Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 15/243-б

Дата ухвалення рішення:
06.10.2009
Зареєстровано:
16.10.2009
Cуддя:
Короткевич O.Є.
Оприлюднено:
02.12.2009
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Вищий господарський суд України
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ06 жовтня 2009 р. № 15/243-б


Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:


головуючого Короткевича О.Є. (доповідач у справі)

суддів :Заріцької А. О., Хандуріна М. І.

розглянувши матеріали касаційної скарги Державної податкової адміністрації

на постановугосподарського суду міста Києва від 12.05.2009 року

у справі№ 15/243-б

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "НВФ торгово-складська компанія"

доТовариства з обмеженою відповідальністю "Машпостач"

проБанкрутство
За участю представників учасників судового провадження:від скаржникаОмельченко П. І. дов. від 13.01.2009 року

від боржникаНе з'явивсяВ С Т А Н О В И В :


21 квітня 2009 року господарським судом міста Києва за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "НВФ торгово-складська компанія" порушено провадження у справі №15/243-б про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Машпостач", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Машпостач" на весь час провадження у справі про банкрутство та процедуру розпорядження майном боржника.

Постановою господарського суду міста Києва від 12 травня 2009 року (суддя Хоменко М. Г.) в порядку ст. 52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Машпостач" код 35489430 банкрутом, припинено процедуру розпорядження майном боржника, відкрито ліквідаційну процедуру у справі №15/243-б, призначено ліквідатором банкрута ініціюючого кредитора - Товариство з обмеженою відповідальністю "НВФ торгово-складська компанія" та зобов'язано останього подати письмове повідомлення усім відомим йому кредиторам відсутнього боржника та до офіційного друкованого органу оголошення про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю "Машпостач" та про відкриття ліквідаційної процедури у справі №15/243-б, а також зобов'язав ліквідатора подати звіт про проведену роботу по ліквідації підприємства-банкрута та ліквідаційний баланс.

Не погоджуючись з прийнятим у справі судовим актом, Державна податкова адміністрація звернулася з касаційною скаргою до Вищого господарського суду України, в якій просить скасувати постанову господарського суду міста Києва від 12 травня 2009 року про відкриття ліквідаційної процедури та визнання - Товариства з обмеженою відповідальністю "Машпостач" банкрутом та припинити провадження у справі №15/243-б, з посиланням на порушення судом норм матеріального та процесуального права при винесені постанови, а саме ст. 8, 124, 129 Конституції України.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 10 серпня 2009 року прийнято касаційну скаргу Державної податкової адміністрації на постанову господарського суду міста Києва від 12 травня 2009 року до провадження та призначено скаргу до розгляду.

Колегія суддів Вищого господарського суду України, переглянувши у касаційному порядку постанову суду, на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіривши застосування судом норм матеріального та процесуального права, дійшла висновку, про наявність правових підстав для часткового задоволення касаційної скарги, виходячи з наступного.

У даній справі судом першої інстанції порушено провадження та застосовано до боржника судову процедуру ліквідації на підставі ст. 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Згідно зі ст.41 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".


Згідно зі ст.ст. 4, 43 ГПК України судове рішення є законним та обґрунтованим лише у випадку всебічного повного та об’єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності у відповідності з нормами матеріального та процесуального права.

Відповідно ч. 1 ст. 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Далі –Закону) у разі якщо громадянин-підприємець - боржник або керівні органи боржника - юридичної особи відсутні за її місцезнаходженням, або у разі ненадання боржником протягом року до органів державної податкової служби згідно із законодавством податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності, а також за наявності інших ознак, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржника, заява про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника може бути подана кредитором незалежно від розміру його вимог до боржника та строку виконання зобов'язань. Отже, у контекст вказаної норми при розгляді справи за правилами ст. 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" предметом доказування є визнання місцезнаходження боржника –юридичної особи та факт відсутності керівних органів юридичної особи за її місцезнаходженням.

Постанова суду про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури є за своєю правовою природою судовим рішенням, в якому необхідно повно відобразити обставини, що мають значення для даної справи, висновки суду про встановлені обставини і їх правові наслідки повинні бути вичерпними, відповідати дійсності та підтверджуватися достовірними доказами, дослідженими в судовому засіданні (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29.12.1976 №11 із змінами на даний час).

За правилами статті 52 закону підстави для подання кредитором заяви про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника настають як у разі наявності будь-якої з ознак, передбачених цією статтею, так і вразі їх сукупності.

В постанові господарського суду міста Києва зазначено, що вимоги заявника про визнання відсутнього боржника банкрутом в зв'язку з неспроможністю виконати грошові зобов'язання і за таких обставин суд вважає, що доводи заявника про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю "Машпостач" є обґрунтованими та узгоджуються з вимогами ст. 52 Закону.

