Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 11/26б

Дата ухвалення рішення:
15.10.2009
Зареєстровано:
21.10.2009
Cуддя:
Кривохижа Т.Г.
Оприлюднено:
24.01.2011
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Луганської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
ГосподарськеГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а. Тел. 55-17-32

______


УХВАЛА

15.10.09 Справа № 11/26б.


За заявою

банкрута - Комунального підприємства “Екологія”, м. Стаханов Луганської області,

про банкрутство

суддя Кривохижа Т.Г.

при секретарі Литвин М.О.,

представники:

від кредиторів та комітету кредиторів:

- Кузьміна Н.О., старший державний податковий інспектор, довіреність № 3 від 08.01.09, Стахановська ОДПІ Луганської області;

від банкрута:

- Патєрікіна Т.В., ліквідатор, ліцензія НОМЕР_1 від 09.08.06.;

розглянувши матеріали справи,

в с т а н о в и в:

- обставини справи: банкрутство; розгляд справи на стадії звітування ліквідатора в порядку ст. 32 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі за текстом - Закон) за результатами проведення ліквідаційної процедури з загальних підстав ст. ст. 22-34 цього Закону;

- сторони своєчасно та належним чином були проінформовані судом про час та місце проведення цього засідання (ухвала суду від 10.07.09. №11/26б);

- клопотання про здійснення технічної фіксації судового процесу не надходило;

- на початку судового засідання ліквідатор Патєрікіна Т.В. надав лист від 14.10.09. № 294 з проханням про затвердження оплати послуг за виконання ним обов'язків ліквідатора, з доданими до нього матеріалами за їх переліком, в тому числі протоколом засідання комітету кредиторів від 09.10.09. б/н;

- матеріали справи та додатково надані були предметом розгляду у судовому засіданні.

Розглянувши матеріали справи, додатково надані, заслухавши пояснення та доводи присутніх й приймаючи до уваги, що:

- із наданих ліквідатором Патерікіною Т.В. матеріалів вбачається, що за порядком денним на засіданні комітету кредиторів 09.10.09. (протокол б/н), поряд з іншими, розглядалося питання встановлення розміру, періоду та джерел оплати послуг арбітражному керуючому Патєрікіній Т.В. за виконання ним повноважень ліквідатора по справі, за яким комітет прийняв рішення про встановлення оплати послуг останньому із розрахунку двох мінімальних заробітних плат на місяць, починаючи з 01.10.09., за рахунок коштів, отриманих від реалізації майна банкрута;

- за положеннями ч. 10 ст. 31 Закону оплата послуг арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у зв’язку з виконанням ним своїх обов’язків здійснюється в порядку, встановленому цим Законом, за рахунок коштів кредиторів чи коштів, одержаних від виробничої діяльності банкрута або від продажу його майна;

- згідно з ч. 12 ст. 31 Закону оплата послуг ліквідатора встановлюється у розмірі не менше двох мінімальних заробітних плат та не більше середньомісячної плати керівника боржника за 12 місяців його роботи перед порушенням провадження у справі про банкрутство; ці приписи Закону комітетом дотримані;

- за таких обставин, враховуючи, що рішення комітету кредиторів з вищезазначеного питання є правомірним, суд на підставі ст. ст. 31, 16 Закону затверджує, встановлений комітетом кредиторів за протоколом б/н від 09.10.09. розмір оплати послуг арбітражному керуючому Патєрікіній Т.В. за виконання ним повноважень ліквідатора по справі, починаючи з 09.10.09, щомісячно із розрахунку двох мінімальних заробітних плат, чинних у цей період, з урахуванням змін у чинному законодавстві щодо оплати праці, за рахунок коштів, отриманих від реалізації майна банкрута;

- як вбачається з матеріалів справи, за ухвалою від 23.02.06. №11/26б здійснена заміна ліквідатора Павленка О.В. на арбітражного керуючого Патєрікіну Т.В. зі строком повноважень на 6 місяців, термін яких неоднарозово продовжувався, останній раз за ухвалою від 20.03.07. №11/26б суд продовжив повноваження ліквідатора Патєрікіної Т.В. в порядку ст. 32 Закону до затвердження судом звіту ліквідатора та припинення провадження у ній, відмовивши у продовженні ліквідаційної процедури, яка згідно з ч.2 ст. 22 Закону не може перевищувати 18-ти місяців; сплинув значний строк, але до цього часу ліквідатором ще не наданий суду на розгляд звіт за результатами проведення заходів з ліквідації банкрута та процедури задоволення вимог кредиторів, що є не припустимим;

- розглянувши, дослідивши і оцінивши наявні у справі та надані докази та обставини по ній у сукупності, суд, керуючись ст. ст. 31, 16, 22-25 Закону, дійшов висновку щодо наступного рішення:

- арбітражний керуючий, в тому числі ліквідатор, повинен при реалізації своїх прав та обов'язків діяти сумлінно і розумно з урахуванням інтересів сторін (підстави: ч. 6 ст. 31 Закону);

- щодо стану судової процедури за цією справою, то на момент заміни ліквідатора, майже все майно банкрута було реалізоване ліквідатором Павленком О.В., про що свідчить акт приймення –передавання документації, печаток та штампів КП «Екологія»від 18.04.06, складений між цими арбітражними керуючими –ліквідаторами, за яким передано Патєрікіній Т.В. акт прийому –передачи документів на державане збереження від 21.03.06; сертифікат акцій ЗАТ «Криворізьке»(серія СВ №0826949) та 3 довідки органу статистики (а. с. 116, т. 8);

- наявні у справі матеріали свідчать і про те, що ліквідатором Патєрікіною Т.В. вживалися певні дії стосовно врегулювання питання навколо нереалізованої частини ліквідаційної маси - згаданого пакету акцій ЗАТ «Криворізьке»у кількості 220154 одиниць, які на цей час залишаються нереалізованими внаслідок відсутності грошових коштів на проведення роботи по його експертній оцінці;

- комітет кредиторів разом з ліквідатором до цього часу не змогли знайти вихід стосовно врегулювання питання навколо цього пакету акцій, оскільки відповідне рішення до суду не надійшло;

- з огляду на викладене, у зв'язку з ситуацією, яка склалась по справі щодо пакету акцій, суд вважає за можливе направити дану ухвалу на адресу Державної податкової адміністрації по Луганської області для сприяння ліквідатору у вирішенні питання, пов'язаного з цими акціями;

- за таких обставин, суд на підставі ст. 77 ГПК України, з метою контролю термінів проведення процесуальних дій та судової процедури, призначає справу до розгляду у судовому засіданні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 75, 77, 86 ГПК України, ст. ст. 1, 31, 4, 16, 22-34 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, господарський суд

у х в а л и в :

1. Призначити розгляд справи на 10 годин 30 хвилин 08.12.09. у приміщенні господарського суду Луганської області, каб. 337.

2. Зобов’язати вдруге виконати вимоги ухвали суду №11/26б від 10.07.09., в тому числі:

- ліквідатора Патєрікіну Т.В.:

- до дня розгляду справи завершити усі заходи з ліквідації банкрута та свою діяльність по справі і надати суду звіти ліквідатора: загальний, фінансовий, ліквідаційний баланс банкрута та матеріали у відповідності до приписів ст. 32 Закону, разом з рішенням комітету кредиторів у вигляді протоколу засідання за результатами розгляду згаданих звітів ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута і доказами дотримання ст. 16 Закону щодо порядку організації та проведення засідання комітету кредиторів;

- в порядку абзацу четвертого ч. 4 ст. 31 Закону у строк до 01.11.09. вжити заходи щодо залучення спеціалізованих організацій чи осіб для виконання своїх повноважень з оцінки майна банкрута та його реалізації, в тому числі шляхом укладання відповідної угоди з кредиторами, чи у інший спосіб в установленому чинним законодавством порядку, про що письмово проінформувати суд у цей же строк;

- комітет кредиторів:

- посприяти ліквідаторові Патєрікіній Т.В. у вирішенні питання, пов'язаного з реалізацією активів банкрута - пакету акцій ЗАТ "Криворізьке";

- надати суду на день розгляду справи рішення у вигляді протоколу за результатами розгляду вищепойменованих звітів ліквідатора Патєрікіної Т.В, ліквідаційного балансу банкрута і щодо закінчення ліквідації банкрута;

- кредиторів письмово висловити свою думку щодо проведення ліквідатором Патєрікіною Т.В. ліквідаційної процедури, процедури задоволення вимог кредиторів та надати суду у засіданні.

3. Справу розглянути за участю комітету кредиторів, ліквідатора Патєрікіної Т.В.

4. Визнати явку осіб, зазначених у п. 3 резолютивної частини цієї ухвали, у судове засідання обов’язковою.

5. В порядку ст. 38 ГПК України дану ухвалу надіслати на адресу Державної податкової адміністрації по Луганської області для сприяння ліквідатору у вирішенні питання, пов'язаного з пакетом акцій ЗАТ «Криворізьке»у кількості 220154 одиниць.

6. Ухвалу надіслати: кредиторам, в тому числі для членів комітету кредиторів; ліквідатору Патєрікіній Т.В. (АДРЕСА_1); Луганського обласного відділу з питань банкрутства (для сприяння суду у завершенні ліквідатором Патєрікіною Т.В. ліквідаційної процедури за даною справою та у закінченні провадження по ній); ДПА по Луганській області (за п. 5 резолютивної частини даної ухвали).


Суддя Т.Г. Кривохижа
Надр. 11 прим.:

1 - до справи;

2 - 7 - кредиторам:

- ДПІ у м. Стаханові Луганської області;

- УПФУ в м. Стаханов Луганської області;

- Стахановському міському центру зайнятості Луганської області;

- УПФУ Новоайдарського району Луганської області;

- ДВАТ "Трест "Стахановвуглебуд", м. Стаханов Луганської області;

8 - банкруту;

9 - ліквідатору Патєрікіній Т.В. (АДРЕСА_1);;

10 - Луганському обласному відділу з питань банкрутства;

11 - ДПА в Луганській області.

Вих. №

10 прим.
Судовий реєстр по справі 11/26б

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
61683203 Ухвала 27.09.2016 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
60016397 Ухвала 29.08.2016 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
58183391 Ухвала 08.06.2016 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
56096575 Ухвала 24.02.2016 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
53490753 Ухвала 11.11.2015 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
51040939 Ухвала 22.09.2015 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
46289844 Ухвала 07.07.2015 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
39162008 Ухвала 11.06.2014 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
38326723 Ухвала 22.04.2014 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
37911590 Ухвала 26.03.2014 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
37352145 Ухвала 25.02.2014 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
35753296 Ухвала 03.12.2013 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
35444110 Ухвала 22.11.2013 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
33747190 Ухвала 24.09.2013 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
31760112 Ухвала 11.06.2013 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
30277209 Ухвала 28.03.2013 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
29594972 Ухвала 25.02.2013 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
29315204 Ухвала 12.02.2013 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
28005861 Ухвала 12.12.2012 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
26533462 Ухвала 24.10.2012 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
24823716 Ухвала 19.06.2012 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
22227429 Ухвала 27.03.2012 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
21211562 Ухвала 31.01.2012 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
19891801 Ухвала 02.11.2011 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
16949515 Ухвала 13.07.2011 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
15227175 Ухвала 12.05.2011 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
14288813 Ухвала 15.03.2011 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
13951339 Ухвала 23.02.2011 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
13316349 Ухвала 08.12.2010 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
12356460 Ухвала 17.11.2010 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
10672790 Ухвала 20.07.2010 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
8832199 Ухвала 06.04.2010 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
8249344 Ухвала 18.02.2010 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
7085838 Ухвала 08.12.2009 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
6152443 Ухвала 15.10.2009 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
5981024 Ухвала 10.07.2009 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
4740184 Ухвала 09.04.2009 Зюбанова Н.М. Господарський суд Луганської області Господарське
4740185 Ухвала 17.02.2009 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
2679666 Ухвала 11.11.2008 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
2497702 Ухвала 22.07.2008 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
2331614 Ухвала 22.05.2008 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
1749151 Ухвала 20.03.2008 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
1312156 Ухвала 06.12.2007 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
1058625 Ухвала 06.09.2007 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
882952 Ухвала 31.07.2007 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
528584 Ухвала 29.03.2007 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
528585 Ухвала 20.03.2007 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
358358 Ухвала 19.12.2006 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
358359 Ухвала 21.09.2006 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
4740188 Ухвала 14.08.2006 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське