Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 21/42-09-2181

Дата ухвалення рішення:
21.05.2009
Зареєстровано:
31.07.2009
Cуддя:
Зеленов Г.М.
Оприлюднено:
02.02.2011
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Одеської області
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____

ПОСТАНОВА

про визнання банкрутом


"21" травня 2009 р. Справа № 21/42-09-2181


За заявою ліквідатора Приватного підприємства "МІКРОТЕХ" (65009, м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 49/2 кв.15, код ЄДРПОУ 33568283) про визнання банкрутом боржника - Приватного підприємства 9 надалі –ПП ) "МІКРОТЕХ" , що ліквідується власником.

Господарський суд Одеської області у складі:

судді - ЗЕЛЕНОВА Г.М.,

секретаря судового засідання - СУСЛОВА М.В.;

за участю представників:

від боржника: Іванова І.С. –представник ПП "МІКРОТЕХ", на підставі довіреності від 09.04.2009р. за № б/н.;

ліквідатор: не з'явився, не зважаючи на те, що був повідомлений належним чином.

СУТЬ СПОРУ: 30.04.2009 р. ліквідатор ПП "МІКРОТЕХ", діючий на підставі рішення засновника ПП "МІКРОТЕХ" від 26.02.2009р., за яким прийнято рішення про ліквідацію ПП "МІКРОТЕХ" та призначено ліквідаційну комісію, звернувся до господарського суду із заявою про визнання боржника –ПП "МІКРОТЕХ" –банкрутом, оскільки останній неспроможний виконати свої грошові зобов’язання перед кредитором у сумі 6 000 грн. 00 коп.. та у зв’язку з недостатністю майна для задоволення вимог кредитора.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні наявні матеріали у справі, заслухавши доводи представника боржника, господарський суд встановив:

26.02.2009 р. засновником ПП "МІКРОТЕХ" було прийнято рішення про здійснення ліквідації ПП "МІКРОТЕХ", у зв’язку з його банкрутством, призначення ліквідаційної комісії та обрання голови ліквідаційної комісії в особі засновника ПП "МІКРОТЕХ" –ОСОБА_2 ( рішення від 26.02.2009р ).

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 110 ЦК України юридична особа ліквідується за рішенням її учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, в тому числі, у зв'язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягнення мети, для якої її створено, а також в інших випадках, передбачених установчими документами.

7 березня 2009 року в газеті «Урядовий кур'єр» було опубліковане оголошення про припинення юридичної особи ПП «МІКРОТЕХ»шляхом ліквідації, в якому, зокрема, було зазначено, що вимоги кредиторів приймаються на протязі місяця з дня опублікування оголошення.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 105 ЦК України, комісія з припинення юридичної особи поміщає в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення юридичної особи.

8 квітня 2009 року відповідно до чинного законодавства України в Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців була проведена реєстраційна дія "Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи", що підтверджується описом документів, прийнятих державним реєстратором Мартинкіною К.М. та витягом з Єдиного державного реєстру від 08.04.2009 року (бланк №№389201-389203).

Відповідно до ч.3 ст.105 ЦК України з моменту призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) до неї переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Комісія (ліквідатор) виступає в суді від імені юридичної особи, яка припиняється.

10.04.2009 року на виконання наказу ліквідатора ПП «МІКРОТЕХ»від 09.04.2009 року була проведена інвентаризація активів і пасивів (зобов'язань) ПП «МІКРОТЕХ».

В результаті проведеної інвентаризації було встановлено, що жодних активів, а саме: товарних запасів, основних засобів, дебіторської заборгованості, у підприємства немає. Грошових коштів на розрахункових рахунках:р/р №26007010982001 в АКБ «ІмексБанк»м. Одеса; р/р №26002311076003 в АБ «ПІВДЕННИЙ»м. Одеса, а також в касі - не виявлено.

19.03.2009 року на адресу ліквідатора ПП «МІКРОТЕХ»надійшла претензія-вимога СПД-ФО ОСОБА_4, згідно якої кредиторська . заборгованість у ПП «МІКРОТЕХ»перед ним складає 6000,00грн.

Відповідно до матеріалів справи вбачається, що кредиторська заборгованість ПП "МІКРОТЕХ" у сумі 6 000 грн. 00 коп. виникла перед Фізичною особою –підприємцем ОСОБА_4 згідно договору від 20.09.2008р. за № б/н, про наявність якої свідчать акти здачі-прийому послуг від 12.01.2009р. за № 25, від 04.02.3009р. за № 32, підписаний та завірений печатками обох сторін, та претензією вимогою Фізичної особи –підприємця ОСОБА_4, про погашення заборгованості ПП "МІКРОТЕХ".

Згідно проміжного ліквідаційного балансу ПП "МІКРОТЕХ" станом на 10 квітня 2009 року, та фінансового звіту ПП "МІКРОТЕХ" станом на 31.03.2009р. у підприємства відображені лише пасиви підприємства - боржника.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 60 ГК України, яка регулює загальний порядок ліквідації суб'єкта господарювання, ліквідаційна комісія оцінює наявне майно суб'єкта господарювання, який ліквідується і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його власнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 111 ЦК України ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.

Як вбачається з наданих до суду 19.05.2009р., ліквідатором ПП "МІКРОТЕХ", доказів відсутності заборгованості перед державним бюджетом, іншими цільовими фондами, фондами соціального та пенсійного забезпечення, а також з фонду оплати праці –заборгованості немає; майна, що заставлено, або відносно якого накладені будь –які обтяження не має.

26.02.2009 р. засновником ПП "МІКРОТЕХ" прийнято рішення у зв’язку із неможливістю задовольнити вимоги кредитора припинити ПП "МІКРОТЕХ" шляхом ліквідації, та звернутися до господарського суду Одеської області із заявою про порушення справи про банкрутство ПП "МІКРОТЕХ" у відповідності до статті 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (рішення засновника ПП "МІКРОТЕХ" від 26.02.2009р. ).

Розглянувши наявні матеріали у справі господарський суд встановив, що заява ліквідатора ПП "МІКРОТЕХ" про наявність та безспірність боргу обґрунтована та підтверджена матеріалами справи.

Оскільки вартості майна боржника –юридичної особи ПП "МІКРОТЕХ" щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредитора, юридична особа ліквідується у порядку передбаченому ст. 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, згідно якої господарський суд за результатами розгляду заяви про порушення справи про банкрутство юридичної особи визнає боржника банкрутом, який ліквідується, відкриває ліквідаційну процедуру, призначає ліквідатора.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 110 ЦК України, якщо вартість майна юридичної особи є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, юридична особа ліквідується в порядку, встановленому законом про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Розглянувши заяву про порушення справи про банкрутство ПП "МІКРОТЕХ", майна якого недостатньо для задоволення вимог кредиторів, господарський суд дійшов висновку, що боржник неспроможний відновити свою платоспроможність та задовольнити вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури, а тому господарський суд вважає за необхідне визнати ПП "МІКРОТЕХ" –банкрутом і відкрити відносно нього ліквідаційну процедуру.

Представник Боржника, відповідно до ст. 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” 19.05.2009р. надав клопотання про призначення ліквідатором ПП "МІКРОТЕХ" голову ліквідаційної комісіїОСОБА_2 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 25.10.1995 р. Малиновським РВ УМВС України в Одеській області).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22-26, 29-34, 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. 60, п. 4 ст. 205, ст.ст. 209,210,212,213 Господарського кодексу України, ст.ст. 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України ст. ст. 68, 86 Господарського процесуального кодексу, господарський суд, -

П О С Т А Н О В И В :

1. ВИЗНАТИ БАНКРУТОМ –Приватне підприємство "МІКРОТЕХ" (65009, м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 49/2 кв.15, код ЄДРПОУ 33568283).

2. Відкрити ліквідаційну процедуру Приватного підприємства "МІКРОТЕХ" (65009, м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 49/2 кв.15, код ЄДРПОУ 33568283), передбачену ст.ст. 22-26, 29 - 34, 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

3. Призначити ліквідатором Приватного підприємства "МІКРОТЕХ" (65009, м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 49/2 кв.15, код ЄДРПОУ 33568283) –ОСОБА_2 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 25.10.1995 р. Малиновським РВ УМВС України в Одеській області).

4. Власник майна боржника (уповноважена ним особа), керівник боржника, голова ліквідаційної комісії (ліквідатор), які допустили порушення вимог частини першої статті 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, несуть солідарну відповідальність по незадоволеним вимогам за грошовими зобов'язаннями та зобов'язаннями щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) боржника.

5. Відповідно до п. п. 3,5 ст.ст. 23, 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” опублікувати відомості про визнання банкрутом Приватного підприємства "МІКРОТЕХ" і відкриття ліквідаційної процедури у офіційних друкованих органах (газети “Голос України” чи “Урядовий кур`єр”) за рахунок банкрута у п’ятиденний строк із дня прийняття постанови про визнання боржника банкрутом.

В газетному оголошенні повинні обов’язково міститися реквізити, зазначені в п. 5 ст. 11 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

6. Зобов’язати ліквідатора подати до господарського суду докази подачі оголошення про визнання банкрутом Приватного підприємства "МІКРОТЕХ" та примірник газети з надрукованими оголошеннями .

7. Ліквідатору надати суду персональний склад членів ліквідаційної комісії для затвердження

8. Ліквідатору не рідше одного разу на місяць надавати до суду та кредиторам письмову інформацію щодо проведення ліквідаційної процедури Приватного підприємства "МІКРОТЕХ" та після завершення всіх розрахунків із кредиторами подати до господарського суду Одеської області звіт та ліквідаційний баланс на затвердження.

9. Ліквідатора зобов’язати на вимогу господарського суду або державного органу з питань банкрутства надавати необхідні відомості щодо проведення ліквідаційної процедури.

10. Строк виконання всіх грошових зобов’язань банкрута та зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) вважається таким, що настав.

11. Зобов’язати ліквідатора у процесі ліквідаційної процедури виявляти ознаки фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства боржника, про що повідомляти суд та правоохоронні органи.

12. Припинити нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій по всіх видах заборгованості банкрута.

13. Скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладання нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

14. Вимоги та зобов’язання боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедури банкрутства, можуть пред’являтися тільки в межах ліквідаційної процедури. Виконання зобов’язань боржника, визнаного банкрутом здійснювати у випадках і порядку, передбаченому Розділом ІІІ - (Ліквідаційна процедура), Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

15. Припинити повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядженням його майном, а також припинити повноваження власника (власників) майна банкрута.

16. Копію постанови надіслати: боржнику, ліквідатору, Одеському обласному відділу з питань банкрутства, державному реєстратору виконавчого комітету Одеської міської ради, ДПІ у Приморському районі м. Одеси .

Повний текст постанови підписаний 25.05.2009р.

Постанова набирає законної сили з дня її підписання.

Суддя Зеленов Г.М.


Судовий реєстр по справі 21/42-09-2181

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
5133356 Ухвала 28.07.2009 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
5431673 Ухвала 22.07.2009 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
6417135 Ухвала 07.07.2009 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
5651213 Ухвала 06.07.2009 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
5857765 Ухвала 02.07.2009 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
5691494 Ухвала 21.05.2009 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
6064024 Постанова 21.05.2009 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське