Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 11/58

Дата ухвалення рішення:
21.07.2009
Зареєстровано:
20.08.2009
Cуддя:
Коваленко Н.М.
Оприлюднено:
02.02.2011
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Кіровоградської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ С У Д
Кіровоградської області

ПОСТАНОВА

"21" липня 2009 р. № 11/58

Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Коваленко Н.М. розглянув справу № 11/58 від 06.07.2009 року

за заявою кредитора - Бобринецької міжрайонної державної податкової інспекції, Кіровоградська область, м. Бобринець, вул. Луначарського, 187а,

до боржника - фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, АДРЕСА_1,

про банкрутство відсутнього боржника, -

П Р Е Д С Т А В Н И К И:

від кредитора Бобринецької МДПІ - Пономарьов О.В., довіреність № 1 від 29.03.2007 року, завідувач юридичним сектором;

від боржника - не з'явилися.

Кредитор звернувся до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство щодо відсутнього боржника фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 з причин неспроможності останнього сплатити заборгованість по податковому боргу.

Боржник відзив на заяву кредитора не подав, наявність боргу не заперечив.

Відсутність відзиву боржника не зупиняє провадження у справі (ч. 12 ст. 11 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”).

Відповідно до ст. 75 ГПК України суд вважає за можливе розглянути справу при відсутності відзиву боржника та за відсутності повноважного представника боржника.

Ухвала про порушення провадження у справі, направлена на адресу боржника, повернута до господарського суду з довідкою відділення поштового зв'язку з відміткою: за зазначеною адресою не проживає.

Розглянувши наявні матеріали справи, заслухавши представника кредитора, господарський суд, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2 зареєстрований в якості суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи 14.03.2008 року Компаніївською районною державною адміністрацією (ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

Вимоги кредитора до боржника станом на 01.07.2009 року (на день подання заяви про порушення справи про банкрутство до суду) по податковому боргу в загальній сумі складають 1600,00 грн., що підтверджується матеріалами справи.

Докази сплати боржником боргу відсутні.

Кредитором подані суду достатні докази наявності у фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 ознак відсутнього боржника. Відповідно до довідки № 1716 від 28.05.2009 року Компаніївського відділення Бобринецької МДПІ, фізична особа-підприємець ОСОБА_2 не подає звітність з 17.03.2008 року.

Відповідно до ст. 4-3 Господарського процесуального кодексу України судочинство в господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

За приписом ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається в обґрунтування своїх вимог або заперечень.

При цьому, з урахуванням вимог ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Господарський суд визнає наявність заборгованості боржника перед кредитором в сумі 1600,00 грн. та неспроможність боржника сплатити цю заборгованість із-за відсутності грошових коштів.

Відповідно до ч. 2 ст. 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” господарський суд в двотижневий строк з дня винесення ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство відсутнього боржника виносить постанову про визнання відсутнього боржника банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру і призначає ліквідатором ініціюючого кредитора за згодою останнього.

Ініціюючий кредитор - Бобринецька МДПІ дав згоду на призначення його ліквідатором відсутнього боржника фізичної особи-підприємця ОСОБА_2.

Оскільки Бобринецька МДПІ, згідно з чинним законодавством, звільнено від сплати державного мита та судових витрат, на боржника відповідно до ст. ст. 44, 49 ГПК України додатково покладається державне мито в сумі 85,00 грн. та витрати на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу в сумі 315,00 грн.

Керуючись ст.ст. 22-32, 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 4-1, 44, 49 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Визнати відсутнього боржника - фізичну особу-підприємця ОСОБА_2 банкрутом.

2. Відкрити ліквідаційну процедуру щодо банкрута фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 на строк до 21.01.2010 року.

3. Призначити ліквідатором банкрута ініціюючого кредитора - Бобринецьку МДПІ.

4. Зобов’язати ліквідатора - Бобринецьку МДПІ:

- письмово повідомити про визнання господарським судом відсутнього боржника банкрутом власника боржника, усіх відомих йому кредиторів відсутнього боржника (в тому числі направити таке повідомлення відділу ДВС Компаніївського районного управління юстиції), копії письмових повідомлень подати господарському суду до 21.08.2009 року; здійснити у встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" порядку заходи по задоволенню вимог кредиторів;

- до 21.10.2009 року подати господарському суду відомості (інформацію) про виконану роботу по проведенню ліквідаційної процедури;

- до закінчення ліквідаційної процедури, не пізніше 21.01.2010 року подати господарському суду звіт та ліквідаційний баланс банкрута, що відповідають вимогам статті 32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

При необхідності продовження строку ліквідаційної процедури ліквідатор зобов'язаний подати господарському суду обґрунтоване клопотання, до якого мають бути додані копії документів, що свідчать про виконану ліквідатором роботу в ході ліквідаційної процедури та підтверджують необхідність продовження строку ліквідаційної процедури.

5. Відповідно до частини 3 статті 12 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" скасувати заходи щодо забезпечення грошових вимог кредиторів в частині заборони фізичній особі-підприємцю ОСОБА_2 відчуження у будь-який спосіб належних боржнику на праві власності основних засобів (фондів) та вчинення дій щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, застосовані ухвалою суду про порушення провадження у справі від 06.07.2009 року.

6. Стягнути з фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) в доход Державного бюджету на рахунок УДК у м. Кіровограді, банк отримувача: ГУДКУ у Кіровоградській області, рахунок № 31115095700002 в ГУДКУ у Кіровоградській області, МФО 823016, ідентифікаційний код 24145329, код бюджетної класифікації 22090200 "Державне мито, не віднесене до інших категорій" - 85,00 грн. державного мита.

Наказ видати і надіслати стягувачеві.

7. Стягнути з фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) в доход Державного бюджету на рахунок УДК у м. Кіровограді, банк отримувача: ГУДКУ у Кіровоградській області, рахунок 31218259700002 в ГУДКУ у Кіровоградській області, МФО 823016, ідентифікаційний код 24145329, код бюджетної класифікації 22050000 "Оплата витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах" - 315,00 грн. витрат на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу.

Наказ видати та надіслати його стягувачеві.

8. Примірники цієї постанови направити Бобринецькій МДПІ, банкруту, Кіровоградському обласному сектору з питань банкрутства, відділу ДВС Компаніївського районного управління юстиції для відома.

Суддя


Судовий реєстр по справі 11/58

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
3501865 Рішення 23.04.2009 Сало І.А. Господарський суд Львівської області Господарське
3375070 Ухвала 07.04.2009 Сало І.А. Господарський суд Львівської області Господарське
3466852 Рішення 06.04.2009 Москаленко М.О. Господарський суд Луганської області Господарське
3256879 Рішення 23.03.2009 Бобров Ю.М. Господарський суд Чернігівської області Господарське
3332197 Ухвала 19.03.2009 Москаленко М.О. Господарський суд Луганської області Господарське
3160921 Ухвала 10.03.2009 Бобров Ю.М. Господарський суд Чернігівської області Господарське
3194074 Ухвала 02.03.2009 Москаленко М.О. Господарський суд Луганської області Господарське
3088191 Ухвала 13.02.2009 Москаленко М.О. Господарський суд Луганської області Господарське
2868674 Ухвала 20.01.2009 Бобров Ю.М. Господарський суд Чернігівської області Господарське
2804132 Ухвала 14.01.2009 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
2636477 Ухвала 22.12.2008 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
2366818 Ухвала 03.10.2008 Смирнова Ю.М. Господарський суд м. Києва Господарське
1916324 Рішення 28.07.2008 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
3588476 Ухвала 21.07.2008 Гушилик С.М. Господарський суд Чернівецької області Господарське
1854231 Ухвала 15.07.2008 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
3588475 Ухвала 07.07.2008 Гушилик С.М. Господарський суд Чернівецької області Господарське
1793874 Ухвала 04.07.2008 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
3588474 Ухвала 11.06.2008 Гушилик С.М. Господарський суд Чернівецької області Господарське
1724956 Ухвала 04.06.2008 Грязнов В.В. Господарський суд Рівненської області Господарське
1731358 Постанова 04.06.2008 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
1684839 Ухвала 26.05.2008 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
1636346 Ухвала 22.04.2008 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1637002 Ухвала 22.04.2008 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
2422158 Рішення 21.04.2008 Москаленко М.О. Господарський суд Луганської області Господарське
1537209 Ухвала 09.04.2008 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
2422159 Ухвала 08.04.2008 Москаленко М.О. Господарський суд Луганської області Господарське
1519073 Постанова 07.04.2008 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1519281 Ухвала 07.04.2008 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
1632988 Рішення 01.04.2008 Євсіков О.О. Господарський суд м. Києва Господарське
1505207 Постанова 27.03.2008 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
1534808 Рішення 25.03.2008 Сало І.А. Господарський суд Львівської області Господарське
2081963 Постанова 13.03.2008 Штофель Т.В. Господарський суд Полтавської області Господарське
1425528 Ухвала 29.02.2008 Сало І.А. Господарський суд Львівської області Господарське
1410815 Ухвала 19.02.2008 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
1718647 Ухвала 04.02.2008 Штофель Т.В. Господарський суд Полтавської області Господарське
1307767 Ухвала 15.01.2008 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
1357880 Постанова 25.12.2007 Винокуров К.С. Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
643989 Ухвала 17.05.2007 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
597048 Ухвала 24.04.2007 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
572888 Ухвала 13.04.2007 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
545634 Ухвала 29.03.2007 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
525911 Постанова 27.03.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
558012 Постанова 21.03.2007 Гушилик С.М. Господарський суд Чернівецької області Господарське
477567 Ухвала 28.02.2007 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
487936 Ухвала 27.02.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
452576 Постанова 14.02.2007 Грязнов В.В. Господарський суд Рівненської області Господарське
440277 Ухвала 30.01.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
332091 Ухвала 21.12.2006 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
106421 Ухвала 04.09.2006 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
85206 Постанова 21.08.2006 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське