Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 21/23б(22/100б)

Дата ухвалення рішення:
27.10.2009
Зареєстровано:
05.11.2009
Cуддя:
Ковалінас М.Ю.
Оприлюднено:
25.01.2011
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Луганської області
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а. Тел. 55-17-32

______ПОСТАНОВА

Іменем України

27.10.09 Справа № 21/23б(22/100б).

Суддя М.Ю. Ковалінас , при секретарі Добродзій Є.В.,

розглянувши матеріали справи, порушеної за заявою

кредиторів - Відкритого акціонерного товариства Акціонерного банку

«Укргазбанк»в особі Луганської філії, м. Луганськ,

Державно - кооперативного проектно - вишукувального

інституту «Луганськагропроект», м. Луганськ

до боржника - Державного підприємства «Регіональне виробниче об'єднання

«Укрвуглеекологія», м. Луганськ

Про банкрутство


В присутності представників сторін:

від кредиторів - Бірюкова Т.С., дов. №403 від 05.10.09. (ДП «Укрдонбасекологія»);

від боржника - Хачхарджи І.І., директор;

керуючий санацією - Ланговой О.В.;

за участю - Шидлаускаса П.В., посв. №129 від 09.10.06. (прокуратура Луганської області).

Обставини справи: банкрутство, процедура санації за нормами Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»(далі за текстом –Закон), розгляд клопотання комітету кредиторів.


Розглянувши матеріали справи та додатково надані, вислухавши присутніх, суд

в с т а н о в и в :


Справу №21/23б -(2/100б) про банкрутство боржника - Державного підприємства Регіональне виробниче об'єднання «Укрвуглеекологія»м. Луганськ, порушено господарським судом Луганської області, ухвалою від 04.10.04., введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Ухвалою від 01.03.05. судом визнано обґрунтованими об'єднані грошові вимоги ініціюючих кредиторів до боржника в розмірі 61998грн. 78коп. основного боргу, а також введено процедуру розпорядження майном.

Оголошення про порушення справи про банкрутство боржника – Державного підприємства Регіональне виробниче об'єднання «Укрвуглеекологія», м. Луганськ, опубліковано в газеті «Голос України»№57 від 30.03.05.

Ухвалою суду від 24.02.06. призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Лангового О.В. й визнано Міністерство вугільної промисловості України, м. Київ, учасником провадження у справі.

19.06.07. у справі №21/23б(-22/100б) судом затверджено представлений розпорядником майна Ланговим О.В. реєстр вимог кредиторів від 19.06.07., як такий, що відповідає вимогам п. 6 ст. 14, ст. 31 Закону та матеріалам справи.

Розпорядником майна та кредиторами у відповідності до вимог ст. 16 Закону проведено загальні збори кредиторів (протокол загальних зборів кредиторів №1 від 03.07.07.) на яких обрано комітет кредиторів.

Комітетом кредиторів (протоколи №1 від 03.07.07., №2 від 24.07.07. та №3 від 28.08.07. засідань комітету кредиторів) вирішено клопотати перед судом про введення у справі процедури санації боржника та про призначення керуючим санацію боржника арбітражного керуючого Лангового О.В., кандидатуру якого згідно приписів п.2 ст. 2 Закону погоджено державним органом з питань банкрутства - Державним департаментом з питань банкрутства Міністерства економіки України (лист №216-30-20/2346 від 09.08.07.).

Ухвалою від 21.09.07. у справі введено процедуру санації боржника –Державного підприємства Регіональне виробниче об'єднання «Укрвуглеекологія» м. Луганськ, строком на 12 місяців, тобто до 21.09.08., керуючим санацією боржника призначено арбітражного керуючого Лангового О.В., кандидатуру якого погоджено у встановленому Порядку Державним департаментом з питань банкрутства й покладено на нього встановлені Законом обов’язки та повноваження по проведенню процедури санації, у тому числі й щодо розробки та надання суду на затвердження плану санації боржника згідно ст. 18 Закону.

Боржник у справі - Державне підприємство «Регіональне виробниче об'єднання «Укрвуглеекологія», м. Луганськ, на 100% є державним підприємством, тому, згідно приписів ч. 5 ст. 18 Закону, його план санації попередньо має бути погоджений з органом, уповноваженим управляти державним майном, зокрема –Міністерством вугільної промисловості України, якщо у підприємства боржника частка держави перевищує 50%, та згідно п. 18 ст. 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності»від 21.09.06. №185 - V, який набрав чинності з 18.10.06., в процедурі банкрутства господарських організацій з корпоративними правами держави понад 25% їх статутного фонду, план санації погоджується й з Фондом державного майна України та з державним органом з питань банкрутства - Державним департаментом з питань банкрутства Міністерства економіки України.

Керуючим санацією Ланговим О.В. за супровідним листом №06 від 10.01.08. було надано суду докази розгляду та схвалення комітетом кредиторів проекту плану санації боржника (протокол засідання комітету кредиторів №4 від 21.12.07., з належними доказами його скликання та проведення), згідно цього протоколу комітетом кредиторів було одноголосно схвалено наданий керуючим санацією план санації; пізніше, керуючим санацією Ланговим О.В. за супровідним листом №353 від 26.09.08. було надано протокол засідання комітету кредиторів №9 від 19.09.08. з доказами його скликання та проведення та докази надіслання доопрацьованого плану санації (нової редакції плану санації) до Міністерства вугільної промисловості України та до Державного департаменту з питань банкрутства - копія реєстру замовлених листів від 25.09.08., відповідно до протоколу засідання комітету кредиторів №9 від 19.09.08., комітетом кредиторів схвалено нову редакцію плану санації боржника, складену з урахуванням зауважень Державного департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України та вирішено недоцільним укладати мирову угоду між сторонами.

Листами Фонду державного майна України від 30.10.08. №10-24-15739 та від 18.08.08. вих. № Р10-24-11718, суду повідомлено про негативні наслідки відкриття ліквідаційної процедури у справі та зазначено, що ФДМУ не є учасником провадження у справі про банкрутство ДП «Регіональне виробниче об'єднання «Укрвуглеекологія»та зазначено, що раніше ФДМУ надав керуючому свої зауваження до плану санації, але план санації боржника у даному випадку не потребує погодження з ФДМУ та має бути погоджений з органом управління боржника –Мінвуглепромом.

Листом Державного департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України, м. Київ, від 13.05.09. №216-60-11/1595 та від 05.06.09. №216-60-11/1921, й від 04.09.09. №216-60-11/3097, суду повідомлено, що план санації боржника - ДП «Регіональне виробниче об'єднання «Укрвуглеекологія», був своєчасно розглянутий та листом Державного департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України, м. Київ, від 01.12.08. №216-60-11/3569 погоджений із зауваженнями, іншої редакції плану санації не було (копія листа додається).

Строк процедури санації та повноважень керуючого санацією Лангового О.В. у справі неодноразово продовжувався судом, в останнє - до 21.09.09., та до 21.11.09. (ухвали від 19.05.09. та від 11.09.09.), оскільки до даного часу уповноваженими на це органами не надано погодження щодо плану санації боржника, у встановленому Законом порядку.

До господарського суду надійшли листи Міністерства вугільної промисловості України, м. Київ, №307/08/02-02 від 13.07.09. та №261/0/39-09 від 30.07.09. й №621/08/02-02 від 05.10.09., у яких повідомлено, що Міністерством вугільної промисловості України було розглянуто нову редакцію плану санації боржника - Державного підприємства «Регіональне виробниче об'єднання «Укрвуглеекологія», м. Луганськ, надісланого за листом керуючого санацією від 08.01.09. №6, та Мінвуглепромом встановлено, що вказаний план санації фактично не містить дієвих заходів з відновлення платоспроможності боржника, виведення його з кризового стану і поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємства, з огляду на це та враховуючи незадовільний стан підприємства, Мінвуглепром просить суд розглянути питання щодо припинення діяльності ДП «РВО «Укрвуглеекологія»і визнання його банкрутом.

Приймаючи до уваги таку думку органу управління державним майном боржника, а також те, що процедура санації боржника формально триває з 21.09.07. ( майже 2 роки ), але за відсутністю погодженого у встановленому законом порядку плану санації фактично не відбувається, суд зобов’язав керуючого санацією спільно з комітетом кредиторів визначитися щодо подальшого руху справи та зобов’язав державний орган з питань банкрутства надати погоджену пропозицію щодо кандидатури ліквідатора (ухвала від 11.09.09.).

Керуючий санацією Ланговой О.В. за супровідним листом б/н від 22.10.09. надав матеріали по проведенню процедури санації, у тому числі протоколи засідань комітету кредиторів №14 від 11.08.09., №15 від 18.09.09., №16 від 25.09.09. з належними доказами їх скликання та проведення, з яких вбачається, що комітетом кредиторів було заслухано звіт керуючого санацією станом на 30.06.09., з цього звіту слід, що порівняно з минулим роком стан боржника значно погіршився, обсяги виробництва зменшилися, зменшився й прибуток, а й збитки збільшились, а також заслухано й звіт керуючого санацією щодо фінансового стану боржника на 15.09.09., з якого слід, що на цей час на підприємстві скорочено штати, й загальна чисельність працівників зараз –9 чоловік, зросла кредиторська заборгованість, у т.ч. й по заробітній платі, тому санація боржника за рахунок власних ресурсів не можлива, реалізація активів не призведе до відновлення платоспроможності боржника, для проведення санації потрібен інвестор. Комітетом кредиторів прийняті до відома зазначені звіти керуючого санацією.

З протоколу засідання комітету кредиторів №16 від 25.09.09. вбачається, що комітетом кредиторів вирішено : клопотати перед господарським судом про визнання боржника банкрутом, введення ліквідаційної процедури щодо боржника, й про призначення ліквідатором арбітражного керуючого Лангового О.В.

До господарського суду надійшли листи від Державного департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України, №216-30-20/3886 від 22.10.09. та від Луганського обласного відділу з питань банкрутства Міністерства економіки України, №1480 від 22.10.09., у яких запропоновано для призначення у справі №21/23б (22/100б) ліквідатором ДП «РВО «Укрвуглеекологія»арбітражного керуючого Іванову Наталію Михайлівну (ліцензія серії АВ №НОМЕР_1 від 19.10.06., яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1), кандидатуру якої погоджено згідно приписів п.2 ст. 2 Закону відповідною Комісією Мінекономіки та у встановленому Порядку.

Таким чином, матеріалами справи та додатково наданими, підтверджується стійка неплатоспроможність боржника, перевищення пасиву над активом, його надкритичний фінансовий стан, відсутність достатніх активів для задоволення вимог кредиторів та працівників, фактичне припинення боржником виробничої діяльності.

Пропозицій від інвесторів щодо участі у санації боржника не надійшло, сторони у справі не досягли згоди щодо укладення мирової угоди.

А також, враховуючи те, що погоджений у встановленому Законом порядку план санації боржника не представлено суду у строк значно більший, ніж визначено у п.6 ст. 18 Закону, а також рішення комітету кредиторів (п. 8 ст. 16 Закону) та думку власника майна (органу уповноваженого управляти майном) боржника , господарський суд має право прийняти рішення про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури відповідно до Закону.

За таких обставин, суд вважає за можливе припинити процедуру санації боржника та припинити повноваження арбітражного керуючого Лангового О.В. в якості керуючого санацією, визнати боржника - Державне підприємство «Регіональне виробниче об'єднання «Укрвуглеекологія» м. Луганськ, кв. Гаевого, буд. 6-А, ідентифікаційний код 00170096, банкрутом, відкрити ліквідаційну процедуру та враховуючи пропозицію Державного департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України (лист №216-30-20/3886 від 22.10.09.), ліквідатором призначити арбітражного керуючого Іванову Н.М., на що є її згода (заява б/н від 22.09.09.) та визначає проводити ліквідаційну процедуру у справі, зокрема реалізацію майна банкрута, яке входить до складу його ліквідаційної маси з урахуванням Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» від 29.11.01. №2864-ІІІ та рішення Конституційного Суду України від 10.06.03. №1-11/2003, згідно якого дія мораторію не поширюється на відчуження рухомого та іншого майна підприємств, що не забезпечує ведення їх виробничої діяльності.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 1, 2, 3-1, 16, 17-21, 22-34 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст. ст. 86, 87 ГПК України, суд

п о с т а н о в и в :


1.Припинити процедуру санації боржника - Державного підприємства «Регіональне виробниче об'єднання «Укрвуглеекологія» м. Луганськ, кв. Гаевого, буд. 6-А, ідентифікаційний код 00170096, та припинити повноваження арбітражного керуючого Лангового О.В., в якості керуючого санацією боржника.


2. Визнати банкрутом боржника - Державне підприємство «Регіональне виробниче об'єднання «Укрвуглеекологія» м. Луганськ, кв. Гаєвого, буд. 6-А, ідентифікаційний код 00170096, відкрити ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, тобто до 27.10.10.


3.Ліквідатором банкрута призначити - арбітражного керуючого Іванову Наталію Михайлівну (ліцензія серії АВ №НОМЕР_1 від 19.10.06., яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1).


4. Ліквідатору Івановій Н.М. - здійснити публікацію оголошення про визнання боржника банкрутом у офіційних друкованих органах Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України (газеті «Голос України»чи «Урядовий кур’єр») в порядку, передбаченому п. п. 3, 5 ст. 23 Закону, провести ліквідаційну процедуру та, у строк до 12 місяців, з дня винесення даної постанови подати до суду звіт про роботу та ліквідаційний баланс банкрута відповідно до ст. 32 Закону;

- проводити ліквідаційну процедуру у справі, зокрема реалізацію майна банкрута, яке входить до складу його ліквідаційної маси, з урахуванням Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна»від 29.11.01. №2864-ІІІ та рішення Конституційного Суду України від 10.06.03. №1-11/2003.


5.Завершити підприємницьку діяльність банкрута; вважати таким, що настав строк виконання всіх грошових зобов’язань банкрута та зобов’язань щодо сплати податків та зборів (обов’язкових платежів до бюджету) з 27.10.09.; припинити нарахування неустойки (штрафів, пені), відсотків та інших економічних санкцій по всіх видах заборгованості банкрута з 27.10.09.


6.Припинити повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 27.10.09.


7.Заборонити реалізацію майна Державного підприємства «Регіональне виробниче об'єднання «Укрвуглеекологія» м. Луганськ, згідно Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна»від 29.11.01. №2864-ІІІ, а саме: об’єктів нерухомості та інших основних засобів виробництва, що забезпечують ведіння виробничої діяльності.


8.Зобов’язати ліквідатора та Міністерство вугільної промисловості України вжити всіх можливих заходів щодо збереження державного майна банкрута, яке забезпечує ведіння виробничої діяльності.


9.Скасувати арешт накладений на майно банкрута та будь-які інші обмеження щодо розпорядження майном банкрута Державного підприємства «Регіональне виробниче об'єднання «Укрвуглеекологія» м. Луганськ. Накладення нових арештів або обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.


10. Дану постанову надіслати:

- кредиторам у справі;

- банкруту;

- арбітражному керуючому Ланговому О.В.;

- ліквідатору Івановій Н.М.;

- службі зайнятості в м. Луганську;

- Артемівському ВДВС Луганського міського управління юстиції;

- ДПІ в Артемівському районі м. Луганська;

- Луганському обласному відділу з питань банкрутства;

- Державному департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України, м. Київ;

- Фонду державного майна України, м. Київ;

- Державному реєстратору - виконкому Луганської міської ради;

- Міністерству вугільної промисловості України, м. Київ;

- прокуратурі Луганської області.


Суддя М.Ю. Ков


Судовий реєстр по справі 21/23б(22/100б)

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
14624862 Ухвала 04.04.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
14625665 Ухвала 28.03.2011 Запорощенко М.Д. Донецький апеляційний господарський суд Господарське
14214761 Ухвала 14.03.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
13939949 Ухвала 22.02.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
13672745 Ухвала 28.01.2011 Волков Р.В. Донецький апеляційний господарський суд Господарське
13657370 Окрема ухвала 17.01.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
13317097 Ухвала 21.12.2010 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
13305132 Ухвала 17.12.2010 Москальова І.В. Донецький апеляційний господарський суд Господарське
12488889 Ухвала 25.11.2010 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
12182330 Ухвала 09.11.2010 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
12610211 Ухвала 01.11.2010 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
11808603 Ухвала 21.10.2010 Палєй О.С. Господарський суд Луганської області Господарське
11261144 Ухвала 17.09.2010 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
11103264 Ухвала 07.09.2010 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
10650618 Ухвала 20.07.2010 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
10031453 Ухвала 11.06.2010 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
10030303 Ухвала 31.05.2010 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
10029814 Ухвала 25.05.2010 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
9574847 Ухвала 06.05.2010 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
8824703 Ухвала 02.04.2010 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
6516581 Постанова 27.10.2009 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
5912463 Ухвала 10.04.2009 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4774939 Ухвала 06.03.2009 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4774942 Ухвала 25.02.2009 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4774940 Ухвала 13.02.2009 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
6538019 Ухвала 21.11.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4774933 Ухвала 26.09.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4774935 Ухвала 01.08.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4774932 Ухвала 20.06.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4774938 Ухвала 22.04.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4774936 Ухвала 14.03.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4774943 Ухвала 13.02.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4774934 Ухвала 21.09.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4774941 Ухвала 10.07.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4774944 Ухвала 19.06.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4774937 Ухвала 29.05.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
649088 Ухвала 13.04.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
528608 Ухвала 20.03.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
521767 Ухвала 28.02.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
144321 Ухвала 19.09.2006 Панова I.Ю. Вищий господарський суд України Господарське
87033 Постанова 15.08.2006 Семендяєва І.В. Луганський апеляційний господарський суд Господарське
63365 Ухвала 19.07.2006 Баннова Т.М. Луганський апеляційний господарський суд Господарське
63366 Ухвала 19.07.2006 Баннова Т.М. Луганський апеляційний господарський суд Господарське
63368 Ухвала 19.07.2006 Баннова Т.М. Луганський апеляційний господарський суд Господарське
58030 Ухвала 18.07.2006 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
50450 Ухвала 06.07.2006 Баннова Т.М. Луганський апеляційний господарський суд Господарське
50457 Ухвала 06.07.2006 Баннова Т.М. Луганський апеляційний господарський суд Господарське
50447 Ухвала 05.07.2006 Баннова Т.М. Луганський апеляційний господарський суд Господарське
17225 Ухвала 15.06.2006 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4170 Ухвала 06.06.2006 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське