Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 15/167-б

Дата ухвалення рішення:
24.03.2009
Зареєстровано:
23.10.2009
Cуддя:
Хоменко М.Г.
Оприлюднено:
19.07.2010
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд м. Києва
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.230-31-34

ПОСТАНОВА

іменем України

про визнання боржника банкрутом


24.03.2009
справа № 15/167-б


За заявою Компанії "Коламбус трейд лімітед"

до Товариства з орбмеженою відповідальністю "СІС Логістик"

про визнання банкрутом

Суддя

Представники:

від заявника- Шулик К.В.

від боржника - не з'явилися

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заявник звернувся до суду з заявою про порушення справи про банкрутство боржника, оскільки останній неспроможний сплатити борг.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.03.2009 порушено провадження у справі за № 15/167-б за особливостями, передбаченими ст. 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Заявлені вимоги документально підтверджуються, визнаються судом обґрунтованими.

Відповідно до ч. 5 ст. 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців" в Єдиному державному реєстрі містяться також відомості про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням, про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу, а також відомості про зарезервовані найменування юридичних осіб.

Згідно з ч. 7 ст. 19 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців" не пізніше тринадцяти місяців з дня подачі (надіслання рекомендованим листом) останньої реєстраційної картки, що містить відомості про юридичну особу, юридична особа зобов'язана подати (надіслати рекомендованим листом) державному реєстратору реєстраційну картку встановленого зразка про підтвердження відомостей про юридичну особу.

Відповідно до положень ч. 8 ст. 19 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців" Якщо до Єдиного державного реєстру не внесено запис про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням, то в разі неодержання реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу в установлений частиною сьомою цієї статті строк, а також у разі одержання державним реєстратором від органу державної податкової служби повідомлення встановленого зразка про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням державний реєстратор зобов'язаний у строк, що не перевищує десяти робочих днів з дати, яка встановлена для подання реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу, або з дати одержання повідомлення від органу державної податкової служби, направити рекомендованим листом юридичній особі повідомлення про необхідність подання державному реєстратору реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу.

У разі повернення до державного реєстратора рекомендованого листа з відміткою відділення зв'язку про відсутність юридичної особи за вказаною адресою або неподання юридичною особою протягом місяця з дати направлення їй відповідного повідомлення реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу.

У матеріалах справи знаходяться докази відсутності боржника, які надані заявником.

Оскільки заявник має право звернутись з заявою про порушення справи про банкрутство, якщо громадянин –підприємець –боржник або керівні органи боржника –юридичної особи відсутні за її місцезнаходженням, або у разі ненадання боржником протягом року до органів державної податкової служби згідно із законодавством податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності, а також за наявності інших ознак, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржника, у суду є всі підстави для визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

У заяві про порушення справи про банкрутство заявник просить суд призначити ліквідатором боржника ініціюючого кредитора - Компанію "Коламбус трейд лімітед".

Суд вважає за доцільне задовольнити зазначене клопотання та призначити ліквідатором боржника ініціюючого кредитора.

Оскільки нормами ст. 52 Закону не визначений порядок або особливості здійснення ліквідаційної процедури у справі про банкрутство, то ліквідаційна процедура щодо відсутнього боржника здійснюється також відповідно до вимог, що передбачені розділом ІІІ Закону –“Ліквідаційна процедура”.

Відповідно до ч. 3 ст. 23 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” ліквідатор зобов’язаний опублікувати в офіційних друкованих органах відомості про визнання боржника банкрутом та відкриття відносно останнього ліквідаційної процедури. Також, з положень ч. 5 ст. 52 Закону вбачається, що на ліквідатора боржника покладені обов’язки щодо виявлення, встановлення кредиторів відсутнього боржника та повідомлення їх (кредиторів) про визнання відсутнього боржника банкрутом, які в місячний строк з дня одержання повідомлення можуть направити ліквідатору заяви з вимогами до банкрута.

Крім того, відповідно до положень ст. 32 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” ліквідатор зобов’язаний подати господарському суду звіт та ліквідаційний баланс.

Звіт ліквідатора повинен містити: докази вчинення належних дій ліквідатором по виявленню активів та пасивів боржника, встановлення неможливості відновлення платоспроможності боржника внаслідок вжитих ліквідатором заходів, встановлення неможливості задоволення визначених за звітом ліквідатора вимог кредиторів та необхідності у зв’язку з цим ліквідації боржника. До звіту ліквідатора повинні додаватись письмові пояснення та докази проведення ліквідаційної процедури, реєстр вимог кредиторів (в разі наявності кредиторів) з урахуванням вимог ініціюючого кредитора, докази наявності активів боржника, докази безспірності вимог ініціюючого кредитора (зокрема, подання їх до виконання через органи державної виконавчої служби), докази вчинення ліквідатором дій по встановленню грошових вимог кредиторів, докази встановлення наявності заставних вимог шляхом надіслання відповідних запитів до державної податкової інспекції, державних реєстраторів заборон рухомого та нерухомого майна (постанова Вищого господарського суду України від 28.11.2007 р. у справі № 24/81-б).

На підставі вищезазначеного, керуючись ст.ст. 22, 23, 24, 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, суд –

П О С Т А Н О В И В :

1. Визнати банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "СІС логістік" (03040, м. Київ,пр-т Науки,119-б, код ЄДРПОУ 35137921).

2. Припинити процедуру розпорядження майном.

3. Відкрити ліквідаційну процедуру.

4. Призначити ліквідатором банкрута ініціюючого кредитора -Компанію "Коламбус трейд лімітед".

5. Зобов’язати ліквідатора у п’ятиденний строк з дня прийняття постанови про визнання боржника банкрутом подати до офіційного друкованого органу Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України оголошення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури з метою виявлення, встановлення кредиторів відсутнього боржника та повідомлення їх (кредиторів) про визнання відсутнього боржника банкрутом. Відомості про визнання боржника банкрутом і про відкриття ліквідаційної процедури повинні містити: найменування та інші реквізити боржника, визнаного банкрутом, найменування господарського суду, в провадженні якого знаходиться справа про банкрутство, дату прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, відомості про ліквідатора (ліквідаційну комісію).

6. Зобов’язати ліквідатора надати суду докази публікації оголошення в офіційному друкованому органі про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури протягом двох тижнів з моменту опублікування (оригінал примірника газети).

7. Зобов’язати ліквідатора письмово повідомити про визнання господарським судом відсутнього боржника банкрутом усіх відомих йому кредиторів відсутнього боржника, які в місячний строк з дня одержання повідомлення можуть направити ліквідатору заяви з вимогами до банкрута.

8. Зобов’язати ліквідатора у разі отримання ним заяв з вимогами до банкрута письмово повідомити про це суд.

9. Підприємницьку діяльність банкрута завершити.

10. Строк виконання всіх грошових зобов’язань вважати таким, що настав з 24.03.2009.

11. Припинити нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій по всіх видах заборгованості банкрута з 24.03.2009.

12. Припинити повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 24.03.2009.

13. Зобов’язати ліквідатора надати суду ліквідаційний баланс банкрута та звіт ліквідатора до 24.03.2010. Звіт ліквідатора повинен містити: докази вчинення належних дій ліквідатором по виявленню активів та пасивів боржника, встановлення неможливості відновлення платоспроможності боржника внаслідок вжитих ліквідатором заходів, встановлення неможливості задоволення визначених за звітом ліквідатора вимог кредиторів та необхідності у зв’язку з цим ліквідації боржника.. До звіту ліквідатора повинні додаватись письмові пояснення та докази проведення ліквідаційної процедури, реєстр вимог кредиторів (в разі наявності кредиторів) з урахуванням вимог ініціюючого кредитора, докази наявності активів боржника, докази безспірності вимог ініціюючого кредитора (зокрема, подання їх до виконання через органи державної виконавчої служби), докази вчинення ліквідатором дій по встановленню грошових вимог кредиторів, докази встановлення наявності заставних вимог шляхом надіслання відповідних запитів до державної податкової інспекції, державних реєстраторів заборон рухомого та нерухомого майна, тощо.

14. Копію постанови направити заявнику (ліквідатору) та боржнику.

15. Копію постанови для відома направити в Прокуратуру м. Києва, ДПА у м. Києві, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19 (Управління по забезпеченню оперативно-правового супроводження матеріалів ДПС в судових установах УПМ ДПА у м. Києві), Державну податкову інспекцію за місцем знаходження боржника та державному реєстратору за місцемзнаходженням боржника.

Суддя М.Г.Хоменко

Судовий реєстр по справі 15/167-б

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
38498432 Ухвала 25.04.2014 Андрієнко В.В. Київський апеляційний господарський суд Господарське
38369854 Ухвала 24.04.2014 Пономаренко Є.Ю. Київський апеляційний господарський суд Господарське
38382906 Ухвала 24.04.2014 Шевченко Е.О. Київський апеляційний господарський суд Господарське
38382917 Ухвала 24.04.2014 Шевченко Е.О. Київський апеляційний господарський суд Господарське
38382918 Ухвала 24.04.2014 Шевченко Е.О. Київський апеляційний господарський суд Господарське
38382920 Ухвала 24.04.2014 Шевченко Е.О. Київський апеляційний господарський суд Господарське
38393333 Ухвала 24.04.2014 Шапран В.В. Київський апеляційний господарський суд Господарське
38241038 Ухвала 16.04.2014 Мартюк А.І. Київський апеляційний господарський суд Господарське
38597475 Ухвала 09.04.2014 Івченко А.М. Господарський суд м. Києва Господарське
38144587 Ухвала 03.04.2014 Дідиченко М.А. Київський апеляційний господарський суд Господарське
38229065 Ухвала 02.04.2014 Івченко А.М. Господарський суд м. Києва Господарське
38178294 Ухвала 31.03.2014 Івченко А.М. Господарський суд м. Києва Господарське
37739077 Ухвала 17.03.2014 Івченко А.М. Господарський суд м. Києва Господарське
37739080 Ухвала 17.03.2014 Івченко А.М. Господарський суд м. Києва Господарське
37569555 Ухвала 12.03.2014 Івченко А.М. Господарський суд м. Києва Господарське
37569617 Ухвала 12.03.2014 Івченко А.М. Господарський суд м. Києва Господарське
37569662 Ухвала 12.03.2014 Івченко А.М. Господарський суд м. Києва Господарське
37569681 Ухвала 12.03.2014 Івченко А.М. Господарський суд м. Києва Господарське
37499142 Ухвала 05.03.2014 Івченко А.М. Господарський суд м. Києва Господарське
37499202 Ухвала 05.03.2014 Івченко А.М. Господарський суд м. Києва Господарське
37499232 Ухвала 05.03.2014 Івченко А.М. Господарський суд м. Києва Господарське
37499332 Ухвала 05.03.2014 Івченко А.М. Господарський суд м. Києва Господарське
37505028 Ухвала 05.03.2014 Івченко А.М. Господарський суд м. Києва Господарське
37505081 Ухвала 05.03.2014 Івченко А.М. Господарський суд м. Києва Господарське
37505239 Ухвала 05.03.2014 Івченко А.М. Господарський суд м. Києва Господарське
37408890 Ухвала 28.02.2014 Івченко А.М. Господарський суд м. Києва Господарське
37415669 Ухвала 27.02.2014 Івченко А.М. Господарський суд м. Києва Господарське
37315550 Ухвала 25.02.2014 Івченко А.М. Господарський суд м. Києва Господарське
36766232 Постанова 21.01.2014 Сотніков С.В. Київський апеляційний господарський суд Господарське
35970763 Ухвала 12.12.2013 Сотніков С.В. Київський апеляційний господарський суд Господарське
35234232 Постанова 14.11.2013 Івченко А.М. Господарський суд м. Києва Господарське
32479547 Ухвала 17.07.2013 Хоменко М.Г. Господарський суд м. Києва Господарське
31244889 Ухвала 14.05.2013 Хоменко М.Г. Господарський суд м. Києва Господарське
31003146 Ухвала 29.04.2013 Хоменко М.Г. Господарський суд м. Києва Господарське
30719863 Ухвала 17.04.2013 Сотніков С.В. Київський апеляційний господарський суд Господарське
29862241 Ухвала 12.03.2013 Хоменко М.Г. Господарський суд м. Києва Господарське
24908637 Ухвала 06.06.2012 Хоменко М.Г. Господарський суд м. Києва Господарське
21660898 Ухвала 21.02.2012 Хоменко М.Г. Господарський суд м. Києва Господарське
19889353 Ухвала 07.12.2011 Хоменко М.Г. Господарський суд м. Києва Господарське
19884439 Ухвала 22.11.2011 Хоменко М.Г. Господарський суд м. Києва Господарське
19282091 Ухвала 14.11.2011 Хоменко М.Г. Господарський суд м. Києва Господарське
9553233 Ухвала 20.04.2010 Чеберяк П.П. Господарський суд м. Києва Господарське
9496680 Ухвала 29.03.2010 Чеберяк П.П. Господарський суд м. Києва Господарське
5359463 Постанова 06.10.2009 Заріцька А.О. Вищий господарський суд України Господарське
7569859 Ухвала 21.08.2009 Заріцька А.О. Вищий господарський суд України Господарське
6330348 Ухвала 17.06.2009 Заріцька А.О. Вищий господарський суд України Господарське
5584787 Ухвала 19.05.2009 Хоменко М.Г. Господарський суд м. Києва Господарське
5986777 Постанова 24.03.2009 Хоменко М.Г. Господарський суд м. Києва Господарське
4793814 Ухвала 14.05.2008 Митрохіна А.В. Господарський суд м. Києва Господарське
925323 Ухвала 28.08.2007 Хоменко М.Г. Господарський суд м. Києва Господарське