Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 04-05/42-25-9б

Дата ухвалення рішення:
20.07.2009
Зареєстровано:
04.08.2009
Cуддя:
Попов О.В.
Оприлюднено:
02.02.2011
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Донецької області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

  У Х В А Л А  

ПРО  ПОВЕРНЕННЯ  ЗАЯВИ ПРО БАНКРУТСТВО

20.07.09р.  № 04-05/42-25-9б

за заявою кредитора (заявника)  ДПІ у  м. Дружківка

до боржника  Фізичної особи  - підприємця ОСОБА_2, м.Дружківка

про визнання банкрутом.

Суддя  О.В. Попов.

ДПІ у  м. Дружківка звернулася із  заявою до господарського суду Донецької області про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника - Фізичної особи  - підприємця ОСОБА_2, м. Дужківка.

Підставою для порушення справи про банкрутство боржника заявник вказує заборгованість перед бюджетом у сумі 73 500,00 грн., ненадання податкової звітності більше одного року.

Згідно абз.2 ст. 1 Закону України “Про відновлення  платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (надалі – Закон про банкрутство) боржник - суб'єкт  підприємницької  діяльності,  неспроможний виконати свої грошові зобов'язання перед кредиторами, у тому числі зобов'язання  щодо  сплати податків і зборів (обов'язкових платежів). Абз. 1 вказаної статті визначає, що неплатоспроможність - неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку їх  сплати грошові зобов'язання перед кредиторами, в тому числі по заробітній платі, а також виконати зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) не інакше як через відновлення платоспроможності;  

Абз.6 ч.1 ст.7 Закону про банкрутство передбачає, що заява кредитора повинна містити  “виклад обставин, які підтверджують  неплатоспроможність боржника,  з  зазначенням суми боргових вимог кредиторів,  а також строку їх виконання, розміру неустойки (штрафів, пені), реквізитів розрахункового  документа  про  списання коштів з банківського або кореспондентського  рахунку  боржника  та  дату його прийняття банківською установою боржника до виконання”.

За змістом вказаних норм передбачено, що заява кредитора повинна містити посилання на об`єктивні обставини,  що підтверджують неплатоспроможність боржника, яка повинна бути підтверджена належними доказами – а саме засобами виконавчого провадження, які вказують на неможливість стягнення суми боргу.  

Згідно ст. 52 Цивільного кодексу України  фізична особа - підприємець  відповідає за зобов'язаннями, пов'язаними  з підприємницькою діяльністю, усім своїм майном, крім майна, на яке згідно із законом не може бути звернено стягнення.

Фізична  особа  -  підприємець,  яка  перебуває  у  шлюбі, відповідає за зобов'язаннями,  пов'язаними  з  підприємницькою діяльністю, усім своїм особистим майном і часткою у праві спільної сумісної  власності  подружжя,  яка належатиме їй при поділі цього майна.

Відсутність майна (коштів) фізичної особи – боржника яким він відповідає за своїми зобов'язаннями,  у даному випадку, може бути підтверджена лише за умови відкриття виконавчого провадження та здіснення відповідних дій державними виконавцями по виявленню та реалізації майна боржника.

Надана  заява  не  містить  відомостей щодо  неплатоспроможності (відсутності грошових коштів на рахунках, майна боржника за місцем його проживання) за змістом вищевикладених  приписів законодавства.

Крім того суд зазначає наступне:

Згідно ст.1 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” боржник – це суб'єкт підприємницької діяльності, неспроможний виконати свої грошові зобов'язання перед кредиторами...

Пунктом 2 ст. 8 Закону  передбачено, що у разі, якщо боржник не включений до Єдиного державного реєстру підприємців та організацій України або до Реєстру суб’єктів підприємницької діяльності суддя господарського суду  відмовляє у прийнятті заяви про порушення справи про банкрутство.

Таким чином, за змістом вимог ст.1, 7, 8  закону заява про порушення справи про банкрутства повинна містити обґрунтування наявності у боржника статусу суб`єкта підприємницької діяльності та докази внесення його до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

До заяви не додано доказів наявності у боржника статусу СПД та внесенні його до  Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців на час подання зави.

Відповідно до вимог ст. 9 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, відсутність у заяві відомостей, перелічених у ст. 7 цього Закону є підставою для повернення заяви про порушення справи про банкрутство без розгляду.

За відсутності заходів щодо звернення стягнення на майно боржника – фізичної особи за місцем її проживання кредитором не виконанні також вимоги  п. 10 ст. 7 Закону відповідно до яких до  заяви кредитора - органу державної податкової служби додаються докази вжиття заходів до отримання заборгованості по обов'язкових платежах у встановленому законодавством порядку. У поданій заяві взагалі відсутні відомості про здійснення будь яких дій направлених на стягнення заявленої суми боргу та, відповідно, встановлених таким чином фактів його неплатоспроможності.

Також, відповідно до приписів ч.1 ст. 52 Закону України “Про відновлення  платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” справа про банкрутство відсутнього боржника порушується у разі, якщо громадянин – підприємець – боржник, або керівні органи боржника - юридичної  особи  відсутні  за  її  місцезнаходженням, або у разі ненадання боржником протягом року до органів  державної  податкової  служби  згідно  із  законодавством податкових  декларацій,  документів  бухгалтерської  звітності, а також за наявності інших ознак, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржника.

Кредитором не вказано, неподання  якої саме обов`язкової звітності та на підставі

яких нормативних актів є, на його думку підставою для порушення провадження по справі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.63 ГПК України, ст. 1, ч.ч.1, 7 ст.7, ст.9, ст.52  Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”,  господарський суд

 У Х В А Л И В :

Заяву ДПІ у  м. Дружківка про порушення справи про банкрутство Фізичної особи  - підприємця ОСОБА_2, м. Дужківка з доданими до неї документами повернути без розгляду.

Додаток: заява з додатками.


Суддя  Попов О.В.

Вик.  тел.

Надруковано примірників - :  

- господарському суду Донецької області,  

 - сторонам,

 

 

 

 


Судовий реєстр по справі 04-05/42-25-9б

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
9257858 Ухвала 26.04.2010 Попов О.В. Господарський суд Донецької області Господарське
6105515 Ухвала 20.07.2009 Попов О.В. Господарський суд Донецької області Господарське
1639901 Ухвала 08.05.2008 Попов О.В. Господарський суд Донецької області Господарське