Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 25-24/77-08-3882

Дата ухвалення рішення:
01.04.2009
Зареєстровано:
20.08.2009
Cуддя:
Малярчук І.А.
Оприлюднено:
02.02.2011
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Одеської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

________

УХВАЛА



"01" квітня 2009 р.№ 25-24/77-08-3882



За заявою кредитора: Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1, м. Одеса

до боржника: Акціонерного товариства закритого типу Страхової компанії “Петрол-Карго” ( Одеська область, Іванівський район, с.м.т. Петрівка, вул. Карла Маркса, 98,  код 22447581)

за участю Державної комісії з регулювання  ринків фінансових послуг України

про визнання банкрутом

   Суддя Малярчук І.А.  

 

Представники сторін:

Від кредитора:  ОСОБА_2, довіреність  від 29.09.08 р.

Від боржника: Швець О.В., довіреність від 27.08.08 р.,  

Від Державної комісії з регулювання  ринків фінансових послуг України: не зявився.

Розпорядник майна: Сафронова С.В.


Суть спору:  про визнання банкрутом

 Ухвалою господарського суду Одеської області від 15.09.2008р. було порушено провадження у справі №24/77-08-3882 за заявою Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 до Акціонерного товариства закритого типу Страхової компанії “Петрол-Карго” про визнання банкрутом.

 Ухвалою від 24.09.08 р. визнано Фізичну особу - підприємця ОСОБА_1 кредитором до АТЗТ Страхової компанії “Петрол-Карго”  з грошовими вимогами у сумі 174 467,13грн., зобов’язано Фізичну особу - підприємця ОСОБА_1 подати в десятиденний строк оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство АТЗТ Страхової компанії “Петрол-Карго”  в офіційні друковані органи: газету “Голос України” чи “Урядовий кур’єр” з метою виявлення всіх кредиторів та можливих санаторів, призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Сафронову С.В.( ліцензія НОМЕР_1 від 22.03.2007р.).

Згідно розпорядження Голови господарського суду Одеської області Продаєвича В.О. від 05.12.08 р. за № 337-р справу №24/77-08-3882 передано судді  Малярчук І.А. для подальшого розгляду.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 10.12.08 р. суддею Малярчук І.А. прийнято справу № 24/77-08-3882 до свого провадження, у зв’язку з чим справі присвоєно №25-24/77-08-3882.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 19.12.08 р. залучено до участі у справі №25-24/77-08-3882 про банкрутство АТЗТ  Страхової компанії “Петрол-Карго” Державну комісію з регулювання  ринків фінансових послуг України.

З документів, доданих до заяви Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 та відзиву АТЗТ Страхової компанії “Петрол-Карго” від 24.09.08 р. за вх.№19408 вбачається, що станом на дату подання заяви про порушення справи про банкрутство АТЗТ Страхової компанії “Петрол-Карго”( 11.09.08 р.) у останнього були відсутні грошові кошти на розрахункових рахунках в Южному ГРУ „ПриватБанк” та ООД „Райфайзен Банк Аваль”, а також відсутнє рухоме та нерухоме майно.

В процесі розгляду справи господарським судом Одеської області було витребувано у Державної комісії з регулювання  ринків фінансових послуг України документи фінансової звітності боржника за період з грудня 2007 по грудень 2008 р., документи звітності  боржника стосовно  укладених договорів страхування  і вимог (заяв) страхувальників щодо виплати страхової суми або страхового відшкодування та інші документи, що стосуються діяльності боржника протягом останнього року.

З наданих Державною комісією з регулювання  ринків фінансових послуг України звітних даних боржника за 2007 р. та І півріччя 2008 р.  вбачається, що товариство протягом 2007р. здійснювало страхову діяльність, в звітних періодах мало необоротні та оборотні активи, дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги, грошові кошти на поточних рахунках та банківські вклади (депозити), нерозподілений прибуток та страхові резерви.

В пояснювальній записці до звітних даних страховика за 2007р., складеній генеральним директором та головним бухгалтером АТЗТ Страхової компанії “Петрол-Карго”, зазначено, що товариством станом на звітну дату сформовано страховий резерв в сумі 12,8 тис.грн., сформовано статутний фонд в сумі 6470,9 тис.грн., заборгованості перед страхувальниками немає, нерозподілений балансовий прибуток за 2007р. складає  4 378,1 тис.грн., надходження страхових внесків за звітний рік склали 38 тис. грн.

Із змісту пояснювальної записки до звітних даних страховика за І півріччя 2008р., складеної генеральним директором та головним бухгалтером АТЗТ Страхової компанії “Петрол-Карго”, вбачається, що за звітний період товариство не проводило страхову діяльність, розмір статутного фонду залишився без змін порівняно з попереднім періодом, страховий резерв зменшився до 2,4 тис.грн., заборгованості перед страхувальниками немає,  нерозподілений балансовий прибуток за І півріччя 2008р. складає  4 369 тис.грн.

Отже, матеріали справи містять  дані щодо фінансового стану боржника, аналіз яких потребує спеціальних знань спеціалістів у сфері фінансів для визначення дійсного фінансового становища боржника та його ступеню його платоспроможності.

Згідно ч.ч.1, 2, 3 ст.41 ГПК України для  роз'яснення  питань,  що виникають  при  вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.  Учасники судового  процесу мають право  пропонувати господарському  суду  питання,  які  мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом  в ухвалі. Проведення  судової експертизи має бути доручено компетентним організаціям  чи безпосередньо спеціалістам, які  володіють необхідними  для  цього  знаннями...

Відповідно до ч.7 ст.11 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” для визначення фінансового становища боржника в підготовчому засіданні суду чи під час розгляду справи про банкрутство  суддя може призначити експертизу. За дорученням суду експертиза  проводиться державним органом з питань банкрутства із залученням для її проведення спеціалістів у встановленому порядку.

Враховуючи вищевикладене, суд за власною ініціативою вважає за доцільне призначити експертизу для визначення фінансового становища АТЗТ Страхової компанії “Петрол-Карго”.

Пунктом 7 ч.2 ст. 2 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” передбачено, що Державний орган з питань банкрутства організовує проведення експертизи фінансового становища державних підприємств і підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує двадцять п’ять  відсотків, при підготовці справи про банкрутство  до розгляду або під час її розгляду господарським судом у разі призначення судом експертизи та надання відповідного доручення.

 Виконання експертизи слід доручити Одеському обласному відділу з питань банкрутства.

Керівнику Одеського обласного відділу з питань банкрутства доручити виконання ухвали необхідному колу експертів відповідних галузей знань.

Надіслати Одеському обласному відділу з питань банкрутства належним чином завірені копії документів для проведення  експертизи фінансового стану Акціонерного товариства закритого типу Страхової компанії “Петрол-Карго”, а саме: звітні дані за 2007 р., звітні дані за І півріччя 2008 р.

 Попередити експертів про кримінальну відповідальність згідно ст.ст.384, 385 КК України.

 Згідно п.1 ч.2 ст.79 ГПК України провадження у справі підлягає зупиненню.

Керуючись ст.41, п.1 ч.2 ст.79, 86 ГПК України, ч.7 ст.11 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” суд, -

У Х В А Л И В:

1. Призначити по справі №25-24/77-08-3882  проведення  експертизи для визначення фінансового становища Акціонерного товариства закритого типу Страхової компанії “Петрол-Карго”.

2. Поставити перед експертами наступне питання:

Яким було фінансове становище Акціонерного товариства закритого типу Страхової компанії “Петрол-Карго” станом на 11.09.08 р.?

 3. Проведення експертизи фінансового стану Акціонерного товариства закритого типу Страхової компанії “Петрол-Карго” доручити Одеському обласному відділу з питань банкрутства.

4. Керівнику Одеського обласного відділу з питань банкрутства доручити виконання ухвали необхідному колу експертів відповідних галузей знань.

5. Надіслати на адресу Одеського обласного відділу з питань банкрутства копії наступних документів: звітні дані за 2007 р., звітні дані за І півріччя 2008 р.

6. Зобов’язати сторони надати  судовим експертам на їх вимогу необхідні для проведення експертизи  документи.

7. Витрати по оплаті експертизи покласти на Акціонерне товариство закритого типу Страхової компанії “Петрол-Карго”.

8. Попередити експертів про кримінальну відповідальність згідно ст.ст.384, 385 КК України.

 9. Провадження у справі  №25-24/77-08-3882 зупинити.


Суддя  Малярчук І.А.

 


Судовий реєстр по справі 25-24/77-08-3882

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
22359369 Постанова 28.03.2012 Жеков В.І. Одеський апеляційний господарський суд Господарське
21966414 Ухвала 14.03.2012 Жеков В.І. Одеський апеляційний господарський суд Господарське
21781872 Ухвала 02.03.2012 Малярчук І.А. Господарський суд Одеської області Господарське
21681474 Ухвала 22.02.2012 Малярчук І.А. Господарський суд Одеської області Господарське
21435839 Ухвала 13.02.2012 Малярчук І.А. Господарський суд Одеської області Господарське
21284274 Ухвала 30.01.2012 Малярчук І.А. Господарський суд Одеської області Господарське
21284472 Ухвала 30.01.2012 Малярчук І.А. Господарський суд Одеської області Господарське
20544616 Ухвала 28.12.2011 Малярчук І.А. Господарський суд Одеської області Господарське
20438666 Ухвала 26.12.2011 Малярчук І.А. Господарський суд Одеської області Господарське
19974820 Ухвала 05.12.2011 Малярчук І.А. Господарський суд Одеської області Господарське
19953622 Ухвала 21.11.2011 Малярчук І.А. Господарський суд Одеської області Господарське
19224630 Ухвала 14.11.2011 Малярчук І.А. Господарський суд Одеської області Господарське
18783640 Ухвала 24.10.2011 Малярчук І.А. Господарський суд Одеської області Господарське
18671746 Ухвала 03.10.2011 Малярчук І.А. Господарський суд Одеської області Господарське
18199590 Ухвала 12.09.2011 Малярчук І.А. Господарський суд Одеської області Господарське
17880298 Ухвала 22.08.2011 Малярчук І.А. Господарський суд Одеської області Господарське
17395170 Ухвала 02.08.2011 Малярчук І.А. Господарський суд Одеської області Господарське
9029489 Ухвала 14.12.2009 Малярчук І.А. Господарський суд Одеської області Господарське
6002764 Ухвала 01.04.2009 Малярчук І.А. Господарський суд Одеської області Господарське
6023610 Ухвала 13.03.2009 Малярчук І.А. Господарський суд Одеської області Господарське
6209747 Ухвала 18.02.2009 Малярчук І.А. Господарський суд Одеської області Господарське
6271814 Ухвала 13.02.2009 Малярчук І.А. Господарський суд Одеської області Господарське
5300861 Ухвала 28.01.2009 Малярчук І.А. Господарський суд Одеської області Господарське