Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 13/143-Б

Дата ухвалення рішення:
23.06.2008
Зареєстровано:
07.10.2009
Cуддя:
Матущак О.І.
Оприлюднено:
23.07.2010
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Хмельницької області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, Майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

___

У Х В А Л А"23" червня 2008 р.Справа № 13/143-Б


За заявою кредитора відкритого акціонерного товариства

„Каланчацький комбінат хлібопродуктів ”

м. Київ

до товариства з обмеженою відповідальністю

„Подільський смак” м.Хмельницький

про визнання боржника банкрутом

Суддя Матущак О.І.

Заяву про визнання боржника банкрутом подано у відповідності до Закону України "Про відновлення платоспроможності бор жника або визнання його банкрутом" (надалі Закону) та Господарського процесуального кодексу України а також її підтверджено належними доказами неможливості боржником протягом періоду більше ніж три місяці погасити безспірні грошові вимоги кредитора, який складає суму більше ніж триста мінімальних розмірів заробітної плати.
Розглядом заяви про порушення провадження у справі та доданих до неї матеріалів, встановлено, що безспірний борг боржника, з урахуванням вимог абз. 7, 8 ст. 1 та ч.3 ст. 6 Закону, якими передбачено визначення термінів “грошове зобов’язання”, “безспірні вимоги кредиторів” та тримісячного терміну, протягом якого боржник був зобов’язаний погасити такі безспірні вимоги, загалом складає розмір 657437,15 грн. основного боргу.

Вказана безспірна заборгованість підтверджена не виконаним у повному об’ємі рішенням господарського суду Хмельницької області у справі № 19/4590 від 10.10.2006 р. на суму 661371,13 грн., № 19/4043 від того ж 10.10.2006 р. на суму 72736,16 грн., тобто загалом на суму 734107,29 грн.

Постановами відділу ДВС Хмельницького міськрайонного управління юстиції від 14.06.2007 р. відкрито виконавчі провадження на виконання названих вище рішень господарського суду Хмельницької області, проте, за даними кредитора, виконано рішення господарського суду лише у сумі 72736,16 грн. Таким чином залишок безспірного боргу складає суму 657473,15 грн., що є достатньою сумою для порушення провадження у справі.

Господарським судом під час порушення провадження у справі, враховується початок тримісячного строку невиконання зобов’язання боржником, яке є необхідною обставиною для порушення провадження, з дати прийняття органом ДВС постанов про відкриття виконавчих проваджень.

При цьому, господарським судом інша сума заборгованості загалом у розмірі, який через допущені кредитором арифметичні помилки встановити неможливо, проте, яка включає в себе уже погашену боржником заборгованість після відкриття виконавчого провадження, заборгованість з урахування встановленого індексу інфляції та 3% річних, господарським судомз урахуванням зазначених вище вимог чинного законодавства як безспірна відхиляється і не приймається до уваги під час порушення провадження у справі, проте буде предметом судового розгляду у відповідності до ч.2 ст. 15 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” у підготовчому судовому засіданні.

За таких обставин, господарський суд приходить до висновку, що боржник не взмозі самостійно ліквідувати борг не інакше як через проходження процедур відновлення платоспроможності або визнання банкрутом згідно вказаного вище Закону.

З метою забезпечення виконання вимог кредиторів також у від повідності до ч.1 ст. 12 названого вище Закону необхідно заборони ти власнику майна боржника або уповноваженому ним органу вчиняти дії щодо майнових активів, реорганізації чи ліквідації юридичної особи –боржника, частково задоволивши клопотання кредитора.

Оскільки під час порушення провадження у справі без з’ясування обставин, які мають суттєве значення для подальшого провадження, неможливо призначити розпорядника майна боржника, розгляд цього питання необхідно провести у підготовчому засіданні.

Керуючись абз. 7,8 ст. 1, ч.3 ст. 6, ст.ст. 11, 12, 13 Закону України "Про відновлення пла тоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст.38, 86 Госпо дарського процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Прийняти заяву кредитора до розгляду та порушити провадження у справі про банкрутство боржника.

Справу призначити до розгляду у підготовчому засіданні на 11 год. 30 хв. 27 червня 2008 року, яке відбудеться в приміщенні господарського суду Хмельницької області.

Зобов’язати боржника подати в засідання суду та заявнику від зив на заяву про порушення справи про банкрутство в якому зазначи ти:

- наявні заперечення щодо вимог заявника;

- загальну суму заборгованості боржника перед кредиторами, у тому числі по заробітній платі працівникам, а також окремо по по датках, зборах (обов’язкових платежах);

- відомості про наявне майно, у тому числі і кошти, які зна ходяться на його рахунках у банках чи інших фінансово-кредитних установах, зазначити поштові адресу банків чи інших фінансо во-кредитних установ.

Зобов’язати Головне управління управління статистики у Хмельницькій області подати (надіслати) до дня розгляду справи у підготовчому засіданні довідку про включення божника до Єдиного держав ного реєстру підприємств та організацій, який зареєстрований за юридичною адресою: м. Хмельницький вул. Академіка Заболотного, 86/1 (ідент. код 22783818), а також завірені копії фінансових звітів та балансів підприємства за останні три звітні періоди, за які такі звіти до органу держстатистики подавалися.

Відкрити процедуру розпорядження майном та ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Заборонити власнику майна боржника або уповноваженому ним ор гану вчиняти дії щодо відчуження у будь-який правовий спосіб майнових активів до дати призначення розпорядника майна, а після його призначення, виключно за його письмовою згодою, а також заборонити власнику майна боржника або уповноваженому ним органу проводити реорганізацію чи ліквіда цію юридичної особи –боржника до дати припинення провадження у справі.
З метою забезпечення вимог кредиторів зобов’язати відділ Державної виконавчої служби Хмельницького міського управління юстиції та Державну податкову інспекцію у м. Хмельницькому вжити заходів щодо виконання даної ухвали в частині введення мораторію на задоволення вимог кредиторів - зупинити виконавчі провадження (в т.ч. щодо стягнення заборгованості по заробітній платі, аліментах і.т.) та відкликати із спеціалізова них торговельних організацій з реалізації ще нереалізованого в примусовому порядку майна боржника (в т.ч. податкової застави).

Явку представників кредиторів та боржника в засідання суду визнати обов’язко вою.

Копії даної ухвали надіслати в адреси кредитора, боржника, ДПІ у м.Хмельницькому, відділу ДВС Хмельницького міського управління юстиції, Державному реєстратору виконавчого комітету Хмельницької міської ради, Першої державної нотаріальної контори м. Хмельницького та Хмельницького обласного сектору з питань банкрутства.Суддя Матущак О. І.


Судовий реєстр по справі 13/143-Б

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
15563216 Ухвала 27.04.2011 Матущак О. І. Господарський суд Хмельницької області Господарське
14764497 Ухвала 05.04.2011 Матущак О. І. Господарський суд Хмельницької області Господарське
14639857 Ухвала 04.04.2011 Матущак О. І. Господарський суд Хмельницької області Господарське
14523631 Ухвала 31.03.2011 Матущак О. І. Господарський суд Хмельницької області Господарське
14427544 Ухвала 25.03.2011 Матущак О. І. Господарський суд Хмельницької області Господарське
14414592 Ухвала 22.03.2011 Матущак О. І. Господарський суд Хмельницької області Господарське
14414492 Ухвала 17.03.2011 Матущак О. І. Господарський суд Хмельницької області Господарське
14410014 Ухвала 01.03.2011 Матущак О. І. Господарський суд Хмельницької області Господарське
13933225 Ухвала 22.02.2011 Матущак О. І. Господарський суд Хмельницької області Господарське
13933151 Ухвала 21.02.2011 Матущак О. І. Господарський суд Хмельницької області Господарське
13576730 Постанова 17.01.2011 Матущак О. І. Господарський суд Хмельницької області Господарське
12878585 Ухвала 08.12.2010 Матущак О. І. Господарський суд Хмельницької області Господарське
12331721 Постанова 10.11.2010 Поляков Б.М. Вищий господарський суд України Господарське
11901625 Ухвала 26.10.2010 Коваленко В.М. Вищий господарський суд України Господарське
11450629 Постанова 16.09.2010 Філіпова Т.Л. Житомирський апеляційний господарський суд Господарське
10058297 Ухвала 26.05.2010 Дячук Т.В. Господарський суд Хмельницької області Господарське
10616313 Ухвала 11.05.2010 Дячук Т.В. Господарський суд Хмельницької області Господарське
9038011 Ухвала 19.04.2010 Дячук Т.В. Господарський суд Хмельницької області Господарське
10616165 Ухвала 17.03.2010 Дячук Т.В. Господарський суд Хмельницької області Господарське
8266656 Ухвала 25.02.2010 Дячук Т.В. Господарський суд Хмельницької області Господарське
7810910 Постанова 03.02.2010 Поляков Б.М. Вищий господарський суд України Господарське
7608863 Ухвала 13.01.2010 Поляков Б.М. Вищий господарський суд України Господарське
6943660 Ухвала 30.11.2009 Матущак О. І. Господарський суд Хмельницької області Господарське
6150717 Ухвала 30.09.2009 Матущак О.І. Господарський суд Хмельницької області Господарське
6126866 Ухвала 05.08.2009 Поляков Б.М. Вищий господарський суд України Господарське
6313062 Постанова 05.08.2009 Поляков Б.М. Вищий господарський суд України Господарське
6416843 Ухвала 05.08.2009 Поляков Б.М. Вищий господарський суд України Господарське
5647388 Ухвала 16.06.2009 Поляков Б.М. Вищий господарський суд України Господарське
5792341 Ухвала 16.06.2009 Поляков Б.М. Вищий господарський суд України Господарське
6040500 Ухвала 16.06.2009 Поляков Б.М. Вищий господарський суд України Господарське
5791464 Ухвала 04.06.2009 Поляков Б.М. Вищий господарський суд України Господарське
5892038 Постанова 28.04.2009 Вечірко І.О. Житомирський апеляційний господарський суд Господарське
6223267 Постанова 28.04.2009 Вечірко І.О. Житомирський апеляційний господарський суд Господарське
5386174 Ухвала 11.12.2008 Крамар С.І. Господарський суд Хмельницької області Господарське
5654450 Ухвала 11.12.2008 Матущак О.І. Господарський суд Хмельницької області Господарське
6047585 Ухвала 11.12.2008 Матущак О.І. Господарський суд Хмельницької області Господарське
6192498 Ухвала 11.12.2008 Матущак О.І. Господарський суд Хмельницької області Господарське
6399777 Ухвала 27.11.2008 Матущак О.І. Господарський суд Хмельницької області Господарське
6420454 Ухвала 25.11.2008 Крамар С.І. Господарський суд Хмельницької області Господарське
6275150 Ухвала 06.11.2008 Матущак О.І. Господарський суд Хмельницької області Господарське
6047586 Ухвала 27.10.2008 Крамар С.І. Господарський суд Хмельницької області Господарське
6047584 Ухвала 06.10.2008 Матущак О.І. Господарський суд Хмельницької області Господарське
5633924 Ухвала 18.09.2008 Матущак О.І. Господарський суд Хмельницької області Господарське
6275149 Ухвала 27.06.2008 Матущак О.І. Господарський суд Хмельницької області Господарське
6295908 Ухвала 23.06.2008 Матущак О.І. Господарський суд Хмельницької області Господарське
801752 Ухвала 27.06.2007 Поляков Б.М. Вищий господарський суд України Господарське
800805 Ухвала 13.06.2007 Поляков Б.М. Вищий господарський суд України Господарське
678930 Ухвала 25.05.2007 Поляков Б.М. Вищий господарський суд України Господарське
515022 Постанова 15.02.2007 Вечірко І.О. Житомирський апеляційний господарський суд Господарське
75237 Постанова 01.08.2006 Вечірко І.О. Житомирський апеляційний господарський суд Господарське