Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 7/95-09

Дата ухвалення рішення:
01.10.2009
Зареєстровано:
08.10.2009
Cуддя:
Рижков М.Б.
Оприлюднено:
08.10.2009
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Сумської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ


УХВАЛА

01.10.09

Справа №7/95-09.


Господарський суд Сумської області у складі судді Рижкова М.Б., розглянувши матеріали справи № 7/95-09 порушеної

за заявою кредитора – Охтирської міжрайонної державної податкової інспекції

до боржника – Відкритого акціонерного товариства «Хлібозавод «Залізничник» (42600, Сумська область, м. Тростянець, пров. Гаївський, 2б; ід. код 23050348)

про визнання банкрутом


За участю представників сторін:

від кредитора – Сафронов П.О.

від боржника – не з’явився


Суть спору: ініціюючий кредитор просить суд порушити провадження у справі про банкрутство щодо Відкритого акціонерного товариства «Хлібозавод «Залізничник», оскільки боржник протягом трьох місяців, після встановленого для його погашення строку, неспроможний сплатити борг перед кредитором у розмірі 279 334 грн. 11 коп., що становить більше, ніж триста мінімальних розмірів заробітних плат.

01.10.2009 року кредитор уточнив свої вимоги до боржника і просить визнати 194119,19 грн. безспірних вимог.

Ініціюючий кредитор просить призначити розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Сисоєва Олексія Валерійовича.

Боржник відзиву на заяву кредитора не надав, хоча про час та місце слухання справи був повідомлений належним чином.

До початку судового засідання від представника боржника надійшло клопотання про зупинення провадження у справі № 7/95-09.

Справа слухається за наявними матеріалами, відповідно до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши матеріали справи, суд встановив:

Відповідно до ч. 3 ст. 6 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно складають не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом.

Згідно ст. 1 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” безспірні вимоги кредиторів - вимоги кредиторів, визнані боржником, інші вимоги кредиторів, підтверджені виконавчими документами чи розрахунковими документами, за якими відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника.

Абзацом сьомим ст. 1 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” передбачено, що грошове зобов'язання - зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України. До складу грошових зобов'язань боржника не зараховуються недоїмка (пеня та штраф), визначена на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов'язання, які виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров'ю громадян, зобов'язання з виплати авторської винагороди, зобов'язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі. Склад і розмір грошових зобов'язань, в тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням процентів, які зобов'язаний сплатити боржник, визначаються на день подачі в господарський суд заяви про порушення провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Законом.

Безспірні кредиторські вимоги Охтирської міжрайонної державної податкової інспекції складають 215625 грн. 41 коп., з урахуванням уточнення 194119 грн. 19 коп., що підтверджується постановою господарського суду Сумської області № АС 12/546-08 від 27.11.2008 року, яка не оскаржувалась та набрала законної сили, та виконавчим листом господарського суду Сумської області № АС 12/546-08.

Розмір кредиторських вимог перевищує триста розмірів мінімальних заробітних плат, який станом на 25.05.09р. становив 187 500 грн. 00 коп.

20.05.2009 року державним виконавцем відділу Державної виконавчої служби Тростянецького районного управління юстиції було винесено постанову про повернення виконавчого документа стягувану у зв’язку з тим, що майно на яке можна звернути стягнення у боржника відсутнє.

Таким чином, вимоги кредитора в розмірі 215625 грн. 41 коп. не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого строку для їх погашення.

Станом на 01.10.2009 року заборгованість боржника перед кредитором залишається несплаченою.

Боржник просить суд зупинити провадження у справі № 7/95-05 у зв’язку з тим, що ухвалою Сумського окружного адміністративного суду від 18.08.2009р. було відкрито провадження у адміністративній справі №2а-4934/09/1870 за позовом Відкритого акціонерного товариства „Хлібозавод „Залізничник" до Охтирської міжрайонної державної податкової інспекції про скасування рішення останньої від 17.04.2008р. № 0000222320 про застосування до ВАТ „Хлібозавод „Залізничник" штрафних (фінансових) санкцій у розмірі 21 506,22 грн. за порушення п. 2.11 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою правління НБУ від 15.12.2004р. № 637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005р. за № 40/10320 (із змінами та доповненнями) та скасування податкового повідомлення-рішення від 17.04.2008р. № 000092301/0 про визначення Відкритому акціонерному товариству „Хлібозавод „Залізничник" податкового зобов'язання з податку на додану вартість у сумі 137 064,00 грн., у тому числі 91376,00 грн. по основному платежу, 45 688,00 грн. штрафна (фінансова) санкція.

Відповідно до ст. 79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом.

Суд не вважає, що відкриття провадження в адміністративній справі № 2а-4934/09/1870 унеможливлює розгляд господарським судом справи про банкрутство, в зв’язку з чим відмовляє в задоволенні клопотання про зупинення провадження у справі № 7/95-09.

Оцінивши подані документи, заслухавши пояснення представника кредитора, враховуючи те, що на час проведення підготовчого засідання боржник не може в повному обсязі задовольнити безспірні вимоги кредитора, які перевищують триста розмірів мінімальних заробітних плат, суд вважає за необхідне визнати вимоги ініціюючого кредитора – Охтирської міжрайонної державної податкової інспекції в розмірі 194119,19 грн. до боржника – Відкритого акціонерного товариства «Хлібозавод «Залізничник».

З метою виявлення всіх кредиторів і осіб, які можуть прийняти участь у санації боржника – встановити кредитору десятиденний строк для публікації оголошення про порушення судом справи про банкрутство боржника, ввести процедуру розпорядження майном боржника, призначити розпорядником майна боржника призначити арбітражного керуючого Сисоєва Олексія Валерійовича, зобов’язати розпорядника майна боржника подати до господарського суду реєстр вимог кредиторів, складений належним чином до 20.11.2009 року, призначити проведення попереднього засідання суду по справі на 23.11.2009 року о 10 год. 00 хв., призначити дату скликання перших загальних зборів кредиторів на 04.12.2009 року, призначити дату засідання суду, на якому буде вирішено питання про відкриття процедури санації або визнання боржника банкрутом чи припинення провадження у справі про банкрутство на 14.12.2009 року о 10 год. 00 хв.

За результатами підготовчого засідання, керуючись ст.ст. 1, 3-1, 6, 11, 13 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, суд


УХВАЛИВ:1. Відмовити в задоволенні клопотання представника боржника про зупинення провадження у справі № 7/95-09 про банкрутство Відкритого акціонерного товариства «Хлібозавод «Злізничник».


2. Визнати грошові вимоги ініціюючого кредитора – Охтирської міжрайонної державної податкової інспекції до боржника – Відкритого акціонерного товариства «Хлібозавод «Залізничник» в сумі 194119 грн. 19 коп.


3. Зобов’язати кредитора в десятиденний строк з дня прийняття даної ухвали опублікувати в офіційному друкованому органі України газеті “Голос України” або “Урядовий Кур’єр” оголошення про порушення справи про банкрутство боржника, із зазначенням повного найменування боржника, його поштової адреси, банківських реквізитів, найменування та адреси господарського суду, номера справи, відомостей про розпорядника майна.

Докази надання оголошення представити суду в триденний строк після його публікації.


4. Ввести процедуру розпорядження майном боржника.


5. Призначити розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Сисоєва Олексія Валерійовича (40030, м. Суми, вул. Петропавловська, 74, к. 49а, ліцензія серії АБ № 176146 від 28.07.2005 року).


6. Зобов’язати розпорядника майна боржника в строк до 20.11.2009 року подати до суду на затвердження реєстр вимог кредиторів, складений належним чином.


7. Попереднє засідання суду призначити на 23.11.2009р. о 10 год. 00 хв.


8. Встановити дату скликання перших загальних зборів кредиторів на 04.12.2009 року.


9. Призначити засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника чи прийнята постанова про визнання його банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, чи припинено провадження у справі про банкрутство, на 14.12.2009 року о 10 год. 00 хв.


10. Копію ухвали надіслати кредитору, боржнику, розпоряднику майна, Державному органу з питань банкрутства.
СУДДЯ М.Б. РижковСудовий реєстр по справі 7/95-09

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
11104084 Ухвала 10.09.2010 Савицький Я.Ф. Одеський апеляційний господарський суд Господарське
10767624 Судовий наказ 13.08.2010 Немченко Л.М. Господарський суд Херсонської області Господарське
10738494 Ухвала 06.08.2010 Міщенко П.K. Вищий господарський суд України Господарське
10634132 Рішення 23.07.2010 Немченко Л.М. Господарський суд Херсонської області Господарське
10207364 Ухвала 29.06.2010 Рижков Микола Борисович Господарський суд Сумської області Господарське
10827545 Ухвала 18.06.2010 Немченко Л.М. Господарський суд Херсонської області Господарське
10827551 Ухвала 18.06.2010 Немченко Л.М. Господарський суд Херсонської області Господарське
10070398 Постанова 09.06.2010 Карбань І.С. Харківський апеляційний господарський суд Господарське
9439320 Ухвала 06.05.2010 Рижков Микола Борисович Господарський суд Сумської області Господарське
10826248 Ухвала 05.05.2010 Немченко Л.М. Господарський суд Херсонської області Господарське
10825984 Ухвала 23.04.2010 Немченко Л.М. Господарський суд Херсонської області Господарське
10826005 Ухвала 23.04.2010 Немченко Л.М. Господарський суд Херсонської області Господарське
8992865 Ухвала 12.04.2010 Рижков Микола Борисович Господарський суд Сумської області Господарське
8826327 Ухвала 01.04.2010 Рижков Микола Борисович Господарський суд Сумської області Господарське
8801333 Постанова 31.03.2010 Уліцький А.М. Вищий господарський суд України Господарське
8652656 Ухвала 29.03.2010 Рижков Микола Борисович Господарський суд Сумської області Господарське
10675380 Ухвала 15.03.2010 Рижков Микола Борисович Господарський суд Сумської області Господарське
8216308 Ухвала 10.03.2010 Уліцький А.М. Вищий господарський суд України Господарське
8262415 Ухвала 25.02.2010 Рижков Микола Борисович Господарський суд Сумської області Господарське
10823744 Ухвала 04.02.2010 Немченко Л.М. Господарський суд Херсонської області Господарське
10823748 Ухвала 04.02.2010 Немченко Л.М. Господарський суд Херсонської області Господарське
10823719 Ухвала 02.02.2010 Немченко Л.М. Господарський суд Херсонської області Господарське
10823721 Ухвала 02.02.2010 Немченко Л.М. Господарський суд Херсонської області Господарське
7714021 Ухвала 01.02.2010 Рижков Микола Борисович Господарський суд Сумської області Господарське
10823360 Ухвала 15.01.2010 Немченко Л.М. Господарський суд Херсонської області Господарське
10823361 Ухвала 15.01.2010 Немченко Л.М. Господарський суд Херсонської області Господарське
7699226 Постанова 23.12.2009 Мойсеєнко Т. В. Запорізький апеляційний господарський суд Господарське
7087142 Ухвала 11.12.2009 Гончар Т. В. Харківський апеляційний господарський суд Господарське
6942457 Ухвала 30.11.2009 Рижков Микола Борисович Господарський суд Сумської області Господарське
6842224 Ухвала 23.11.2009 Рижков Микола Борисович Господарський суд Сумської області Господарське
6540490 Ухвала 30.10.2009 Рижков Микола Борисович Господарський суд Сумської області Господарське
6521230 Ухвала 19.10.2009 Рижков Микола Борисович Господарський суд Сумської області Господарське
4878813 Ухвала 01.10.2009 Рижков М.Б. Господарський суд Сумської області Господарське
6423912 Ухвала 01.10.2009 Рижков М.Б. Господарський суд Сумської області Господарське
4878810 Ухвала 21.09.2009 Рижков М.Б. Господарський суд Сумської області Господарське
4878811 Ухвала 21.09.2009 Рижков М.Б. Господарський суд Сумської області Господарське
4878812 Ухвала 15.09.2009 Рижков М.Б. Господарський суд Сумської області Господарське
4889283 Ухвала 26.08.2009 Міщенко П.K. Вищий господарський суд України Господарське
4399660 Ухвала 13.08.2009 Рижков М.Б. Господарський суд Сумської області Господарське
4222375 Ухвала 23.07.2009 Рижков М.Б. Господарський суд Сумської області Господарське
4170641 Ухвала 18.07.2009 Рижков М.Б. Господарський суд Сумської області Господарське
4170643 Ухвала 15.07.2009 Рижков М.Б. Господарський суд Сумської області Господарське
4170644 Ухвала 13.07.2009 Рижков М.Б. Господарський суд Сумської області Господарське
3939586 Ухвала 25.06.2009 Гончар Т.В. Харківський апеляційний господарський суд Господарське
4023021 Ухвала 25.06.2009 Рижков М.Б. Господарський суд Сумської області Господарське
4021125 Рішення 23.06.2009 Банасько О.О. Господарський суд Вінницької області Господарське
3806027 Ухвала 02.06.2009 Банасько О.О. Господарський суд Вінницької області Господарське
3824129 Ухвала 28.05.2009 Рижков М.Б. Господарський суд Сумської області Господарське
3601703 Ухвала 27.04.2009 Банасько О.О. Господарський суд Вінницької області Господарське
3601710 Ухвала 27.04.2009 Банасько О.О. Господарський суд Вінницької області Господарське