Господарські справи (до 01.01.2019) / Старі категорії / Майнові спори / Розрахунки за продукцію, товари, послуги / За спожиті енергоносії /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 10/57-07

Дата ухвалення рішення:
03.04.2007
Зареєстровано:
04.05.2007
Cуддя:
Александрова Л.І.
Оприлюднено:
28.08.2007
Категорія справи:
За спожиті енергоносії
Суд:
Господарський суд Херсонської області
Форма судового рішення:
Рішення
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

73000, м. Херсон, вул. Горького, 18

___

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

03.04.2007   Справа №  10/57-07

Господарський суд Херсонської області у складі судді  Александрової Л.І. при секретарі Валігурському Г.Ю. , розглянувши у відкритому судовому засіданні справу  

за позовом Відкритого акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія "Херсонобленерго"

до Приватного підприємця ОСОБА_1

про стягнення 24933 грн. 69 коп.

за участю

представників сторін:

від позивача - Руденко О.В. - юрисконсульт;

від відповідача -  ОСОБА_2 - представник.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення після закінчення розгляду справи.

Розгляд справи розпочатий 02.04.2007 р. з перервою до 03.04.2007 р. згідно зі ст. 77 ГПК України.

Позивач просить стягнути з рахунку відповідача 11952 грн. 68 коп. боргу за спожиту активну  електричну енергію, 9344 грн. 77 коп. за понаддоговірне споживання електроенергії, 723 грн. 64 коп. заборгованості по договору про реструктуризацію та порядок погашення боргу НОМЕР_1 від 10.11.2004 р., 1511 грн. 43 коп. пені, 925 грн. 37 коп. інфляційних втрат і 475 грн. 80 коп. річних в розмірі 3 %.

Відповідач проти позову частково заперечує, зокрема, не погоджується з нарахованою позивачем заборгованістю за спожиту у вересні 2006 р. електроенергію в сумі 11952 грн. 68 коп., посилаючись, що встановлений на об'єкті лічильник НОМЕР_2 тип САЧ-195 непридатний для використання, в підтвердження чого надав акт НОМЕР_3 від 20.03.07 р. експертизи лічильника, проведеної комісією ВАТ "ЕК"Херсонобленерго" за участю представників ДП "Херсонстандартметрологія".

Розглядом матеріалів справи

в с т а н о в л е н о:

Відповідно з укладеним договором "Про користування електричною енергією" НОМЕР_4 від 18.10.2002 року (надалі - договір), Цюрупинський РЕЗ і ЕМ ВАТ "ЕК"Херсонобленерго" постачає електричну енергію ПП ОСОБА_1 (надалі - відповідач), що знаходиться за адресою с. Козачі Лагері Цюрупинського району Херсонської області.

Згідно з зазначеним вище договором, платежі за електричну енергію здійснюються ПП ОСОБА_1 платіжними дорученнями в порядку передплати в строк до 22  числа місяця перед наступним розрахунковим періодом в обсязі 100 % договірної величини електроспоживання наступного розрахункового періоду. При значному відхиленні очікуваної величини електроспоживання проти договірної, платіж повинен бути здійснений, виходячи із очікуваного електроспоживання наступного розрахункового періоду.

Остаточний розрахунок за минулий розрахунковий період, а також розрахунки за перевитрату договірних величин електричної енергії та потужності, нарахування по протоколам порушень при користуванні електроенергією, пеня та інші платежі, оформлені рахунками Електропостачальної організації, здійснюється Споживачем самостійно в 5-ти денний строк після дати виписки рахунків.

Проте, ПП ОСОБА_1 в вересні 2006 року отримав електроенергію, але за поставлену елекроенергію не розрахувався, що підтверджується обігом грошових коштів, звітами відповідача про кількість спожитої електроенергії та рахунком, що надавались відповідачеві до сплати.

В зв'язку цим заборгованість відповідача перед ВАТ "ЕК"Херсонобленерго" по сплаті за спожиту у вересні 2006 р. активну електроенергію складає 11952 грн. 68 коп.

За прострочення виконання відповідачем грошового зобов'язання, позивачем відповідно до п. 3.5.3 договору і ст. 625 ЦК України нараховано 1425 грн. 15 коп. пені, 872 грн. 54 коп. інфляційних втрат та 448 грн. 23 коп. річних у розмірі 3 % річних.

Крім того, як посилається позивач, згідно зі ст. 26 Закону України "Про електроенергетику", відповідач зобов'язаний сплатити двократну вартість спожитої електричної енергії в вересні 2006 р. понад кількість, обумовлену додатком № 1 до договору в сумі 9344 грн. 77 коп.

Крім того, 25.05.2006 року між ВАТ "ЕК"Херсонобленерго" та ПП ОСОБА_1 було укладено додаток до угоди НОМЕР_1 від 10.11.2004 року про реструктуризацію та порядок погашення заборгованості на загальну суму 2433 грн. 64 коп., яку відповідач зобов'язався сплатити згідно графіка відображеного п. 1 даної угоди.

Умови угоди відповідач виконав частково, сплативши 1710 грн.,  в результаті чого заборгованість відповідача перед ВАТ "ЕК"Херсонобленерго" за активну спожиту електроенергію (в т.ч. ПДВ) по додатковій угоді НОМЕР_1 від 10.11.2004 року складає 723 грн. 64 коп.

У відповідності до п. 3.5.3 договору, Закону України від 10 січня 2002 року № 2921-ІІІ "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань", ПП ОСОБА_1 за прострочення платежу по договору реструктуризації НОМЕР_1 нараховано пеню в розмірі 86 грн. 28 коп.

На підставі ч. 2 ст. 625 ЦК України позивачем також нараховано 52 грн. 83 коп. інфляційних втрат, 27 грн. 15 коп. річних у розмірі 3 %.

Згідно зі ст. 193 ГК України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

За таких обставин вимоги про стягнення основного боргу, пені, інфляційних втрат та річних підлягають частковому задоволенню з огляду на наступне.

Із наданого відповідачем акту НОМЕР_3 від 20.03.2007 р. експертизи лічильника (а.с. 97, 98, 99)  проведеної комісією ВАТ "ЕК"Херсонобленерго" за участю представника ДП "Херсонстандартметрологія" В.С. Раззуваєва. та Д.В. Бєлоєдова вбачається, що встановлений на об'єкті відповідача лічильник НОМЕР_2 тип САЧ-195 для подальшого використання не придатний, оскільки лічильник має самохід, диск здійснює один оберт за 10 хвилин.

В зв'язку з цим відповідач вважає, що він отримав у вересні 2006 р. енергії менше, ніж 32350 КВт/год, посилаючись, що під напругою самохід диску лічильника збільшується.

Однак, залучені до участі у судовому засіданні в порядку ст. 30 ГПК України представники ДП "Херсонстандартметрологія" Раззуваєв В.С. та Бєлоєдов Д.В., які приймали участь у проведенні експертизи лічильника, надали пояснення б/н від 02.04.07 р., що відповідно до ДОСТУ 8.259-77 (доданий до пояснення) наявність самоходу не впливає на похибку лічильника при роботі під навантаженням, що спростовує твердження відповідача про збільшення самохіду при роботі лічильника під навантаженням.

За таких обставин відповідно до наданого позивачем розрахунку кількість спожитої відповідачем у вересні 2006 р. електроенергії має бути зменшена на 43,2 КВт, а тому фактична кількість спожитої за цей час електроенергії становить 32306,8 КВт вартість якої складає 11936 грн. 71 коп., виходячи із розміру тарифу 0,3079 грн.

Відтак, заборгованість відповідача за спожиту у вересні 2006 р. електроенергію до стягнення становить 11936 грн. 71 коп., а не 11952 грн. 68 коп., як зазначено у позовній заяві.

З урахуванням зменшення суми основного боргу зменшується також розмір підлягаючих до сплати пені, інфляційних втрат і річних до 1423 грн. 30 коп., 871 грн. 41 коп. та 447 грн. 65 коп. відповідно.

В зв'язку з цим в стягненні решти основного боргу за вересень 2006 р., річних, пені та інфляційних втрат відмовляється.

Заборгованість по угоді про реструктуризацію та порядок погашення заборгованості НОМЕР_1 від 10.11.2004 р. в сумі 723 грн. 64 коп. та нараховані за її несплату 86 грн. 28 коп. пеня, 52 грн.83 коп. інфляційні втрати та 27 грн. 15 коп. річних підлягають стягненню, оскільки заявлені обґрунтовано та підтверджені документально.

Щодо надбавки в сумі 9344 грн. 77 коп. за понаддоговірне споживання електричної енергії у вересні 2006 р., то відповідно до п. 5.1 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ України від 31.07.96 р. № 28 (із змінами і доповненнями), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.1996 р. за № 417/1442 договір про постачання електричної енергії є основним документом, який регулює відносини між постачальником електричної енергії за регульованим тарифом, що здійснює свою діяльність на закріпленій території, і споживачем та визначає зміст правових відносин, прав та обов'язків сторін.

У відповідності до ст. 11 ЦК України зобов'язання сторін перш за все витікають з умов договорів.

Таким чином дії постачальника електричної енергії та відповідальність споживача у випадку неналежного виконання останнім договірних умов щодо обсягу оплати електроенергії, в тому числі, порядку коригування граничних величин та відповідальності споживача у разі перевищення скоригованих величин електричної енергії повинні бути обумовлені безпосердньо у договорі про постачання електричної енергії.

Проте, укладений між сторонами договір не містить порядку визначення та коригування граничної величини електроенергії, а також відповідальності споживача за понаддоговірне споживання електричної енергії.

Таким чином у відповідача відсутні правові підстави для стягнення з відповідача штрафу за понаддоговірне споживання електричної енергії у вересні 2006 р.

За таких обставин стягненню з відповідача підлягає 11936 грн. 71 коп. заборгованості за активну електроенергію за вересень 2006 р., 723 грн. 64 коп. заборгованості за угодою про реструктуризацію та порядок погашення заборгованості НОМЕР_1 від 10.11.2004 р. та нараховані на ці суми 1509 грн. 58 коп. пені, 924 грн. 24 коп. інфляційних  втрат і 475 грн. річних.

В решті позову відмовляється.

Судові витрати покладаються на відповідача пропорційно стягуваній сумі.

На підставі викладеного і керуючись ст. 44, ст. 49, ст.ст. 82-85  Господарського процесуального кодексу України, суд

в и р і ш и в:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з приватного підприємця ОСОБА_1(АДРЕСА_1), код НОМЕР_5 на користь відкритого акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія "Херсонобленерго" (вул. Пестеля, 5, м. Херсон):

- на рахунок зі спеціальним режимом використання у філії Херсонського обласного  управління ВАТ "Ощадбанк" № 10021, МФО 352457, код 05396638, р/р 26036300020852 - 12660 грн. 35 коп. боргу;

- на поточний рахунок № 260033807 у ВАТ "Перший Інвестиційний Банк", МФО 300506, код 05396638 - 1509 грн. 58 коп. пені, 924 грн. 24 коп. інфляційних втрат, 475 грн. річних, 155 грн. 69 коп. держмита і 73 грн. 68 коп. витрат на ІТЗ судового процесу.

3.Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

4.В решті позову відмовити.

 

Суддя   Л.І. Александрова

Дата підписання рішення 26.04.2007

відповідно до вимог ст. 84 ГПК України  


Судовий реєстр по справі 10/57-07

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
2182249 Ухвала 04.08.2008 Даценко М.В. Господарський суд Вінницької області Господарське
2059597 Ухвала 07.07.2008 Даценко М.В. Господарський суд Вінницької області Господарське
1885845 Ухвала 05.06.2008 Даценко М.В. Господарський суд Вінницької області Господарське
1740012 Ухвала 08.04.2008 Даценко М.В. Господарський суд Вінницької області Господарське
1519574 Ухвала 11.03.2008 Даценко М.В. Господарський суд Вінницької області Господарське
1380242 Ухвала 13.02.2008 Даценко М.В. Господарський суд Вінницької області Господарське
1459241 Постанова 11.02.2008 Чабан В.В. Вищий господарський суд України Господарське
1333643 Ухвала 15.01.2008 Даценко М.В. Господарський суд Вінницької області Господарське
1282092 Ухвала 24.12.2007 Чабан В.В. Вищий господарський суд України Господарське
1333644 Ухвала 24.12.2007 Даценко М.В. Господарський суд Вінницької області Господарське
1154949 Ухвала 19.11.2007 Даценко М.В. Господарський суд Вінницької області Господарське
1154948 Ухвала 15.11.2007 Даценко М.В. Господарський суд Вінницької області Господарське
1154947 Ухвала 14.11.2007 Даценко М.В. Господарський суд Вінницької області Господарське
1118231 Рішення 05.11.2007 Бровченко І.О. Господарський суд Харківської області Господарське
1333641 Ухвала 18.10.2007 Даценко М.В. Господарський суд Вінницької області Господарське
10736501 Постанова 11.09.2007 Даценко М.В. Господарський суд Вінницької області Господарське
963762 Ухвала 06.09.2007 Даценко М.В. Господарський суд Вінницької області Господарське
1333642 Ухвала 24.07.2007 Даценко М.В. Господарський суд Вінницької області Господарське
1333645 Ухвала 18.06.2007 Даценко М.В. Господарський суд Вінницької області Господарське
709258 Ухвала 11.06.2007 Даценко М.В. Господарський суд Вінницької області Господарське
709259 Ухвала 11.06.2007 Даценко М.В. Господарський суд Вінницької області Господарське
677851 Ухвала 25.05.2007 Даценко М.В. Господарський суд Вінницької області Господарське
614655 Ухвала 26.04.2007 Даценко М.В. Господарський суд Вінницької області Господарське
600872 Рішення 03.04.2007 Александрова Л.І. Господарський суд Херсонської області Господарське
471764 Ухвала 01.03.2007 Даценко М.В. Господарський суд Вінницької області Господарське
475322 Рішення 26.02.2007 Малафеєва І.В. Господарський суд Сумської області Господарське
423950 Ухвала 08.02.2007 Кощеєв І.М. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
441234 Ухвала 06.02.2007 Малафеєва І.В. Господарський суд Сумської області Господарське
382679 Ухвала 19.01.2007 Кощеєв І.М. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське