Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 10/41

Дата ухвалення рішення:
13.10.2009
Зареєстровано:
19.10.2009
Cуддя:
Жак В.В.
Оприлюднено:
21.01.2011
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Кіровоградської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

  

ГОСПОДАРСЬКИЙ  С У Д
Кіровоградської області

ПОСТАНОВА

"13" жовтня 2009 р. № 10/41

Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Жака В.В. розглянув справу № 10/41 від 28.08.2009 року

за заявою кредитора - Світловодської об'єднаної державної податкової інспекції, м. Світловодськ, Кіровоградської області,

до боржника - громадянина-підприємця ОСОБА_1, АДРЕСА_1,

про банкрутство відсутнього боржника

Представники сторін:

від кредитора - Попов В.А., довіреність № 58  від 03.11.08 головний державний податковий інспектор юридичного відділу;

від боржника - не з'явилися;

Кредитор звернувся до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство щодо відсутнього боржника громадянина-підприємця ОСОБА_1 з причин неспроможності останнього сплатити податковий борг перед бюджетом.

Боржник відзив на заяву кредитора не подав, наявність боргу не заперечив.

Розглянувши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представника кредитора,  господарський суд, -

 ВСТАНОВИВ:

Вимоги кредитора до боржника станом на 27.08.2009 року (на день подання заяви про порушення справи про банкрутство до суду) по податковому боргу: по податку на додану вартість, штрафних санкціях по податку на додану вартість, по податку з доходів фізичних осіб в загальній сумі складають 136520,72 грн., що підтверджується матеріалами справи.

Докази сплати боржником  податкового боргу відсутні.

Кредитором подані суду достатні докази наявності у громадянина-підприємця ОСОБА_1 ознак відсутнього боржника.  

Господарський суд визнає наявність заборгованості боржника перед кредитором (бюджетом) в сумі 136520,72 грн. та неспроможність боржника сплатити цю заборгованість із-за відсутності грошових коштів.

Відповідно до ч. 2 ст. 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі –Закон) господарський суд в двотижневий строк з дня винесення ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство відсутнього боржника виносить постанову про визнання відсутнього боржника банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру і призначає ліквідатором ініціюючого кредитора за згодою останнього.

Ініціюючий кредитор –  Світловодська об'єднана державна податкова інспекція дав згоду на призначення його ліквідатором громадянина-підприємця ОСОБА_1.

Оскільки Світловодська ОДПІ  згідно з чинним законодавством звільнена від сплати державного мита та судових витрат, на боржника відповідно до ст. ст. 44, 49 ГПК України додатково покладається державне мито в сумі 85,00 грн. та витати на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу в сумі  236,00 грн.

Керуючись ст. ст. 22-32, 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. ст. 4-1, 44, 49 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд ,-

 П О С Т А Н О В И В:

1. Визнати відсутнього боржника - громадянина-підприємця ОСОБА_1 банкрутом.

2. Відкрити ліквідаційну процедуру щодо банкрута громадянина-підприємця ОСОБА_1 на строк до 13.04.2010 року.

3. Призначити ліквідатором банкрута ініціюючого кредитора – Світловодську ОДПІ

4. Зобов’язати ліквідатора – Світловодську ОДПІ:

-  письмово повідомити про визнання господарським судом відсутнього боржника банкрутом усіх відомих йому кредиторів відсутнього боржника (в тому числі направити таке повідомлення відділу державної виконавчої служби Світловодського міськрайонного управління юстиції), копії письмових повідомлень подати господарському суду до 13.11.2009 року; здійснити у встановленому Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” порядку заходи по задоволенню вимог кредиторів;

- вжити вичерпних заходів по віднайденню громадянина-підприємця ОСОБА_1, забезпеченню передачі ним ліквідатору бухгалтерської документації, печаток і штампів; при необхідності звернутися із заявою до відповідних правоохоронних органів про притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності по ст. 221 Кримінального кодексу України.

-  до 13.01.2010 року подати господарському суду відомості (інформацію) про виконану роботу по проведенню ліквідаційної процедури;

-  не пізніше 13.04.2010 року подати господарському суду звіт та ліквідаційний баланс банкрута, що відповідають вимогам ст. 32 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

При необхідності продовження строку ліквідаційної процедури ліквідатор зобов’язаний подати господарському суду обґрунтоване клопотання, до якого мають бути додані копії документів, що свідчать про виконану ліквідатором роботу в ході ліквідаційної процедури та підтверджують необхідність продовження строку ліквідаційної процедури.

5. Відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” скасувати заходи щодо забезпечення грошових вимог кредиторів в частині заборони громадянину-підприємцю ОСОБА_1 і всім його органам управління відчуження у будь-який спосіб належних боржнику на праві власності основних засобів (фондів); вчиняти дії щодо виключення боржника з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, застосовані ухвалою суду про порушення провадження у справі від 28.08.2009 року.

6. Стягнути з громадянина-підприємця ОСОБА_1, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (р/р НОМЕР_2 в Кременчуцькій ФАКБ "Східно-європейський банк", МФО 331650, код ЄДРПОУ НОМЕР_1) в доход Державного бюджету (отримувач коштів: УДК у м. Кіровограді, банк отримувача: ГУДКУ у Кіровоградській області, МФО 823016, № рахунку 31115095700002, ідентифікаційний код 24145329, код бюджетної класифікації:  22090200 "Державне мито, не віднесене до інших категорій" –85,00 грн. державного мита.

Наказ видати і надіслати стягувачеві.

7. Стягнути з громадянина-підприємця ОСОБА_1, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (р/р НОМЕР_2 в Кременчуцькій ФАКБ "Східно-європейський банк", МФО 331650, код ЄДРПОУ НОМЕР_1) в доход Державного бюджету (отримувач коштів: УДК у м. Кіровограді, банк отримувача: ГУДКУ у Кіровоградській області, МФО 823016, № рахунку: 31218259700002, ідентифікаційний код: 24145329, код бюджетної класифікації: 22050000 "Оплата витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах") - 236,00 грн. витрат на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу.

Наказ видати та надіслати його відділу державної виконавчої служби Світловодського міськрайонного управління юстиції, копію наказу надіслати територіальному управлінню Державної судової адміністрації в Кіровоградській області.

8. Примірники цієї постанови направити кредитору, банкруту, Кіровоградському обласному сектору з питань банкрутства, відділу державної виконавчої служби Світловодського міськрайонного управління юстиції,  виконкому Світловодської міської ради для державного реєстратора.

Суддя  


Судовий реєстр по справі 10/41

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
3684504 Рішення 14.05.2009 Івашкович І.В. Господарський суд Закарпатської області Господарське
3714031 Ухвала 23.04.2009 Ковальчук Т.І. Господарський суд Чернівецької області Господарське
3472546 Ухвала 15.04.2009 Івашкович І.В. Господарський суд Закарпатської області Господарське
3441194 Рішення 13.04.2009 Приходько І.В. Господарський суд Донецької області Господарське
3375056 Рішення 31.03.2009 Довга О.І. Господарський суд Львівської області Господарське
3258102 Рішення 24.03.2009 Павлюк І.Ю. Господарський суд Рівненської області Господарське
3332342 Ухвала 24.03.2009 Приходько І.В. Господарський суд Донецької області Господарське
3462668 Ухвала 19.03.2009 Ореховська О.О. Господарський суд Полтавської області Господарське
3044997 Ухвала 23.02.2009 Приходько І.В. Господарський суд Донецької області Господарське
1988445 Постанова 13.08.2008 Городечна М.І. Львівський апеляційний господарський суд Господарське
1841682 Ухвала 16.07.2008 Городечна М.І. Львівський апеляційний господарський суд Господарське
1816825 Ухвала 02.07.2008 Городечна М.І. Львівський апеляційний господарський суд Господарське
1868993 Постанова 02.07.2008 Поляков Б.М. Вищий господарський суд України Господарське
1775617 Ухвала 17.06.2008 Мінська Т.М. Господарський суд Луганської області Господарське
1754757 Ухвала 10.06.2008 Приходько І.В. Господарський суд Донецької області Господарське
1688281 Ухвала 26.05.2008 Городечна М.І. Львівський апеляційний господарський суд Господарське
1702067 Ухвала 26.05.2008 Поляков Б.М. Вищий господарський суд України Господарське
1654354 Ухвала 19.05.2008 Приходько І.В. Господарський суд Донецької області Господарське
1775614 Ухвала 08.05.2008 Мінська Т.М. Господарський суд Луганської області Господарське
1574114 Ухвала 18.04.2008 Приходько І.В. Господарський суд Донецької області Господарське
1638322 Ухвала 17.04.2008 Мінська Т.М. Господарський суд Луганської області Господарське
1563272 Рішення 15.04.2008 Павлюк І.Ю. Господарський суд Рівненської області Господарське
1572240 Рішення 15.04.2008 Ковальчук Т.І. Господарський суд Чернівецької області Господарське
3759494 Ухвала 15.04.2008 Ковзель П.О. Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
1510178 Постанова 19.03.2008 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1487270 Ухвала 18.03.2008 Ковальчук Т.І. Господарський суд Чернівецької області Господарське
1449950 Постанова 12.03.2008 Голяшкін О.В. Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
1451664 Постанова 07.03.2008 Івашкович І.В. Господарський суд Закарпатської області Господарське
1414849 Ухвала 21.02.2008 Івашкович І.В. Господарський суд Закарпатської області Господарське
1375112 Ухвала 13.02.2008 Івашкович І.В. Господарський суд Закарпатської області Господарське
1397065 Постанова 12.02.2008 Мурашко І.Г. Господарський суд Чернігівської області Господарське
1397066 Ухвала 14.01.2008 Мурашко І.Г. Господарський суд Чернігівської області Господарське
1269254 Ухвала 27.12.2007 Голяшкін О.В. Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
1196710 Ухвала 19.11.2007 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1076839 Ухвала 16.10.2007 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
965995 Ухвала 11.09.2007 Павлюк І.Ю. Господарський суд Рівненської області Господарське
969226 Ухвала 05.09.2007 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
889908 Ухвала 31.07.2007 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
772544 Ухвала 03.07.2007 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
634286 Постанова 14.05.2007 Ковальчук Т.І. Господарський суд Чернівецької області Господарське
641340 Ухвала 07.05.2007 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
641339 Ухвала 17.04.2007 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1342042 Ухвала 17.04.2007 Ковальчук Т.І. Господарський суд Чернівецької області Господарське
557154 Постанова 10.04.2007 Івашкович І.В. Господарський суд Закарпатської області Господарське
547414 Ухвала 21.03.2007 Івашкович І.В. Господарський суд Закарпатської області Господарське
1342039 Ухвала 21.03.2007 Ковальчук Т.І. Господарський суд Чернівецької області Господарське
491381 Ухвала 13.03.2007 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1944332 Постанова 26.02.2007 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
388529 Постанова 25.01.2007 Юрчук М.І. Господарський суд Рівненської області Господарське
51741 Ухвала 28.07.2006 Шелест С.Б. Господарський суд Івано-Франківської області Господарське