Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 20/81б

Дата ухвалення рішення:
16.04.2009
Зареєстровано:
19.05.2009
Cуддя:
Кірпа Т.С.
Оприлюднено:
14.02.2011
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Луганської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
ГосподарськеГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а. Тел. 55-17-32

______


УХВАЛА

16.04.09 Справа № 20/81б.

За заявою

кредитора - фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, м. Луганськ,

до боржника - Відкритого акціонерного товариства “Завод “Донець”, м. Луганськ про банкрутство

суддя Т.С. Кірпа

представники:

розпорядник майна Патєрікіна Т.В., обставини справи: банкрутство, попереднє засідання суду, розгляд грошових вимог кредиторів до боржника відповідно до ст.ст. 14, 15 Закону України від 14.05.92. №2343-ХІІ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" зі змінами та доповненнями, розгляд клопотання про передачу справи за підсудністю,

в с т а н о в и в:

За заявою кредитора, фізичної особи –підприємця ОСОБА_1 03.11.08. господарським судом Луганської області порушено провадження у справі про банкрутство боржника, Відкритого акціонерного товариства «Завод «Донець», м. Луганськ, у зв’язку з неспроможністю останнього сплатити борг перед кредитором у сумі 194000 грн. у встановлений чинним законодавством України строк.

Як свідчать матеріали справи, ухвалою суду від 01.12.08. по справі №20/81б, відповідно до ст. 13 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, господарським судом введено процедуру розпорядження майном Відкритого акціонерного товариства «Завод «Донець», м. Луганськ, строком на 6 місяців, до 01.06.09., та з метою забезпечення грошових вимог кредиторів призначено на цей же термін розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Патєрікіну Тетяну Владленівну, ліцензія серія НОМЕР_2 від 09.08.06., мешкає за адресою: АДРЕСА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, на яку покладено повноваження та обов’язки, передбачені ст.ст. 1, 31, 13, 14, 15, 16 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Водночас, суд зобов’язав ініціюючого кредитора, фізичну особу –підприємця ОСОБА_1, у десятиденний строк подати за свій рахунок у офіційному друкованому органі (газеті “Голос України” або “Урядовий кур’єр”) оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство Відкритого акціонерного товариства «Завод «Донець», з урахуванням усіх реквізитів, передбачених п. 5 ст. 11 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”. Примірник газети з даним оголошенням подати суду та розпоряднику майна у строк до 15.12.08.

На виконання вимог суду та Закону ініціюючим кредитором, фізичною особою –підприємцем ОСОБА_1, 25.12.08. надано копію газети «Голос України»від 19.12.08. №243(4493), у якій опубліковано оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство Відкритого акціонерного товариства «Завод «Донець».

Тридцятиденний термін пред‘явлення грошових вимог кредиторів до боржника сплинув 19.01.09.

Розпорядником майна Патєрікіною Т.В. надано до суду реєстр вимог кредиторів до боржника, згідно якого безспірними визнано та включено до реєстру вимоги кредиторів:

- Управління Пенсійного фонду України в Ленінському районі м. Луганська у сумі 1111497,08 грн.;

- Ленінської МДПІ у м. Луганську –676820,61 грн.;

- МКП «Міськводоканал»- 489537,40 грн.

Боржник та розпорядник майна Патєрікіна Т.В. заперечують проти вимог кредитора –Державного комітету України з державного матеріального резерву, посилаючись на те, що заява вказаного кредитора є необґрунтованою, безпідставною та незаконною, а вимоги такими, що не підлягають визнанню.

За таких обставин суд, керуючись ст. ст. 14, 15 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", призначив до розгляду у судовому засіданні вимоги кредитора до боржника, які є спірними, а саме, вимоги кредитора, Державного комітету України з державного матеріального резерву.

За змістом ст. 16 Господарського процесуального кодексу України, справи, матеріали яких містять державну таємницю, розглядаються господарським судом м. Києва (виключна підсудність справ).

З огляду на викладене, суд зобов’язав кредитора, Державний комітет України з державного матеріального резерву, надати відомості щодо наявності (або відсутності) державної таємниці в матеріалах заяви про визнання кредиторських вимог Державного комітету України з державного матеріального резерву до боржника.

На виконання вимог ухвали суду та Закону, Державний комітет України з державного матеріального резерву клопотанням від 10.04.09. за №1908/0/4-09 повідомляє наступне.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.03.06. „Про скасування мобілізаційного завдання та розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, створеного на підприємствах які розташовані на території Луганської області" має гриф „Таємно" та знаходиться в режимно-секретному секторі Держкомрезерву України, що підтверджується відповідною довідкою, яка додається.

Відповідно до постанови Пленуму Верховного Суду України „Про судове рішення" від 29.12.76. №11 рішення є законним тоді, коли суд, виконавши всі вимоги цивільного законодавства і всебічно перевіривши обставини, вирішив справу у відповідності з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин, а при їх відсутності - на підставі Закону, що регулює подібні відносини, або виходячи із загальних засад і змісту законодавства України. Обґрунтованим визнається рішення, в якому повно відображені обставини, які мають значення для даної справи, висновки суду про встановлені обставини і правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності і підтверджуються достовірними доказами, дослідженими в судовому засіданні.

Також, відповідно до ст.20 Закону України „Про державну таємницю", провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею можливо лише після надання Службою Безпеки України спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею. Дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, надається, зокрема. при наявності приміщення для проведення робіт, пов'язаних з державною таємницею, режимно-секретного органу. А так, як витребування та оцінка доказів є окремою процесуальною дією, яка чітко врегульована ст.16 Господарського процесуального кодексу України, в якому визначена виключна підсудність справ, що містять державну таємницю, розглядаються господарським судом міста Києва.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного розгляду справи, кредитор просить суд передати справу №20/81б в частині розгляду кредиторських вимог Держкомрезерву України до ВАТ “Завод “Донець” за підсудністю до господарського суду м. Києва та зупинити провадження у справі про банкрутство ВАТ “Завод “Донець” до розгляду кредиторських вимог Держкомрезерву України до ВАТ “Завод “Донець”.

За таких обставин суд, керуючись ст. 16 Господарського процесуального кодексу України (виключна підсудність справ), задовольняє подане клопотання та надсилає матеріали справи №20/81б в частині вимог кредитора, Державного комітету України з державного матеріального резерву, 01601 МСП, м. Київ-4, вул. Пушкінська, 28, до боржника, ВАТ “Завод “Донець”, на розгляд до господарського суду м. Києва та відповідно до абз. 1 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі №20/81б про банкрутство Відкритого акціонерного товариства “Донець”, м. Луганськ, зупиняє до вирішення питання розгляду вимог кредитора до ВАТ “Донець.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 1, 31, 5, 13, 14, 15 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 16, абз.1 ст. 79, ст.ст. 86, 87 Господарського процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в:

1. Надіслати матеріали справи про банкрутство №20/81б в частині вимог кредитора, Державного комітету України з державного матеріального резерву, 01601, МСП, м. Київ-4, вул. Пушкінська, 28 до Відкритого акціонерного товариства “Донець”, м. Луганськ, на розгляд до господарського суду м. Києва.

2. Провадження у справі №20/81б про банкрутство Відкритого акціонерного товариства “Донець”, м. Луганськ, зупинити до вирішення пов’язаної з нею справи господарським судом м. Києва.

3. Дану ухвалу надіслати кредиторам у справі, боржнику, розпоряднику майна, Луганському обласному відділу з питань банкрутства, Державному комітету України з державного матеріального резерву (01601, м. Київ, вул. Пушкінська, 28), Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Луганській області, господарському суду м. Києва (01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-БВ).

Суддя Т.С. Кірпа

Помічник судді М.С. Скрипник

Надр. 10 прим.:

1 – до справи;

2 –розпоряднику майна Патєрікіній Т.В.;

3 - боржнику;

4 - Луганському обласному відділу з питань банкрутства;

5 - Управлінню Пенсійного фонду України в Ленінському районі м. Луганська;

6 -- Ленінській МДПІ у м. Луганську;

7 - МКП «Міськводоканал»(м. Луганськ, вул. Оборонна, 36А);

8 - Державному комітету України з державного матеріального резерву (01601, МСП, м. Київ, вул. Пушкінська, 28);

9 - господарському суду м. Києва (01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-БВ);

10 - Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Луганській області.

вих. №

9 прим.

21.04.09.
Судовий реєстр по справі 20/81б

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
32730074 Ухвала 29.07.2013 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
32652037 Ухвала 26.07.2013 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
32652072 Ухвала 25.07.2013 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
32059023 Ухвала 25.06.2013 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
32059072 Ухвала 25.06.2013 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
31741960 Ухвала 10.06.2013 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
31742089 Ухвала 10.06.2013 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
31791737 Ухвала 10.06.2013 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
31645146 Ухвала 03.06.2013 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
31348991 Ухвала 20.05.2013 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
31268250 Ухвала 16.05.2013 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
29974906 Ухвала 14.03.2013 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
29974965 Ухвала 14.03.2013 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
29525839 Ухвала 20.02.2013 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
29469602 Ухвала 18.02.2013 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
28227131 Ухвала 20.12.2012 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
26472340 Ухвала 15.10.2012 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
26286189 Ухвала 01.10.2012 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
25040353 Постанова 04.07.2012 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
24823786 Ухвала 18.06.2012 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
24435915 Ухвала 31.05.2012 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
24380476 Ухвала 29.05.2012 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
28215249 Ухвала 22.03.2012 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
19893788 Ухвала 01.12.2011 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
18115804 Ухвала 01.09.2011 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
14360571 Ухвала 21.03.2011 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
13317159 Ухвала 23.12.2010 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
12356592 Ухвала 18.11.2010 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
11448251 Ухвала 27.09.2010 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
11103252 Ухвала 07.09.2010 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
10919080 Постанова 19.08.2010 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
10796932 Ухвала 13.08.2010 Медуниця О. Є. Луганський апеляційний господарський суд Господарське
10654716 Ухвала 03.08.2010 Бородіна Л. І. Луганський апеляційний господарський суд Господарське
10364932 Ухвала 08.07.2010 Медуниця О. Є. Луганський апеляційний господарський суд Господарське
10225425 Ухвала 01.07.2010 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
10157907 Ухвала 24.06.2010 Медуниця О. Є. Луганський апеляційний господарський суд Господарське
9574881 Ухвала 06.05.2010 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
8885470 Ухвала 08.04.2010 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
8250857 Ухвала 01.03.2010 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
8111210 Ухвала 11.02.2010 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
6940828 Ухвала 30.11.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
6778185 Ухвала 10.11.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
6140528 Ухвала 16.04.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
4802283 Ухвала 10.03.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
4321819 Ухвала 29.01.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
2805650 Ухвала 01.12.2008 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
2805608 Ухвала 03.11.2008 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
1288881 Ухвала 21.12.2007 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
1053291 Постанова 03.09.2007 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
913486 Ухвала 10.08.2007 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське