Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа Б24/362-09

Дата ухвалення рішення:
01.10.2009
Зареєстровано:
12.10.2009
Cуддя:
Калиниченко Л.М.
Оприлюднено:
15.10.2009
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Дніпропетровської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


УХВАЛА

01.10.09р.


Справа № Б24/362-09


Суддя господарського суду Дніпропетровської області Калиниченко Л.М.

при секретарі судового засідання Германич І.Ю.

за участю представників сторін:

від боржника - Сухов О.П., голова правління

Жукова О.М., дов. № 70 від 30.01.08р.

розглянувши справу

за заявою Закрите акціонерне товариство "Літан", м. Дніпропетровськ

до боржника Закритого акціонерного товариства "Літан", м. Дніпропетровськ, вул.Криворізька,20,м. Дніпропетровськ(ЄДРПОУ (21871070)

про визнання банкрутом


ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі № Б24/362-09 про банкрутство Закритого акціонерного товариства "Літан", м. Дніпропетровськ, вул.Криворізька,20,м. Дніпропетровськ (ЄДРПОУ 21871070) порушено ухвалою господарським судом Дніпропетровської області 08.09.09р., в порядку ст.53 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (надалі - Закон).

П.3 вищевказаної ухвали господарський суд вві мораторій на задоволення вимог кредиторів, який згідно ст. 1 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника

або визнання його банкрутом” передбачає зупинення виконання боржником грошових зобов’язань і зобов’язань щодо сплати податків і зборів ( обов’язкових платежів ), термін виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов’язань та зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), застосованих до прийняття рішення про введення мораторію.

В підготовчому засіданні, яке відбулось 01.10.09р., господарський суд вислухав голову ліквідаційної комісії та голову правління боржника.

В заяві про порушення справи про банкрутство та в судовому засіданні представник боржника просив ввести процедуру санації, керуючим санацію призначити голову правління боржника Сухова О.П.

Відповідно до п.1 ст.53 Закону, Керівник боржника має право подати згідно з вимогами статті 7 цього Закону заяву про порушення справи про банкрутство боржника з метою проведення керівником процедури санації до подання кредиторами заяви про порушення справи про банкрутство за таких умов:

- за наявності рішення органу, до повноваження якого, згідно з законодавством або установчими документами боржника, віднесено право приймати рішення щодо звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство боржника, а у випадку, якщо такі повноваження не визначені, - за наявності рішення органу боржника, до повноваження якого віднесено прийняття рішення щодо реорганізації чи ліквідації боржника;

- за наявності плану санації та письмової згоди кредиторів, загальна сума вимог яких перевищує п'ятдесят відсотків кредиторської заборгованості боржника згідно з даними його бухгалтерського обліку, на впровадження зазначеного плану та на призначення керуючим санації керівника боржника.


В матеріалах справи (а/с 67) відповідно до умов п.2 ст.53 Закону, до заяви боржника доданий план санації боржника, погоджений з кредитором - АКБ "Форум", який дав згоду на її проведення, вимоги якого складають 53 % від загальної суми кредиторської заборгованості.

Вислухавши представників боржника, дослідивши матеріали справи, суд встановив.

Закрите акціонерне товариство "Літан", м. Дніпропетровськ зареєстровано Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області державним реєстратором Яворською Н.Б. 18.03.05р. за записом № 12241050001006655.

Згідно довідки АА № 047320 з ЄДРПОУ ЗАТ "Літан" - юридична особа, керівник підприємства Сухов Олег Петрович.

Боржник має розрахунково-касове і кредитне обслуговування в наступних банках:

- Дніпропетровське ОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", м.Дніпропетровськ;

- ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", м.Київ;

- ДФ АКБ "Форум", м.Дніпропетровськ;

- Філія ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", м.Дніпропетровськ;

- Філія "Дніпропетровське Центральне відділення Промінвестбанк", м.Дніпропетровськ;

- АКІБ "Укрсиббанк", м.Харків;

- ЗАТ КБ "Приватбанк", м.Дніпропетровськ;

- ВАТ "Ерсте Банк", м.Київ.