Проте даний висновок є передчасним, не ґрунтується на законодавстві та не підтверджується матеріали справи.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 21 квітня 2009 року порушено провадження у справі №15/243-б про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Машпостач" та зобов'язано заявника надати суду додаткові докази в тому числі докази щодо фактичного припинення підприємницької діяльності.

На вимогу суду заявником не було надано доказів витребуваних судом ухвалою від 21 квітня 2009 року, а саме не було надано інформацію про підприємницьку діяльність боржника, зокрема щодо останньої дати надання боржником документів бухгалтерської звітності та податкових декларацій також відомості щодо зміни адреси боржника, а господарський суд не здійснив свої повноваження, передбачені ст. 38 ГПК України.

Господарський суд міста Києва розглянув справу за відсутності достовірних доказів щодо місцезнаходження боржника, не встановив обставини наявності або відсутності підприємницької діяльності боржника на час порушення провадження у справі про банкрутство.

Хоча дослідження обставин здійснення підприємством фінансово-господарської діяльності має істотне значення для правильного вирішення питання щодо визнання боржника банкрутом в порядку ст. 52 Закону суд на неї уваги не звернув та не надав належної правової оцінки.

В рішеннях суду першої інстанції вданій справі взагалі не вказано докази та не викладено обставин, на підставі яких суд визнав м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 42 як адресу боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Машпостач".

Відповідно до ст. 93 Цивільного кодексу України місцезнаходження юридичної особи визначається місцем її державної реєстрації, якщо інше не встановлено законом;місцезнаходження юридичної особи вказується в її установчих документах. Абзац шостий статті 1 Закону України" Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (у редакції чинній до внесення змін Законом України від 03.03.2005 року №2452-IV) визначає місцезнаходження юридичної особи як місцезнаходження постійно діючого виконавчого органу юридичної особи, а в разі його відсутності-місцезнаходження іншого органу чи особи. Уповноваженої діяти від імені юридичної особи без довіреності, за певною адресою, яка вказана засновниками (учасниками) в установчих документах і за якою здійснюється зв'язок з юридичною особою.

Таким чином, нормами законодавства, чинними на час розгляду даної справи судом першої інстанції, передбачалося обов'язкове зазначення місцезнаходження юридичної особи в її установчих документах, а у разі, коли відбувалася зміна місцезнаходження, повинні були вноситись відповідні зміни до установчих документів та проводитись державна реєстрація цих змін.

Проте установчі документи Товариства з обмеженою відповідальністю "Машпостач" в матеріалах справи відсутні, відповідно вони не досліджувались судом першої інстанції з метою з'ясування місцезнаходження боржника.

Відповідно до статті 16, 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" з метою забезпечення органів державної влади, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців створюється Єдиного державного реєстру, який містить повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності; ідентифікаційний код юридичної особи; організаційно-правова форма; місцезнаходження юридичної особи; дата та номер запису про проведення державної реєстрації юридичної особи, дати та номери записів про внесення змін до нього; серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію, дата видачі або заміни свідоцтва про державну реєстрацію; дані про установчі документи, дати та номери записів про внесення змін до них.

Згідно вимог ч. ч. 1, 3 ст.18 вказаного Закону, якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін. Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, не були до нього внесені, вони не можуть бути використані в спорі з третьою особою.

Вказаний Закон також визначає порядок внесення до Єдиного державного реєстру записів про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням, які здійснюються держреєстратором (п.7 ст.19 Закону).

Виходячи з вимог ч.2 ст. 34 ГПК України обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Колегія суддів Вищого господарського суду України зазначає, що, відповідно до вимог ст. 34 ГПК України, лише факт внесення відомостей про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням до реєстру може слугувати доказом відсутності боржника.

При винесення вказаної постанови судом не було взято до уваги зазначені вище положення чинного законодавства та належним чином не з'ясовано підстав для порушення провадження у справі про банкрутство та визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю "Машпостач", оскільки ініціюючим кредитором не подано відповідних документів, які б підтверджували відсутність боржника за його місцезнаходженням, неподання боржником протягом року до органів державної податкової служби згідно законодавства податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності, а також за наявності інших ознак, які свідчили б про відсутність підприємницької діяльності боржника.

В матеріалах справи також відсутня інформація від фінансових органів, митних органів та інших контролюючих органів, яка підтверджує відсутність господарської діяльності з моменту подання остатньої звітності.

Отже, враховуючи все вищенаведене в сукупності, колегія суддів дійшла висновку, що судом першої інстанції визнано боржника банкрутом в порядку ст. 52 Закону за відсутності належних правових підстав, чим істотно порушено норми чинного законодавства.

За таких обставин постанова господарського суду міста Києва від 12 травня 2009 року про відкриття ліквідаційної процедури у справі та визнання боржника банкрутом не відповідає вимогам чинного законодавства.

Відповідно до вимог ст.111-7 ГПК України переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права (ч.1).

Касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази (ч.2).

В контексті викладеного, Колегія суддів Вищого господарського суду України, вважає за необхідне, постанову господарського міста Києва від 12 травня 2009 року у справі №15/243-б скасувати, а справу передати на розгляд до господарського суду міста Києва.

При новому розгляді справи суду слід врахувати вище викладене, дослідити наявність обставин відсутності боржника та припинення ним господарської діяльності для ведення провадження у справі за спрощеною процедурою відповідно до статті 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, застосовуючи принципи оцінки доказів за їх належністю та допустимістю.

Керуючись ст. 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ”, ст. ст. 34, 43, 1115, 1117, 1119 - 11111 Господарського процесуального кодексу України, суд


П О С Т А Н О В И В :


1. Касаційну скаргу Державної податкової адміністрації на постанову господарського суду міста Києва від 12 травня 2009 року у справі № 15/243-б задовольнити частково.

2. Постанову господарського суду міста Києва від 12 травня 2009 року у справі №15/243-б скасувати.

3. Справу передати на розгляд до господарського суду міста Києва.Головуючий О. Є. Короткевич


Судді А. О. Заріцька


М. І. Хандурін
Судовий реєстр по справі 15/243-б

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
97852426 Ухвала 10.06.2021 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
97241632 Ухвала 27.05.2021 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
75555413 Ухвала 19.07.2018 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
74896116 Ухвала 19.06.2018 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
74091546 Ухвала 21.05.2018 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
73096818 Ухвала 30.03.2018 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
68608309 Ухвала 01.09.2017 Пантелієнко В.О. Київський апеляційний господарський суд Господарське
68334057 Ухвала 10.08.2017 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
67709419 Ухвала 11.07.2017 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
64289950 Ухвала 24.01.2017 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
63713816 Ухвала 26.12.2016 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
61487989 Ухвала 20.09.2016 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
60022917 Ухвала 30.08.2016 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
58129511 Ухвала 02.06.2016 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
57459746 Ухвала 27.04.2016 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
55375081 Ухвала 28.01.2016 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
54462799 Ухвала 21.12.2015 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
50910401 Ухвала 15.09.2015 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
46470751 Ухвала 07.07.2015 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
45365151 Ухвала 11.06.2015 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
45365046 Ухвала 14.05.2015 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
43141978 Ухвала 12.03.2015 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
42612323 Ухвала 03.02.2015 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
41991205 Ухвала 18.12.2014 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
38273251 Ухвала 10.04.2014 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
64044812 Ухвала 18.03.2014 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
64044731 Ухвала 12.02.2014 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
36059350 Ухвала 05.12.2013 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
36070865 Постанова 05.12.2013 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
34470262 Ухвала 15.10.2013 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
30279789 Ухвала 14.03.2013 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
12086627 Ухвала 22.09.2010 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
10916804 Ухвала 18.08.2010 Хоменко М.Г. Господарський суд м. Києва Господарське
10996302 Ухвала 18.08.2010 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
10462063 Ухвала 09.07.2010 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
10018295 Постанова 09.06.2010 Хоменко М.Г. Господарський суд м. Києва Господарське
10462062 Ухвала 09.06.2010 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
10013542 Ухвала 19.05.2010 Хоменко М.Г. Господарський суд м. Києва Господарське
9570117 Ухвала 28.04.2010 Хоменко М.Г. Господарський суд м. Києва Господарське
9570130 Ухвала 28.04.2010 Хоменко М.Г. Господарський суд м. Києва Господарське
9549765 Ухвала 06.04.2010 Хоменко М.Г. Господарський суд м. Києва Господарське
8986994 Ухвала 12.03.2010 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
8350822 Ухвала 05.02.2010 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
8363897 Ухвала 11.12.2009 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
6839664 Ухвала 12.11.2009 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
6536145 Ухвала 28.10.2009 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
6379655 Постанова 06.10.2009 Короткевич O.Є. Вищий господарський суд України Господарське
6239108 Ухвала 30.09.2009 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
5300565 Ухвала 10.08.2009 Короткевич O.Є. Вищий господарський суд України Господарське
5572790 Постанова 12.05.2009 Хоменко М.Г. Господарський суд м. Києва Господарське