Господарські справи (до 01.01.2019) / Старі категорії / Договірні, переддоговірні немайнові, спори: / Орендні правовідносини / Оренда земельної ділянки /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 9/166

Дата ухвалення рішення:
16.11.2006
Зареєстровано:
20.12.2006
Cуддя:
Шевчук О.Б.
Оприлюднено:
23.08.2007
Категорія справи:
Оренда земельної ділянки
Суд:
Господарський суд Кіровоградської області
Форма судового рішення:
Рішення
Форма судочинства:
Господарське

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Кіровоградської області

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

 "16" листопада 2006 р.

Справа №  9/166

 

 Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Шевчук О.Б.,розглянув у відкритому судовому засіданні справу № 9/166

за позовом: військового прокурора  Кіровоградського гарнізону в інтересах держави в особі Міністерства оборони України, м. Київ, просп. Повітрянофлотський, 6, та квартирно - експлуатаційного відділу м. Кіровограда, м. Кіровоград, пров. Училищний, 8, 

до відповідачів:

1 - Аджамської сільської ради Кіровоградського району, Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Аджамка,

2 -  приватного підприємця ОСОБА_1, АДРЕСА_1,

про визнання  недійсним договору,

ПРЕДСТАВНИКИ:

від позивача 1 - участі не брали ;

від позивача 2 -  Марченко С.С., довіреність №1439  від 15.11.2006 р.

від відповідача 1 - Валько Л.М., довіреність  без номера від 14.11.2006 р.

від відповідача 2 -  участі не брали ;

в судовому засіданні брав участь заступник військового прокурора Кіровоградського гарнізону  Рябовол С.В., довіреність №2345 від 16.11.2006 р.

Подано до господарського суду позов про визнання недійсним договору  від 01.11.2004 року, який  укладений між приватним підприємцем ОСОБА_1 і Аджамською сільською радою, з причин  невідповідності даного договору вимогам чинного законодавства.

В судовому засіданні заступник військового прокурора Кіровоградського гарнізону  та представник  квартирно - експлуатаційного відділу м. Кіровограда позовні вимоги підтримали повністю.

Аджамська сільська рада позов не заперечила та повідомила суд про те, що  18 серпня 2006 року на 3 сесії п'ятого скликання  Аджамською сільською радою прийняте рішення за НОМЕР_1 про скасування рішення за НОМЕР_2 та розірвання договору оренди НОМЕР_3 між Аджамською сільською радою та приватним підприємцем ОСОБА_1.

Відповідач  2 відзив  на позов не надав, позовні вимоги не заперечив.

Розглянувши наявні матеріали справи, оглянувши, надану Аджамською сільською радою Схему  поділу земель колективної власності  КСП ім. К.Маркса, заслухавши пояснення представників сторін,  господарський суд

 

  ВСТАНОВИВ:

Приватним підприємцем ОСОБА_1 та Аджамською сільською радою Кіровоградського району Кіровоградської області на підставі рішення  сесії Аджамської сільської ради НОМЕР_2 було укладено договір  від  01.11.2004 р. Даний договір зареєстровано в Аджамській сільській раді 01.11.2004 р. за НОМЕР_3

За умовами цього договору Аджамська сільська рада зобов'язалась надати  в оренду  приватному підприємцю ОСОБА_1 із земель, які розташовані на території Аджамської сільської ради,  земельну ділянку несільськогосподарського призначення розміром 2,18 га строком на 5 років для будівель та споруд. А приватний підприємець зобов'язалась сплачувати орендну плату із розрахунку 100 грн. в рік за 1 га  в порядку, визначеному договором.

Проте, як вбачається із матеріалів справи, на території Аджамської сільської ради,  розташовані земельні ділянки, які згідно  Державного акту  на право користування землею  НОМЕР_4 закріплені за землекористувачем  - квартирно-експлуатаційною частиною району м. Кіровограда  (а.с. 11-13), в тому числі і земельна ділянка площею 3,9 га, частина якої (2,18 га)  була надана Аджамською сільською радою в  оренду  приватному підприємцю ОСОБА_1.

Аджамська сільська рада не заперечує, що дана земельна ділянка не перебуває  у комунальній  власності сільської ради.

Відповідно до ст. 77  Земельного кодексу України та ст.1  Закону України "Про використання земель оборони"  землі,  надані для розміщення і постійної діяльності військових   частин,   установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України,  інших військових формувань,  утворених відповідно до законодавства України  визнаються землями оборони.

Згідно з ч.2 ст.14 Закону України "Про збройні Сили України"  земля, води, інші природні ресурси, а також майно, закріплені за  військовими  частинами,  військовими  навчальними закладами, установами  та  організаціями  Збройних  Сил України,  є державною власністю,  належить  їм  на  праві  оперативного  управління та звільняються від сплати усіх видів податків.

Статтею 2 Закону України „Про оренду землі” встановлено, що вiдносини, пов'язанi з орендою землi, регулюються Земельним кодексом України, Цивiльним кодексом України, цим Законом, законами України, iншими нормативно-правовими актами, прийнятими вiдповiдно до них, а також договором оренди землi.

Відповідно до ст. 1 Закону України „Про оренду землі” оренда землi - це засноване на договорi строкове платне володiння i користування земельною дiлянкою, необхiдною орендаревi для проведення пiдприємницької та iнших видiв дiяльностi.

Статтею 13 цього Закону встановлено, що договiр оренди землi - це договiр, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендаревi земельну дiлянку у володiння i користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну дiлянку вiдповiдно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Орендодавцями земельних  ділянок,  що перебувають у державній власності відповідно до ст. 4 цього Закону є районні,  обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації,  Рада міністрів Автономної Республіки Крим та Кабінет  Міністрів  України  в  межах  повноважень,  визначених законом.

З огляду на викладене Аджамська сільська рада  уклала  договір оренди земельної ділянки від 01.11.2004 р. з приватним підприємцем ОСОБА_1  не маючи на те відповідних повноважень.

Викладене підтверджується рішенням третьої сесії  п'ятого скликання Аджамської сільської ради  НОМЕР_1 від 18.08.2006 р. "Про скасування рішення НОМЕР_2", пунктом 1 якого передбачено:" Скасувати рішення тринадцятої сесії 24 скликання Аджамської сільської ради НОМЕР_2 як незаконне, так як на час  прийняття даного рішення сільська рада не володіла документами, які  підтверджували б право власності на цю земельну ділянку (державний акт на право постійного користування землею НОМЕР_4, який видано Кіровоградській квартирно-експлуатаційній частині району в 1988 році №64)."

Крім того, пунктом 2 цього рішення сільська рада вирішила розірвати  договір оренди НОМЕР_3, укладений між  Аджамською сільською радою та приватним підприємцем ОСОБА_1.

Проте доказів розірвання цього договору за згодою сторін або ж  у судовому порядку, господарському суду не надано.

Відповідно до 215 ЦК України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п'ятою та шостою статті 203 ЦК України. Частиною 1 ст. 203 ЦК України встановлено, що зміст правочину не може суперечити Цивільному кодексу України, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд дійшов висновку, що укладений відповідачами  договір  від 01.01.2004р. суперечить вимогам Земельного кодексу України, Закону України „Про оренду землі” та підлягає визнанню недійсним.

Державне мито та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у справі  покладаються на відповідачів.

Керуючись ст.ст. 33. 34, 43, 44, 49,  82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

  ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Визнати недійсним договір від 01.11.2004 року,  укладений між приватним підприємцем ОСОБА_1 і Аджамською сільською радою, щодо оренди земельної ділянки площею 2,18 га., яка надана в постійне користування квартирно - експлуатаційному відділу м. Кіровограда.

Стягнути з приватного підприємця ОСОБА_1  (АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер  НОМЕР_5) в доход Державного бюджету України (рахунок № 31118095600002 в УДК в Кіровоградській області, МФО 823016,  код  24145329) - 51,00 грн. державного мита.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили та направити для виконання Кіровоградській ОДПІ.

Стягнути з приватного підприємця ОСОБА_1  (АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер  НОМЕР_5) на користь ДП "Судовий інформаційний центр"  (03057, м. Київ, пр. Перемоги, 44, п/р № 26002014180001 у ВАТ "Банк Універсальний", м. Львів, МФО 325707, код 30045370)  - 59,00 грн. витрат на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу .

Наказ видати стягувачу після набрання рішенням законної сили.

Стягнути з Аджамської сільської ради  (Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Аджамка, вул. Леніна, 65, ідентифікаційний код 04365135) в доход Державного бюджету України (рахунок № 31118095600002 в УДК в Кіровоградській області, МФО 823016,  код  24145329) - 51,00 грн. державного мита.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили та направити для виконання Кіровоградській ОДПІ.

Стягнути з Аджамської сільської ради  (Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Аджамка, вул. Леніна, 65, ідентифікаційний код 04365135) на користь ДП "Судовий інформаційний центр"  (03057, м. Київ, пр. Перемоги, 44, п/р № 26002014180001 у ВАТ "Банк Універсальний", м. Львів, МФО 325707, код 30045370)  - 59,00 грн. витрат на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу .

Наказ видати стягувачу після набрання рішенням законної сили.

Згідно ч. 3 ст. 85 ГПК України рішення господарського суду набирає  законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання.

Рішення може бути оскаржене протягом десяти днів з дня його підписання  до Дніпропетровського апеляційного господарського суду через господарський суд Кіровоградської області.

Копію рішення направити сторонам  та військовому прокурору Кіровоградського ганізону.

 

Суддя

 

О.Б. Шевчук

 

 

 Дата підписання рішення: 21.11.2006 р.


Судовий реєстр по справі 9/166

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
2108380 Ухвала 23.09.2008 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
2174995 Ухвала 16.09.2008 Ворожцов А.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
2080182 Ухвала 15.09.2008 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
2028063 Ухвала 01.09.2008 Ворожцов А.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
1945076 Постанова 15.08.2008 Шевчук О.Б. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1945078 Постанова 15.08.2008 Шевчук О.Б. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1945068 Ухвала 07.08.2008 Шевчук О.Б. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1755392 Ухвала 17.06.2008 Шевчук О.Б. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1686743 Ухвала 27.05.2008 Шевчук О.Б. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1639336 Ухвала 25.04.2008 Шевчук О.Б. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1305411 Ухвала 23.01.2008 Подобед І.М. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
1371749 Постанова 17.12.2007 Калатай Н.Ф. Київський апеляційний господарський суд Господарське
1211611 Постанова 12.12.2007 Кротюк О.В. Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
1285790 Ухвала 07.12.2007 Орищин Г.В. Львівський апеляційний господарський суд Господарське
1186694 Ухвала 22.11.2007 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1264591 Ухвала 31.10.2007 Чорногуз М.Г. Господарський суд Чернівецької області Господарське
1074233 Ухвала 12.10.2007 Дерепа В.І. Вищий господарський суд України Господарське
1342456 Ухвала 02.10.2007 Iвченко С.М. Господарський суд Чернігівської області Господарське
975553 Ухвала 17.09.2007 Бобрик Г.Б. Господарський суд Закарпатської області Господарське
921406 Ухвала 04.09.2007 Бобрик Г.Б. Господарський суд Закарпатської області Господарське
959543 Ухвала 23.08.2007 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
867591 Ухвала 15.08.2007 Бобрик Г.Б. Господарський суд Закарпатської області Господарське
883020 Ухвала 25.07.2007 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
791409 Ухвала 26.06.2007 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
759829 Рішення 21.06.2007 Шевчук О.Б. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
704801 Ухвала 05.06.2007 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
642240 Ухвала 11.05.2007 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
523561 Ухвала 28.03.2007 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
513951 Ухвала 20.03.2007 Владимиренко C.B. Вищий господарський суд України Господарське
391773 Постанова 21.12.2006 Дубник О.П. Львівський апеляційний господарський суд Господарське
303308 Рішення 16.11.2006 Шевчук О.Б. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
232615 Ухвала 02.11.2006 Дубник О.П. Львівський апеляційний господарський суд Господарське
199428 Ухвала 19.10.2006 Шевчук О.Б. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
153295 Ухвала 29.09.2006 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
163486 Ухвала 29.09.2006 Дубник О.П. Львівський апеляційний господарський суд Господарське
157822 Ухвала 26.09.2006 Шевчук О.Б. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
173536 Ухвала 13.09.2006 Чорногуз М.Г. Господарський суд Чернівецької області Господарське
127070 Ухвала 06.09.2006 Подобед І.М. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
92035 Ухвала 22.08.2006 Шевчук О.Б. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
68324 Ухвала 02.08.2006 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
222971 Судовий наказ 18.07.2006 Подобед І.М. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
222972 Судовий наказ 18.07.2006 Подобед І.М. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
37879 Ухвала 11.07.2006 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
88672 Ухвала 05.07.2006 Марченко О.А. Господарський суд Донецької області Господарське
88673 Судовий наказ 05.07.2006 Марченко О.А. Господарський суд Донецької області Господарське
34197 Рішення 04.07.2006 Бобрик Г.Б. Господарський суд Закарпатської області Господарське
222974 Рішення 29.06.2006 Подобед І.М. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
25120 Ухвала 21.06.2006 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
222948 Ухвала 08.06.2006 Подобед І.М. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
18080 Ухвала 01.06.2006 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське