Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 21/21-09-903

Дата ухвалення рішення:
08.05.2009
Зареєстровано:
31.07.2009
Cуддя:
Зеленов Г.М.
Оприлюднено:
02.02.2011
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Одеської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

________

УХВАЛА


"08" травня 2009 р. Справа № 21/21-09-903


За заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю (надалі –ТОВ) „Старокозацький винзавод”, Одеська область, Білгород –Дністровський район, с. Старокозаче;

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю (надалі –ТОВ) „Старокозацький винзавод”, Одеська область, Білгород –Дністровський район, с. Старокозаче;

про визнання банкрутом.

СУДДЯ ЗЕЛЕНОВ Г.М.

СУТЬ СПОРУ: 24.02.2009 р. до господарського суду надійшла заява ТОВ „Старокозацький винзавод” про визнання боржника - ТОВ „Старокозацький винзавод” - банкрутом, оскільки останнє неспроможне виконати свої грошові зобов’язання перед кредиторами на загальну суму 14 941 598 грн. 80 коп. протягом трьох місяців після настання встановленого строку їх сплати.

Ухвалою господарського суду від 26.02.2009 р. порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ „Старокозацький винзавод”, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та процедура розпорядження майном боржника, призначено розпорядника майна боржника –арбітражного керуючого Панова А.Б.

23.04.2009 р. до господарського суду надійшло клопотання ТОВ „Старокозацький винзавод” про вжиття господарським судом заходів шляхом накладення заборони АКБ „Імексбанк” здійснювати дії, спрямовані на перешкоду виробничої діяльності боржника - ТОВ „Старокозацький винзавод” шляхом встановлення власної охорони та опломбування виробничих, складських, підсобних приміщень та виносховищ Руськоіванівського, Староцаричанського, Старокозацького винцехів ТОВ „Старокозацький винзавод”, розташованих в Одеській області, Білгород-Дністровський район, село Руськоіванівка, вул. Нова, 51, село Стара Царичанка, вул. Комсомольська, 24, село Старокозаче, вул. Малиновського, 9А, та зобов'язати АКБ „Імексбанк” вивести з території боржника - ТОВ „Старокозацький винзавод” за адресою: с. Руськоіванівка, вул. Нова, 51, с. Стара Царичанка, вул. Комсомольська, 24, с. Старокозаче, вул. Малиновського, 9А охорону Банка та зняти пломби з усіх виробничих, складських, підсобних приміщень та виносховищ боржника.

Необхідність вжиття зазначених заходів Боржник обґрунтовує тим, що ТОВ „Старокозацький винзавод” є суб'єктом підприємницької діяльності, має ліцензію на виробництво алкогольних напоїв, виробничі потужності, єдиний технологічний цикл виготовлення виноробної продукції та лікеро-горілчаних напоїв, спеціалістів високої кваліфікації, сировину (виноматеріали), а також необхідний досвід по виготовленню та реалізації готової продукції, тобто є необхідні умови як для подолання неплатоспроможності, так і для більш повного задоволення вимог кредиторів.

Проте, кредитор боржника - АКБ „Імексбанк” перешкоджає здійсненню ТОВ „Старокозацький винзавод” господарської діяльності шляхом виставлення з 23 січня 2009 року своєї охорони та опломбування виробничих, складських, підсобних приміщень та виносховищ Старокозацького, Староцаричанського і Руськоіванівського винцехів підприємства, у зв'язку з чим повністю зупинений виробничий процес. Зазначені факти про заблокування з боку АКБ „Імексбанк” господарської діяльності боржника підтверджуються актом комісії, витягом з книги № 1 прийому та здачі чергувань на підприємстві.

В результаті дій АКБ „Імексбанк” по встановленню власної охорони та опломбування приміщень робітники ТОВ „Старокозацький винзавод” позбавлені можливості виконувати свої трудові обов'язки, не одержують заробітну плату та вимушені звільнятися, виноматеріали, які потребують постійної обробці, та технологічне обладнання приходять до непридатності, що призводить до значних збитків і погіршення фінансового стану боржника.

За таких обставин, ТОВ „Старокозацький винзавод” вважає, що дії АКБ „Імексбанк” позбавляють боржника умов для ведення господарської діяльності по відновленню платоспроможності ТОВ „Старокозацький винзавод” та порушують права і законні інтереси інших учасників провадження по справі про банкрутство з метою забезпечення їх кредиторських вимог.

Розглянувши зазначене клопотання ТОВ „Старокозацький винзавод”, господарський суд вважає за необхідне частково задовольнити заявлене клопотання з огляду на наступне:

Преамбулою Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” передбачено, що цей Закон встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності суб’єкта підприємницької діяльності –боржника або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури, повного або часткового задоволення вимог кредиторів.

Статтею 1 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” передбачено, що розпорядження майном боржника –система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням та розпорядженням майном боржника, з метою забезпечення збереження та ефективного використання майнових активів боржника та проведення аналізу його фінансового становища.

Згідно статті 14 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” передбачено, що конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення у справі про банкрутство, протягом тридцяти днів від дня опублікування в офіційному друкованому органі оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство зобов’язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують. Вимоги кредиторів, визнанні боржником або господарським судом, включаються розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів. Розпорядник майна зобов’язаний окремо внести до реєстру вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їх заявами, а за їх відсутності, - згідно з даними обліку боржника.

Отже, Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” передбачає певний порядок виявлення кредиторів та задоволення їх вимог, зокрема, кредиторів, вимоги, яких забезпечені заставою.

Встановлення Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” особливого порядку задоволення грошових вимог до боржника не припускає задоволення цих вимог в індивідуальному порядку. Задоволення вимог кредиторів, забезпечених заставою (іпотекою) має здійснюватися за правилами, встановленими вказаним Законом.

Крім того, Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” не передбачає можливості задоволення вимог кредиторів забезпечених заставою (іпотекою) в період дії мораторію на задоволення вимог кредиторів боржника, оскільки на задоволення грошових вимог кредиторів, які забезпечені заставою (іпотекою) також розповсюджується дія мораторію (постанова Вищого господарського суду України від 22.01.2008 р. по справі № 12/80).

Статтею 12 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” передбачено, що господарський суд має право за клопотанням сторін або учасників провадження у справі про банкрутство чи своєю ініціативою вживати заходів щодо забезпечення вимог кредиторів.

Згідно п. 1 статті 5 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Статтями 66,67 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з своєї ініціативи має право вжити заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь –якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду. Позов забезпечується: накладенням арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачеві; забороною відповідачеві вчиняти певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору; зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.

Враховуючи зазначене, господарський суд вважає за необхідне, з метою не припущення погіршення фінансового становища боржника та забезпечення вимог кредиторів ТОВ „Старокозацький винзавод”, задовольнити частково клопотання боржника та заборонити Акціонерному комерційному банку „Імексбанк” (65058, м. Одеса, проспект Гагаріна, 12. Ідентифікаційний код 20971504) вчиняти дії, спрямовані на перешкоджання та припинення виробничої діяльності боржника –Товариства з обмеженою відповідальністю „Старокозацький винзавод” (67730, Одеська область, Білгород-Дністровський район, село Старокозаче, вул. Малиновського, 9А. Ідентифікаційний код 26364751), а саме: перешкоджати вільному доступу до приміщень та території Товариства з обмеженою відповідальністю „Старокозацький винзавод” шляхом опломбування виробничих, складських, підсобних приміщень та виносховищ Руськоіванівського, Староцаричанського, Старокозацького винцехів ТОВ „Старокозацький винзавод”, відповідно розташованих в Одеській області, Білгород - Дністровський район: село Руськоіванівка, вул. Нова, 51; село Стара Царичанка, вул. Комсомольська, 24; село Старокозаче, вул. Малиновського, 9А.

Керуючись ст. 12 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. ст. 66,67,86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю „Старокозацький винзавод” - частково.

2. Заборонити Акціонерному комерційному банку „Імексбанк” (65058, м. Одеса, проспект Гагаріна, 12. Ідентифікаційний код 20971504) вчиняти дії, спрямовані на перешкоджання та припинення виробничої діяльності боржника –Товариства з обмеженою відповідальністю „Старокозацький винзавод” (67730, Одеська область, Білгород-Дністровський район, село Старокозаче, вул. Малиновського, 9А. Ідентифікаційний код 26364751), а саме: перешкоджати вільному доступу до приміщень та території Товариства з обмеженою відповідальністю „Старокозацький винзавод” шляхом опломбування виробничих, складських, підсобних приміщень та виносховищ Руськоіванівського, Староцаричанського, Старокозацького винцехів ТОВ „Старокозацький винзавод”, розташованих в Одеській області, Білгород -Дністровський район: село Руськоіванівка, вул. Нова, 51; село Стара Царичанка, вул. Комсомольська, 24; село Старокозаче, вул. Малиновського, 9А.

3. Заборону накласти через державного виконавця Державної виконавчої служби Білгород –Дністровського міськрайонного управління юстиції Одеської області.

4. Копію ухвали надіслати: боржнику, розпоряднику майна, АКБ „Імексбанк” та державному виконавцю ДВС Білгород –Дністровського міськрайонного управління юстиції Одеської області.

Ухвала підлягає негайному виконанню. Ухвала суду набирає законної сили з моменту її прийняття.

Ухвала дійсна для пред'явлена державному виконавцю згідно вимог Закону України "Про виконавче провадження".Суддя Зеленов Г.М.Судовий реєстр по справі 21/21-09-903

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
10599868 Постанова 21.07.2010 Яценко О.В. Вищий господарський суд України Господарське
10000522 Ухвала 10.06.2010 Яценко О.В. Вищий господарський суд України Господарське
11374360 Ухвала 11.05.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
11371920 Ухвала 26.04.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
9229360 Ухвала 23.04.2010 Воронюк О.Л. Одеський апеляційний господарський суд Господарське
11371458 Ухвала 08.04.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
11371462 Ухвала 08.04.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
11367270 Ухвала 26.03.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
11366908 Ухвала 23.03.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
8274573 Постанова 11.03.2010 Воронюк О.Л. Одеський апеляційний господарський суд Господарське
9031142 Постанова 14.01.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
8256018 Ухвала 22.12.2009 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
8256020 Ухвала 22.12.2009 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
8255085 Ухвала 11.12.2009 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
8255076 Ухвала 27.11.2009 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
6785475 Ухвала 12.11.2009 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
6785532 Ухвала 10.11.2009 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
6783379 Ухвала 02.11.2009 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
6783381 Ухвала 02.11.2009 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
6783372 Ухвала 29.10.2009 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
6518611 Ухвала 07.10.2009 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
5612199 Постанова 08.09.2009 Воронюк О.Л. Одеський апеляційний господарський суд Господарське
6188136 Ухвала 01.06.2009 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
6043233 Ухвала 08.05.2009 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
8255040 Ухвала 25.03.2009 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
5300874 Ухвала 26.02.2009 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське