Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 11224-2007

Дата ухвалення рішення:
28.04.2009
Зареєстровано:
28.05.2009
Cуддя:
Шкуро В.М.
Оприлюднено:
11.02.2011
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Автономної Республіки Крим
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Автономна Республіка Крим, 95003, м.Сімферополь, вул.Р.Люксембург/Речна, 29/11, к. 206


УХВАЛА

 

 


28.04.2009Справа №2-6/11224-2007


 

За заявою Відкритого акціонерного товариства «Крименерго», м.Сімферополь,  

до боржника Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Ударник», с.Дрофіне Нижньогірського району,

про визнання банкрутом,  

Суддя Шкуро В.М.

представники:

Від кредиторів:

Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в АР Крим – Слуцька Ю.В., головний юрисконсульт, довіреність № 3 від 06.01.2009р.

ВАТ «Крименерго» - Карасьов К.М., ведучий юрисконсульт, довіреність № 011-Д від 05.01.2009р.

ТОВ «Хімагромаркетинг Юг» - Білий В.В., представник, довіреність № 1/5 від 19.03.2009р.

Від боржника – Гладкий І.В., помічник арбітражного керуючого, довіреність від 27.02.2007р.

Обставини справи:  ВАТ «Крименерго» звернулося у господарський суд АР Крим з заявою про порушення справи про банкрутство СВК «Ударник», як неспроможного своєчасно виконати свої зобов’язання перед кредитором на суму 137480,66  грн.

Постановою господарського суду АР Крим від 27.03.2008р. боржник визнаний банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура строком на дванадцять місяців. Ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Кухту В.М., який має відповідну ліцензію серії НОМЕР_1 від 24.02.2007р.

В господарський суд надійшов звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс, з документами передбаченими частиною 1 ст.32 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом» (далі-Закон).

З наданого звіту слідує, що в ліквідаційній процедурі ліквідатором проведена інвентаризація, експертна оцінка та реалізація майна банкрута. В ліквідаційну масу включені активи, які виявлені в ході інвентаризації, зазначені в інвентаризаційних описах (т.3, а.с.127-129) та акті приймання-передачі (т.3, а.с.130).

Згідно звіту про оцінку майна, проведеного суб’єктом оціночної діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1. (т.4 а.с. 113-145; т. 5, а.с. 1-34) загальна вартість активів боржника склала 108096,97 грн.  

На підставі договору - доручення про реалізацію майна від 21.05.2008р. № 17 (т.3 а.с. 144), протоколу біржових торгів від 22.05.2008р. № 102 (т. 3 а.с. 149) майно боржника, яке включене в ліквідаційну масу реалізоване за договірними цінами на загальну суму 99603,76 грн.

 Кошти отримані від реалізації майна банкрута в розмірі 99603,76 грн. спрямовані на погашення (оплату):

- послуг арбітражного керуючого пов’язаннях із здійсненням судових процедур банкрутства в розмірі 14990,00 грн.;

- послуг експерта-оцінника в розмірі 2500,00 грн.;

- послуг аудиторської фірми «Доктор-Аудит»в розмірі 500,00 грн.;

- послуг Регіонального агентства з питань банкрутства в АР Крим та місті Севастополі в розмірі 500,00 грн.;

- послуг спеціалістів в розмірі 8158,00 грн.;

- витрат на обробку архівних документів в розмірі 2000,00 грн.;

- витрат на публікацію оголошення в газеті в розмірі 295,00 грн.;

- витрат на забезпечення робіт по виїмки із ґрунту виноградного колу в розмірі 4819,56 грн.;

- витрат на банківське обслуговування в розмірі 26,75 грн.;

- податку на додану вартість в розмірі 2675,00 грн.;

- вимог першої черги (заробітна плата, вихідна допомога звільненим працівникам, тощо) в розмірі 51086,00 грн.

Відповідно до акту списання від 11.07.2008р. списанні малоцінні швидкозношувані предмети (меблі, які втратили товарну цінність) та на підставі акту списання від 25.02.2009р. списано бувших у використанні 674 виноградних колів, так як бетон розкришився, а їх арматурна основа знищена корозією (т. 4, а.с.18-20).

Актом від 11.07.2008р. списана дебіторська заборгованість банкрута на загальну суму 325281,91 грн. у зв’язку із збігом строку позовної давності (т. 4, а.с. 16-17). Вказане рішення ліквідатора погоджено більшістю голосів комітету кредиторів (проти голосувало ВАТ «Крименерго» 1085 голосів), про що зазначено в протоколі засідання комітету від 07.04.2009р. (т. 5, а.с.  35-36).

В судовому засіданні, яке відбулося 09.04.2009р. представником ВАТ «Крименерго» Карасьовим К.М. заявлено клопотання про відмову в затвердженні звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Ударник», яке мотивоване тим, що ліквідаційні дії виконано не в повному обсязі, станом на 09.04.2009р. відсутні передбачені ст. 40 Закону підстави для припинення провадження по справі.

Кредитор ВАТ «Крименерго» вважає, що ліквідатором не проведені всі необхідні заходи для стягнення дебіторської заборгованості, а саме заборгованість Державного підприємства Радгоспу-заводу «Передгір’я» в розмірі 28352,30 грн. та заборгованості Фермерського господарства ОСОБА_2. в розмірі 29454,03 грн., яка стягнута на користь банкрута рішенням суду, та вважає неправомірним списання майнових активів боржника, оскільки воно повинно бути реалізоване на торгах, як того вимагає Закон (т.5, а.с.38).

Заслухав думку кредиторів та помічника ліквідатора, суд виходить з наступного.

Актом від 25.02.2009р. списано 674 виноградних колів, оскільки вони в процесі виїмки із ґрунту втратили товарну цінність (бетон розкришився, арматура знищена корозією) та не підлягають реалізації. Оскільки виїмка остатків колу потребує значних фінансових витрат, то за відсутності можливості їх реалізації, це є економічно невигідним. А тому такі дії ліквідатора є об’єктивно доцільними.

Стосовно списання дебіторської заборгованості, суд бере до уваги, що ухвалою господарського суду АР Крим від 07.02.2005р. відносно Державного підприємства Радгоспу-заводу «Передгір’я» введено процедуру розпорядження майном (справа №2-3/8788.1-2007 (попередній №2-20/4125-2005). Ухвалою господарського суду АР Крим від 12.10.2005р. затверджено реєстр вимог кредиторів відповідно до якого грошові вимоги СВК «Ударник» в розмірі 28352,30 грн. віднесені до IV черги задоволення вимог кредиторів.

ДП Радгосп завод «Передгір’я» є державним підприємством та перебуває в Переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, який затверджений Законом України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», знаходиться у сфері управління Міністерства аграрної політики. А відтак застосування положень Закону в частині санації чи ліквідації можливе лише після виключення боржника з переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації шляхом внесення відповідних змін у Закон України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації».

ДП Радгосп завод «Передгір’я» перебуває у процедурі банкрутства з січня 2005р., тобто вже понад чотири роки, і чітких перспектив відновлення його платоспроможності у процедурі розпорядження майном, без виключення із вказаного вище переліку, не вбачається. З огляду на це та з урахуванням черговості, до якої віднесено вимоги СВК «Ударник», ймовірність їх погашення є вкрай низькою.  

Також згідно бухгалтерського обліку заборгованість Фермерського господарства ОСОБА_2. перед СВК «Ударник» становить 160000,00 грн. Рішенням Господарського суду Харківської області від 08.11.2007р. у справі № 52/355-2007 з Фермерського господарства ОСОБА_2. на користь СВК «Ударник» стягнуто 29146,52 грн. заборгованості, 291,46 грн. державного мита, 16,05 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Рішення суду виконано Фермерським господарством ОСОБА_2. повністю, що підтверджується банківською випискою (т.5, а.с.53).

Щодо іншої дебіторської заборгованості, то окрім обліку дебіторської заборгованості у довідці-таблиці із переліком дебіторів, суми заборгованості і строку її повернення, будь-яких документів на підтвердження цієї дебіторської заборгованості не знайдено. Місце їх знаходження не відоме. Про це 10.04.2009р. за участю ліквідатора Кухти В.М., його помічника Гладкого І.В., головного бухгалтера кооперативу Пінкевич С.К. і колишнього голови кооперативу Кулаша П.С. складено відповідний акт (т.5, а.с.55).

За таких обставин та враховуючи думку комітету кредиторів, суд приходить до висновку, що подальше продовження ліквідаційної процедури є економічно не доцільним і призведе лише до збільшення витрат, пов’язаних з ліквідаційною процедурою.  

На підставі рішення 23 сесії 5 скликання  Дрофінської сільської ради від 16.05.2008р. №12 на з балансу банкрута передані на баланс і відповідальне зберігання Дрофінській сільській раді належні АР Крим житлові будинки, гуртожиток, дитячі садки в селах Дрофіне, Яструбки, Стрепетове, інші нежитлові будівлі, водойми та глибинні насоси, балансоутримувачем яких було СВК «Ударник» (т. 4, а.с. 32-94).

Майна банкрута не залишилося, що підтверджується представленим ліквідатором суду ліквідаційним балансом.

Непогашеними залишилися кредиторські вимоги наступних кредиторів:

- Управління ПФУ в Нижньогірському районі АР Крим в розмірі 225946,38 грн.;

- Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності АР Крим в розмірі 21344,61 грн.

- Нижньогірського районного центру зайнятості АР Крим в розмірі 92294,48 грн.;

- Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у смт. Кіровське в розмірі 185379,11 грн.;

- ДПІ в Нижньогірському районі АР Крим в розмірі 1115653,56 грн.;

- ВАТ «Крименерго» в розмірі 1164314,39 грн.;

- Управління Державного казначейства у Нижньогірському районі в розмірі 82771,74 грн.;

- ПП «Хімагромаркетинг Агро» в розмірі 20879,29 грн.;

- ТОВ «Хімагромаркетинг Юг» в розмірі 45280,85 грн.;

- Кримського республіканського відділення Фонду соціального захисту інвалідів в розмірі 3916,82 грн.

Відповідно до частини 6 ст.31 Закону вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

Присутні в судовому засіданні представники кредиторів висловився за затвердження звіту і ліквідаційного балансу  Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Ударник».

Господарський суд, розглянувши звіт ліквідатора, вважає за можливе затвердити звіт і ліквідаційний баланс та завершити ліквідаційну процедуру Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Ударник».

Керуючись ст. 32, ч. 6 ст.40 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом», ст.86 ГПК України, суд –

УХВАЛИВ:

1. Затвердити звіт ліквідатора Кухти В.М. і ліквідаційний баланс Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Ударник».

2. Вимоги кредиторів, не задоволені за недостатністю майна банкрута, вважати погашеними.  

3. Банкрута – Сільськогосподарський виробничий кооператив «Ударник», (адреса: 97153, АР Крим, Нижньогірський район, с. Дрофіне, вул. Садова, 9; ідентифікаційний код в ЄДРПО України 00850158) ліквідувати, виключивши з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України та з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців.

4. Провадження у справі №2-6/11224-2007 про визнання банкрутом Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Ударник» припинити.

 Копії даної  ухвали направити на адресу:

- ВАТ «Крименерго» - 95620, АР Крим, м.Сімферополь,  вул.Київська,74/6;

- Управління ПФУ в Нижньогірському районі АР Крим – 97100, смт. Нижньогірський, вул. Лісова, 5;

- Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати  працездатності – 95006, м.Сімферополь, вул.Р.Люксембург, 17-А;

- Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в смт. Кіровське АР Крим – 97300,  АР Крим, смт. Кіровське, вул. Фрунзе, 54;

- Кримського республіканського відділенню Фонду соціального захисту інвалідів – 95017, м. Сімферополь, пр. Кірова, 51-52/10а;

- Управління державного казначейства в Нижньогірському районі АР Крим – 97101, смт. Нижньогірський, вул. Перемоги, 87;

- ТОВ «Хімагромаркетинг» – 02160, м.Київ, пр-т Возз’єднання, 15;

- ТОВ «Химагромаркетинг Юг» – 99007, м. Севастополь, вул.Кулікове поле, 3;

- Нижньогірського районного центру зайнятості - 97101, смт. Нижньогірський, вул. Перемоги, 89;

- СВК «Ударник» - 97153, АР Крим, Нижньогірський район, с.Дрофіне, вул. Садова, 9;

- ДПІ в Нижньогірському районі АР Крим – 97100, смт. Нижньогірський, вул. Шкільна, 16;

- Ліквідатору Кухті В.М. - АДРЕСА_1,

- Кримського управління з питань банкрутства Міністерства економіки України -Сімферополь, ул.Київська,81, офіс 401;

- державного реєстратора (Нижньогірська райдержадміністрація – 97100, смт.Нижньогірський, вул.Леніна, 11) для внесення в Єдиний державний реєстр юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців запису про припинення юридичної особи Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Ударник» (ідентифікаційний код в ЄДРПО України 00850158);

- ВДВС Нижньогірського РУЮ – 97100, смт.Нижньогірський, вул.Гагаріна, 4;

- Нижньогірського районного суду – 97100, смт.Нижньогірський, вул.Фонтанна, 8;

- Головного управління Держкомітету статистики в АР Крим для виключення  Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Ударник» (ідентифікаційний код в ЄДРПО України 00850158) з Єдиного Державного реєстру підприємств і організацій України,

рекомендованою кореспонденцією.

 Суддя Господарського суду

Автономної Республіки Крим Шкуро В.М.