Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 32/123-07-3670

Дата ухвалення рішення:
13.05.2009
Зареєстровано:
20.08.2009
Cуддя:
Грабован Л.І.
Оприлюднено:
02.02.2011
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Одеської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

________

У Х В А Л А


"13" травня 2009 р.Справа № 32/123-07-3670


За заявою кредитора: ВАТ „ЕК „Одесаобленерго”, м. Одеса

до боржника: ПСП “Кришталь”, Одеська область, Тарутинський район, смт. Серпневе

про визнання банкрутом

Суддя Грабован Л.І.

Суть спору: про роз’яснення та виправлення рішення суду у порядку ст. 89 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою суду від 07.11.2008р. по справі №32/123-07-3670 затверджено мирову угоду від 21.10.2008р., укладену між кредиторами та боржником, підписану головою комітету кредиторів Свєткіним В.В. та ліквідатором ПСП „Кришталь” арбітражним керуючим Дарієнко В.Д., та припинено провадження у справі №32/123-07-3670.

Відкрите акціонерне товариство „Енергетична компанія „Одесаобленерго” звернулось до суду з клопотанням про надання роз’яснень та виправлення ухвали суду від 07.11.2008р., шляхом викладення у резолютивній частині даної ухвали повного змісту мирової угоди від 21.10.2008р., місцезнаходження, ідентифікаційного коду та банківських реквізитів сторін.

Посилається заявник на той факт, що затверджена мирова угода в частині погашення заборгованості перед ВАТ „ЕК „Одесаобленерго” не виконується, однак кредитор не має можливості звернутись до державної виконавчої служби з метою примусового її виконання, оскільки, на думку заявника, ухвала суду від 07.11.2008р. не відповідає вимогам виконавчого документу у розумінні Закону України „Про виконавче провадження” від 21.04.1999р. №606-ХІV.

Розглянувши матеріали клопотання, господарський суд встановив наступне:

Відповідно до ст. 86 Господарського процесуального кодексу України якщо господарський спір не вирішується по суті (відкладення розгляду справи, зупинення, припинення провадження у справі, залишення позову без розгляду тощо), господарський суд виносить ухвалу. Ухвала господарського суду має містити: 1) найменування господарського суду, номер справи і дату винесення ухвали, найменування сторін, ціну позову, вимогу позивача, прізвища судді (суддів), представників сторін, прокурора, інших осіб, які брали участь у засіданні (із зазначенням їх посад); 2) стислий виклад суті спору або зміст питання, з якого виноситься ухвала; 3) мотиви винесення ухвали з посиланням на законодавство; 4) висновок з розглянутого питання; 5) вказівку на дії, що їх повинні вчинити сторони, інші підприємства, організації, державні та інші органи та їх посадові особи у строки, визначені господарським судом.

Відповідно ч.ч.1,2 ст. 37 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” мирова угода укладається у письмовій формі та підлягає затвердженню господарським судом, про що зазначається в ухвалі господарського суду про припинення провадження у справі про банкрутство. Мирова угода набирає чинності з дня її затвердження господарським судом і є обов'язковою для боржника (банкрута), кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою, кредиторів другої та наступних черг.

Частиною 8 ст. 39 Закону передбачено, що у разі невиконання мирової угоди кредитори можуть пред'явити свої вимоги до боржника в обсязі, передбаченому цією мировою угодою. У разі порушення провадження у справі про банкрутство цього ж боржника обсяг вимог кредиторів, щодо яких було укладено мирову угоду, визначається в межах, передбачених зазначеною мировою угодою.

Згідно п.4 ч.1 та абз.2 ч.2 ст. 40 Закону господарський суд припиняє провадження у справі про банкрутство, якщо: затверджено мирову угоду. Про припинення провадження у справі про банкрутство виноситься ухвала, яка може бути оскаржена у встановленому порядку. Провадження у справах про банкрутство може бути припинено у випадках, передбачених пунктами 1, 2 та 5 частини першої цієї статті, на всіх стадіях провадження у справі про банкрутство, тобто як до, так і після визнання боржника банкрутом; у випадках, передбачених пунктами 3, 4, 7 і 8, - лише до визнання боржника банкрутом, а у випадку, передбаченому пунктом 6, - лише після визнання боржника банкрутом.

Згідно ухвали суду від 07.11.2008р., господарський суд ухвалив: 1.Затвердити мирову угоду від 21.10.2008р., укладену між кредиторами та боржником, підписану головою комітету кредиторів Свєткіним В.В. та ліквідатором ПСП „Кришталь” арбітражним керуючим Дарієнко В.Д.; 2.Провадження у справі №32/123-07-3670 припинити; 3.Припинити повноваження ліквідатора ПСП „Кришталь” арбітражного керуючого Дарієнка В.Д.; 4.Ліквідатору ПСП „Кришталь” арбітражному керуючому Дарієнко В.Д. виконувати обов’язки керівника (органів управління) боржника до призначення, в установленому порядку, керівника боржника (органів управління).

Вказана ухвала суду відповідає усім вимогам Господарського процесуального кодексу України та Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, якими суд керується при прийнятті даного процесуального документу; також ухвала суду оскаржена у встановленому законом порядку не була та набрала законної сили.

Відповідно до ст. 18 Закону України „Про виконавче провадження” від 21.04.1999р. №606-ХІV державний виконавець відкриває виконавче провадження на підставі виконавчого документа: 1) за заявою стягувача або його представника про примусове виконання рішення, зазначеного в статті 3 цього Закону; 2) за заявою прокурора у випадках представництва інтересів громадянина або держави в суді; 3) в інших передбачених законом випадках.

Пунктом 2 ч.3 ст. 3 Закону України „Про виконавче провадження” встановлено, що відповідно до цього Закону державною виконавчою службою підлягають виконанню такі виконавчі документи: 2) ухвали, постанови судів у цивільних, господарських, адміністративних та кримінальних справах у випадках, передбачених законом.

Відповідно до п.2, 4, 5 ч.1 ст. 19 Закону України „Про виконавче провадження” у виконавчому документі повинні бути зазначені дата та номер рішення, за яким видано виконавчий документ; резолютивна частина рішення; дата набрання чинності рішенням.

Оскільки, вказані вимоги не можуть бути вказані в ухвалі суду від 07.11.2008р. у звязку з їх відсутністю, дана ухвала не може розглядатись як виконавчий документ.

Ухвала суду від 07.11.2008р. про затвердження мирової угоди приймалась судом у справі про банкрутство, тому кредитор для захисту своїх прав за мировою угодою може звернутись до суду з урахуванням особливостей, які встановлені Законом України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”. У разі невиконання боржником умов мирової угоди і коли така угода не розірвана, у кредитора виникає право вимагати оплати боргу на загальних підставах, тобто через позовне провадження.

Враховуючи викладене, господарський суд відмовляє Відкритому акціонерному товариству „Енергетична компанія „Одесаобленерго” у задоволенні клопотання про надання роз’яснень та виправлення ухвали суду від 07.11.2008р.

Керуючись ст.ст. 86, 89 Господарського процесуального кодексу України суд, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні заяви Відкритого акціонерного товариства „Енергетична компанія „Одесаобленерго” про надання роз’яснень та виправлення ухвали суду від 07.11.2008р. по справі №32/123-07-3670 –відмовити.

Копію ухвали надіслати заявнику, боржнику.

Суддя Грабован Л.І.


Судовий реєстр по справі 32/123-07-3670

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
27480853 Постанова 13.11.2012 Ткаченко Н.Г. Вищий господарський суд України Господарське
26459520 Ухвала 17.10.2012 Ткаченко Н.Г. Вищий господарський суд України Господарське
26180414 Ухвала 27.09.2012 Ткаченко Н.Г. Вищий господарський суд України Господарське
25160740 Постанова 04.07.2012 Сидоренко М.В. Одеський апеляційний господарський суд Господарське
24824362 Ухвала 19.06.2012 Сидоренко М.В. Одеський апеляційний господарський суд Господарське
24682032 Ухвала 12.06.2012 Лашин В.В. Одеський апеляційний господарський суд Господарське
24488026 Ухвала 01.06.2012 Лашин В.В. Одеський апеляційний господарський суд Господарське
24054118 Постанова 15.05.2012 Ткаченко Н.Г. Вищий господарський суд України Господарське
22553346 Ухвала 10.04.2012 Ткаченко Н.Г. Вищий господарський суд України Господарське
22256599 Ухвала 29.03.2012 Ткаченко Н.Г. Вищий господарський суд України Господарське
21965303 Ухвала 05.03.2012 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
21965268 Ухвала 01.03.2012 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
21489583 Постанова 13.02.2012 Картере В.І. Одеський апеляційний господарський суд Господарське
21301184 Ухвала 03.02.2012 Картере В.І. Одеський апеляційний господарський суд Господарське
21205506 Ухвала 30.01.2012 Картере В.І. Одеський апеляційний господарський суд Господарське
21204528 Ухвала 18.01.2012 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
19976037 Ухвала 14.12.2011 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
19221352 Ухвала 09.11.2011 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
19023625 Ухвала 26.10.2011 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
18782885 Ухвала 14.10.2011 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
17858055 Постанова 09.08.2011 Картере В.І. Одеський апеляційний господарський суд Господарське
17290952 Ухвала 26.07.2011 Картере В.І. Одеський апеляційний господарський суд Господарське
16949910 Ухвала 15.07.2011 Картере В.І. Одеський апеляційний господарський суд Господарське
16932410 Ухвала 01.07.2011 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
15930946 Ухвала 01.06.2011 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
15656186 Ухвала 17.05.2011 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
15560013 Ухвала 10.05.2011 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
6002794 Ухвала 13.05.2009 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
2679697 Ухвала 07.11.2008 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
1306044 Постанова 16.01.2008 Ткаченко Н.Г. Вищий господарський суд України Господарське
1135295 Ухвала 16.11.2007 Ткаченко Н.Г. Вищий господарський суд України Господарське
10628518 Постанова 02.10.2007 Лашин В.В. Одеський апеляційний господарський суд Господарське
819360 Ухвала 24.07.2007 Лашин В.В. Одеський апеляційний господарський суд Господарське
793286 Ухвала 25.06.2007 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське