Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 45/238б

Дата ухвалення рішення:
25.08.2009
Зареєстровано:
29.09.2009
Cуддя:
Плотніцький Б.Д.
Оприлюднено:
02.02.2011
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Донецької області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

У Х В А Л А

по справі про банкрутство

25.08.09 р. Справа № 45/238б

Розглянувши матеріали справи за заявою кредитора (заявника) Суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи ОСОБА_1, м.Макіївка (код НОМЕР_1)

до боржника Закритого акціонерного товариства „Інженерні технології України”, м.Донецьк (ЄДРПОУ 21972523)

арбітражний керуючий Піскурський В.З.

про банкрутство

Суддя Плотніцький Б.Д.

Представники:

від заявника: ОСОБА_4 –довір., ОСОБА_5 –паспорт;

від боржника: не з’явились

Арбітражний керуючий: Піскурський В.З. –керуючий санацією

В засіданні суду брали участь

Господарським судом Донецької області ухвалою від 27.11.2007р. за заявою Суб’єкта підприємницької діяльності –фізичної особи ОСОБА_1, м.Макіївка (код НОМЕР_1) порушена справа про банкрутство Закритого акціонерного товариства „Інженерні технології України”, м.Донецьк (ЄДРПОУ 21972523), внаслідок фінансової неспроможності.

Одночасно вказаною ухвалою введена процедура розпорядження майном та розпорядником майна призначений арбітражний керуючий Піскурський В.З.

08.04.2008р. винесено ухвалу за результатами попереднього засідання, якою затверджений реєстр вимог кредиторів, встановлена дата проведення перших загальних зборів кредиторів та дата засідання суду з розгляду питання щодо введення подальшої процедури.

24.04.2008р. проведено засідання комітету кредиторів, на якому було прийняте рішення про клопотання перед господарським судом про введення процедури санації по справі №45/238б про банкрутство Закритого акціонерного товариства „Інженерні технології України”, м. Донецьк (ЄДРПОУ 21972523) та призначення керуючим санацією арбітражного керуючого Піскурського В.З.

Ухвалою суду від 14.05.2008р. введена процедура санації строком на 12 місяців до 13.05.2009р. та керуючим санацією призначений арбітражний керуючий Піскурський В.З., ліцензія №307504.

01.06.2009р. господарським судом Донецької області отримано клопотання керуючого санацією арбітражного керуючого Піскурського В.З. про продовження строку процедури санації боржника, з доданим до нього протоколом засідання комітету кредиторів від 07.05.2009р.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 02.06.2009р. продовжено строк процедури санації по справі №45/238б про банкрутство Закритого акціонерного товариства „Інженерні технології України”, м.Донецьк (ЄДРПОУ 21972523) до 13.11.2009р. Одночасно даною ухвалою призначено розгляд плану санації на 17.06.2009р.

Ухвалами господарського суду від 17.06.2009р., 24.06.2009р. розгляд справи про банкрутство Закритого акціонерного товариства „Інженерні технології України”, м.Донецьк (ЄДРПОУ 21972523) було відкладено на 24.06.2009р. та 29.07.2009р. відповідно.

29.07.2009р. керуючим санацією надана мирова угода по справі № 45/238б про банкрутство Закритого акціонерного товариства „Інженерні технології України”, м.Донецьк (ЄДРПОУ 21972523) б/н від 26.07.2009р.

Ухвалою суду від 29.07.2009р. розгляд справи відкладено на 25.08.2009р.

В засідання суду 25.08.2009р. з’явились представники кредиторів та керуючий санацією, повноваження яких підтверджені належним чином.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення кредиторів та керуючого санацією, господарським судом встановлено наступне:

У відповідності із ст.35 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” під мировою угодою у справі про банкрутство розуміється домовленість між боржником і кредиторами стосовно відстрочки та (або) розстрочки, а також прощення (списання) кредиторами боргів боржника, яка оформляється угодою сторін. Не підлягає прощенню (списанню) за умовами мирової угоди заборгованість із сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Мирова угода може бути укладена на будь-якій стадії провадження у справі про банкрутство.

Рішення про укладення мирової угоди від імені кредиторів приймається комітетом кредиторів більшістю голосів кредиторів - членів комітету та вважається прийнятим за умови, що всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, висловили письмову згоду на укладення мирової угоди.

Рішення про укладення мирової угоди приймається від імені боржника керівником боржника чи арбітражним керуючим (керуючим санацією, ліквідатором), які виконують повноваження органів управління та керівника боржника і підписують її.

Від імені кредиторів мирову угоду підписує голова комітету кредиторів.

26.07.2009р. між головою комітету кредиторів Закритого акціонерного товариства „Інженерні технології України”, м.Донецьк (ЄДРПОУ 21972523) – ОСОБА_5 та керуючим санацією Закритого акціонерного товариства „Інженерні технології України”, м.Донецьк (ЄДРПОУ 21972523) арбітражним керуючим В.З.Піскурським підписана мирова угода про безумовне прощення кредиторами всіх боргів Закритого акціонерного товариства „Інженерні технології України”, м.Донецьк, які заявлені в ході провадження по справі № 45/238б.

Відповідно ч. 2 ст. 36 Закону у разі, коли умови мирової угоди, укладеної згідно з правилами статті 35 цього Закону, передбачають розстрочку чи відстрочку або прощення (списання) боргів чи їх частини, орган стягнення зобов'язаний погодитися на задоволення частини вимог з податків, зборів (обов'язкових платежів) на умовах такої мирової угоди з метою забезпечення відновлення платоспроможності підприємства. При цьому податковий борг, який виник у строк, що передував трьом повним календарним рокам до дня подання заяви про порушення справи про банкрутство до господарського суду, визнається безнадійним та списується, а податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли у строк протягом трьох останніх перед днем подання заяви про порушення справи про банкрутство до господарського суду календарних років, розстрочується (відстрочується) або списується на умовах мирової угоди. Зазначену мирову угоду підписує керівник відповідного податкового органу за місцезнаходженням боржника.

До мирової угоди доданий протокол загальних зборів комітету кредиторів б/н від 26.07.2009р., згідно якому більшістю голосів було прийнято рішення про укладення мирової угоди.

Мирова угода від імені боржника підписана керуючим санацією – арбітражним керуючим В.З.Піскурським, від імені кредиторів –головою комітету кредиторів ОСОБА_5, вибраного на засіданні комітету кредиторів 11.04.2008р. (протокол б/н від 11.04.2008р.).

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 35 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” рішення про укладення мирової угоди від імені кредиторів приймається комітетом кредиторів більшістю голосів кредиторів - членів комітету та вважається прийнятим за умови, що всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, висловили письмову згоду на укладення мирової угоди.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 08.04.2008р. визнанні вимоги кредиторів щодо грошових зобов’язань до боржника та включені до реєстру вимоги Суб’єкта підприємницької діяльності –фізичної особи ОСОБА_1, м.Макіївка в сумі основного боргу –144 000 грн. 00 коп., Суб’єкта підприємницької діяльності –фізична особа ОСОБА_5, м.Донецьк на суму 1 950 000 грн. 00 коп., Товариства з обмеженою відповідальністю „Феротрейд”, м.Макіївка на суму 812 063 грн. 57 коп.

Враховуючи наведене, спеціальний Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” не забороняє можливість списання (прощення) за умовами мирової угоди грошових вимог кредиторів, відповідно з рішенням комітету кредиторів боржника.

За приписом п.1, 2 ст.37 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” мирова угода укладається у письмовій формі та підлягає затвердженню господарським судом, про що зазначається в ухвалі господарського суду про припинення провадження у справі про банкрутство.

Мирова угода набирає чинності з дня її затвердження господарським судом і є обов'язковою для боржника (банкрута), кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою, кредиторів другої та наступних черг.

У відповідності із ст.38 „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” господарський суд зобов'язаний заслухати кожного присутнього на засіданні кредитора, у якого виникли заперечення щодо укладення мирової угоди, навіть якщо на засіданні комітету кредиторів він голосував за укладення мирової угоди.

У судовому засіданні представник Товариства з обмеженою відповідальністю „Феротрейд”, м. Макіївка заперечує проти укладання мирової угоди та вважає банкрутство Закритого акціонерного товариства „Інженерні технології України”, м.Донецьк (ЄДРПОУ 21972523) фіктивним. Однак, доказів та письмових пояснень стосовно заперечень проти укладення мирової угоди кредитор суду не надав.

Розглянувши у судовому засіданні 25.08.2009р. надану мирову угоду, заслухавши представників кредиторів та боржника, суд встановив, що надана мирова угода встановлює прощення кредиторами всіх боргів, які заявлені в ході провадження по справі про банкрутство Закритого акціонерного товариства „Інженерні технології України”, м.Донецьк (ЄДРПОУ 21972523), а саме: Суб’єктом підприємницької діяльності –фізичною особою ОСОБА_1, м.Макіївка в сумі 144000,00грн., Фізичною особою – підприємцем ОСОБА_6 в сумі 1950000грн., ТОВ „Феротрейд” в сумі 812063,57грн.

Зазначені умови угоди відповідають приписам ст.ст. 35, 37 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Зауважень або заперечень кредиторів стосовно умов або порядку укладення мирової угоди до суду не надходило.

Судом досліджені порядок укладання та умови наданої мирової угоди, які відповідають приписам законодавства, що є підставою для її затвердження та припинення провадження у справі на підставі п. 5 ст. 40 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.1, 3-1, 16, 24, 35, 36, 37, 38, 40 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст.86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання керуючого санацією Закритого акціонерного товариства „Інженерні технології України”, м.Донецьк (ЄДРПОУ 21972523) – арбітражного керуючого В.З.Піскурського №51 від 27.07.2009р.

Затвердити мирову угоду по справі 45/238б про банкрутство Закритого акціонерного товариства „Інженерні технології України”, м.Донецьк (ЄДРПОУ 21972523).

Провадження по справі № 45/238б припинити.


Суддя Плотніцький Б.Д.

Вик тел.

Надруковано примірників - :

господарському суду Донецької області - ,

сторонам - ,


Судовий реєстр по справі 45/238б

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
26532856 Ухвала 15.10.2012 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
26527847 Ухвала 11.10.2012 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
59282560 Ухвала 12.06.2012 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
59282309 Ухвала 23.05.2012 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
23665722 Ухвала 19.04.2012 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
22501883 Ухвала 04.04.2012 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
21889195 Ухвала 12.03.2012 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
18533904 Постанова 28.09.2011 Короткевич O.Є. Вищий господарський суд України Господарське
18241538 Ухвала 14.09.2011 Короткевич O.Є. Вищий господарський суд України Господарське
18498118 Постанова 02.08.2011 Богатир К.В. Донецький апеляційний господарський суд Господарське
18497586 Ухвала 18.07.2011 Богатир К.В. Донецький апеляційний господарський суд Господарське
16466531 Ухвала 07.06.2011 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
15657339 Ухвала 18.05.2011 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
14214622 Ухвала 15.03.2011 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
14054118 Ухвала 03.03.2011 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
13654371 Ухвала 17.01.2011 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
13381665 Постанова 21.12.2010 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
12604866 Ухвала 30.11.2010 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
9258732 Постанова 20.04.2010 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
8831568 Ухвала 31.03.2010 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
8361569 Ухвала 10.03.2010 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
7741359 Ухвала 04.02.2010 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
8074963 Ухвала 01.02.2010 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
7518830 Ухвала 14.01.2010 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
7337057 Постанова 22.12.2009 Короткевич O.Є. Вищий господарський суд України Господарське
9016813 Ухвала 21.12.2009 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
6833371 Ухвала 24.11.2009 Короткевич O.Є. Вищий господарський суд України Господарське
6762628 Ухвала 12.11.2009 Короткевич O.Є. Вищий господарський суд України Господарське
6762641 Ухвала 12.11.2009 Короткевич O.Є. Вищий господарський суд України Господарське
5349677 Постанова 08.10.2009 М'ясищев А.М. Донецький апеляційний господарський суд Господарське
5385176 Ухвала 16.09.2009 М'ясищев А.М. Донецький апеляційний господарський суд Господарське
6087833 Ухвала 25.08.2009 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
5295029 Ухвала 29.07.2009 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
5957321 Ухвала 24.06.2009 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
6330063 Ухвала 17.06.2009 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
6413233 Ухвала 17.06.2009 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
5460384 Ухвала 02.06.2009 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
4709954 Ухвала 14.04.2009 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
4676019 Ухвала 31.03.2009 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
5088871 Ухвала 16.03.2009 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
3270920 Постанова 13.01.2009 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
2772077 Ухвала 18.12.2008 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
1869922 Ухвала 14.05.2008 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
1850774 Ухвала 24.04.2008 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
1711861 Ухвала 08.04.2008 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
1520475 Ухвала 04.03.2008 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
1384837 Ухвала 11.02.2008 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
1361924 Ухвала 01.02.2008 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
1252389 Ухвала 26.12.2007 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
1182075 Ухвала 27.11.2007 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське