Невизначена Категорія /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа Б15/58-09

Дата ухвалення рішення:
20.03.2009
Зареєстровано:
08.04.2009
Cуддя:
Петренко Н.Е.
Оприлюднено:
11.04.2009
Категорія справи:
Невизначена Категорія
Суд:
Господарський суд Дніпропетровської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


УХВАЛА

20.03.09р.


Справа № Б15/58-09


Суддя господарського суду Дніпропетровської області Петренко Н.Е.

без участі представників сторін

розглянувши справу

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "РУШ", м. Дніпропетровськ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "РУШ", м. Дніпропетровськ, вул.Жуковського,6а

про визнання банкрутом


ВСТАНОВИВ:


Провадження у справі про банкрутство порушено ухвалою від 02.03.09р. в порядку ст. 53 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Ухвалою від 12.03.09р. введено процедуру санації боржника строком на один рік, до 12.03.10р., призначено керуючого санацією та розпорядника майна

Від ТОВ «Ріал Естейт Стандарт»як кредитора боржника надійшла заява про роз’яснення ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 02.03.09р. у справі № Б15/58-09 в частині введення мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Заявник у поданій заяві посилається на те, що в силу мораторію на задоволення вимог кредиторів боржнику заборонено виконувати грошові зобов’язання перед кредиторами, включаючи тих, вимоги яких забезпечені заставою, однак через колізію норм чинного законодавства кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна, можуть звернути стягнення на заставлене майно, в результаті чого вимоги таких кредиторів будуть задоволені з порушенням положень Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

У зв’язку з цим заявник просить суд роз’яснити ухвалу від 02.03.09р. у справі № Б15/58-09 з питань порядку застосування наслідків введення мораторію на задоволення вимог кредиторів щодо задоволення вимог кредиторів, включаючи тих, які забезпечені заставою (іпотекою) майна боржника і/або його майнових та інших поручителів, а також провадження господарської діяльності в межах санації.

Відповідно до ст. 89 ГПК України суддя за заявою сторони чи державного виконавця роз’яснює рішення, ухвалу, не змінюючи при цьому їх змісту, а також за заявою сторони або за своєю ініціативою виправляє допущені в рішенні, ухвалі описки чи арифметичні помилки, не зачіпаючи суті рішення. Про роз’яснення рішення, ухвали, а також про виправлення описок чи арифметичних помилок виноситься ухвала.

Згідно до ст.ст. 1, 12 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»мораторій на задоволення вимог кредиторів передбачає зупинення виконання боржником грошових зобов’язань і зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), термін виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов’язань та зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), застосованих до прийняття рішення про введення мораторію. Протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів забороняється стягнення на підставі виконавчих документів та інших документів, за якими здійснюється стягнення відповідно до законодавства, не нараховуються неустойка (штраф, пеня), не застосовуються інші санкції за невиконання чи неналежне виконання грошових зобов’язань і зобов’язань щодо сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов’язкового державного соціального страхування, податків і зборів (обов’язкових платежів). Дія мораторію припиняється з дня припинення провадження у справі про банкрутство

Пунктом 1.2. Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від 04.06.04р. № 04-5/1193 «Про деякі питання практики застосування Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», які застосовуються судом з огляду на приписи п. 3 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про судоустрій України», господарські суди мають враховувати, що встановлення в Законі особливого порядку задоволення майнових вимог кредиторів не припускає задоволення цих вимог в індивідуальному порядку (оскільки статтею 12 Закону передбачено введення мораторію на задоволення вимог кредиторів одночасно з порушенням провадження у справі), а спрямоване на забезпечення визначеності об’єму його майна протягом усієї процедури банкрутства, створення необхідних умов як для подолання неплатоспроможності боржника, так і для більш повного задоволення вимог кредиторів, що проявляється у забезпеченні усіх кредиторів рівними правовими можливостями при задоволенні їх вимог, реалізації їх прав і законних інтересів, забезпеченні конституційного принципу рівності усіх перед законом, у тому числі й в умовах, коли майна боржника недостатньо для повного задоволення усіх вимог кредиторів. За таких умов у справі про банкрутство вирішується завдання справедливого і пропорційного розподілу серед кредиторів майнової (конкурсної) маси боржника. Отже, господарські суди не повинні допускати під час провадження у справі про банкрутство індивідуального задоволення вимог окремого кредитора за рахунок майна боржника, яке входить до конкурсної маси, як такого, що порушує права і законні інтереси інших кредиторів та учасників провадження у справі про банкрутство і суперечить встановленому законом спеціальному регулюванню.

Отже, з моменту введення мораторію на задоволення вимог кредиторів боржник в силу законодавчих приписів зупиняє виконання своїх грошових зобов’язань перед кредиторами, а тому таке невиконання не може бути підставою для звернення такими кредиторами стягнення на майно боржника чи третіх осіб, які виступають майновими поручителями боржника перед його кредиторами, і не може бути підставою для задоволення вимог кредиторів до боржника майновими та іншими поручителями останнього.

Частиною 6 статті 12 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»визначено вичерпний перелік вимог кредиторів, на які не поширюється дія мораторію на задоволення вимог кредиторів, до яких віднесено виплату заробітної плати, аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю та життю громадян, авторської винагороди, задоволення вимог кредиторів керуючим санацією згідно з планом санації, затвердженим господарським судом, або ліквідатором у ліквідаційній процедурі в порядку черговості, встановленому статтею 31 цього Закону.

Відповідно до аб. 4 ч. 4 ст. 17 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»арешт на майно боржника та інші обмеження дій боржника щодо розпорядження його майном можуть бути накладені лише в межах процедури санації, у разі, якщо вони не перешкоджають виконанню плану санації та не суперечать інтересам конкурсних кредиторів.

Встановлена ч. 4 ст. 12 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»заборона стягнення на підставі виконавчих документів та інших документів, за якими здійснюється стягнення відповідно до законодавства, відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про виконавче провадження»зобов’язує органи державної виконавчої служби та їх державних виконавців обов’язково зупиняти виконавчі провадженні у випадку порушення господарським судом провадження у справі про банкрутство боржника, якщо відповідно до закону на вимогу стягувача поширюється дія мораторію, введеного господарським судом, крім випадків знаходження виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від реалізації майна боржника), та одночасно скасовувати вжиті у вказаних виконавчих провадженнях заходи у вигляді арешту із вилученням і передачею майна на зберігання третім особам чи без такого, спрямовані на забезпечення примусового виконання відповідних виконавчих документів, які при неможливості здійснення виконавчого провадження одночасно можуть перешкоджати задоволенню вимог кредиторів в межах провадження у справі про банкротство.

Відповідно до п. 5.7. Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від 04.06.04р. № 04-5/1193 «Про деякі питання практики застосування Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»в силу мораторію припиняється дія будь-яких заходів, спрямованих на забезпечення виконання грошових зобов’язань та зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів). Оскільки про введення мораторію господарський суд зазначає в ухвалі про порушення провадження у справі про банкрутство, в цій же ухвалі суду слід зазначати і про такий наслідок введення мораторію, як звільнення активів боржника від податкової застави.

Таким чином, з моменту введення мораторію на задоволення вимог кредиторів до його припинення не допускається звернення кредиторами стягнення на заставлене майно боржника та його майнових поручителів, яким забезпечуються вимоги кредиторів до боржника, із подальшим переходом права власності на заставлене майно боржника і його майнових поручителів внаслідок такого звернення стягнення, не допускається задоволення вимог кредиторів боржником, його майновими та іншими поручителями, крім виплати заробітної плати, аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю та життю громадян, авторської винагороди, усі виконавчі провадження, боржником у яких є ТОВ «РУШ», його поручителі, майнові поручителі, крім стягнення заробітної плати, аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю та життю громадян, авторської винагороди, незалежно від часу їх відкриття, підлягають обов’язковому зупиненню.

Згідно до ст. 43 Закону України «Про заставу»у разі відчуження заставлених товарів заставодавець зобов’язаний замінити їх іншими товарами такої ж або більшої вартості.

Встановлюючи вимоги до діяльності боржника в межах процедури розпорядження його майном або процедури санації, Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»не забороняє боржнику здійснювати оперативно-господарську діяльність, оскільки заборона такої діяльності фактично унеможливлює відновлення платоспроможності боржника, та визначає випадки, при яких окремі господарські операції обмежуються чи підлягають додатковому погодженню, у зв’язку з цим боржник має право здійснювати оперативно-господарську діяльність і розпоряджатися заставленими товарами в обороті, при цьому додатково дотримуючись вимог ст. 43 Закону України «Про заставу».

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 1, 12 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст.ст. 86, 89 ГПК України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Роз’яснити ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 02.03.09р. у справі № Б15/58-09 наступним чином:

–після порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «РУШ»кредитори ТОВ «РУШ», включаючи тих, вимоги яких забезпечені заставою (іпотекою), у тому числі Закрите акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний банк (ідентифікаційний код 14282829, м. Донецьк, вул. Університетська, 2а), Відкрите акціонерне товариство «Сведбанк»(ідентифікаційний код 19356840. м. Київ, вул. Комінтерна, 30), Відкрите акціонерне товариство «ВТБ Банк»(ідентифікаційний код 14359319, м. Київ, вул. Гоголівська, 22-24), Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку «УКРСОЦБАНК»(ідентифікаційний код 00039019, м. Київ, вул. Ковпака, 29), Товариство з обмеженою відповідальністю «УніКредит Банк»(ідентифікаційний код 21753123, м. Луцьк, вул. Данила Галицького, 14), Відкрите акціонерне товариство «СЕБ Банк»(ідентифікаційний код 14351016, м. Київ, вул. Червоноармійська, 10), не можуть звертати стягнення на майно і майнові права ТОВ «РУШ»та його поручителів (майнових поручителів), які перебувають в заставі (іпотеці) і забезпечують вимоги кредиторів, а також інше майно ТОВ «РУШ»включаючи належні ТОВ «РУШ»товари в обороті загальною заставною вартістю на суму 85 005151,69 грн., основні засоби виробництва заставною вартістю на суму 24604033,54 грн., грошові вимоги на Договір банківського рахунку №22 від 08.12.06р. та поточний рахунок № 260070219, нерухоме майно нежитлові будівлі хлібзаводу, що розташовані за адресою Дніпропетровська обл., СМТ Покровське, вул. Миру, буд. 2, виробничий корпус (хлібзаводу) (за планом літера А1, 1 604,00 кв.м.), автомобільні ваги (за планом літера Б1, 15,0 кв.м.), пожежний резервупр (за планом літера В1, 5.0 кв.м.), будівля складу (за планом літера Г1, 73,0 кв.м.), трансформаторна підстанція (а планом літера Д1, 32,0 кв.м.) башня Рожновського (за планом літера Е1, 5,0 кв.м.), гараж (за планом літера Ж1, 42,0 кв.м.), навіс (за планом літера К1, 105,0 кв.м.), вбиральня (за планом літера З-1), огорожа (за планом Літ 1 –4), реєстраційний номер 19473555, належне майновому поручителю Товариству з обмеженою відповідальністю «КП ФОРТ» (ЄДРПОУ 35163600, м. Дніпропетровськ, вул. Володарського, 90-а); нерухоме майно будинок магазину «Універсам», що розташований за адресою Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, м. Апостолове, вул. Леніна, 49, будинок магазину «Універсам»(за планом літера Б-3, 1 743,3 кв.м.), склад (за планом літера В, 87,1 кв.м.), вбиральня (за планом літера Г), замощення (за планом літера І), реєстраційний номер 5854951, належне майновому поручителю Підприємство споживчої кооперації «Грант»(ЄДРПОУ 35201902, м. Дніпропетровськ, вул. Грінченка, буд. 359); нерухоме майно нежитлова будівля Універмаг «Берізка», що розташовано за адресою Дніпропетровська область, Покровський район, СМТ Покровське, вул. 40 років Жовтня, 24, нежитлова будівля з мансардою і підвалом (за планом літера А-2, 2135,1 кв.м.), склад (за планом Б1, 31,0 кв.м.), навіс (за планом літера В1, 40,0 кв.м.), вбиральня (за планом літера Г1), огорожа (за планом №1-3), реєстраційний номер 13537685, належне майновому поручителю Підприємство споживчої кооперації «СОЛО»(ЄДРПОУ 35201970, м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, 152); торгівельна марка зображення знаку для товарів і послуг «ЕВА», належне майновому поручителю Шостаку Руслану Станіславовичу (м. Дніпропетровськ, пр-кт Гагаріна, буд. 7, кв. 21, ідентифікаційний номер 2674205316) у тому числі шляхом набуття кредиторами такого майна і майнових прав у свою власність чи його відчуження на користь третіх осіб, відступлення прав кредитора і заставодержателя (іпотекодержателя) на користь третіх осіб, реалізувати інші права заставодержателя (іпотекодержателя) відносно вказаного майна, включаючи перевірку наявності, стану, умов збереження і використання заставленого майна, його вилучення і зберігання третім особам тощо, а також задовольняти свої вимоги на підставі виконавчих документів у примусовому порядку інакше як в межах визначеної Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»процедури та порядку задоволення вимог кредиторів;

- у зв’язку із введенням мораторію на задоволення вимог кредиторів обов’язковому зупиненню підлягає виконання ТОВ «РУШ»та його поручителями (майновими поручителями) (включаючи Товариство з обмеженою відповідальністю «КП ФОРТ»ЄДРПОУ 35163600, м. Дніпропетровськ, вул. Володарського, 90-а; Підприємство споживчої кооперації «Грант»ЄДРПОУ 35201902, м. Дніпропетровськ, вул. Грінченка, буд. 359; Підприємство споживчої кооперації «СОЛО»ЄДРПОУ 35201970, м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, 152; громадянин України Шостак Руслан Станіславович, м. Дніпропетровськ, пр-т Гагаріна, буд. 7, кв. 21, ідентифікаційний номер 2674205316; громадянин України Кіптик Валерій Антонович, м. Дніпропетровськ, вул. Станічна, буд. 16, ідентифікаційний номер 2408000557; Товариство з обмеженою відповідальністю «Омега», м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 15, ЄДРПОУ 30982361; Красноперекопське відкрите товариство «Бром»ЄДРПОУ 05444552, м. Дніпропетровськ, вул. Лабораторна, 45а), та іншими поручителями зобов’язань ТОВ «РУШ»перед його кредиторами, включаючи тих кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою (іпотекою), крім задоволення вимог про виплату заробітної плати, аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю та життю громадян, авторської винагороди;

–у зв’язку із порушенням провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «РУШ»органи державної виконавчої служби та відповідні державні виконавці зобов’язані зупинити виконавчі провадження з примусового виконання виконавчих документів, у яких ТОВ «РУШ»і/або його поручителі (майнові поручителі) є боржниками, пов’язаних із задоволенням будь-яких вимог кредиторів (включаючи вжиття заходів забезпечення таких вимог інакше як в межах процедури банкрутства ТОВ «РУШ») до ТОВ «РУШ»і/або його майнових поручителів та інших поручителів, крім вимог щодо виплати заробітної плати, аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю та життю громадян, авторської винагороди, із одночасним скасовуванням вжитих у вказаних виконавчих провадженнях заходів у вигляді арешту із вилученням і передачею майна на зберігання третім особам чи без такого, спрямованих на забезпечення примусового виконання відповідних виконавчих документів;

–у зв’язку із порушенням провадження у справі про банкрутство ТОВ «РУШ»і введенням процедури санації з метою забезпечення виконання плану санації і задоволення вимог кредиторів не допускається перешкоджання ТОВ «РУШ»у володінні і користуванні майном, блокування грошових коштів на рахунках боржника, його майнових та інших поручителів та іншим чином перешкоджання їх господарської діяльності з метою задоволення вимог кредиторів боржника інакше ніж у порядку та спосіб, визначені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;

–введення мораторію на задоволення вимог кредиторів до припинення провадження у справі про банкротство зумовлює неможливість за наслідками звернення стягнення на заставлене майно ТОВ «РУШ» і/або його майнових поручителів проведення державної реєстрації переходу права власності на належні майновим поручителям об’єкти нерухомого майна, вказані вище; неможливість проведення державної реєстрації (перереєстрації) належних ТОВ «РУШ»транспортних засобів, перерахованих вище;

–введення мораторію на задоволення вимог кредиторів не перешкоджає розпорядженню боржником переданими в заставу товарами у обороті в оперативно-господарській діяльності боржника за умови збереження у власності ТОВ «РУШ»аналогічних товарів на суму не нижче вартості заставлених товарів в обороті і дотримання вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Ухвала оскарженню не підлягає.


Суддя


Н.Е. ПетренкоСудовий реєстр по справі Б15/58-09

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
4892148 Ухвала 24.09.2009 Коваленко В.М. Вищий господарський суд України Господарське
5304511 Ухвала 18.08.2009 Коваленко В.М. Вищий господарський суд України Господарське
4208202 Ухвала 21.07.2009 Коваленко В.М. Вищий господарський суд України Господарське
4032310 Постанова 30.06.2009 Хандурін М.І. Вищий господарський суд України Господарське
3669294 Ухвала 15.05.2009 Хандурін М.І. Вищий господарський суд України Господарське
3669597 Ухвала 15.05.2009 Хандурін М.І. Вищий господарський суд України Господарське
3669598 Ухвала 15.05.2009 Хандурін М.І. Вищий господарський суд України Господарське
5459162 Ухвала 14.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5226918 Ухвала 13.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5227412 Ухвала 08.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5207503 Ухвала 06.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5207570 Ухвала 06.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5207571 Ухвала 06.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5207573 Ухвала 06.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5207575 Ухвала 06.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5207577 Ухвала 06.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5207619 Ухвала 06.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5207620 Ухвала 06.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5207621 Ухвала 06.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5207622 Ухвала 06.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5416693 Ухвала 06.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5457675 Ухвала 06.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5207240 Ухвала 05.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5207241 Ухвала 05.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5207242 Ухвала 05.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5207308 Ухвала 05.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5207309 Ухвала 05.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5457663 Ухвала 05.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5409556 Ухвала 29.04.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5205658 Ухвала 28.04.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5206714 Ухвала 28.04.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5416630 Ухвала 28.04.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5437179 Ухвала 28.04.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5206505 Ухвала 24.04.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5396125 Ухвала 24.04.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5206280 Ухвала 23.04.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5206345 Ухвала 23.04.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5206346 Ухвала 23.04.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5206347 Ухвала 23.04.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5206348 Ухвала 23.04.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5416598 Ухвала 23.04.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5205654 Ухвала 17.04.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5205655 Ухвала 17.04.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5205656 Ухвала 17.04.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5205657 Ухвала 17.04.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
3442164 Ухвала 15.04.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
3333392 Ухвала 20.03.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
3333395 Ухвала 12.03.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
3333406 Ухвала 12.03.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
3089201 Ухвала 02.03.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське