Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 5/146-Б-07

Дата ухвалення рішення:
12.08.2009
Зареєстровано:
20.08.2009
Cуддя:
Ткаченко Н.Г.
Оприлюднено:
05.12.2009
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Вищий господарський суд України
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ12 серпня 2009 р.

№ 5/146-Б-07


Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:


Головуючого - Ткаченко Н.Г.


Суддів - Заріцької А.О.


Білошкап О.В.

за участю представників: ВАТ "Кредобанк" - Куренного О.В., Брусенцевої О.С.; представника акціонерів ВАТ "Скадовське АТП-16544" Косенко Л.Г. -Тіщенко Г.В.; ВАТ "Скадовське АТП-16544" - Кошевого С.О.


розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві касаційну скаргу уповноваженої особи акціонерів ВАТ "Скадовське АТП-16544" Косенко Л.Г.

на постанову господарського суду Херсонської області від 05.02.2009 р. по справі № 5/146-Б-07 за заявою Управління пенсійного фонду України в Скадовському районі, Державної податкової інспекції у Скадовському районі до Відкритого акціонерного товариства "Скадовське АТП-16544" про банкрутство,-

В С Т А Н О В И В:


Ухвалою господарського суду Херсонської області від 02.07.2007 р. порушено провадження по справі №5/146-Б-07 про банкрутство ВАТ "Скадовське АТП-16544", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Ухвалою підготовчого засідання господарського суду Херсонської області від 20.12.2007 р. по справі №5/146-Б-07 введено процедуру розпорядження майном боржника, зобов’язано ініціюючого кредитора у десятиденний строк подати до офіційного друкованого органу Верховної

Ради України чи Кабінету Міністрів України оголошення про порушення справи про банкрутство ВАТ "Скадовське АТП-16544"; зобов’язано розпорядника майна боржника подати до суду реєстр вимог кредиторів; призначено дату попереднього засідання суду.

Ухвалою попереднього засідання господарського суду Херсонської області від 21.05.2008 р. по справі №5/146-Б-07 затверджено реєстр вимог кредиторів ВАТ "Скадовське АТП-16544".

Ухвалою господарського суду Херсонської області від 25.06.2008 р. по справі №5/146-Б-07 відкрито процедуру санації ВАТ "Скадовське АТП-16544" строком на 6 місяців, призначено керуючим санацією боржника арбітражного керуючого Циркунову О.О., яку зобов'язано у тримісячний строк, разом із інвестором –ТОВ "Теплобудінвест" розробити на надати на затвердження комітету кредиторів план санації.

01.09.2008 р. до господарського суду звернувся з клопотанням голова комітету кредиторів ВАТ "Скадовське АТП-16544" про припинення процедури санації , визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Постановою господарського суду Херсонської області від 05 лютого 2009 р. по справі №5/146-Б-07 /суддя : Ситюк В.Г. / визнано банкрутом ВАТ "Скадовське АТП-16544", відкрито ліквідаційну процедуру строком на 6 місяців, призначено ліквідатором боржника - арбітражного керуючого Циркунову О.О., яку зобов’язано подати до суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

В касаційній скарзі уповноважена особа акціонерів ВАТ "Скадовське АТП-16544" Косенко Л.Г. просить постанову господарського суду Херсонської області від 05.02.2009 р. скасувати, посилаючись на те, що вона постановлена з порушенням норм матеріального та процесуального права справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції.

У відзиві на касаційну скаргу ліквідатор ВАТ "Скадовське АТП-16544" Циркунова О.О. просить касаційну скаргу залишити без задоволення, а оскаржувану постанову суду першої інстанції залишити без змін, посилаючись на те, що висновки суду відповідають вимогам чинного законодавства та фактичним обставинам справи.

Заслухавши доповідь судді Ткаченко Н.Г., пояснення представників сторін, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи касаційної скарги, колегія суддів дійшла до висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Постанова господарського суду першої інстанції від 05.02.2009 р., якою ВАТ "Скадовське АТП-16544" визнано банкрутом та вікрита ліквідаційна процедура мотивована тим, що комітет кредиторів звернувся до суду з клопотанням від 01.09.2008 р. про припинення процедури санації, визнання боржника банкрутом та введення процедури ліквідації та тим, що у встановлений Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” строк, до суду не було подано план санації боржника.

Але з такими висновками суду повністю погодитись не можна.

Згідно ст. 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Відповідно до чинного законодавства рішення суду є законним тоді, коли суд, виконавши всі вимоги процесуального законодавства і всебічно перевіривши обставини, вирішив справу у відповідності з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин, а за їх відсутності –на підставі закону, що регулює подібні відносини, або виходячи із загальних засад і змісту законодавства України.

Оскаржувана постанова суду першої інстанції зазначеним вище вимогам не відповідає.

Згідно зі ст.41 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Як вбачається із матеріалів справи, процедура санації боржника була введена ухвалою господарського суду Херсонської обл. від 25.06.08 р., керуючим санацією призначено арбітражного керуючого - Циркунову О.О., зобов"язано керуючого санацією в 3-х місячний термін розробити разом з інвестором та подати на затвердження план санації боржника.

Відповідно до вимог Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” санація- це система заходів, які здійснюються під час провадження по справі про банкрутство з метою попередження визнання боржника банкрутом та його ліквідації, направлена на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника , а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів.

Керуючий санацією під час виконання своїх обов"язків , відповідно до ст.ст. 17, 31 ГПК України зобов"язаний добросовісно виконувати свої обов"язки , дотримуватись балансу інтересів та його дії не повинні заподіювати шкоду як кредиторам, так і боржнику.

Якщо протягом шести місяців з дня винесення ухвали про санацію в господарський суд не буде подано плану санації боржника, в зв"язку з недосягненням сторонами згоди по фінансовому оздоровленню боржника, то відповідно до ч.6 ст.18 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, господарський суд має право прийняти рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури відповідно до цього Закону. Разом з тим, суд не може застосовувати ліквідаційну процедуру до боржника, якщо неподання плану санації обумовлене неналежним виконанням керуючим санацією своїх обов"язків і в такому випадку суд зобов"язаний припинити повноваження керуючого санацією, призначити нового, надавши йому мінімальний термін для підготовки, погодження та подання плану санації.

На зазначені вище вимоги закону господарський суд уваги не звернув, належним чином не перевірив обставини не подання керуючим санацією плану санації і не дав їм ніякої оцінки.

Крім того, відповідно до абз.4 ст. 1 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” суб’єкт господарської діяльності може бути визнаний банкрутом тільки в разі встановлення господарським судом його неспроможності відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Визнаючи боржника банкрутом, суд має встановити його неоплатність.

Таким чином, при винесенні постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури суд повинен з’ясувати наявність або відсутність у боржника ознак банкрутства, зокрема: наявність непогашених, визнаних судом грошових вимог кредиторів; перевищення грошових зобов’язань боржника над його майном (пасиву над активом, порівнявши дані обох величин та встановивши недостатність майна для задоволення вимог кредиторів (неспроможність); незадовільний результат застосування заходів фінансового оздоровлення боржника.

Відповідно до затвердженого судом, в порядку ст. 15 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, реєстру вимог кредиторів , визначенню підлягає розмір пасиву боржника.

Відомості про актив боржника, мають міститися у звіті арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією) про фінансово - майновий стан божника, що повинен бути наданий комітету кредиторів та на основі якого комітет кредиторів вирішує питання про введення наступної судової процедури. Фінансово-майновий стан боржника (актив) повинен бути предметом розгляду в судовому засіданні.

Якщо встановлення пасиву боржника відбувається на попередньому засіданні суду, то остаточна правова оцінка активу і пасиву боржника та можливість відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом надається у підсумковому засіданні суду .

Прийняття рішення стосовно доцільності визнання боржника банкрутом, незважаючи на клопотання комітету кредиторів, є прерогативою господарського суду, відповідно до ст. 1 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

В порушення вищезазначених вимог Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” господарським судом першої інстанції не було досліджено фінансово-майновий стан боржника, не було зроблено порівняння даних пасиву та активу ВАТ "Скадовське АТП-16544", не було належним чином проаналізовано результати застосування заходів фінансового оздоровлення боржника.

За таких обставин, колегія суддів приходить до висновку, що постанова господарського суду Херсонської області від 05.02.2009 р. про визнання ВАТ "Скадовське АТП-16544" банкрутом прийнята з порушенням вимог Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” і вона підлягає скасуванню, а справа направленню на новий розгляд до суду першої інстанції на стадію санації.

При новому розгляді справи суду слід врахувати вище викладене, більш повно та всебічно перевірити дійсні обставини справи, дати належну оцінку зібраним по справі доказам, доводам та запереченням сторін і в залежності від встановленого та вимог закону постановити законне та обґрунтоване рішення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 1115, 1117 –11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України, -П О С Т А Н О В И В:

Касаційну скаргу уповноваженої особи акціонерів ВАТ "Скадовське АТП-16544" Косенко Л.Г. задовольнити.


Постанову господарського суду Херсонської області від 05.02.2009 р. по справі № 5/146-Б-07 скасувати.


Справу № 5/146-Б-07 направити на новий розгляд до господарського суду Херсонської області на стадію санації.


Головуючий - Ткаченко Н.Г.


Судді - Заріцька А.О.

Білошкап О.В.Судовий реєстр по справі 5/146-Б-07

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
10827750 Ухвала 24.06.2010 Ситюк В.Г. Господарський суд Херсонської області Господарське
10827322 Ухвала 14.06.2010 Ситюк В.Г. Господарський суд Херсонської області Господарське
8270091 Постанова 24.02.2010 Шевченко Т. М. Запорізький апеляційний господарський суд Господарське
7086509 Постанова 10.12.2009 Ситюк В.Г. Господарський суд Херсонської області Господарське
6002811 Постанова 12.08.2009 Ткаченко Н.Г. Вищий господарський суд України Господарське
5504415 Ухвала 08.07.2009 Ткаченко Н.Г. Вищий господарський суд України Господарське
6204758 Ухвала 06.04.2009 Кричмаржевський В.А. Запорізький апеляційний господарський суд Господарське
3494301 Постанова 05.02.2009 Ситюк В.Г. Господарський суд Херсонської області Господарське
2539888 Постанова 23.10.2008 Кричмаржевський В.А. Запорізький апеляційний господарський суд Господарське
1739671 Постанова 27.03.2008 Юхименко О.В. Запорізький апеляційний господарський суд Господарське