Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 21/131-09-4930

Дата ухвалення рішення:
16.10.2009
Зареєстровано:
05.11.2009
Cуддя:
Зеленов Г.М.
Оприлюднено:
25.01.2011
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Одеської області
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____


ПОСТАНОВА

про визнання банкрутом


"16" жовтня 2009 р. Справа № 21/131-09-4930За заявою : Котовської об’єднаної державної податкової інспекції Одеської області ( 66300, Одеська область, м. Котовськ, вул. Калініна 126 );

до Боржника: Фізичну особу –підприємця ОСОБА_1 (66300, АДРЕСА_1. Ідентифікаційний номер НОМЕР_1);

про визнання відсутнього боржника банкрутом.


Господарський суд Одеської області у складі:

судді - ЗЕЛЕНОВА Г.М.,

секретаря судового засідання - СУСЛОВА М.В.;


за участю представників сторін:

від заявника: Осадчій М.І. –представник Котовської ОДПІ Одеської області, на підставі довіреності від 12.02.2007 р. за № 1068;

від боржника: не з’явився, не зважаючи на те, що був повідомлений належним чином.

СУТЬ СПОРУ: 23.09.2009 р. Заявник, Котовська ОДПІ Одеської області, звернувся до господарського суду із заявою про визнання банкрутом відсутнього боржника - Фізичну особу –підприємця ОСОБА_1, оскільки останній неспроможний виконати свої грошові зобов’язання щодо сплати до бюджету заборгованості у розмірі 2 036 грн. 37 коп. –нарахованих штрафних санкцій, після настання встановленого строку їх сплати.

Представник заявника - Котовської ОДПІ Одеської області заяву про визнання відсутнього боржника - Фізичної особи –підприємця ОСОБА_1 підтримує.

Представник боржника, Фізичної особи –підприємця ОСОБА_1 у судове засідання не з’явився, відзив на заяву не надав, у зв’язку з чим справа розглядається за наявними в ній матеріалами відповідно ст. 75 ГПК України.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву та наявні матеріали у справі, суд встановив, що заява Котовської ОДПІ Одеської області про наявність і безспірність боргу та неплатоспроможність боржника обґрунтована й підтверджена матеріалами справи, а саме: обліковою карткою платника податку з доходів фізичних осіб –суб’єктів підприємницької діяльності станом на 27.08.2009 р., корінцем першої податкової вимоги від 13.04.2009 р. за № 1/269, корінцем другої податкової вимоги від 15.06.2009 р. за № 2/393, корінцем податкового повідомлення-рішення від 31.03.2009 р. за № 0000851702/0 .

Сума податкового зобов'язання, визначена у податковому повідомленні-рішенні Котовської ОДПІ Одеської області, оскаржена у судовому та адміністративному порядку не була, тобто сума визначена в них згідно п.п.5.3.2. п.5.3. ст.5 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" №2181-ІІІ від 21.12.2000 р. є узгодженою, а відповідно з п.5.4.1. п.5.4. ст.5 сума податкового зобов'язання, не сплачена платником податків у встановлені терміни, вважається сумою податкового боргу платника податків.

Відповідно до довідки Котовської ОДПІ Одеської області від 01.09.2009 р. за № 10807/10/24-0017 боржник - Фізична особа –підприємець ОСОБА_1 не надає податкову звітність до Котовської ОДПІ Одеської області з 24.04.2005 р.

Згідно з довідкою Котовської ОДПІ Одеської області від 03.09.2009 р. за № 10879/10/24-0017, за боржником - Фізичною особою –підприємцем ОСОБА_1 розрахункових рахунків у банках та інших фінансових установах не має.

На підставі довідки державного реєстратора - Котовської районної державної адміністрації Одеської області від 16.07.2009 р. за № 315/17 вбачається, що станом на 16.07.2009 р. державна реєстрація зміни юридичної та фактичної адреси не проводилась.

Пунктом 1 статті 52 Закону (надалі Закон №2343-ХІІ) України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” передбачено, що у разі, якщо громадянин –підприємець –боржник або керівні органи боржника –юридичної особи відсутні за її місцезнаходженням, або у разі ненадання боржником протягом року до органів державної податкової служби згідно із законодавством податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності, а також за наявності інших ознак, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржника, заява про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника може бути подана кредитором незалежно від розміру його вимог до боржника та строку виконання зобов’язань.

Отже, у контексті вказаної норми при розгляді справи про визнання відсутнього боржника банкрутом за правилами статті 52 Закону (№2343-ХІІ) предметом доказування є визначення місцезнаходження боржника - юридичної особи, факт відсутності керівних органів юридичної особи за її місцезнаходженням, неподання боржником протягом року до органів державної податкової служби згідно із законодавством податкових декларацій, наявність інших ознак, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржника.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 48 Закону (№2343-ХІІ) від громадянина –підприємця до господарського суду не надходила заява про відкладення розгляду справи про банкрутство для проведення громадянином –підприємцем розрахунків з кредитором чи укладення мирової угоди.

Також, відповідно до приписів абз. 4 ст. 1 Закону (№2343-ХІІ) суб’єкт господарської діяльності може бути визнаний банкрутом в разі встановлення господарським судом його неспроможності відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Грошові вимоги кредитора підтверджуються матеріалами справи, але боржник неспроможний виконати свої грошові зобов’язання перед кредитором щодо сплати податків і зборів, гарантій погашення заборгованості до бюджету після настання встановленого строку їх сплати боржник не надав.

Представником заявника у судовому засіданні 16.10.2009 р. відповідно до п. 2 ст. 52 Закону (№2343-ХІІ) надано згоду на призначення ліквідатором Фізичної особи –підприємця ОСОБА_1 представника ініціюючого кредитора державного податкового інспектора відділу погашення прострочених податкових зобов’язань –Присяжнюка Олександра Павловича.

Розглянувши матеріали справи, суд дійшов висновку, що боржник неспроможний самостійно відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредитора не інакше як через застосування ліквідаційної процедури, а тому суд вважає за необхідне визнати відсутнього боржника банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру Фізичної особи –підприємця ОСОБА_1

Отже, враховуюче те, що Заявником до заяви про порушення провадження у справі про визнання банкрутом відсутнього боржника надано докази, що свідчать про ознаки відсутнього боржника, а саме: не надання боржником протягом року до органів державної податкової служби згідно із законодавством податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності, а також за наявності інших ознак, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржника, що являється підставами визнання Фізичної особи –підприємця ОСОБА_1 банкрутом із застосуванням особливостей, передбачених статтею 52 Закону (№2343-ХІІ).

Керуючись ст.ст. 22-26, 29-34, 47-49,52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст.ст. 205, 209-210, 212-213 Господарського кодексу України, ст.ст. 68, 86 ГПК України, господарський суд, -

П О С Т А Н О В И В:


1. ВИЗНАТИ БАНКРУТОМ ВІДСУТНЬОГО БОРЖНИКА –Фізичну особу –підприємця ОСОБА_1 (66300, АДРЕСА_1. Ідентифікаційний номер НОМЕР_1);;

2. Визнати Котовську об’єднану державну податкову інспекцію Одеської області ( 66300, Одеська область, м. Котовськ, вул. Калініна 126 ) кредитором до Фізичної особи –підприємця ОСОБА_1 (66300, АДРЕСА_1. Ідентифікаційний номер НОМЕР_1) з грошовими вимогами на загальну суму у розмірі 2 036 грн. 37 коп.

- Черговість задоволення грошових вимог кредитора у сумі 2 036 грн. 37 коп. –четверта черга відповідно до ч. 1 ст. 49 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”;

3. Відкрити ліквідаційну процедуру юридичної особи –Фізичну особу –підприємця ОСОБА_1 (66300, АДРЕСА_1. Ідентифікаційний номер НОМЕР_1) передбачену ст.ст. 22-26, 29-34, 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

4. Ліквідатором Фізичну особу –підприємця ОСОБА_1 (66300, АДРЕСА_1. Ідентифікаційний номер НОМЕР_1) призначити представника ініціюючого кредитора державного податкового інспектора відділу погашення прострочених податкових зобов’язань –Присяжнюка Олександра Павловича.

5. Зобов’язати ліквідатора провести дії відповідно до ст.ст. 22-26, 29-34, 47-49 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, та, після завершення усіх розрахунків із виявленими кредиторами, надати до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс на затвердження.

6. Ліквідатору надати до суду персональний склад членів ліквідаційної комісії на затвердження.

7. Ліквідатору письмово повідомити про визнання господарським судом відсутнього боржника - Фізичну особу –підприємця ОСОБА_1 банкрутом усіх відомих йому кредиторів відсутнього боржника в тому числі банківські установи боржника, ДВС, державні органи, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю сплати обов'язкових платежів та зборів.

8. Ліквідатору не рідше одного разу на місяць надавати до господарського суду та кредиторам письмову інформацію щодо проведення ліквідаційної процедури.

9. Зобов’язати ліквідатора у процесі ліквідаційної процедури виявляти ознаки фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства боржника, про що повідомляти суд та правоохоронні органи.

10. Встановити строк ліквідаційної процедури до “19” січня 2010 року.

11. Строк виконання всіх грошових зобов’язань банкрута вважається таким, що настав.

12. Припинити нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших фінансових (економічних санкцій) по всім видам заборгованості банкрута.

13. Припинити стягнення з громадянина –підприємця за всіма виконавчими документами, за винятком виконавчих документів за вимогами про стягнення аліментів, а також за вимогами про відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю громадян.

14. Кредитори, вимоги яких пов'язані із зобов'язанням, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, кредитори, які мають вимоги щодо стягнення аліментів, а також інші вимоги особистого характеру, мають право заявити свої вимоги в процесі провадження у справі про банкрутство.

15. Скасовується арешт, накладений на майно громадянина –підприємця, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого громадянина –підприємця. Накладання нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном громадянина –підприємця не допускається.

16. Вимоги та зобов'язання громадянина –підприємця, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред'являти тільки в межах ліквідаційної процедури.

17. Виконання зобов’язань громадянина –підприємця визнаного банкрутом, здійснювати у випадках і порядку, передбаченому ст.ст. 47-49 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

18. Копію постанови надіслати: кредитору, боржнику, ліквідатору, Одеському обласному відділу з питань банкрутства, державному реєстратору виконавчого комітету Котовської міської ради Одеської області (для внесення до Єдиного державного реєстру запису про визнання боржника банкрутом).

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.


Суддя
Судовий реєстр по справі 21/131-09-4930

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
11363358 Ухвала 16.02.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
9033146 Ухвала 22.01.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
6519692 Постанова 16.10.2009 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
5468207 Ухвала 28.09.2009 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське