрутом та відкриття щодо нього ліквідаційної процедури за відсутності звіту керуючого санацією, висновки суду першої інстанції є правомірними. Крім того, суд апеляційної інстанції в мотивування постанови зазначив, що ліквідатор наділений широким колом повноважень та має право звернутись до третіх осіб про повернення дебіторської заборгованості, та до інвестора - у разі неналежного виконання ним своїх зобов’язань.

Колегія суддів Вищого господарського суду України вважає правомірними висновки судів попередніх інстанцій про можливість введення ліквідаційної процедури у справі про банкрутство боржника, оскільки вони ґрунтуються на обставинах справи встановлених судами і не суперечать вимогам Закону.

Доводи касаційної скарги про невиконання судами вимог ст. 11112 ГПК України не можна визнати переконливими, оскільки, під час нового розгляду суд вживав необхідних, передбачених законом заходів до виконання постанови суду касаційної інстанції від 20 травня 2008 року, що підтверджується матеріалами справи (т. 14, а.с. 119-134; т. 15 а.с. 24, 28, 42, 97-99; т. 16 а.с. 101; т. 17 а.с. 59, 105 т.т. 18 - 21).

Само по собі невиконання керуючим санацією чи іншими учасниками справи своїх обов'язків або покладених на них завдань не може свідчити про невиконання судом норм процесуального права про обов'язковість вказівок, що містяться у постанові суду касаційної інстанції. Діям вказаних осіб відповідна оцінка дана комітетом кредиторів та судом.

Крім іншого в обґрунтування скарги ОСОБА_4 та ТОВ "НВ СФ "ІНК Магістр ЛТД" вказують на порушення місцевим господарським судом норм процесуального права, оскільки справа для розгляду клопотання голови комітету кредиторів від 6 серпня 2009 року була неправомірно прийнята до розгляду іншим суддею.

Колегія суддів вважає, що вказані доводи касаційної скарги висновків судів попередніх інстанцій також не спростовують. Відповідно до розпорядження в.о. голови господарського суду Запорізької області від 7 серпня 2009 року № 848 справу до свого провадження прийняв суддя Юлдашев О.О., про що 10 серпня 2009 року була винесена ухвала, яка є чинною (т. 20 а.с. 106, 110).

Інші доводи, наведені в обґрунтування касаційної скарги кредиторів, спростовуються матеріалами справи і на висновки судів попередніх інстанцій про припинення процедури санації і перехід до ліквідаційної процедури банкрутства боржника, не впливають.

Оскільки, оскаржувані судові акти прийняті судами попередніх інстанцій з дотриманням норм матеріального та процесуального права і ґрунтуються на матеріалах справи колегія суддів підстав для їх скасування не вбачає.

Керуючись ст.ст. 1115, 1117, 1119, 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд, -ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу фізичної особи ОСОБА_4 і товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича та сільсько- господарська фірма "ІНК Магістр ЛТД" залишити без задоволення.

Постанову Запорізького апеляційного господарського суду від 2 листопада 2009 року та постанову господарського суду Запорізької області від 18 серпня 2009 року у справі № 21/15-16/129/08-12/57/09-25/142/09 залишити без змін.


Головуючий О. Удовиченко

Судді А. Заріцька


П. Міщенко


Судовий реєстр по справі 21/15-16/129/08-12/57/09-25/142/09

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
8210280 Постанова 02.02.2010 Заріцька А.О. Вищий господарський суд України Господарське
7571348 Ухвала 11.01.2010 Заріцька А.О. Вищий господарський суд України Господарське
6542386 Постанова 02.11.2009 Кричмаржевський В.А. Запорізький апеляційний господарський суд Господарське
6469114 Постанова 19.10.2009 Кричмаржевський В.А. Запорізький апеляційний господарський суд Господарське