Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 25/523-09

Дата ухвалення рішення:
12.05.2009
Зареєстровано:
20.08.2009
Cуддя:
Малярчук І.А.
Оприлюднено:
02.02.2011
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Одеської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____

УХВАЛА

про повернення позовної заяви

"12" травня 2009 р.  № 25/523-09

Суддя Малярчук І.А., розглянувши  заяву ОСОБА_1 за вх. №3436 від 08.05.09 р.

до боржника: ТОВ „Торгово-транспортна фірма  „Запчастинагуртторг”,  м. Ізмаїл

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернувся до господарського суду Одеської області із заявою до ТОВ „Торгово-транспортна фірма  „Запчастинагуртторг” про визнання банкрутом, посилаючись на неспроможність останнього сплатити  заборгованості в сумі 198014,85 грн.

 Частиною 3 ст.6 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” визначено, що справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо  безспірні  вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно складають не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені  боржником  протягом  трьох  місяців  після встановленого  для  їх погашення строку,  якщо інше не передбачено цим Законом.

 При цьому слід зазначити, що строк несплати вимог кредиторів треба відраховувати з моменту початку виконавчого провадження як через банк боржника, так і через державну виконавчу службу.

 Відповідно до абз.6 ч.1, абз.5, 6 ч.2 ст.7 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” заява  про  порушення  справи  про  банкрутство  подається боржником  або кредитором у письмовій  формі ... і повинна містити: виклад обставин, які підтверджують  неплатоспроможність боржника,  з  зазначенням суми боргових вимог кредиторів,  а також строку їх виконання, розміру неустойки (штрафів, пені), реквізитів розрахункового  документа  про  списання коштів з банківського або кореспондентського  рахунку  боржника  та  дату його прийняття банківською установою боржника до виконання; відомості про  наявність  у  боржника  майна,  у  тому  числі грошових сум і дебіторської заборгованості; найменування банків, що  здійснюють  розрахунково-касове  і кредитне обслуговування боржника.

Однак заява  ОСОБА_1 не містить вищенаведених відомостей, а саме  не зазначено, які заходи вживались заявником для стягнення з боржника боргу, що унеможливлює обчислення строку невиконання вимог кредитора,  а також в заяві відсутні відомості щодо наявності у боржника майна або дебіторської заборгованості, розрахункових рахунків в банківських установах, тобто відсутні відомості, які вказують на наявність у боржника ознак неплатоспроможності.

Крім того, в доданому до позовної заяви  фіскальному чеку №9536 від 29.04.09 р. адресатом вказано „Запчасть”, тоді як відповідачем в даній позовній заяві вказано:  „ТОВ„Торгово-транспортна фірма  „Запчастинагуртторг”, а також з адреси отримувача  поштової кореспонденції вказано тільки поштовий індекс та місто: „Ізмаїл”, з чого не вбачається, що будь-яка кореспонденція надсилалась саме на адресу боржника за даною заявою,  з огляду на що фіскальний чек №9536 від 29.04.09 р.  не є належним доказом надсилання відповідачеві ТОВ„Торгово-транспортна фірма  „Запчастинагуртторг” копії заяви і доданих до неї документів.

Звертаю вашу увагу на те, що належним доказом направлення саме копії позовної заяви іншій стороні у справі з дотриманням вимог ч.6 ст.63 ГПК України, є бланк опису вкладення, який згідно ч.2 п.78 Правил надання послуг поштового зв’язку заповнюється відправником у двох примірниках. Працівник об’єкта поштового зв’язку перевіряє відповідність вкладення опису, розписується на обох примірниках і проставляє відбиток календарного штемпеля. Один примірник опису видається відправникові, другий вкладається до поштового відправлення.

Також, заявником не надано суду доказів сплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення судового процесу в установленому чинним законодавством розмірі.

Відповідно до ІІ розділу Постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.09 р. №361 „Про внесення змін до розмірів витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов’язаних з розглядом цивільних та господарських справ” розмір витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов’язаних з розглядом господарських справ складає для позивачів –у розмірі 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати, встановленої Верховною Радою України у Законі України про Державний бюджет України на відповідний рік, а саме 312,50 грн.

Таким чином, додана до заяви квитанція №9850 від 29.04.09 р. не є належним доказом сплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення судового процесу.

Згідно п.5 ч.1 ст. 9 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” суддя не пізніше п’яти днів з дня надходження повертає заяву про порушення справи про банкрутство і додані до неї документи без розгляду, з підстав, передбачених статтею 63 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням вимог цього Закону.

Відповідно до п.п.3, 6, 10 ст. 63 Господарського процесуального кодексу України суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи без розгляду, якщо якщо у позовній заяві не вказано обставин, на яких ґрунтується позовна вимога, доказів, що підтверджують викладені в заяві обставини, обґрунтований розрахунок стягуваної чи оспорюваної суми, а також не подано доказів надсилання відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів та не подано доказів сплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

 Враховуючи вищевикладене, суд на підставі п.п.3, 6, 10 ст. 63 ГПК України повертає  заяву ОСОБА_1 про визнання банкрутом ТОВ„Торгово-транспортна фірма  „Запчастинагуртторг”, оскільки заявником не вказано обставин, які підтверджують  неплатоспроможність боржника, не подано доказів надсилання боржнику копії  заяви і доданих до неї документів та не подано доказів сплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у встановленому розмірі.

Керуючись п. 5 ч.1 ст.9  Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, п.п.3, 6, 10 ст. 63, 86 Господарського процесуального кодексу України, суддя

 УХВАЛИВ:

Матеріали заяви повернути заявнику без розгляду.

Додаток: на 22 арк., у тому числі квитанція на оплату держмита №9851 від 29.04.09 р. в сумі 85 грн., квитанція на оплату інформаційно-технічного забезпечення судового процесу  №9850 від 29.04.09 р. в сумі 119 грн.


Суддя Малярчук І.А.