Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 4046-2009

Дата ухвалення рішення:
05.10.2009
Зареєстровано:
14.10.2009
Cуддя:
Ловягіна Ю.Ю.
Оприлюднено:
15.10.2009
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Автономної Республіки Крим
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ


Автономна Республіка Крим, 95003, м.Сімферополь, вул.Р.Люксембург/Речна, 29/11, к. 305УХВАЛА


05.10.2009

Справа №2-30/4046-2009


За заявою Ліквідаційної комісії Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Червонофлотський», Ленінський район, с. Марєвка, вул. Школьная, 1

Про порушення справи про банкротство.


Суддя Ловягіна Ю.Ю.


ПРЕДСТАВНИКИ:

Від заявника – Шефікова Р.Р., представник за дов. від 02.10.2009р. № 27, у справі.


Суть спору: Ліквідаційна комісія Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Червонофлотський», Ленінський район, с. Марєвка звернулася до господарського суду АРК із заявою про порушення справи про банкрутство Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Червонофлотський», Ленінський район, с. Марєвка відповідно до ст. 8, 11 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Розглянув матеріали справи, суд встановив.

Цей спор не підлягає вирішенню в господарських судах України в зв’язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 та 2 ст. 1 ГПК України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності, мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням; у випадках, передбачених законодавчими актами України, до господарського суду мають право також звертатися державні та інші органи, фізичні особи, що не є суб'єктами підприємницької діяльності.

Згідно з ч. 1 ст. 21 ГПК сторонами в судовому процесі можуть бути підприємства та організації, зазначені у ст.1 цього Кодексу.

Ліквідаційна комісія не має статусу ні юридичної, ні фізичної особи, ані державного чи іншого органу, а тому не може бути стороною (і взагалі учасником) судового процесу й виступати в ньому від власного імені.

За приписом ч. 3 ст. 105 Цивільного кодексу України з моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи, і названа комісія виступає в суді від імені юридичної особи, яка припиняється.

Юридична особа є ліквідованою з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення, відповідно до ч. 5 ст. 111 ЦК України.

Частиною 7 ст. 59 Господарського кодексу України також передбачено, що суб'єкт господарювання вважається ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису про припинення його діяльності, а такий запис вноситься після затвердження ліквідаційного балансу відповідно до вимог цього Кодексу.

Відтак у період роботи ліквідаційної комісії підприємство, яке ліквідується, не втрачає статусу юридичної особи і отже може бути учасником процесу на загальних підставах.

Таку правову позицію викладено і в абзаці другому пункту 21 роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України від 12.09.96 N 02-5/334 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із створенням, реорганізацією та ліквідацією підприємств".

Таким чином, підприємство чи організація до дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його (її) припинення не позбавлено права брати участь в судовому процесі.

Відповідні процесуальні документи (заяви, скарги, відзиви тощо) підписуються особами, повноваження яких визначено законодавством або установчими документами; зокрема, такою особою може бути й голова ліквідаційної комісії.

Також згідно з п. 1 ч. 1 ст. 40 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” господарський суд припиняє провадження у справі про банкрутство, якщо боржник не включений до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Якщо суб’єкт підприємницької діяльності є юридичною особою, то він повинен бути включений до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Суд у підготовчому засіданні визначає правовий статус боржника, у тому числі й з’ясовує питання щодо внесення його у відповідний реєстр суб’єктів підприємницької діяльності.

Тому господарський суд повинен припинити провадження у справі про банкрутство, якщо боржник не включений до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України або Реєстру суб’єктів підприємницької діяльності.

При таких обставинах, суд вважає за необхідне, провадження у справі припинити.

З огляду на викладене, керуючись п. 1 ст. 80, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, п.1 ч. 1 ст. 40 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, суд –


УХВАЛИВ :


Провадження у справі припинити.Суддя Господарського суду

Автономної Республіки Крим Ловягіна Ю.Ю.