Господарські справи (до 01.01.2019) / Старі категорії / Майнові спори / Інший майновий спір /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 12/88-06

Дата ухвалення рішення:
27.06.2006
Зареєстровано:
13.07.2006
Cуддя:
Пінтеліна Т.Г.
Оприлюднено:
28.08.2007
Категорія справи:
Інший майновий спір
Суд:
Господарський суд Херсонської області
Форма судового рішення:
Рішення
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

73000, м.Херсон, вул. Горького, 18

___

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И


"27" червня 2006 р. Справа № 12/88-06

Господарський суд Херсонської області у складі судді Пінтеліної Т.Г. при секретарі Чернявській О.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом Херсонської середньої школи гуманітарної праці м.Херсон

до Херсонського міського управління освіти м.Херсон

про стягнення 117 015грн.

за участю представників сторін:

Від позивача - Кияновський А. О. –директор

Від відповідача - не прибули


СУТЬ СПРАВИ : позивач просить стягнути з відповідача 117 015 грн. на фінансування витрат загальної середньої освіти в обсязі державного стандарту в 2005році.

В судове засідання 27.06.2006р. представник відповідача не прибув, але від Херсонського міського управління освіти (відповідач ) надійшов лист від 15.06.2006р., яким суду повідомлено, що відповідач у 2003 та 2004 роках проводив і здійснював видатки з фінансування Херсонської середньої школи гуманітарної праці за рішеннями суду, позовні вимоги вважає обґрунтованими діючим законодавством.

Розглянувши та дослідивши матеріали справи, заслухавши представника позивача, суд

В С Т А Н О В И В :

Херсонська середня школа гуманітарної праці зареєстрована розпорядженням Херсонського міськвиконкому №53-р від 31.12.1992р., як заклад освіти - середня загальноосвітня школа і здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”.

Згідно наказу Міністерства статистики № 288 від 22.11.1994р. “Про класифікацію організаційних форм господарювання” Херсонська середня школа гуманітарної праці створена як установа, діяльність якої не передбачає отримання прибутку, на підставі спеціального закону.

Фінансово - господарська діяльність школи здійснюється на підставі її кошторису, який складається із коштів бюджету, які надходять на фінансування загальної середньої освіти в обсязі державного стандарту, плати батьків за надання додаткових послуг, коштів засновників та інших джерел .

Відповідно до пунктів 1, 2, 3 Статуту позивача, середня загальноосвітня школа гуманітарної праці є загальноосвітнім навчальним закладом І-ІІІ ступенів та заснована на недержавній формі власності, головною метою якої є задоволення потреб громадян, суспільства і держави у загальній середній освіті.

Рішенням Херсонської обласної експертної Ради з ліцензування та атестації закладів освіти від 10.09.2001р. Херсонська середня школа гуманітарної праці атестована за статусом загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. Крім цього, позивач має відповідну ліцензію, згідно з якою школу ліцензовано на надання освітніх послуг, пов”язаних з одержанням повної загальної середньої освіти.

Згідно до положень преамбули Закону України “Про освіту” основою інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави є освіта. Цим же Законом закріплено право громадян України на освіту, яке забезпечується розгалуженою мережею навчальних закладів, заснованих на державній та інших формах власності.

Статтею 4 Закону України “Про загальну середню освіту” встановлено, що систему загальної середньої освіти становлять загальноосвітні навчальні заклади всіх типів і форм власності. Стаття 6 даного Закону закріплює право громадян України на здобуття повної загальної середньої освіти у приватних навчальних закладах.

Відповідно до ч.2.та ч.3 ст. 35 Закону України “Про освіту” держава гарантує молоді право на отримання повної загальної середньої освіти і оплачує її здобуття. Повна загальна середня освіта в Україні є обов”язковою і може отримуватись у різних типах навчальних закладів, а за рахунок коштів підприємств, установ і організацій, батьків та інших добровільних внесків можуть вводитися додаткові навчальні курси понад обсяг, визначений державним стандартом для відповідного освітнього рівня.

Конституційний обов”язок отримання повної загальної середньої освіти згідно ст.53 Конституції України не обмежує свободу вибору учбового закладу, оскільки відповідно до ст.21 Конституції України усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Позивач вважає, що згідно положень п.2. ст.6 Закону України “Про загальну середню освіту” та ст.35 Закону України “Про освіту”, наявність державних гарантій безоплатного отримання загальної середньої освіти в обсязі державного стандарту не ставить безоплатність її отримання в залежність від форми власності на майно, на якому заснований заклад освіти.

Статтею 86 Бюджетного кодексу України передбачено розмежування видатків на основі субсидіарності для забезпечення видатків на фінансування, зокрема заходів, які забезпечують надання основних соціальних послуг, гарантованих державою для всіх громадян України.

Статтею 87 Бюджетного кодексу України передбачено, що загальна середня освіта фінансується з видатків Державного бюджету України, та відповідно до ст.89 Бюджетного кодексу України враховується при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, відповідно до якого обсяг витрат на освіту визначається згідно нормативу на одного учня різних типів загальноосвітніх закладів, а коефіцієнтами враховуються учні всіх загальноосвітніх закладів України. Бюджетний кодекс України визначає обсяг видатків бюджету у галузі освіти не розмежовуючи типи загальноосвітніх закладів.

Статтею 98 Бюджетного кодексу України встановлено порядок визначення дотацій вирівнювання бюджетам міст обласного значення.

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2001р. №1195 “Про затвердження формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державними та місцевими бюджетами” затверджено формулу обсягу міжбюджетних трансфертів між державним та місцевими бюджетами. Зазначеною формулою затверджено розрахунок показника обсягу видатків на освіту міста, за яким при визначенні обсягу видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів враховується контингент учнів різних типів загальноосвітніх навчальних закладів даної місцевості станом на 5 вересня року, що передував поточному бюджетному періоду.

Позовні вимоги обґрунтовані і підлягають задоволенню з огляду на наступне:

Відповідно до положень ст. 22 Конституції України права і свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією, не є вичерпними.

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Враховуючи положення даної конституційної норми і той факт, що Закон України “Про освіту” був прийнятий 23.05.1991р. та введений в дію 04.06.1991р., Закон України “Про загальну середню освіту” прийнятий 13.05.1999р., Закон України “Про охорону дитинства” прийнятий 26.04.2001р., то при вирішенні даного спору підлягають застосуванню норми Закону України “Про освіту”, положення якого на час розгляду даної справи не визнані неконституційними.

Крім того, Бюджетний кодекс України визначає обсяг видатків в галузі освіти не розмежовуючи типи загальноосвітніх закладів.

Відповідно до ст.ст. 32, 33 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Статтею 35 ГПК України встановлено, що факти, встановлені рішенням господарського суду під час розгляду однієї справи, не доводяться знову при вирішенні інших спорів, в яких беруть участь ті самі сторони.

Рішення суду у справах по спорах між позивачем і відповідачем за 2004,2005р.р. що набрали законної сили і виконані відповідачем, є обов”язковим для господарського суду щодо фактів, які встановлені судом і мають значення для вирішення спору.

Рішення Конституційного суду України від 01.03.2004р. № 1-4/2004 стосувалось офіційного тлумачення положень частини третьої статті 53 Конституції України “держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах” (справа про доступність і безоплатність освіти ). Згідно резолютивної частини зазначеного рішення Конституційний суд України роз”яснив, що безоплатність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту означає можливість здобуття освіти в державних і комунальних навчальних закладах без внесення (розуміється - без внесення учнями або їх батьками ) плати у будь-якій формі за освітні послуги визначених законодавством рівня, змісту, обсягу і в межах тих видів освіти, безоплатність яких передбачена частиною третьою ст. 53 Конституції.

Від Херсонського міського управління освіти (відповідач ) надійшов лист від 15.06.2006р., яким суду повідомлено, що відповідач у 2003 та 2004 роках проводив і здійснював видатки з фінансування Херсонської середньої школи гуманітарної праці за рішеннями суду, позовні вимоги вважає обґрунтованими діючим законодавством.

Державне мито в сумі 1171 грн. 00 коп. і витрати на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу в сумі 118 грн. 00 коп. покладаються на відповідача, з вини якого спір доведено до врегулювання в судовому порядку.

На підставі ст.22 Конституції України, ст. 35 Закону України “Про освіту”, ст.ст.86, 87, 89, 98 Бюджетного кодексу України, п.21 Постанови Кабінету Міністрів України №1195 від 05.09.2001р. “Про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами”, керуючись ст.ст. 35, 44, 49, п.4 ст.80, 82 - 85 ГПК України, суд -

В И Р І Ш И В :

1. Стягнути з Херсонського міського управління освіти ( розташованого за адресою: м.Херсон вул.Комунарів,15 р/р 2542216 код 0214) на користь Херсонської середньої школи гуманітарної праці (розташованої за адресою м.Херсон вул.Українська,19, код 14123930, р/р 26000300625 в ХФ КБ “Західінкомбанк” м.Херсон) 117 015 грн. 00 коп. коштів на фінансування витрат загальної середньої освіти в обсязі державного стандарту, 1171 грн. 00 коп. витрат зі сплати державного мита, 118 грн. 00 коп. витрат на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.


Суддя Т.Г. Пінтеліна


Судовий реєстр по справі 12/88-06

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
336464 Ухвала 25.12.2006 Кіяшко В.І. Господарський суд Сумської області Господарське
147591 Постанова 18.09.2006 Кіяшко В.І. Господарський суд Сумської області Господарське
95758 Ухвала 28.08.2006 Кіяшко В.І. Господарський суд Сумської області Господарське
7525936 Ухвала 25.07.2006 Пінтеліна Т.Г. Господарський суд Херсонської області Господарське
27660 Рішення 27.06.2006 Пінтеліна Т.Г. Господарський суд Херсонської області Господарське
18463 Ухвала 19.06.2006 Костенко Л.А. Господарський суд Сумської області Господарське