Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа Б-24/41-09

Дата ухвалення рішення:
17.07.2009
Зареєстровано:
30.07.2009
Cуддя:
Плахов О.В.
Оприлюднено:
03.02.2011
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Харківської області
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,  

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

УХВАЛА

про затвердження ліквідаційного балансу

"17" липня 2009 р. Справа № Б-24/41-09

вх. № 2057/2-24

Суддя господарського суду Плахов О.В.

при секретарі судового засідання Колесан Д.О.

за участю:

ліквідатор: арбітражний керуючий Косиневський М. А., ліцензія серія НОМЕР_1 від 04.04.2007 р.

По справі  за заявою ТОВ "Веста 2002", м. Харків,  код 35699547

до ТОВ "Веста 2002", м. Харків,  код 35699547

про визнання банкрутом  

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Харківської області від 25 травня 2009 року боржника – товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕСТА 2002», код 35699547, визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Косиневського М.А.

Ліквідатор – арбітражний керуючий Косиневський М.А. надав суду звіт про виконану роботу по ліквідації банкрута, ліквідаційний баланс і документи, що свідчать про виконання ліквідаційної процедури підприємства, визнаного судом банкрутом.

На адресу Господарського суду Харківської області, надійшло клопотання ДПІ у Червонозаводському районі м. Харкова (вх. № 18172 від 09.07.09р.) про зупинення провадження у справі на підставі ст. 79 Господарського процесуального кодексу України.

Через канцелярію суду надійшло клопотання голови комітету кредиторів (вх. № 18538 від 15.07.09р.) в якому голова комітету кредиторів просить суд визнати погашеними не задоволені за недостатністю майна вимоги кредитора, затвердити звіт про оплату послуг арбітражного керуючого, затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс.

В судовому судовому засіданні ліквідатор підтримав надані заперечення.

При розгляді клопотання судом встановлено.

Згідно статті 22 Господарського процесуального кодексу України заявляти клопотання, в тому числі про зупинення провадження у справі, мають право сторони та інші учасники судового процесу, які користуються процесуальними правами та обов’язками сторін.

Згідно ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" сторонами у справі про банкрутство є кредитори та боржник.

ДПІ у Червонозаводському районі м. Харкова не зверталася до господарського суду Харківської області та/або до ліквідатора з заявою із грошовими вимогами до боржника як конкурсний або поточний кредитор, в зв’язку з чим не є учасником провадження в даній справі про банкротство. У клопотанні ДПІ у Червонозаводському районі м. Харкова не зазначено в чому полягає неможливість розгляду даної справи до вирішення справи, на яку посилається заявник, та до якого моменту ДПІ у Червонозаводському районі м. Харкова вимагає зупинити провадження по даній справі.

За таких обставин, суд відмовляє ДПІ у Червонозаводському районі м. Харкова в задоволенні клопотання про зупинення провадження по даній справі.

Також, до суду надійшло клопотання від голови комітету кредиторів про затвердження суми оплати послуг та відшкодування витрат арбітражного керуючого Косиневського М.А.

В судовому засіданні ліквідатор звітував про проведену роботу, повідомив, що ним здійснені всі необхідні заходи по ліквідації банкрута та звернувся до суду з клопотанням про затвердження ліквідаційного звіту та ліквідаційного балансу.

Розглянувши наданий суду звіт про виконану роботу по ліквідації банкрута і документи, що свідчать про виконання ліквідаційної процедури, вислухавши пояснення ліквідатора, суд встановив, що після визнання Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕСТА 2002» банкрутом, у офіційному друкованому органі - газеті “Голос України” № 103 від 05.06.2009 р. було опубліковано оголошення про визнання Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕСТА 2002» банкрутом.

У зв'язку з метою виявлення майна, яке можна було включити до складу ліквідаційної маси, ліквідатором відповідно до вимог Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 р. № 69, було здійснено інвентаризацію, про що складено відповідний акт.

При проведені інвентаризації майнових активів було виявлено ТОВ «ВЕСТА 2002» має:

- грошові кошти на картковому рахунку в сумі 19, 55 грн.;

- необоротні активи на загальну суму 11 971, 44 грн.;

- дебіторську заборгованість на загальну суму 20 000, 00 грн.

В ході здійснення інвентаризації нестачі та надлишку не виявлено.

В ході здійснення інвентаризації ніяких інших активів ТОВ «ВЕСТА 2002» які б можливо було включити до складу ліквідаційної маси не виявлено.

Кредиторам було надано для огляду матеріали інвентаризації та документи, на підставі яких вона здійснювалася.

В ході здійснення ліквідаційної процедури до установ, які здійснюють реєстрацію та облік майна та майнових прав, були направлені запити щодо наявності даних про майно чи майнові права банкрута.

З отриманих відповідей вбачається, що іншого майна чи майнових прав, окрім тих, що були виявлені в ході здійснення ліквідаційної процедури, у банкрута не має.

Керівник банкрута передав ліквідатору документацію та печатку підприємства.

На підтвердження факту приймання-передачі документації та печатки підприємства було складено відповідні акти.

Директор банкрута був звільнений із займаної посади у відповідності з вимогами чинного законодавства України.

Було здійснено дії, необхідні для набуття ліквідатором права розпорядження коштами банкрута.

Майно банкрута, що увійшло до складу ліквідаційної маси було реалізовано згідно з рішенням комітету кредиторів.

За рішенням комітету кредиторів дебіторська заборгованість в сумі 20 000, 00 грн. перед ТОВ «Аметіст – комерц» була списана з балансу ТОВ «ВЕСТА 2002» в зв’язку з виключенням ТОВ «Аметіст – комерц» з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та неможливості її стягнення.

Грошові кошти, які знаходилися на ліквідаційному балансі, витрачалися виключно у відповідності з вимогами Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” та рішеннями комітету кредиторів.

Мету використання коштів підтверджує довідка банку про рух коштів по ліквідаційному рахунку банкрута.

В архівних установах було проведено інвентаризацію документації, що підлягає довгостроковому зберіганню. Після чого документи, що підлягають довгостроковому зберіганню були передані на зберігання до архівної установи.

Загальна сума, яка підлягала сплаті арбітражному керуючому у справі, на оплату послуг та витрат, становила 5 304, 23 грн.

У зв’язку з недостатністю грошових коштів на ліквідаційному рахунку після завершення ліквідаційної процедури на виплату вказаної суми арбітражному керуючому, за його згодою, було сплачено витрати в повному об’єму та частково вартість його послуг.

Вимоги кредиторів всіх черг у зв’язку з недостатністю коштів не були задоволені.

Відповідно до ч. 6 ст. 31 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» вважаються погашеними вимоги, не задоволені за недостатністю майна банкрута.

До таких вимог, зокрема, належать:

вимоги конкурсних кредиторів, які були включені до реєстру вимог, на загальну суму 212750,00 грн., а саме такі вимоги:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Аструм Ойл 2000» на суму 32 625, 00 грн.;

- Фізична особа – підприємець ОСОБА_2 на суму 180 125, 00 грн.

Вимоги поточних кредиторів під час провадження справи про банкрутство до банкрута не надходили.

Рахунки банкрута були закриті у встановленому законодавством порядку.

Органам ДПС України, органам Пенсійного фонду і фондів соціального страхування було направлено повідомлення про завершення ліквідаційної процедури.

Печатка банкрута передана органам МВС для знищення.

Заяви щодо укладення мирової угоди, а також пропозицій щодо санації Банкрута під час провадження справи про банкрутство не надходило.

Розглянувши клопотання голови комітету кредиторів про затвердження суми оплати послуг та відшкодування витрат арбітражного керуючого Косиневського М.А., суд визнає його обґрунтованим, таким, що відповідає ст. 3-1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та задовольняє заявлене клопотання.

Розглянувши наданий суду звіт про виконану роботу по ліквідації банкрута і наданий суду ліквідаційний баланс, враховуючи, що ліквідатор виконав всі роботи по ліквідації банкрута, суду надані документи, що свідчать про завершення ліквідаційної процедури, у тому числі, ліквідаційний баланс з непогашеною кредиторською заборгованістю в зв’язку з відсутністю активів, які можна було б направити на погашення кредиторської заборгованості, при таких обставинах, суд вважає за необхідне затвердити звіт ліквідатора і ліквідаційний баланс, припинити провадження по справі і сповістити державні органи про ліквідацію банкрута.

Керуючись ст. 86 ГПК України, ст. 32, 40 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”; -

УХВАЛИВ:

1. Відмовити ДПІ у Червонозаводському  районі м. Харкова в задоволенні клопотання про зупинення провадження по даній справі.

2. Затвердити суму оплати послуг та відшкодування витрат арбітражного керуючого Косиневського М.А.

3. Затвердити наданий суду звіт ліквідатора і ліквідаційний баланс.

4. Ліквідувати юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕСТА 2002», м. Харків, код 35699547, зареєстроване 05.03.2008р. виконавчим комітетом Харківської міської ради, № запису 1 480 102 0000 039844, дата останньої реєстраційної дії 05.03.2008р. № 1 480 102 0000 039844, місцезнаходження: 61 010, м. Харків, Червоношкільна набережна, 16, офіс 507.

5. Визнати вимоги кредиторів, не задоволені за недостатністю майна банкрута, погашеними.

6. Зобов’язати державного реєстратора провести державну реєстрацію припинення юридичної особи - банкрута, внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запис про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи та передати органам державної статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлення про проведення державної реєстрації припинення для знаття юридичної особи з обліку.

7. Зобов'язати державні органи, в яких знаходився на обліку банкрут, зняти з обліку Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕСТА 2002», м. Харків, код 35699547.

8. Провадження по справі припинити.

9. Ухвалу направити ліквідатору, кредитору, Харківському обласному управлінню державної статистики, для виключення юридичної особи з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, державному органу з питань банкрутства, державному реєстратору, ДПІ у Червонозаводському районі м.Харкова.


Суддя  Плахов О.В. 


Судовий реєстр по справі Б-24/41-09

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
6511048 Ухвала 27.10.2009 Панова I. Ю. Вищий господарський суд України Господарське
5034563 Ухвала 21.09.2009 Панова I.Ю. Вищий господарський суд України Господарське
5836342 Ухвала 20.07.2009 Плахов О.В. Господарський суд Харківської області Господарське
5980673 Постанова 17.07.2009 Плахов О.В. Господарський суд Харківської області Господарське