Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 9/51/б

Дата ухвалення рішення:
18.02.2009
Зареєстровано:
28.05.2009
Cуддя:
Ніколаєв М.І.
Оприлюднено:
21.07.2010
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Чернівецької області
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" лютого 2009 р. Справа № 9/51/б


За заявою приватних підприємців ОСОБА_1 та ОСОБА_2, м.Чернівці

до спільного українсько-сірійського підприємства товариства з обмеженою відповідальністю “АФАМІЯ ЛТД”, м.Чернівці

про визнання банкрутом

Суддя М.І. Ніколаєв

Представники:

Від кредиторів: ОСОБА_3 представник, дов. від 03.05.2008 року

2. ОСОБА_4 представник, дов. від 06.08.2008 року

Від боржника –ОСОБА_5 директор

Розпорядник –ОСОБА_6

СУТЬ СПОРУ: ухвалою господарського суду Чернівецької області від 26.08.2008 року за заявою приватних підприємців ОСОБА_1 та ОСОБА_2, м.Чернівці порушено справу про банкрутство спільного українсько-сірійського підприємства товариства з обмеженою відповідальністю “АФАМІЯ ЛТД”, м.Чернівці , введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, справу до розгляду в підготовчому засіданні призначено на 22.09.2008 року за участю представників сторін, від кредиторів витребувано додаткові документи, від боржника –відзив на заяву та документи про його фінансово-майновий стан.

Ухвалою підготовчого засідання від 22.09.2008 року визнано вимоги ініціюючих кредиторів - приватного підприємця ОСОБА_1 на суму 150000,00 грн. основного боргу і приватного підприємця ОСОБА_2 на суму 15000,00 грн. основного боргу та зобов’язано приватного підприємця ОСОБА_1 подати оголошення про порушення справи про банкрутство боржника, розпорядником майна призначено ОСОБА_6

Оголошення про порушення справи про банкрутство українсько-сірійського підприємства товариства з обмеженою відповідальністю “АФАМІЯ ЛТД” опубліковано в газеті “Голос України” № 186 від 02.10.2008 року.

Ухвалою попереднього судового засідання від 01.12.2008 року затверджено реєстр вимог кредиторів на загальну суму 165516,05 грн.

17.12.2008 р. надійшло клопотання голови комітету кредиторів боржника про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, призначення ОСОБА_6 ліквідатором банкрута та затвердження оплати його послуг, розгляд якого призначено в підсумковому судовому засіданні на 16.02.2009 року.

У судовому засіданні 16.02.2009 року оголошено перерву до 18.02.2009 року.

Присутні в судовому засіданні 18.02.2008 року голова комітету кредиторів та розпорядник майна підтримали клопотання про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором банкрута ОСОБА_7, представник боржника проти відкриття ліквідаційної процедури не заперечував.

Заслухавши пояснення учасників судового засідання, розглянувши матеріали справи, суд встановив, що господарсько-фінансова діяльність боржником не здійснюється, потенціальних інвесторів у справі немає, майнові активи боржника не дають йому можливості самостійно відновити платоспроможність товариства.

У зв’язку з наведеними обставинами 15.12.2009 року комітет кредиторів прийняв рішення про звернення до суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, а також призначення ліквідатором банкрута розпорядника майна боржника ОСОБА_6 та просив встановити йому розмір оплати послуг арбітражного керуючого (протокол засідання комітету кредиторів № 1 від 15.12.2009 р.). Порушень під час скликання і проведення перших зборів кредиторів і засідання комітету кредиторів судом не встановлено.

Згідно з затвердженим судом реєстром вимог кредиторів кредиторська заборгованість боржника становить 165516,05 грн., за даними балансу боржника станом на 01.01.2009 р. активи підприємства складають 0,1 тис. грн. Крім того, згідно звіту про фінансові результати за 2008 рік прибутку підприємство боржника за звітний період не отримало.

Відтак, оцінюючи співвідношення активів і пасивів боржника, суд дійшов висновку, що фінансовий стан спільного українсько-сірійського підприємства товариства з обмеженою відповідальністю “АФАМІЯ ЛТД” характеризується ознаками неплатоспроможності, коли за відсутності інвесторів задоволення вимог кредиторів можливе не інакше як через застосування ліквідаційної процедури, а відтак боржника слід визнати банкрутом.

Згідно зі статтею 24 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі –Закон) у постанові про визнання боржника банкрутом господарський суд відкриває ліквідаційну процедуру, призначає ліквідатора в порядку, передбаченому для призначення керуючого санацією.

Господарський суд має право призначити ліквідатором особу, яка виконувала повноваження розпорядника майна або (та) керуючого санацією боржника.

У відповідності до частини 8 статті 16 Закону до компетенції комітету кредиторів належить, зокрема, прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, припинення повноважень арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та про призначення нового арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

Таким чином, враховуючи відповідне рішення комітету кредиторів, ліквідатором банкрута належить призначити арбітражного керуючого ОСОБА_6.

Також голова комітету кредиторів просить затвердити ліквідатору банкрута розмір оплати праці у відповідності до рішення комітету кредиторів від 15.12.2008 р.

Ч. 10 ст. 3-1 Закону встановлено, що оплата послуг, відшкодування витрат арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у зв’язку з виконанням ним своїх обов’язків здійснюються в порядку, встановленому цим Законом, за рахунок коштів, одержаних від продажу майна боржника, або за рахунок коштів кредиторів чи коштів, одержаних у результаті виробничої діяльності боржника, а згідно з ч. 12 цієї статті оплата послуг арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за кожен місяць здійснення ним своїх повноважень встановлюється та виплачується в розмірі, встановленому комітетом кредиторів і затвердженому господарським судом, якщо інше не встановлено цим Законом, але не менше двох мінімальних заробітних плат та не більше середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи перед порушенням провадження у справі про банкрутство.

Рішенням комітету кредиторів від 15.12.2008 р., оформленим протоколом № 1, арбітражному керуючому ОСОБА_6 затверджено оплату його послуг у розмірі двох мінімальних заробітних плат щомісячно за період з моменту призначення за рахунок коштів боржника.

Зазначене рішення комітету кредиторів не суперечить ст. 3-1 Закону, а тому ліквідатором спільного українсько-сірійського підприємства товариства з обмеженою відповідальністю “АФАМІЯ ЛТД” слід призначити арбітражного керуючого ОСОБА_6

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3-1, 16, 22-24 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, суд -

П О С Т А Н О В И В :

1. Визнати банкрутом спільне українсько-сірійське підприємство товариство з обмеженою відповідальністю “АФАМІЯ ЛТД” (м. Чернівці вул. Червоноармійська, 57 код 19351452) та відкрити ліквідаційну процедуру. Строк ліквідаційної процедури встановити протягом 12 місяців –до 18 лютого 2010 року.

2. Ліквідатором банкрута призначити арбітражного керуючого ОСОБА_6 (ліцензія серії НОМЕР_1 від 29.11.2006 року, АДРЕСА_1.

3. З дня прийняття цієї постанови:

підприємницька діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу;

строк виконання всіх грошових зобов’язань банкрута та зобов’язання щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) вважається таким, що настав;

припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій по всіх видах заборгованості банкрута;

відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю;

укладення угод, пов’язаних з відчуженням майна банкрута чи передачею його майна третім особам, допускається лише в межах ліквідаційної процедури у встановленому порядку;

скасовується арешт та інші обмеження, накладені на майно боржника, визнаного банкрутом. Накладення нових арештів або нових обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається;

припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрута та розпорядження його майном.

4. Зобов’язати ініціюючого кредитора приватного підприємця ОСОБА_1 у п’ятиденний строк з дня прийняття цієї постанови опублікувати відомості про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури в офіційних друкованих органах. Оголошення повинне містити відомості, передбачені ч. 5 ст. 23 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

5. Затвердити ліквідатору банкрута ОСОБА_6 оплату послуг у розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожен місяць здійснення ним своїх повноважень з моменту призначення за рахунок коштів боржника.

6. Цю постанову надіслати банкруту, комітету кредиторів, ліквідатору, Державному органу з питань банкрутства, ВДВС Шевченківського РУЮ м. Чернівці.

Суддя М.І.Ніколаєв
Судовий реєстр по справі 9/51/б

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
11817975 Ухвала 27.05.2009 Ніколаєв Михайло Ілліч Господарський суд Чернівецької області Господарське
3682704 Ухвала 21.04.2009 Ніколаєв М.І. Господарський суд Чернівецької області Господарське
3597208 Ухвала 10.04.2009 Ніколаєв М.І. Господарський суд Чернівецької області Господарське
3597210 Ухвала 23.03.2009 Ніколаєв М.І. Господарський суд Чернівецької області Господарське
4290960 Ухвала 19.02.2009 Ніколаєв М.І. Господарський суд Чернівецької області Господарське
6049981 Постанова 18.02.2009 Ніколаєв М.І. Господарський суд Чернівецької області Господарське
4751752 Ухвала 01.12.2008 Ніколаєв М.І. Господарський суд Чернівецької області Господарське
4751753 Ухвала 04.11.2008 Ніколаєв М.І. Господарський суд Чернівецької області Господарське
2528525 Ухвала 03.11.2008 Ніколаєв М.І. Господарський суд Чернівецької області Господарське
2506416 Ухвала 22.09.2008 Ніколаєв М.І. Господарський суд Чернівецької області Господарське
4751754 Ухвала 26.08.2008 Ніколаєв М.І. Господарський суд Чернівецької області Господарське