Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 5/31-Б-09

Дата ухвалення рішення:
20.08.2009
Зареєстровано:
29.09.2009
Cуддя:
Кричмаржевський В.А.
Оприлюднено:
20.12.2010
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Запорізький апеляційний господарський суд
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське

У к р а ї н а

ЗАПОРІЗЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

Іменем України

20.08.09 Справа №5/31-Б-09

Колегія суддів Запорізького апеляційного господарського суду у складі:

Головуючий суддя Кричмаржевський В.А. судді Кричмаржевський В.А. , Коробка Н.Д. , Мойсеєнко Т. В.

при секретарі Акімової Т.М.

за участю представника боржника - Прокопенко Я.Ю., начальника юридичного відділу, дов. № 5-05/113 від 25.05.2009р.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи та апеляційну скаргу Відкритого акціонерного товариства "Херсонський бавовняний комбінат", м. Херсон

на ухвалу господарського суду Херсонської області від 18.05.2009року

у справі № 5/31-Б-09

про банкрутство Відкритого акціонерного товариства "Херсонський бавовняний комбінат", м. Херсон

Установив:

Згідно з ухвалою господарського суду Херсонської області від 18.05.2009року (суддя Ситюк В.Г.) за заявами Товариства з обмеженою відповідальністю "Прем’єр-Стиль", м. Луцьк, Акціонерного комерційного банку соціального розвитку "Укрсоцбанк" в особі Херсонської обласної філії АКБ "Укрсоцбанк" та об’єднаної заяви працівників ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат" ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37 ОСОБА_1, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_38, м.Херсон, порушено провадження у справі №5/31-Б-09 про банкрутство Відкритого акціонерного товариства "Херсонський бавовняний комбінат", м.Херсон, призначено підготовче засідання господарського суду першої інстанції, з метою забезпечення вимог кредиторів господарський суд заборонив власникові боржника здійснювати будь-які дії по реорганізації, ліквідації боржника, відчуженню його основних засобів.

Не погоджуючись з винесеною ухвалою в частині вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів (п.5 ухвали), підприємство-боржник оскаржило його до Запорізького апеляційного господарського суду, просить у цій частині ухвалу скасувати як незаконну та необґрунтовану, вважаючи, що вжиття таких заходів як заборона здійснювати будь-які дії по реорганізації, ліквідації боржника, відчуженню його основних засобів є неспіврозмірними та унеможливлюють оперативно-господарську діяльність боржника. На думку заявника такі заходи є втручанням у внутрішню діяльність боржника, і наслідками таких дій буде погіршення його становища, виникнуть додаткові перешкоди для розрахунків з кредиторами та фінансового оздоровлення.

У відзиві на апеляційну скаргу кредитори: ОСОБА_65 та ОСОБА_48 просять залишити ухвалу господарського суду Херсонської області від 18.05.2009р. без змін, а апеляційну скаргу – без задоволення.

Представник боржника підтримав доводи та заперечення, що викладені в апеляційній скарзі.

Обговоривши доводи апеляційної скарги, заслухавши пояснення представника боржника, проаналізувавши наявні матеріали справи, проаналізувавши застосування господарським судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, колегія суддів не знаходить підстав для задоволення апеляційної скарги з огляду на наступне.

Згідно зі статтею 41 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"

В силу статті 12 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" господарський суд має право за клопотанням сторін або учасників провадження у справі про банкрутство чи за своєю ініціативою вживати заходи щодо забезпечення вимог кредиторів.

Відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 12 Закону господарські суди, крім передбачених заходів, також можуть вживати й інші заходи для збереження майна боржника.

Таким чином, господарський суд має право на підставі матеріалів справи та фактичних обставин обрати ті заходи забезпечення, які, на його переконання, необхідні для збереження майна боржника.

Право вибору необхідних заходів належить суду з урахуванням конкретних обставин справи.

Заходи забезпечення відповідно до вимог статті 12 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" вживаються з метою забезпечення вимог кредиторів та збереження майна боржника, і за своїм характером не повинні унеможливлювати фінансово-господарську діяльність боржника, оскільки його підприємницька діяльність не припиняється у зв’язку з введенням процедури санації.

Положеннями статті 66 ГПК України передбачено, що господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з своєї ініціативи має право вжити заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Статтею 67 ГПК України встановлені заходи до забезпечення позову, перелік яких є вичерпним. Позов забезпечується: накладанням арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачеві; забороною відповідачеві вчиняти певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору; зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.

Згідно з пунктом 3 Роз’яснень президії Вищого арбітражного суду України "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову" від 23.08.1994р. за № 02-5/611 умовою застосування заходів до забезпечення позову є достатньо обґрунтоване припущення, що майно (у тому числі грошові суми, цінні папери тощо), яке є у відповідача на момент пред’явлення позову до нього, може зникнути, зменшитись за кількістю або погіршитись за якістю на момент виконання рішення.

З матеріалів справи, у тому числі із друкованих засобів масової інформації, долучених до справи, об’єднаної заяви 80 кредиторів-працівників підприємства-боржника, відзиву на апеляційну скаргу ОСОБА_65 та ОСОБА_48 вбачається, що деяке нерухоме майно, таке як адміністративний корпус комбінату, вже продано, на металобрухт ріжуться верстати, цехи тощо.

А тому колегія суддів вважає, що інше майно, яке ще залишилося на підприємстві, може вибути із його володіння, що в подальшому призведе до неможливості погашення вимог кредиторів.

За таких обставин колегія суддів погоджується із вжиттям судом першої інстанції заходів до забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони власникові боржника здійснювати будь-які дії по реорганізації, ліквідації боржника, відчуженню його основних засобів.

Застосовані судом першої інстанції заходи відповідають предмету спору, а спосіб забезпечення не суперечить приписам статті 67 Господарського процесуального кодексу України та статті 12 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Крім того, застосовані заходи забезпечення вимог кредиторів жодним чином не перешкоджають господарській діяльності боржника і не є втручанням в його господарську діяльність.

З огляду на викладене судова колегія Запорізького апеляційного господарського суду вважає, що оскаржена ухвала прийнята з дотриманням норм матеріального і процесуального права, підстави для її скасування відсутні.

Керуючись статтями 101-106 Господарського процесуального кодексу України, Запорізький апеляційний господарський суд -

Постановив:

Апеляційну скаргу Відкритого акціонерного товариства "Херсонський бавовняний комбінат", м. Херсон, залишити без задоволення.

Ухвалу господарського суду Херсонської області від 18.05.2009року у справі № 5/31-Б-09 залишити без змін.

Справу передати на розгляд господарського суду Херсонської області.

Головуючий суддя Кричмаржевський В.А.

судді Кричмаржевський В.А.

Коробка Н.Д. Мойсеєнко Т. В.


Судовий реєстр по справі 5/31-Б-09

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
33881308 Ухвала 02.10.2013 Ситюк В.Г. Господарський суд Херсонської області Господарське
33906225 Ухвала 02.10.2013 Ситюк В.Г. Господарський суд Херсонської області Господарське
33804942 Ухвала 30.09.2013 Ситюк В.Г. Господарський суд Херсонської області Господарське
33805222 Ухвала 30.09.2013 Ситюк В.Г. Господарський суд Херсонської області Господарське
33405254 Ухвала 10.09.2013 Ситюк В.Г. Господарський суд Херсонської області Господарське
31710313 Ухвала 07.06.2013 Ситюк В.Г. Господарський суд Херсонської області Господарське
31445869 Постанова 23.05.2013 Воронюк О.Л. Одеський апеляційний господарський суд Господарське
30419442 Ухвала 04.04.2013 Воронюк О.Л. Одеський апеляційний господарський суд Господарське
30293546 Ухвала 29.03.2013 Воронюк О.Л. Одеський апеляційний господарський суд Господарське
29787875 Постанова 04.03.2013 Ситюк В.Г. Господарський суд Херсонської області Господарське
25382712 Ухвала 24.07.2012 Ситюк В.Г. Господарський суд Херсонської області Господарське
24597553 Ухвала 25.04.2012 Заріцька А.О. Вищий господарський суд України Господарське
23968065 Постанова 17.04.2012 Панова I. Ю. Вищий господарський суд України Господарське
22355856 Ухвала 03.04.2012 Панова I. Ю. Вищий господарський суд України Господарське
22036069 Ухвала 20.03.2012 Панова I. Ю. Вищий господарський суд України Господарське
21682709 Ухвала 27.02.2012 Ситюк В.Г. Господарський суд Херсонської області Господарське
21682770 Ухвала 27.02.2012 Ситюк В.Г. Господарський суд Херсонської області Господарське
21437775 Ухвала 14.02.2012 Ситюк В.Г. Господарський суд Херсонської області Господарське
21349735 Постанова 02.02.2012 Воронюк О.Л. Одеський апеляційний господарський суд Господарське
20117347 Ухвала 20.12.2011 Воронюк О.Л. Одеський апеляційний господарський суд Господарське
19920385 Ухвала 05.12.2011 Воронюк О.Л. Одеський апеляційний господарський суд Господарське
19174655 Постанова 09.11.2011 Поляков Б.М. Вищий господарський суд України Господарське
18781033 Ухвала 26.10.2011 Поляков Б.М. Вищий господарський суд України Господарське
18669753 Ухвала 10.10.2011 Поляков Б.М. Вищий господарський суд України Господарське
18669754 Ухвала 10.10.2011 Поляков Б.М. Вищий господарський суд України Господарське
18669755 Ухвала 10.10.2011 Поляков Б.М. Вищий господарський суд України Господарське
17858254 Постанова 16.08.2011 Жеков В.І. Одеський апеляційний господарський суд Господарське
17665415 Ухвала 09.08.2011 Жеков В.І. Одеський апеляційний господарський суд Господарське
17323124 Ухвала 29.07.2011 Жеков В.І. Одеський апеляційний господарський суд Господарське
17290882 Ухвала 25.07.2011 Жеков В.І. Одеський апеляційний господарський суд Господарське
16932981 Ухвала 04.07.2011 Ситюк В.Г. Господарський суд Херсонської області Господарське
15562708 Ухвала 18.05.2011 Ситюк В.Г. Господарський суд Херсонської області Господарське
16283386 Ухвала 13.05.2011 Заріцька А.О. Вищий господарський суд України Господарське
14764448 Ухвала 08.04.2011 Ситюк В.Г. Господарський суд Херсонської області Господарське
14357926 Постанова 02.03.2011 Поляков Б.М. Вищий господарський суд України Господарське
14757193 Постанова 02.03.2011 Поляков Б.М. Вищий господарський суд України Господарське
13835462 Ухвала 17.02.2011 Поляков Б.М. Вищий господарський суд України Господарське
13835463 Ухвала 17.02.2011 Поляков Б.М. Вищий господарський суд України Господарське
13380511 Ухвала 31.12.2010 Туренко В.Б. Одеський апеляційний господарський суд Господарське
13025621 Ухвала 23.12.2010 Туренко В.Б. Одеський апеляційний господарський суд Господарське
12613679 Ухвала 03.12.2010 Ситюк В.Г. Господарський суд Херсонської області Господарське
12695989 Ухвала 03.12.2010 Ситюк В.Г. Господарський суд Херсонської області Господарське
11906535 Ухвала 21.10.2010 Ситюк В.Г. Господарський суд Херсонської області Господарське
11532838 Ухвала 05.10.2010 Ситюк В.Г. Господарський суд Херсонської області Господарське
11103697 Ухвала 10.09.2010 Ситюк В.Г. Господарський суд Херсонської області Господарське
10007375 Ухвала 15.06.2010 Поляков Б.М. Вищий господарський суд України Господарське
10826125 Ухвала 28.04.2010 Ситюк В.Г. Господарський суд Херсонської області Господарське
7131085 Постанова 02.12.2009 Поляков Б.М. Вищий господарський суд України Господарське
6530282 Ухвала 03.11.2009 Поляков Б.М. Вищий господарський суд України Господарське
6336594 Постанова 20.08.2009 Кричмаржевський В.А. Запорізький апеляційний господарський суд Господарське