Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 5/4/232-5/2/437

Дата ухвалення рішення:
09.09.2009
Зареєстровано:
29.09.2009
Cуддя:
Катеринчук Л.Й.
Оприлюднено:
30.11.2009
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Вищий господарський суд України
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ09 вересня 2009 р. № 5/4/232-5/2/437


Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:
Удовиченка О.С. (головуючого),Катеринчук Л.Й. (доповідач),Яценко О.В.

розглянувши касаційну скаргузакритого акціонерного товариства «Промбудкомплект»

на постанову

та постанову

господарського суду Запорізької області від 26.11.2008р.

Запорізького апеляційного господарського суду від 11.06.2009р.

у справі

господарського суду

5/4/232-5/2/437

Запорізької області

за заявоюкомерційного акціонерного банку «Словянський»

дозакритого акціонерного товариства «Промбудкомплект»

провизнання банкрутом

ліквідатор Клименко О.Ю.


в судовому засіданні взяли участь представники :


від ініціюючого кредиторане з'явились

від боржникаЛевченко М.І. (дов.

від Генеральної прокуратури УкраїниРудак О.В. (посв. №72 від 14.04.2008 р.)


В С Т А Н О В И В :

в провадженні господарського суду Запорізької області знаходиться справа про банкрутство закритого акціонерного товариства «Промбудкомплект» (далі –боржника), порушена ухвалою суду від 22.03.1999 р. за заявою комерційного акціонерного банку «Словянський» (далі –ініціюючий кредитор) відповідно до Закону України "Про банкрутство".

Постановами Вищого арбітражного суду України від 27.06.2001року та 30.01.2002року (том 2, а.с. 126-129, 163-165) скасовувались судові акти Запорізького арбітражного суду у справі та зазначалось про необхідність детального з’ясування обставин заборгованості ЗАТ “Промбудкомплект” перед ініціюючим кредитором КБ “Слов’янський", зокрема з'ясування стану розрахунків з отримувачем кредитних коштів Приватним підприємством "І.І.С." та комерційним банком "Славянський" та наявності підстав для подальшого провадження у справі про банкрутство ЗАТ "Промбудкомплект", як поручителя за спірним кредитом перед ініціюючим кредитором.

Ухвалою суду 25.01.2005 року зроблено перехід до подальшого провадження у справі про банкрутство із застосуванням процедур відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (том 4, а.с. 137-138) та призначено до розгляду грошові вимоги ініціюючого кредитора на 07.02.2005 року.

Ухвалою суду від 14.12.2005 року залишено без задоволення клопотання боржника про відмову у прийнятті заяви про порушення справи про банкрутство, клопотання про направлення матеріалів справи до правоохоронних органів та зупинення провадження у справі та заяву про затвердження мирової угоди, призначено розпорядника майном Клименка О.Ю. (том 5, а.с. 127-131). Постановою ВГСУ 28.02.2007 року зазначена ухвала залишена без змін (том 7, а.с. 75-80).

Ухвалою суду від 19.12.2006 року введено мораторій на задоволення грошових вимог кредиторів (том 7, а.с. 9).

Ухвалою суду 15.05.2008 року продовжено строк процедури розпорядження майном до 30.08.2008 року, відкладено судове засідання де буде розглянуто питання введення процедур санації чи ліквідації боржника (том 8, а.с. 95).

Ухвалою суду 12.11.2008 року справу прийнято до розгляду суддею Даценком Л.І., призначено судове засідання у справі на 26.11.2008 року (том 9, а.с. 48).

Постановою суду першої інстанції від 26.11.2008 р. задоволено клопотання ініціюючого кредитора, припинено процедуру розпорядження майном, визнано боржника банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором боржника призначено арбітражного керуючого Клименка О.Ю., зобов'язано ліквідатора опублікувати оголошення в офіційному друкованому органі оголошення про визнання боржника банкрутом.

Постановою суду апеляційної інстанції від 11.06.2009 р. постанову суду від 26.11.2008 р. залишено без змін, апеляційну скаргу боржника –без задоволення.

Не погоджуючись з прийнятою постановою, боржник звернувся до Вищого господарського суду з касаційною скаргою, в якій просив скасувати постанову суду першої та постанову суду апеляційної інстанцій, аргументуючи порушенням норм матеріального та процесуального права, зокрема, статті 55 Конституції України, статей 15, 16 Цивільного кодексу України, статей 4, 5, 6, 15 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", статті 22 Господарського процесуального кодексу України.

Колегія суддів Вищого господарського суду України, переглянувши у касаційному порядку постанову суду апеляційної інстанції та постанову суду першої інстанції на підставі встановлених фактичних обставин справи, перевіривши застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з частиною 2 статті 4-1 Господарського процессуального кодексу України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визання його банруктом».

За приписами абзацу 5 пункту 1 розділу VII положення цього Закону щодо введення мораторію на задоволення вимог кредиторів, призначення арбітражних керуючих, введення процедур розпорядження майном боржника, санації боржника, ліквідаційної процедури та укладення мирової угоди можуть застосовуватися за заявою сторін у справі про банкрутство або за ініціативою суду при розгляді господарськими судами справ про банкрутство після 1 січня 2000 року незалежно від дати порушення провадження у справі про банкрутство, при цьому відповідні строки обчислюються від дати прийняття господарським судом ухвали з цього питання. У цьому випадку подальше провадження у справі про банкрутство здійснюється відповідно до цього Закону.

За приписами пунктів 4, 11, 13 статті 11 Закону у підготовчому засіданні суддя оцінює подані документи, заслуховує пояснення сторін, розглядає обґрунтованість заперечень боржника. За результатами розгляду заяви кредитора та відзиву боржника у підготовчому засіданні виноситься ухвала, в якій визначаються: розмір вимог кредиторів, які подали заяву про порушення справи про банкрутство; дата складення розпорядником майна реєстру вимог кредиторів, який має бути складений та поданий до господарського суду на затвердження не пізніше двох місяців та десяти днів після дати проведення підготовчого засідання суду; дата попереднього засідання суду, яке має відбутися не пізніше трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду; дата скликання перших загальних зборів кредиторів, які мають відбутися не пізніше трьох місяців і десяти днів після дати проведення підготовчого засідання суду; дата засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника, чи про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи припинення провадження у справі про банкрутство, яке має відбутися не пізніше шести місяців після дати проведення підготовчого засідання суду. Суд виносить ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство за наявності підстав, передбачених статтею 40 цього Закону.

Відповідно до пунктів 1, 2, статті 15 Закону попереднє засідання господарського суду проводиться не пізніше трьох місяців після проведення підготовчого засідання суду. Про попереднє засідання суду повідомляються сторони, а також інші учасники провадження у справі про банкрутство, визнані такими відповідно до цього Закону. У попередньому засіданні господарський суд розглядає реєстр вимог кредиторів, вимоги кредиторів, щодо яких були заперечення боржника і які не були включені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів. За результатами розгляду господарський суд виносить ухвалу, в якій зазначається розмір визнаних судом вимог кредиторів, які включаються розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, та призначається дата проведення зборів кредиторів. Реєстр вимог кредиторів повинен включати усі визнані судом вимоги кредиторів. У реєстрі вимог кредиторів повинні міститися відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями чи зобов'язаннями щодо сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів), черговість задоволення кожної вимоги, окремо розмір неустойки (штрафу, пені). Ухвала є підставою для визначення кількості голосів, які належать кожному кредитору при прийнятті рішення на зборах (комітеті) кредиторів.

Згідно з абзацом 5 пункту 8 статті 16 Закону до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про відкриття процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, припинення повноважень арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та про призначення нового арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), надання згоди на укладення арбітражним керуючим значних угод боржника чи угод боржника, щодо яких є заінтересованість.

Відповідно до статті 22 у випадках, передбачених цим Законом, господарський суд приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру. Строк ліквідаційної процедури не може перевищувати дванадцяти місяців. Господарський суд може продовжити цей строк на шість місяців, якщо інше не передбачено цим Законом.

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою суду від 22.03.1999 р. за заявою комерційного акціонерного банку «Словянський» порушено провадження у справі про банкрутство боржника відповідно до Закону України "Про банкрутство".

Ухвалою суду 25.01.2005 року зроблено перехід до подальшого провадження у справі про банкрутство із застосуванням процедур відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (том 4, а.с. 137-138) та призначено до розгляду грошові вимоги ініціюючого кредитора на 07.02.2005 року.

Ухвалою суду від 14.12.2005 року залишено без задоволення клопотання боржника про відмову у прийнятті заяви про порушення справи про банкрутство, клопотання про направлення матеріалів справи до правоохоронних органів та зупинення провадження у справі та заяву про затвердження мирової угоди, призначено розпорядника майном Клименка О.Ю. (том 5, а.с. 127-131). Постановою ВГСУ 28.02.2007 року зазначена ухвала залишена без змін (том 7, а.с. 75-80).

Ухвалою суду від 19.12.2006 року введено мораторій на задоволення грошових вимог кредиторів (том 7, а.с. 9).

Ухвалою суду 15.05.2008 року продовжено строк процедури розпорядження майном до 30.08.2008 року, відкладено судове засідання де буде розглянуто питання введення процедур санації чи ліквідації боржника (том 8, а.с. 95).

Ухвалою суду 12.11.2008 року справу прийнято до розгляду суддею Даценком Л.І., призначено судове засідання у справі на 26.11.2008 року (том 9, а.с. 48) та 26.11.2008 року введено ліквідаційну процедуру.


Проаналізувавши зазначені судові акти колегія суддів Вищого господарського суду України дійшла висновку про те, що підготовче засідання суду відповідно до процедури, передбаченої статтею 11 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" не проводилось, ініціюючого кредитора не зобов'язували подати оголошення про порушення справи про банкрутство, реєстр вимог кредиторів відповідно до статей 14, 15 Закону суд не затверджував.

Відтак, судом першої інстанції було порушено стадії та процедури провадження у справі про банкрутство відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а , отже, перехід до ліквідаційної процедури не узгоджується з положеннями статті 22 Закону, як такий, що не відбувся " у випадках, передбачених цим Законом".

Відповідно до статті 111-12 вказівки, що містяться у постанові касаційної інстанції, є обов'язковими для суду першої інстанції під час нового розгляду справи.

Колегія суддів зазначає про неповноту виконання вказівок Постанов Вищого господарського суду України від 27.06.2001 року та 30.01.2002 року (том 2, а.с. 126-129, 163-165) на предмет дослідження судами обґрунтованості подальшого провадження у справі про банкрутство боржника з огляду на порушення Господарським судом Запорізької області справи про банкрутство Приватного підприємства "ІІС" №5/1//818, затвердження у ній звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу 30.11.2001 р. (том 5, а.с. 121-124) та виключення Приватного підприємства "ІІС" з ЄДРПОУ (том 6, а.с. 37).

Апеляційним судом зазначених порушень суду першої інстанції виправлено не було.

З огляду на зазначене, постанови судів першої та апеляційної інстанцій слід скасувати , справу передати на новий судовий розгляд на стадії розпорядження майном. При новому розгляді справи суду першої інстанції належить дослідити обставини припинення та виключення з ЄДРПОУ основного боржника ініціюючого кредитора – Приватного підприємства "ІІС" та дійти висновку про існування (припинення) на момент розгляду справи зобов'язань боржника перед ініціюючим кредитором, як таких, що обґрунтовувалися поручительством за кредит, отриманий Приватним підприємством "ІІС". У випадку встановлення обставин припинення зобов'язання за договором кредиту, порука припиняється як спосіб забезпечення основного зобов'язання відповідно до частини 1 статті 559 Цивільного Кодексу України.

Колегія суддів касаційного суду зазначає про те, що чинним законодавством про банкрутство дозволяється субсидіарне застосування положень Господарсько-процесуального кодексу України до правовідносин, які не врегульовані Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Так, поряд з приписами статті 40 Закону суди можуть керуватися положеннями пункту 1 статті 80 ГПК України про припинення провадження у справі, якщо спір не підлягає розгляду в судах України. Таким випадком може бути встановлення судом обставин припинення (погашення, прощення) грошових вимог ініціюючого кредитора.

Дійшовши висновку про обґрунтованість подальшої процедури банкрутства боржника, суду належить здійснювати її з дотриманням положень статей 11, 14, 15, 16 Закону, які регламентують хід процедури розпорядження майном, зокрема здійснення публікації оголошення про порушення справи про банкрутство, формування реєстру вимог кредиторів, формування компетентного складу комітету кредиторів боржника.

Колегія суддів касаційного суду зазначає про те, що невиконання вказівок касаційного суду при новому розгляді справи може бути предметом винесення окремої ухвали в адресу суддів нижчестоящих судів, які ігнорують такі вказівки.

З огляду на викладене, колегія суддів Вищого господарського суду України, діючи в межах повноважень суду касаційної інстанції згідно приписів статей 111-5, 111-7 Господарського процесуального кодексу України, вважає, що оскаржувані постанова суду першої інстанції від 26.11.2008 року та постанова Запорізького апеляційного господарського суду від 11.06.2009р підлягають скасуванню, а справа №5/4/232-5/2/437 направленню на новий розгляд до господарського суду Запорізької області.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 111-5, 111-7, 111-9, 111-11 ГПК України Вищий господарський суд України –


П О С Т А Н О В И В :


1. Касаційну скаргу закритого акціонерного товариства «Промбудкомплект»задовольнити.

2. Постанову Запорізького апеляційного господарського суду від 11.06.2009р. та постанову господарського суду Запорізької області від 26.11.2008р. скасувати, справу №5/4/232-5/2/437 передати на новий судовий розгляд до господарського суду Запорізької області.Головуючий О. Удовиченко


судді Л. Катеринчук


О. Яценко

Судовий реєстр по справі 5/4/232-5/2/437

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
57430933 Ухвала 15.03.2010 Черкаський В.І. Господарський суд Запорізької області Господарське
9005457 Ухвала 11.12.2009 Черкаський В.І. Господарський суд Запорізької області Господарське
6179004 Постанова 09.09.2009 Катеринчук Л.Й. Вищий господарський суд України Господарське
5505936 Ухвала 24.07.2009 Катеринчук Л.Й. Вищий господарський суд України Господарське
2285457 Постанова 22.10.2008 Катеринчук Л.Й. Вищий господарський суд України Господарське
2085334 Ухвала 11.09.2008 Катеринчук Л.Й. Вищий господарський суд України Господарське
2085566 Ухвала 11.09.2008 Катеринчук Л.Й. Вищий господарський суд України Господарське
1305859 Постанова 05.12.2007 Ткаченко Н.Г. Вищий господарський суд України Господарське
1064425 Ухвала 18.10.2007 Ткаченко Н.Г. Вищий господарський суд України Господарське
605023 Ухвала 26.04.2007 Ткаченко Н.Г. Вищий господарський суд України Господарське
605024 Ухвала 26.04.2007 Ткаченко Н.Г. Вищий господарський суд України Господарське
607535 Ухвала 26.04.2007 Ткаченко Н.Г. Вищий господарський суд України Господарське
562549 Постанова 14.03.2007 Ткаченко Н.Г. Вищий господарський суд України Господарське
468174 Постанова 28.02.2007 Ткаченко Н.Г. Вищий господарський суд України Господарське
406425 Ухвала 31.01.2007 Ткаченко Н.Г. Вищий господарський суд України Господарське
406426 Ухвала 31.01.2007 Ткаченко Н.Г. Вищий господарський суд України Господарське
632437 Ухвала 31.01.2007 Ткаченко Н.Г. Вищий господарський суд України Господарське
369827 Ухвала 24.01.2007 Ткаченко Н.Г. Вищий господарський суд України Господарське
389573 Постанова 28.11.2006 Кричмаржевський В.А. Запорізький апеляційний господарський суд Господарське
34974 Постанова 05.07.2006 Поляков Б.М. Вищий господарський суд України Господарське
34975 Постанова 05.07.2006 Поляков Б.М. Вищий господарський суд України Господарське
7306 Ухвала 08.06.2006 Ткаченко Н.Г. Вищий господарський суд України Господарське
7307 Ухвала 08.06.2006 Ткаченко Н.Г. Вищий господарський суд України Господарське
7308 Ухвала 08.06.2006 Ткаченко Н.Г. Вищий господарський суд України Господарське
7309 Ухвала 08.06.2006 Ткаченко Н.Г. Вищий господарський суд України Господарське