За даними бухгалтерського обліку ЗАТ "Літан" на останню звітну дату (30.06.09р.) має суму простроченої кредитної заборгованості перед АКБ "Форум" за кредитними договорами: № 0110/07/03-К від 18.10.07р. та № 0130/07/03-KLCZ від 10.12.07р. становить 972 026,42 євро 42 цента (за курсом НБУ станом на 30.06.0р.) становить 10 454 796,39грн.

Вимоги АКБ "Форум" у сумі 10 454 796,39грн. є безспірними, визнані боржником у повному обсязі.

За результатами фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Літан" за 2009р. має непокриті збитки в сумі 1 865,00 тис.грн. Вартість чистих активів станом на 30.06.09р. становить суму 7 939 тис.грн., необоротних активів у сумі 362 тис.грн., з яких:

- нематеріальні активи (залишкова вартість) 34 тис.грн.;

- основні засоби (залишкова вартість) - 263 тис.грн.;

- інші довгострокові фінансові інвестиції - 65 тис.грн.

Станом на 30.06.09р. ЗАТ "Літан" має:

- дебіторську заборгованість у сумі 7 626,0тис.грн.;

- поточні зобов'язання складають 19 035,00тис.грн., з яких 18 975,66 тис.грн. сума вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями, що не оспорюється ЗАТ "Літан";

- із страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування по податках і зборах (обов'язкових платежах) становить 22,0тис.грн.;

- по відшкодуванню шкоди, заподіяної життю та здоров'ю, виплаті заробітної плати та вихідної допомоги працівникам ЗАТ "Літан", виплати авторської винагороди становить 41,0тис.грн.

07.07.09р. позачерговими загальними зборами акціонерів боржника прийнято рішення (протокол № 15) про ініціювання процедури банкрутства ЗАТ "Літан" відповідно до вимог ст.53 Закону.

02.09.09р. АКБ "Форум" надав письмову згоду на провадження плану санації боржника його керівником - головою правління - Суховим О.П., а також запропонував кандидатуру розпорядника майна у справі арбітражного керуючого Єпіфанову Олену Геннадіївну, ліцензія серія АБ № 176095.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.86 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст.16, 17 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд
УХВАЛИВ:


Відкрити процедуру санації Закритого акціонерного товариства "Літан", м. Дніпропетровськ, вул.Криворізька,20, м. Дніпропетровськ (ЄДРПОУ (21871070) на 12 місяців, до 01.10.10р..

Призначити керуючим санацією Закритого акціонерного товариства "Літан", м. Дніпропетровськ керівника боржника Сухова Олега Петровича.

Призначити розпорядником майна у справі арбітражного керуючого Єпіфанову Олену Геннадіївну, ліцензія серія АБ № 176095 49099, м.Дніпропетровськ, ж/м Червоний Камінь, 4/76, ідентифікаційний номер 2723200240).

Зобов'язати керуючого санацією Сухова О.П. у тридцятиденний строк з дня винесення ухвали про порушення справи про банкрутство боржника і відкриття процедури санації подати повідомлення про порушення справи про банкрутство боржника і відкриття процедури санації в офіційному друкованому органі та подати докази опублікування до господарського суду, до 02.11.09р.

В оголошенні повинні міститися:

- відомості про порушення провадження у справі про банкрутство боржника та відкриття процедури санації;

- повне найменування боржника, його місцезнаходження, реквізити його рахунків в установах банків;

- ідентифікаційний код боржника згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України;

- відомості про керуючого санацією - керівника боржника та розпорядника майна боржника.

Кредитори у місячний строк з дня опублікування оголошення боржника про порушення справи про банкрутство боржника і відкриття процедури санації подають до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, та (або) заперечення кредиторів проти здійснення процедури санації

керівником боржника.

Керуючому санацією - керівнику боржника Сухову О.П. разом із розпорядником майна Єпіфановою О.Г. розглянути вимоги кредиторів і скласти реєстр вимог кредиторів, письмово повідомивши про результати розгляду заявників та господарський суд, у строк до 20.12.09р., направив господарському суду Дніпропетровської області реєстр вимог кредиторів.

Господарському суду Дніпропетровської області у порядку, передбаченому цим законом, розглянути реєстр вимог кредиторів, вимоги кредиторів щодо яких будуть заперечення боржника і які не будуть включені до реєстру вимог кредиторів. За результатами розгляду господарському суду винести ухвалу, в якій зазначити розмір визнаних судом вимог кредиторів, затвердити реєстр вимог кредиторів, визначити дату проведення зборів кредиторів.

Керуючий санацією керівник боржника Сухов О.П. виконує повноваження керуючого санацією без ліцензії і отримує заробітну плату втому ж розмірі, в якому він її отримував до призначення керуючим санацією.

Ухвала набирає чинності з дня її ухвалення, але може бути оскаржена у встановленому порядку.

Суддя


Л.М. КалиниченкоСудовий реєстр по справі Б24/362-09

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
42541764 Ухвала 03.02.2015 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
42312959 Ухвала 16.01.2015 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
42220125 Ухвала 06.01.2015 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
41922386 Ухвала 17.12.2014 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
41453317 Ухвала 18.11.2014 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
41075862 Ухвала 23.10.2014 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
40631413 Ухвала 25.09.2014 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
40129425 Ухвала 12.08.2014 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
40068214 Ухвала 07.08.2014 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
40033922 Ухвала 05.08.2014 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
39625045 Ухвала 04.07.2014 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
32376659 Постанова 11.07.2013 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
31754190 Ухвала 11.06.2013 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
31674945 Ухвала 06.06.2013 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
31439059 Ухвала 28.05.2013 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
31344829 Ухвала 23.05.2013 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
31108611 Ухвала 13.05.2013 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
22473835 Ухвала 05.04.2012 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
28212905 Ухвала 23.03.2012 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
15088106 Ухвала 29.03.2011 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
14348588 Ухвала 18.03.2011 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
13968528 Ухвала 17.02.2011 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
13612945 Ухвала 25.01.2011 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
13415256 Ухвала 30.12.2010 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
12454288 Ухвала 16.11.2010 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
11886463 Ухвала 27.10.2010 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
10224022 Постанова 22.06.2010 Заріцька А.О. Вищий господарський суд України Господарське
10061636 Постанова 15.06.2010 Ясир Лідія Олександрівна Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
10474662 Ухвала 27.05.2010 Заріцька А.О. Вищий господарський суд України Господарське
8966645 Постанова 07.04.2010 Куліш Раїса Федорівна Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
10812984 Ухвала 24.03.2010 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
8222546 Ухвала 16.02.2010 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
8222575 Ухвала 16.02.2010 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
8222643 Ухвала 16.02.2010 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
8222675 Ухвала 16.02.2010 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
8222697 Ухвала 16.02.2010 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
7680319 Ухвала 28.01.2010 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
7697335 Ухвала 28.01.2010 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
7573667 Ухвала 20.01.2010 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
7419407 Ухвала 24.12.2009 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
7419653 Ухвала 22.12.2009 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
7380637 Ухвала 18.12.2009 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
6532880 Ухвала 09.11.2009 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
6532882 Ухвала 09.11.2009 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
6532913 Ухвала 09.11.2009 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
6532441 Ухвала 05.11.2009 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
6512513 Ухвала 29.10.2009 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
6458429 Ухвала 23.10.2009 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
6456911 Ухвала 19.10.2009 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
6422646 Ухвала 01.10.2009 Калиниченко Л.М. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське