Невизначена Категорія /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 5/5/466(01)

Дата ухвалення рішення:
24.11.2009
Зареєстровано:
07.12.2009
Cуддя:
Заріцька А.О.
Оприлюднено:
24.12.2009
Категорія справи:
Невизначена Категорія
Суд:
Вищий господарський суд України
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ24 листопада 2009 р. № 5/5/466(01)


Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:


головуючогоУдовиченка О.С.,

суддівЗаріцької А.О.,

Міщенка П.К.


розглянувши касаційні скарги- відкритого акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", - національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України",

- відкритого акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія "Дніпрообленерго"

на ухвалу

та постанову

господарського суду Запорізької області від 26 червня 2007 року

Запорізького апеляційного господарського суду від 7 серпня 2009 року

у справі

господарського суду

№ 5/5/466(01)

Запорізької області

за заявоюзакритого акціонерного товариства "Барі"

довідкритого акціонерного товариства "Дніпроенерго"

пробанкрутство

керуючий санацієюТевелєв Д.М.


за участю представників:


ВАТ "Дніпроенерго" Москаленко О.Ю., Захарчука О.М.,

Міністерства палива та енергетики України Кошарського О.В.,

НАК "Енергетична компанія України" Поцеловкіної О.В.,

ВАТ ЕК "Дніпрообленерго" Колосовського Ю.О.,

ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" Нижника О.М.,

ВАТ "Павлоградвугілля" Скиби С.Г.,

В С Т А Н О В И В :


Ухвалою господарського суду Запорізької області від 12 грудня 2001 року за заявою ЗАТ «Барі» порушено провадження у справі № 5/5/466(01) про банкрутство ВАТ «Дніпроенерго».

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 26 червня 2007 року у справі № 5/5/466(01) (суддя Даценко Л.І.) затверджено зміни та доповнення до плану санації ВАТ "Дніпроенерго", схвалені на засіданні комітету кредиторів 18 червня 2007 року (т. 70 а.с. 4, 77, 110).

Постановою Запорізького апеляційного господарського суду від 7 серпня 2009 року (колегія суддів у складі: Шевченко Т.М. –головуючий, Кагітіна Л.П., Яценко О.М.) ухвалу місцевого господарського суду від 26 червня 2007 року залишено без змін.

Не погоджуючись з вказаними судовими рішеннями ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", НАК "Енергетична компанія України" та ВАТ "Енергопостачальна компанія "Дніпрообленерго" звернулись до Вищого господарського суду України з касаційними скаргами, в яких просять ухвалу господарського суду Запорізької області від 26 червня 2009 року та постанову Запорізького апеляційного господарського суду від 7 серпня 2009 року скасувати.

В обґрунтування касаційних скарг заявники посилаються на порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, зокрема, ст. 17 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі –Закон), приписів Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про їх емісію під час реорганізації товариств, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 грудня 1998 року № 221 (далі –Положення № 221), ст. 43 ГПК України.

Обговоривши доводи касаційних скарг, перевіривши наявні матеріали справи, проаналізувавши застосування господарськими судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального і процесуального права, колегія суддів дійшла висновку про відмову у задоволенні касаційних скарг виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи керуючим санацією Тевелєвим Д.М. було подано до суду клопотання про затвердження змін та доповнень до плану санації, затверджених на засіданні комітету кредиторів 18 червня 2007 року, узгоджених Фондом державного майна України, Державним департаментом з питань банкрутства, Міністерством палива та енергетики України, НАК "Енергетична компанія України", Міністерством фінансів України.

Судом першої інстанції встановлено, що затверджені зміни та доповнення передбачають здійснення санаційних заходів за участю інвесторів ВАТ "Павлоградвугілля" та ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу".


Судами попередніх інстанцій також встановлено, що відповідно до доповненого плану санації заходами щодо відновлення платоспроможності ВАТ "Дніпроенерго" є створення новими інвесторами (ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу" та ВАТ "Павлоградвугілля") нової юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), яка забезпечується вказаними інвесторами грошовими коштами у сумі не меншій, ніж необхідна для погашення вимог конкурсних кредиторів ВАТ "Дніпроенерго" відповідно до затвердженого реєстру вимог кредиторів та фактичного стану розрахунків між боржником та кредиторами, що становить 951 928 590, 19 грн. ВАТ "Дніпроенерго" стає правонаступником майна, майнових прав та обов'язків приєднаного до нього ТОВ, у тому числі правонаступником та власником грошових коштів ТОВ, за рахунок яких буде здійснено розрахунки із конкурсними кредиторами.

Змінами та доповненнями до плану санації також передбачено вирішення таких питань, як проведення додаткової емісії акцій з метою виконання процедури приєднання, збільшення статутного капіталу ВАТ "Дніпроенерго" та внесення пов'язаних із цим змін до статуту боржника, а також здійснення інших комплексних заходів, спрямованих на фінансове оздоровлення товариства та задоволення вимог кредиторів.

Судами встановлено, що зміни та доповнення до плану санації затверджені на засіданні комітету кредиторів 18 червня 2007 року, що підтверджується протоколом засідання комітету кредиторів № 29 (т. 70 а.с. 80).

Обґрунтовуючи свої висновки про правомірність затвердження змін та доповнень до плану санації ВАТ "Дніпроенерго" суд апеляційної інстанції зазначив, що рішення зборів кредиторів чи комітету кредиторів є способом волевиявлення кредиторів і затверджені комітетом кредиторів доповнення до плану санації відповідають вимогам ст. 18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

В обґрунтування касаційних скарг заявники, крім іншого, посилаються на неврахування судом апеляційної інстанції при прийнятті оскаржуваної постанови того, що повноваження загальних зборів акціонерів, як вищого органу акціонерного товариства припинено і цей орган не може приймати рішення з питань діяльності боржника з дня призначення судом керуючого санацією, а тому затверджені зміни та доповнення до плану санації не могли бути затверджені судом.

Проте такі доводи заявників касаційних скарг, як і посилання на практику Верховного Суду України у справі № 19/203/07 за позовом ТОВ "Інвестиційна компанія "Бізнес-Інвест" до ВАТ "Дніпроенерго" про визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів від 27 серпня 2007 року, на результати розгляду судами попередніх інстанцій клопотання керуючого санацією про затвердження змін та доповнень до плану санації ВАТ "Дніпроенерго" не впливають, оскільки оскаржувана ухвала суду першої інстанції була винесена до їх проведення –26 червня 2007 року і висновки зроблені судом першої інстанції про наявність підстав для затвердження змін та доповнень до плану санації не ґрунтуються на рішеннях, прийнятих загальними зборами 27 серпня 2007 року.

При цьому колегія суддів враховує, що заявники касаційних скарг, крім того, посилаються також на те, що згідно пп. 2 п. 7.3.2 Розділу 7 плану санації боржника, в редакції змін та доповнень до нього, керуючий санацією має право та повноваження зі скликання та забезпечення проведення загальних зборів акціонерів ВАТ "Дніпроенерго" з метою вирішення питань комплексної програми фінансового оздоровлення боржника та задоволення вимог конкурсних кредиторів.

Враховуючи наведене вище, колегія суддів суду касаційної інстанції вважає, що доводи касаційних скарг висновків ухвали суду першої інстанції та постанови господарського суду апеляційної інстанції не спростовують, і посилань на обставини, які б об'єктивно свідчили про незаконність прийнятих судових рішень, не містять.


За наведених обставин, колегія суддів Вищого господарського суду України вважає, що ухвала господарського суду Запорізької області від 26 червня 2007 року та постанова Запорізького апеляційного господарського суду від 7 серпня 2009 року у справі № 5/5/466(01) прийняті з дотриманням норм матеріального і процесуального права, ґрунтуються на матеріалах справи, тому підстав для їх скасування не вбачає.


Керуючись статтями 1115, 1117, 1119, 11111, 11113 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України, -


П О С Т А Н О В И В :


Касаційні скарги відкритого акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України" та відкритого акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія "Дніпрообленерго" залишити без задоволення.


Постанову Запорізького апеляційного господарського суду від 7 серпня 2009 року та ухвалу господарського суду Запорізької області від 26 червня 2007 року у справі № 5/5/466(01) залишити без змін.Головуючий О. УдовиченкоСудді А. ЗаріцькаП. Міщенко


Судовий реєстр по справі 5/5/466(01)

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
10063587 Постанова 07.06.2010 Кричмаржевський В.А. Запорізький апеляційний господарський суд Господарське
6928018 Постанова 24.11.2009 Заріцька А.О. Вищий господарський суд України Господарське
7336920 Ухвала 09.10.2009 Заріцька А.О. Вищий господарський суд України Господарське
7336908 Ухвала 19.12.2008 Заріцька А.О. Вищий господарський суд України Господарське
7336902 Ухвала 26.11.2008 Заріцька А.О. Вищий господарський суд України Господарське
7336891 Ухвала 11.08.2008 Заріцька А.О. Вищий господарський суд України Господарське
27144 Постанова 21.06.2006 Поляков Б.М. Вищий господарський суд України Господарське