Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа Б-21/131-13/174

Дата ухвалення рішення:
03.01.2008
Зареєстровано:
28.05.2009
Cуддя:
Скапровська І.М.
Оприлюднено:
11.02.2011
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Івано-Франківської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Шевченка 16, м.Івано-Франківськ, 76000, тел. 2-57-62

УХВАЛА

про санацію боржника


 03 січня 2008 р.  Справа № Б-21/131


Господарський суд Івано-Франківської області в складі :

Cудді  Скапровської Ірини Михайлівни

При секретарі судового засідання Томашевській А.С., розглянувши матеріали справи

за заявою кредитора : Відкрите акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"

вул. Лєскова,9, м. Київ  в особі  Івано-Франківської обласної дирекції, вул.Незалежності,19, м.Івано-Франківськ

до боржника: ВАТ "Ліга-Д"

вул. Шкільна,2, с.Дем»янів, Галицький район,

Івано-Франківської області, 77131  код 25653909  

про визнання боржника банкрутом

Представники:

Від заявника: Наливайко С.Я., Бойчук Я.В., (довіреність  від 19.07.2007 року).

Від боржника: не з"явився;

Розпорядник майна:  не з"явився.

25.12.2007року оголошевалась перерва до 03.01.2008року.

Суть спору:  про банкрутство ВАТ"Ліга-Д",  вул. Шкільна,2, с.Дем»янів, Галицький район,, Івано-Франківської області ".

Розглянувши матеріали справи, суд встановив:

10.07.2007року порушено справу про визнання боржника ВАТ"Ліга-Д" - банкрутом, 23.07.2007року винесено постанову про визнання боржника банкрутом, 08.08.2007року судом  введено мараторій на задоволення всіх вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном та призначено арбітражного керуючого Ілляшенко О.В. - розпорядником майна.

Ухвалою суду від 15.11.2007року затверджено реєстр вимог кредиторів боржника та зобов"язано розпорядника майна провести збори кредиторів, де вирішити питання  щодо утворення комітету кредиторів і прийняти обгрунтоване рішення про санацію, ліквідацію чи підписання Мирової угоди з посиланням на фактичні обставини, що привели до прийняття такого рішення.

На виконання ухвали господарського суду, комітет кредиторів подав суду протокол засідання комітету кредиторів ВАТ "Ліга-Д" від 19.11.2007 року, де комітетом кредиторів вирішено питання щодо звернення до господарського суду у відповідності до положень п.8 ст.16 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з клопотанням про відкриття процедури  санації та призначення керуючим санацією-розпорядника майна Ілляшенко О.В.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає клопотання комітету кредиторів обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 16, 17-21  Закону України "Про відновлення платіжоспроможності боржника або визнання його банкрутом",  ст.86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Ввести загальну процедуру судової санації боржника у відповідності до ст.17  Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" і встановити строк її проведення до 05.07.2008р.

2. Призначити керуючим санації боржника арбітражного керуючого Ілляшенко Олену Володимирівну (ліцензія сесія НОМЕР_1  від 26.10.2004 року, АДРЕСА_1.

3. З часу прийняття даної ухвали керівник боржника відсторонюється від посади у порядку, визначеному законодавством України про працю, управління боржником переходить до керуючого санацією, припиняються повноваження органів управління боржника-юридичної особи.

4. Зобов"язати органи управління боржника протягом трьох днів з дня прийняття даної ухвали передати керуючому санації бухгалтерську та іншу документацію боржника, печатки, штампи, матеріальні і інші цінності. Арешт на майно боржника і інші обмеження щодо дій боржника відносно його майна можуть бути накладені судом тільки в межах процедури санації.

5. До керуючого санацією переходить право самостійно розпоряджатися майном боржника з урахуванням обмежень, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також  укладати від імені боржника Мирову угоду і інші цивільно-правові, трудові угоди, звертатися до суду з заявою про визнання недійсними угод укладених боржником.

6. Протягом трьох місяців з дати прийняття Ухвали керуючий санацією має право відмовитися від виконання договорів боржника, укладених до порушення провадження по справі про банкрутство, невиконаних повністю або частково, якщо виконання договору завдає збитків боржнику, або якщо договір є довгостроковим (понад 1 рік) або розрахований на отримання позитивного результату для боржника в довгостроковій перспективі, крім випадків випуску продукції з технологічним циклом, більшим ніж термін санації боржника, а також у випадку якщо виконання умов договору створює умови, що перешкоджають відновленню платоспроможності боржника.

7. Зобов"язати керуючого санацією:

- прийняти в господарське управління майно боржника і організувати проведення його інвентаризації;

- відкрити спеціальний рахунок для проведення санації і розрахунків з кредиторами;

- протягом трьох місяців з дня прийняття Ухвали розробити і надати на затвердження комітету кредиторів план санації боржника, розроблений відповідно до вимог ст.18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Після схвалення або відхилення плану санації комітетом кредиторів, керуючий санацією зобов"язаний надати суду план санації разом з протоколом зборів комітету кредиторів для прийняття судом відповідного рішення;

- організувати ведення бухгалтерського і статистичного обліку і фінансової звітності;

- здійснити заходи по стягненню дебіторської заборгованості перед боржником у тому числі шляхом подання позовів про стягнення заборгованості з дебіторів боржника, а також з осіб, які несуть з боржником, відповідно до закону або договору, субсидіарну (додаткову) чи солідарну відповідальність;

- розглядати вимоги кредиторів відносно зобов"язань боржника, які виникли після порушення справи про банкрутство в процедурі розпорядження майном боржника і санації  і заявляли в установленому порядку заперечення відносно заявлених до боржника вимог кредиторів;

- щоквартально звітувати перед комітетом кредиторів у відношенні послідовної реалізації плану санації, звіти, разом з рішенням комітету кредиторів і доданими до звіту документами, не пізніше 10 днів з дати їх проведення, надати суду;

- виконувати повноваження керівника боржника (органів управління) до призначення в установленому порядку керівника (органів управління) боржника;

- за п"ятнадцять днів до закінчення санації, а також при наявності підстав для дострокового припинення санації надати зборам кредиторів письмовий звіт про виконану роботу і письмово сповістити кредиторів про час і місце проведення зборів кредиторів. Звіт керуючого сонацією повинен відповідати вимогам ст.21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". До звіту керуючого санацією додаються докази задоволення вимог конкурсних кредиторів згідно реєстру. Звіт керуючого санацією, розглянутий зборами кредиторів, разом з протоколом зборів кредиторів, надати суду не пізніше п"яти днів після проведення зборів кредиторів. У разі не прийняття зборами кредиторів рішення про виконання плану санації, не підписання Мирової угоди, іншого рішення передбаченого п.5 ст.21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" або ненадання суду рішення комітету кредиторів про виконання  плану санації судом буде розглянуто питання про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

- здійснювати інші повноваження передбачені Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

8. Ухвала набирає чинності з дати її ухвалення.

9. Ухвалу направити : заявнику, боржнику , арбітражному керуючому-керуючому санацією Ілляшенко О.В. (АДРЕСА_1, державному органу з питань банкрутства (м.Івано-Франківськ, вул.С.Стрільців,15), Управління юстиції (вул.І.Франка,3, м.Галич).

 

Суддя Скапровська Ірина Михайлівна

Виготовлено в АС "Діловодство суду"

______ Барчук Тетяна Георгіївна  


Судовий реєстр по справі Б-21/131-13/174

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
7713547 Ухвала 02.02.2010 Шкіндер П. А. Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
7574872 Ухвала 21.01.2010 Шкіндер П. А. Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
7085104 Ухвала 15.12.2009 Шкіндер П. А. Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
5841410 Ухвала 15.10.2009 Шкіндер П.А. Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
6336605 Ухвала 15.09.2009 Шкіндер П.А. Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
11805815 Ухвала 03.08.2009 Шкіндер П. А. Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
5414239 Постанова 17.03.2009 Шкіндер П.А. Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
5438803 Ухвала 25.02.2009 Шкіндер П.А. Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
6079852 Ухвала 12.02.2009 Шкіндер П.А. Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
3384567 Ухвала 27.01.2009 Шкіндер П.А. Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
3253379 Ухвала 23.12.2008 Шкіндер П.А. Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
5913964 Ухвала 03.01.2008 Скапровська І.М. Господарський суд Івано-Франківської області Господарське