Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 21/62б

Дата ухвалення рішення:
10.07.2007
Зареєстровано:
16.08.2007
Cуддя:
Кривохижа Т.Г.
Оприлюднено:
03.09.2007
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Луганської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське


ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
Луганської області

91016, м.Луганськ
пл.Героїв ВВВ 3а
тел.55-17-32


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СУД
Луганской области

91016, г.Луганск
пл.Героев ВОВ 3а
тел.55-17-32


УХВАЛА

10.07.07 Справа № 21/62б.


Суддя Т.Г. Кривохижа, при секретарі Ликові А.В.,

розглянувши матеріали справи за заявою

боржника - Приватно-орендного сільськогосподарського підприємства

агрофірми “Добре поле” в особі ліквідаційної комісії, с. Бараниківка

Кремінського району Луганської області,

про порушення провадження у справі про банкрутство

В присутності представників сторін:

від боржника:

- Томашевський М.О., голова ліквідаційної комісії, наказ №19 від 30.11.06.;

- Драчук М.С., член ліквідаційної комісії, наказ №19 від 30.11.06.

За розпорядженням від 09.07.07. по справі № 21/62б заступника голови господарського суду Луганської області Рябцевої О.В. її із ведення судді Кірпа Т.С. передано в провадження судді Кривохижа Т.Г.

Обставини справи: банкрутство, розгляд справи у підготовчому засіданні;

- ухвалою від 16.06.07. господарський суд порушив провадження у справі №21/62б з підстав, передбачених ст. ст. 38, 61, 64-68, 86 ГПК України та ст. 8, 11, 12, 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі - Закон), тобто щодо боржника, який ліквідується власником;

- боржник своєчасно та належним чином був повідомлений про час та місце проведення судового засідання (ухвала від 16.06.07. №21/62б);

- перед судовим засіданням представники боржника подали клопотання від 10.07.07. б/н про не здійснення технічної фіксації судового процесу, яке суд на початку засідання розглянув і задовольнив.


Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення та доводи боржника та приймаючи до уваги, що:

- у підготовчому засіданні розглядається заява без номеру від 15.06.07. (вхідний по канцелярії господарського суду Луганської області від 16.06.07. №110) боржника –Приватно-орендного сільськогосподарського підприємства агрофірми “Добре поле”, с. Бараниківка Кремінського району Луганської області, вул. Шевченко, буд. 4, ідентифікаційний код 31315431, про порушення провадження у справі про банкрутство в порядку ст. 51 Закону згідно з протоколом б/н від 30.01.06. зборів засновників боржника про ліквідацію Приватно-орендного сільськогосподарського підприємства агрофірми “Добре поле”, наказом від 30.11.06. №19 про створення ліквідаційної комісії, протоколом б/н від 25.02.07. зборів засновників про ініціювання звернення до Господарського суду щодо банкрутства Приватно-орендного сільськогосподарського підприємства агрофірми “Добре поле” із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство боржника;

- ухвалою від 16.06.07. №21/62б суд призначив слухання справи у підготовчому засіданні на 11 годин 50 хвилин 10.07.07. і зобов’язав боржника надати суду відповідні додаткові документи;

- у судовому засіданні з’ясувалося, що боржник без поважних причин не виконав вимог суду за ухвалою від 16.06.07. № 21/62б, бо на день розгляду справи витребувана інформація та матеріали, які мають суттєве значення для розгляду вимоги і прийняття рішення за заявою, до суду не надійшли, в тому числі: належним чином оформлені документи, які підтверджують фінансовий та майновий стан на даний час, в тому числі відомості про основні засоби, їх вартість, місце знаходження, баланси підприємства за 2005-2006 роки та за І кв. 2007 року; довідка Облстатуправління про включення боржника до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України на даний час; уточнення кредитних установ, обслуговуючих боржника, а також поточних рахунків боржника на даний час, з зазначенням їх юридичних адрес; аудиторський висновок фінансового стану боржника; нормативне та документальне обґрунтування підстав звернення з заявою за приписами ст. 51 Закону; наявності чи відсутності кредиторської та дебіторської заборгованості (претензії, позовні заяви, рішення суду, накази, виконавчі документи та знаходження їх у виконавчому провадженні в відділі державної виконавчої служби тощо) за заявою та інші; крім того, заявник не надав суду належного рішення власника про ліквідацію цього боржника та причини прийняття такого рішення, а також рішення ліквідаційної комісії про звернення до господарського суду з заявою про банкрутство та підстави такого звернення;

- за приписами чинного законодавства про банкрутство основним завданням підготовчого засідання є ретельне з’ясування усіх ознак неплатоспроможності боржника, наявності чи відсутності майнових активів у боржника та перешкод подальшому руху справи про банкрутство (постанови ВГСУ: від 17.02.04. у справі 02-2-24/12669, від 02.06.04. у справі 24/471, від 19.11.03. у справі №7/60 та інші);

- ст. 41 розділу VІ “Особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів підприємницької діяльності” (ст. ст. 41-53) Закону передбачено, що відносини, пов’язані з банкрутством окремих суб’єктів банкрутства, в тому числі і за ст. 51 Закону, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених цим розділом;

- за загальними засадами банкрутства за заявами самих боржників (ч. 4 ст. 7 Закону), боржник подає заяву до суду при умові наявності майна, достатнього для покриття судових витрат;

- види судових витрат в провадженні зі справ про банкрутство визначені ст. ст. 31, п./п. “г”п. 1 ч. 1 ст. 31 Закону;

- ст. 51 Закону не містить приписів з цього питання, тому суд при з’ясуванні цієї обставини повинен керуватися вищезазначеними положеннями чинного Закону;

- ч. 1 ст. 51 Закону містить імперативну норму, яка зобов’язує ліквідатора (ліквідаційну комісію) звернутися до господарського суду з відповідною заявою у разі виявлення факту (обставини) недостатності вартості наявного майна для задоволення вимог кредиторів боржника, щодо якого власником прийняте рішення про ліквідацію, у місячний строк;

- крім того, згідно ч. 4 ст. 7 Закону боржник подає заяву в господарський суд за наявності майна, достатнього для покриття судових витрат, чого не вбачається із матеріалів справи;

- тому боржником у судовому засіданні не доведена правомірність подання ним до суду заяви про порушення справи про банкрутство з підстав ст. 51 Закону, яка регулює питання особливостей застосування процедури банкрутства до боржника, що ліквідується власником, оскільки не надані відповідні витребувані докази, які мають суттєве значення для розгляду заяви по суті вимоги та прийняття рішення судом;

- за таких обставин, господарський суд приймає наступне рішення:

- заяву боржника про порушення провадження у справі про банкрутство на підставі ст. 81-5 ГПК України залишити без розгляду і скасувати мораторій на задоволення грошових вимог кредиторів, введений по справі ухвалою суду від 16.06.07. №21/62б згідно зі ст. 12 Закону;

- відповідно до ст. 49 ГПК України витрати по сплаті за заявою державного мита у розмірі 85 грн. 00 коп. за квитанцією від 01.03.07. б/н та 118 грн. 00 коп. на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу - за квитанцією від 01.03.07. б/н віднести на боржника.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 44, 45, 471, 49, 75, 81-5, 86 ГПК України, ст.ст. 1, 7, 11, 12, 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” суд

у х в а л и в:


1. Заяву без номеру від 15.06.07. (вхідний по канцелярії господарського суду Луганської області від 16.06.07. №110) боржника –Приватно-орендного сільськогосподарського підприємства агрофірми “Добре поле” в особі ліквідаційної комісії, с. Бараниківка Кремінського району Луганської області, вул. Шевченко, буд. 4, ідентифікаційний код 31315431, залишити без розгляду.


2. Скасувати мораторій на задоволення вимог кредиторів.

3. Витрати по сплаті за заявою державного мита у розмірі 85 грн. 00 коп. за квитанцією від 01.03.07. б/н та 118 грн. 00 коп. на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу - за квитанцією від 01.03.07б/н віднести на боржника.


4. Матеріали, додані до заяви, крім самої заяви, квитанцій від 01.03.07. б/н - на суму 85 грн. 00 коп. державного мита та від 01.03.07. б/н - на суму 118 грн. 00 коп. - на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, повернути боржнику по приналежності згідно з переліком їх у додатку до неї.


5. Ухвалу надіслати:

- боржнику (рекомендованим листом з додатком);

- Рубіжанській ОДПІ Луганської області;

- Відділу державної виконавчої служби Кремінського районного управління юстиції Луганської області;

- Луганському обласному відділу з питань банкрутства;

- ВАТ “Райффайзен банк Аваль” в особі Кремінського відділення Луганської обласної

дирекції (м. Кремінна Луганської області, пл. Красна, 4);

- АКБ СР “Укрсоцбанк” в особі Лисичанського відділення (м. Лисичанськ Луганської

області, вул. Чекістів, 4);

- Державному реєстратору виконавчого Кремінської районної державної адміністрації

Луганської області.


Додаток: матеріали на 54 аркушах рекомендованим листом на адресу боржника.


Суддя Т.Г. Кривохижа

Спеціаліст І категорії С.В. Тіткова

Надр. 8 прим.: Вих. №

1 - до справи 7 прим.

2 - боржнику (рекомендованим листом з додатком);

3 - Рубіжанській ОДПІ Луганської області;

4 - Відділу державної виконавчої служби Кремінського районного управління юстиції Луганської області;

5 - Луганському обласному відділу з питань банкрутства;

6 - ВАТ “Райффайзен банк Аваль” в особі Кремінського відділення Луганської обласної дирекції (м. Кремінна

Луганської області, пл. Красна, 4);

7 - АКБ СР “Укрсоцбанк” в особі Лисичанського відділення (м. Лисичанськ Луганської області,

вул. Чекістів, 4);

8 - Державному реєстратору виконавчого Кремінської районної державної адміністрації Луганської області.


Судовий реєстр по справі 21/62б

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
21431192 Ухвала 02.02.2012 Белов С.В. Господарський суд Чернігівської області Господарське
21019121 Ухвала 23.01.2012 Белов С.В. Господарський суд Чернігівської області Господарське
19350067 Постанова 22.11.2011 Белов С.В. Господарський суд Чернігівської області Господарське
19243876 Ухвала 10.11.2011 Белов С.В. Господарський суд Чернігівської області Господарське
13657217 Ухвала 17.01.2011 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
13376807 Ухвала 04.01.2011 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
10673355 Ухвала 22.07.2010 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
10136594 Ухвала 24.06.2010 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
10030264 Ухвала 02.06.2010 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
5009297 Ухвала 24.09.2009 Палєй О.С. Господарський суд Луганської області Господарське
4869961 Ухвала 04.09.2009 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
2083891 Ухвала 24.07.2008 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
1917031 Ухвала 11.07.2008 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
893520 Ухвала 10.07.2007 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
752649 Ухвала 16.06.2007 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
334178 Ухвала 22.12.2006 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
313254 Ухвала 05.12.2006 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
298172 Ухвала 27.11.2006 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
21492 Постанова 26.06.2006 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
14795 Ухвала 20.06.2006 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
13661 Ухвала 19.06.2006 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське