Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа Б24/354-09

Дата ухвалення рішення:
02.10.2009
Зареєстровано:
12.10.2009
Cуддя:
Калиниченко Л.М.
Оприлюднено:
24.01.2011
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Дніпропетровської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

в порядку статті 11 Закону України

"Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"

 


02.10.09р.
Справа № Б24/354-09


Суддя господарського суду Дніпропетровської області Калиниченко Л.М.

без участі представників сторін

розглянувши справу

за заявою  фізичної особи - підприємця ОСОБА_1, м.Кривий Ріг

до боржника Відкритого акціонерного товариства "Інгулецька спецекскавація", м.Кривий Ріг

про визнання банкрутом

СУТЬ СПРАВИ:

За заявою фізичної особи - підприємця ОСОБА_1, м.Кривий Ріг 04.09.09р. порушив провадження у справі про банкрутство Відкритого акціонерного товариства "Інгулецька спецекскавація", м.Кривий Ріг.

Провадження у справі порушено за правилами ст.52  Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", яка визначає порядок ліквідації відсутнього боржника, оскільки за даними кредитора  боржник не здійснює підприємницьку діяльність.

Постановою від 15.09.09р. підприємство боржника визнано банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура у справі, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Козаченко Володимира Миколайовича, ліцензія серія НОМЕР_2

До господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання № ВАТІС/71 від 01.10.09р., в якому просить суд припинити процедуру банкрутства банкрута за нормами ст.52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” та ввести процедуру розпорядження майном боржника, оскільки ліквідатором  Козаченко В.М. за місцезнаходженням банкрута було  виявлено майно. До клопотання доданий лист ініціюючого кредитора - фізичної особи - підприємця ОСОБА_1, м.Кривий Ріг, яка була ознайомлена з таким клопотанням 29.09.09р.

Станом на 02.10.09р. заперечень від кредитора до господарського суду Дніпропетровської області не надійшло.

Як вбачається з матеріалів справи, клопотання ліквідатора від 27.05.09р. мотивовано тим, що в ході ліквідаційної процедури у підприємства банкрута виявлене майно, а отже, подальше застосування до банкрута спрощеної процедури банкрутства за ст.52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", є неможливим.

Згідно ст.43 Господарського процесуального кодексу України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному та об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись Законом.

Перехід зі спрощеної процедури банкрутства до загальних процедур передбачені розділом ІІІ "Ліквідаційна процедура" Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Таким чином, буде сформований повноцінний

пасив боржника шляхом виявлення всіх кредиторів боржника через публікацію оголошення в офіційному друкованому органі, оскільки спрощена процедура банкрутства обмежує участь у справі інших кредиторів, крім тих, що були відомі ліквідатору.

Відповідно до ч.11 ст.13 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" після  призначення  розпорядника  майна  і до припинення процедури розпорядження майном органи правління боржника не  мають права  без  згоди розпорядника майна приймати рішення про: реорганізацію (злиття,  приєднання,  поділ,  виділення, перетворення) і ліквідацію боржника; створення юридичних осіб або про  участь  в  інших  юридичних особах; створення філій та представництв; виплату дивідендів; проведення боржником емісії цінних паперів; вихід із складу учасників боржника юридичної особи, придбання в акціонерів раніше випущених акцій боржника.

Згідно до ч.9 ст.13 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" розпорядник майна зобов'язаний: розглядати разом  з  посадовими  особами  боржника копії заяв кредиторів  про  грошові  вимоги  до  боржника,  які  надійшли  до господарського  суду у зв'язку з порушенням справи про банкрутство та надіслані боржнику в установленому цим Законом порядку; вести реєстр вимог кредиторів у встановленому порядку; повідомляти кредиторів  про  результати  розгляду  їх вимог боржником  та включення визнаних вимог до реєстру вимог кредиторів або про відмову визнання вимог боржником; вживати заходів для захисту майна боржника; аналізувати фінансову,  господарську  та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; виявляти ознаки фіктивного банкрутства  чи  доведення  до банкрутства;  скликати збори кредиторів; надавати державному органу з  питань  банкрутства  відомості, необхідні  для  ведення  єдиної бази даних про підприємства,  щодо яких порушено справу про банкрутство; надавати  господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою  діяльність,  відомості  про  фінансове  становище  боржника, пропозиції щодо можливості відновлення платоспроможності боржника; виконувати інші функції, передбачені цим Законом;

*  п. 10 ст.13 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачено, що при  здійсненні  своїх  повноважень розпорядник майна

зобов'язаний  діяти  добросовісно,  розумно,  враховувати інтереси боржника та його кредиторів. Розпорядник майна несе відповідальність за  неналежне виконання своїх повноважень відповідно до законодавства України. Повноваження арбітражного  керуючого  як  розпорядника  майна припиняються  з дня затвердження господарським судом мирової угоди чи  призначення  керуючого  санацією  або призначення ліквідатора, якщо інше не передбачено цим Законом.

За вказаних обставин згідно п.5 ст.11 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з метою виявлення усіх кредиторів та осіб, які бажають взяти участь у санації боржника, слід зобов'язати кредитора подати за свій рахунок оголошення про порушення справи про банкрутство до офіційних друкованих органів.

Крім того, необхідно припинити процедуру ліквідації, відповідно до постанови господарського суду Дніпропетровської області від 15.09.09р. та повноваження ліквідатора по даній справі арбітражного керуючого Козаченко Володимира Миколайовича, ліцензія серія НОМЕР_2

Відповідно до вимог ст.13 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, слід ввести процедуру розпорядження майном боржника та призначити розпорядника майна по справі арбітражного керуючого Козаченко Володимира Миколайовича, ліцензія серія НОМЕР_2

Враховуючи викладене, керуючись ст.86 ГПК України, ст.ст.11, 13, 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”,  суд

УХВАЛИВ:

Припинити процедуру банкрутства банкрута –Відкритого акціонерного товариства "Інгулецька спецекскавація", м.Кривий Ріг (50026, м.Кривий Ріг, вул.Широківське шосе, 44) (ЄДРПОУ 01241409) за нормами ст.52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

 Ввести процедуру розпорядження майном боржника Відкритого акціонерного товариства "Інгулецька спецекскавація", м.Кривий Ріг.

Призначити розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Козаченко Володимира Миколайовича, ліцензія серія НОМЕР_2 (49044, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

Зобов’язати кредитора –фізичну особу - підприємця ОСОБА_1, м.Кривий Ріг, подати до офіційних друкованих органів за свій рахунок оголошення про порушення справи про банкрутство боржника.

Газетне оголошення має містити дату порушення провадження у справі, повне найменування боржника, його поштову адресу, банківські реквізити, найменування та адресу господарського суду, номер справи, відомості про розпорядника майна.

Розпорядник майна зобов'язаний  окремо  внести  до  реєстру вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з  їх  заявами,  а  за  їх  відсутності,  - згідно з даними обліку боржника,  а також внести окремо до реєстру  відомості  про  майно боржника,  яке  є  предметом  застави  згідно з державним реєстром застав.

Розпорядник майна  зобов'язаний  окремо  внести  до реєстру відомості  про  вимоги  щодо виплати заробітної плати,  авторської винагороди,  аліментів,  а також  про  вимоги  щодо  відшкодування шкоди,  заподіяної  життю та здоров'ю громадян,  згідно із заявами таких кредиторів та даними обліку боржника.

Докази подачі оголошення надати суду до 12.10.09р.

 Розпоряднику майна скласти реєстр вимог кредиторів до 11.12.09р.

Попереднє засідання суду провести  до 04.01.10р.

Скликати перші загальні збори кредиторів до  12.01.10р.

Засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника, чи про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи припинення провадження у справі про банкрутство провести до 02.04.10р.

Розпоряднику майна Козаченко В.М. в своїй діяльності керуватись Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Якщо кредитор не виконує вимоги ухвали господарського суду щодо публікації оголошення у визначений строк, господарський суд має право залишити заяву про порушення справи про банкрутство без розгляду.

Ця ухвала може бути оскаржена у встановленому порядку.


Суддя Л.М.Калиниченко


 


  


 
 

 
 

 


Судовий реєстр по справі Б24/354-09

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
9004325 Ухвала 17.12.2009 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
9004314 Ухвала 14.12.2009 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
6835512 Ухвала 27.11.2009 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
6835145 Ухвала 25.11.2009 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
6834805 Ухвала 23.11.2009 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
6769161 Ухвала 17.11.2009 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
6458856 Ухвала 26.10.2009 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
6454815 Ухвала 13.10.2009 Калиниченко Людмила Михайлівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
6047952 Ухвала 02.10.2009 Калиниченко Л.М. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5329571 Постанова 15.09.2009 Калиниченко Л.М. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
6025676 Ухвала 04.09.2009 Калиниченко Л.М. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське