Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 11/9б

Дата ухвалення рішення:
16.10.2009
Зареєстровано:
22.10.2009
Cуддя:
Ковалінас М.Ю.
Оприлюднено:
19.07.2010
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Луганської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
ГосподарськеГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а. Тел. 55-17-32

______


УХВАЛА

16.10.09 Справа № 11/9б.

Суддя М.Ю. Ковалінас, при секретарі Добродзій Є.В.,

розглянувши матеріали справи за заявою

кредитора - Товариства з обмеженою відповідальністю «Комфорт –ЛТД»,

м. Луганськ

до боржника - Державного відкритого акціонерного товариства

«Ремонтно - механічний завод», м. Лисичанськ Луганської області

Про банкрутство

В присутності представників сторін:

від кредиторів:

- Смірнов К.М., дов. №171 від 22.07.08. (ЦЕЗ №5 ЛФ ВАТ «Укртелеком»);

- Демченко В.О., протокол загальних зборів працівників №1 від 03.01.08., №2 від 08.06.08. (фізичні особи);

від боржника - керуючий санацією Іванова Н.М.;

за участю: Анушкевич О.І., посв. №553 від 27.08.08. (прокуратура Луганської області).

Обставини справи: банкрутство, процедура санації за нормами Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», розгляд питання щодо подальшої судової процедури банкрутства у справі.

Розглянувши матеріали справи та додатково надані, вислухавши присутніх, суд

в с т а н о в и в :

Провадження у справі №11/9б про банкрутство боржника –Державного відкритого акціонерного товариства «Ремонтно - механічний завод», м. Лисичанськ Луганської області (далі за текстом –ДВАТ «РМЗ»), порушено ухвалою суду від 13.03.00. за нормами Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 30.06.99. №784-ХІV (далі за текстом –Закон), введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Оголошення про порушення провадження у справі №11/9б про банкрутство боржника опубліковано у газеті «Голос України»№79 від 05.05.00.

Реєстр вимог кредиторів у справі №11/9б про банкрутство боржника ДВАТ «Ремонтно - механічний завод», м. Лисичанськ Луганської області, затверджено ухвалою суду від 14.08.00., при цьому у даному реєстрі не зазначено відомостей щодо кредиторів - фізичних осіб, працівників підприємства, з грошовими вимогами до боржника, що складаються із заборгованості по заробітній платі, оскільки на той час вони самостійно не зверталися до суду із своїми заявами про визнання грошових вимог до боржника.

Ухвалою суду від 10.04.01. у справі введено процедуру санації боржника, яка триває до даного часу.

За умовами плану санації боржника, який було затверджено судом ухвалою від 25.06.01., й згідно подальших змін та доповнень до цього плану санації, затверджених судом, погашення заборгованості по заробітній платі перед працівниками боржника мало відбутися за рахунок коштів інвесторів, але під час проведення санації сума заборгованості по заробітній платі значно збільшилась, її було погашено частково, всупереч умовам плану санації (з подальшими змінами та доповненнями до нього).

За письмовою інформацією боржника (лист б/н від 25.12.07.), зокрема: за списком працівників ДВАТ «РМЗ»(всього 352 чоловіка) є непогашена заборгованість перед ними по заробітній платі, ця заборгованість станом на 01.11.07. становить загальну суму 719425,79грн.

У справі №11/9б було замінено керуючого санацією, новим керуючим санацією боржника судом призначено арбітражного керуючого Альохіна І.В. (ухвала від 02.11.07.).

Керуючим санацією Альохіним І.В. за супровідним листом вих. №11/618 від 18.11.08. було надано матеріали по проведенню процедури санації, у тому числі: інвентаризаційний опис №1 від 10.11.08., з якого вбачається, що керуючим санацією було проведено інвентаризацію активів боржника; копію запиту до Лисичанського МВ УМВС України в Луганській області, щодо розшуку транспортних засобів, що обліковуються за боржником, але відповіді на цей запит ще не отримано; протокол зборів комітету кредиторів б/н від 14.11.08., з належними доказами його проведення та скликання; звіт керуючого санацією вих. №615 від 14.11.08., з якого слід, що за згодою інвестора ПП «РМЗ» проведено інвентаризацію активів боржника, на його території виявлено будівлі та споруди, які належать боржнику – ДВАТ «РМЗ», але стан їх незадовільний, для визначення їх вартості має бути проведено експертну оцінку; складено уточнений реєстр вимог кредиторів у справі, з урахуванням вимог фізичних –осіб - колишніх працівників боржника; було двічі вжито заходи щодо проведення повторних загальних зборів кредиторів, але не було їх скликано відповідно до вимог ст. 16 Закону, в подальшому керуючим санацією було встановлено недоцільність скликання та проведення нових загальних зборів кредиторів у справі.

Приймаючи до уваги, що провадження у справі №11/9б про банкрутство ДВАТ «РМЗ» триває з 13.03.00., тобто понад усі розумні строки, за цей час відновлення платоспроможності боржника не відбулося, фактично боржник припинив свою виробничу діяльність ще у 2004 році, вартість наявних у нього активів значно менше ніж кредиторська заборгованість, майже все майно боржника передано інвестору ПП «РМЗ»за умовами плану санації зі змінами та доповненнями, перспективи укладення мирової угоди між сторонами у справі не передбачається, а також враховуючи невизначеність питання щодо органу уповноваженого управляти державним майном боржника, оскільки ДВАТ «РМЗ»є загальнодержавною власністю, з метою визначення подальшого руху справи, суд зобов’язав керуючого санацією спільно з комітетом кредиторів розглянути це питання, з урахуванням вимог Закону про мораторій, а також зобов’язав Міністерство палива та енергетики України та Міністерство вугільної промисловості України, визначитись щодо приналежності боржника до сфери управління будь-якого з зазначених Міністерств, оскільки державне майно боржника не може залишатись без управління, й надати суду свої міркування щодо можливості визнання боржника банкрутом чи інші можливі варіанти виходу з кризової ситуації, яка склалась у справі (ухвали суду від 18.11.08., 23.12.08., 10.03.09., 15.05.09.).

Згідно звіту вих. №12/646 від 22.12.08. з додатками, керуючого санацією Альохіна І.В., ним було вжито заходів з встановлення майнового стану боржника ДВАТ «РМЗ», зокрема: зроблено запити до Лисичанського управління земельних ресурсів, Лисичанського КП БТІ, Лисичанського МРЕВ, Інспекції Держтехнагляду, й отримано відповіді від зазначених установ щодо відсутності у боржника нерухомого майна, автотранспортних засобів (запити та відповіді додані до звіту); 10.11.08. проведено інвентаризацію активів боржника та за її результатами встановлено наявність будівель та споруд допоміжного призначення, які не мають технічної документації, не ведені в експлуатацію та не зареєстровані в БТІ, їх подальша експлуатація неможлива, у зв’язку зі зносом; зазначений цей Звіт керуючого санацією розглянуто комітетом кредиторів, роботу керуючого санацією одноголосно визнано задовільною, звіт прийнято та затверджено, а також комітетом кредиторів було одноголосно прийнято рішення щодо подання до господарського суду клопотання про введення ліквідаційної процедури у справі №11/9б про банкрутство боржника ДВАТ «РМЗ»та запропоновано кандидатуру ліквідатора –арбітражного керуючого Альохіна І.В., оскільки подальша процедура санації боржника не доцільна, у підприємства немає активів для ведення виробничої та господарської діяльності, це підтверджується протоколом зборів комітету кредиторів б/н від 22.12.08., з належними доказами його скликання та проведення, тобто рішення комітету кредиторів від 22.12.08. є легітимними.

Згідно Аналізу фінансового стану боржника ДВАТ «РМЗ»вих. №03/665 від 10.03.09., наданого до суду керуючим санацією Альохіним І.В. за супровідним листом вих. №03/667 від 10.03.09., слід, що за станом на 29.10.08. у боржника створився борг перед кредиторами у загальній сумі 848377грн. 71коп.; з 2004р. до даного часу боржником фактично припинено виробничу та господарську діяльність; вартість наявних у боржника на цей час активів набагато менша ніж кредиторська заборгованість; у боржника відсутнє нерухоме майно, транспортні засоби; згідно проведеної інвентаризації виявлено майно - допоміжні будівлі та споруди, що належать боржнику, але знаходяться на території ПП «РМЗ»; на ці будівлі та споруди відсутня технічна документація, вони знаходяться у непридатному стані, їх подальша експлуатація не можлива, у зв’язку з їх зносом; залишок грошових коштів на рахунку боржника становить 4897грн.46коп. станом на 05.01.09.; з огляду, на наведені у зазначеному Аналізі дані, керуючий санацією просив суд про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, враховуючи раніше прийняте рішення комітету кредиторів, при цьому керуючим санацією в обґрунтування цього було надано лише довідку №10 від 10.12.09. ОРЄР м. Лисичанська.

А також, керуючим санацією Альохінм І.В. було подано до господарського суду клопотання вих. №07/788 від 06.07.09. про його звільнення від виконання обов’язків керуючого санацією за власним бажанням.

На адресу господарського суду надійшли листи №216-30-20/3085 від 03.09.09. Державного департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України та №1270 від 14.09.09. Луганського обласного відділу з питань банкрутства, з погодженою у встановленому Порядку пропозицією щодо кандидатури арбітражного керуючого Іванової Н.М. для призначення її новим керуючим санацією у справі.

Тому, суд задовольнив клопотання арбітражного керуючого Альохіна І.В. та звільнив його від виконання повноважень керуючого санацією боржника у справі й за пропозицією державного органу з питань банкрутства призначив новим керуючим санацією боржника - арбітражного керуючого Іванову Н.М. (ліцензія серії АВ №158295 від 19.10.06., що мешкає за адресою: АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1), на що є її згода (заява на участь у справі б/н від 17.07.09.) та зобов'язав нового керуючого санацією боржника Іванову Н.М., спільно з комітетом кредиторів вирішити питання щодо подальшого руху справи, при цьому взяти до уваги положення Закону України "Про введення мораторію на примусову реалізацію майна" від 29.11.01. №2864-ІІІ та рішення Конституційного Суду України від 10.06.03. №1-11/2003, та врахувати з цього приводу думку Фонду державного майна України, м. Київ, й органу управління державним майном боржника (ухвала від 15.09.09.).

При цьому, суду повідомлено листом Міністерства вугільної промисловості України, м. Київ, №268/08/02-02 від 01.07.09., що згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.10.05. №417-р «Про передачу цілісних майнових комплексів державних підприємств та повноважень з управління корпоративними правами держави щодо господарських товариств», наказів №537 від 21.10.05. Мінпаливенерго та №40 від 24.11.5. Мінвуглепрому, боржника - ДВАТ «Ремонтно - механічний завод», м. Лисичанськ Луганської області, не передано до сфери управління Міністерства вугільної промисловості України.

Станом на день проведення минулого судового засідання –15.09.09., до господарського суду надійшов лист Міністерства палива та енергетики України, від 11.08.09. №17/1330, у якому повідомлено, що Мінпаливенерго надіслало Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Міністерству вугільної промисловості України та Фонду державного майна України проект розпорядження «Про доповнення додатку №2 до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.10.05. №417-р», де зазначено, що ДВАТ «РМЗ»має відноситись до сфери управління Міністерства вугільної промисловості України. Міністерство економіки, Міністерство фінансів України та ФДМУ надали погодження щодо вищезазначеного проекту без зауважень, Міністерство вугільної промисловості України погодило проект із зауваженнями, отже Мінпаливенерго готує лист до Міністерства юстиції України щодо передачі ДВАТ «РМЗ»до сфери управління Мінвуглепрому, станом на 12.08.09. зазначені документи знаходяться на підписанні, тобто питання щодо встановлення органу управління майном боржника кінцево ще не вирішено, з цих підстав розгляд справи було відкладено (ухвала суду від 15.09.09.).

У дане судове засідання прибула новий керуючий санацією боржника –арбітражний керуючий Іванова Н.М., яка усно повідомила суду, що до даного часу не вирішено питання щодо визначення органу управління державним майном боржника, до того ж, у даний час в порядку загально - позовного провадження розглядається справа №20/43пд (-11/189пд) про визнання недійсною угоди, за якою було здійснено відчуження активів боржника ДВАТ «РМЗ»в процедурі санації та про повернення цього майна власнику –державі (проведення реституції), рішення з цих питань судом ще не прийнято.

На адресу суду від Міністерства палива та енергетики України, Міністерства вугільної промисловості України, станом на день слухання справи у цьому засіданні, не надійшло жодної інформації щодо визначення органу управління державним майном боржника, тому у даний час суд позбавлений можливості прийняти обґрунтоване та мотивоване рішення щодо подальшого руху справи про банкрутство боржника ДВАТ «РМЗ», розгляд справи слід відкласти у іншому судовому засіданні.

Керуючись ст. ст. 1, 2, 3-1, 16, 17-21 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст. ст. 38, 50, 86, 87 ГПК України, суд

у х в а л и в :

1. Призначити розгляд справи на 01.12.09., на 11 годин 30 хвилин, каб. №310.

2.Зобов'язати Міністерство палива та енергетики України, Міністерство вугільної промисловості України, м. Київ, - надати суду в строк до 25.11.09. письмову інформацію щодо приналежності боржника - ДВАТ «Ремонтно-механічний завод», м. Лисичанськ Луганської області, до сфери управління будь-якого з вищезазначених Міністерств, з відповідним документальним підтвердженням.

3.Зобов'язати Фонд державного майна України, м. Київ, Державний департамент з питань банкрутства Міністерства економіки України, м. Київ, - визначити в письмовому вигляді думку та надати її суду, в строк до 25.11.09., з приводу подальшої судової процедури у справі, зокрема щодо можливості визнання боржника банкрутом та введення ліквідаційної процедури, з урахуванням положень Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна»від 29.11.01. №2864-ІІІ та рішення Конституційного Суду України від 10.06.03. №1-11/2003., якщо буде встановлено відсутність активів у боржника щодо яких діє Закон від 29.11.01. №2864-ІІІ.

4.Керуючому санацією боржника Івановій Н.М. - надати суду докази розгляду позову про визнання недійсною угоди, за якою було здійснено відчуження активів боржника в процедурі санації – копію відповідного рішення господарського суду у справі №20/43пд(-11/189пд);

- надати докази прийняття від бувшого керуючого санацією Альохіна І.В. бухгалтерської та іншої документації боржника, печатки та штампу підприємства, будь-яких матеріальних цінностей боржника , у вигляді відповідного акту прийому –передачі; поточний звіт про стан здійснення процедури санації;

- спільно з комітетом кредиторів - визначитися щодо подальшої судової процедури у справі, зокрема щодо можливості визнання боржника банкрутом та введення ліквідаційної процедури, з урахуванням положень Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна»від 29.11.01. №2864-ІІІ та рішення Конституційного Суду України від 10.06.03. №1-11/2003., якщо буде встановлено відсутність активів у боржника щодо яких діє Закон від 29.11.01. №2864-ІІІ, надати відповідні докази відсутності у боржника активів, що забезпечують виробничу діяльність підприємства –боржника та відповідне рішення комітету кредиторів (протокол засідання комітету кредиторів з доказами його скликання та проведення згідно ст. 16 Закону).

Явка керуючого санацією Іванової Н.М., членів комітету кредиторів, представників боржника та учасників у судове засідання є обов’язковою.

Суддя М.Ю. КовалінасНадр 15 прим.:

1 - до справи;

2 - 6 - комітету кредиторів:

- ВАТ “Луганськобленерго”, м. Луганськ;;

- Лисичанському державному склозаводу “Пролетарій” корпорації “Укрбудматеріали”;

- ТОВ “ГІФТ”, м. Луганськ;

- “Укртелеком” в особі ЦЕЗ №5 м. Лисичанська Луганської області;

- УПФУ в м. Лисичанську Луганської області;

7 - боржнику;

8 - керуючому санацією ОСОБА_3 (АДРЕСА_1);

9 - Державному департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України, м. Київ;

10 - Луганському обласному відділу з питань банкрутства;

11 - Фонду державного майна України. м. Київ;

12 - Міністерству вугільної промисловості України, м. Київ;

13 - Міністерству палива та енергетики України, м. Київ;

14 - прокуратурі Луганської області;

15 - представнику труд. колективу ОСОБА_2 (м. Лисичанськ Луганської області, вул. Вокзальна,

5/1).
Судовий реєстр по справі 11/9б

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
5883281 Ухвала 16.10.2009 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4709664 Ухвала 23.12.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4656780 Ухвала 31.10.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4694674 Ухвала 10.10.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4694673 Ухвала 19.09.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
2497699 Ухвала 10.09.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4694669 Ухвала 15.07.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
6422729 Ухвала 13.06.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4694672 Ухвала 18.04.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4694671 Ухвала 01.04.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
1668273 Ухвала 18.03.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
1668272 Ухвала 14.03.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
1668271 Ухвала 11.03.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4656783 Ухвала 29.02.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4694670 Ухвала 26.02.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4694668 Ухвала 22.02.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4694667 Ухвала 15.02.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4656779 Ухвала 06.02.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4662245 Ухвала 06.02.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4662247 Ухвала 05.02.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4694666 Ухвала 24.01.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4656781 Ухвала 23.11.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4662246 Ухвала 13.11.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4662248 Ухвала 02.11.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4662244 Ухвала 25.09.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
919233 Постанова 20.08.2007 Іноземцева Л.В. Луганський апеляційний господарський суд Господарське
876395 Ухвала 02.08.2007 Іноземцева Л.В. Луганський апеляційний господарський суд Господарське
4662243 Ухвала 13.07.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4656782 Ухвала 29.05.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
640989 Ухвала 06.04.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
509336 Ухвала 27.02.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
623129 Ухвала 27.02.2007 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
1301022 Ухвала 30.01.2007 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
373729 Ухвала 19.01.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
325161 Ухвала 30.11.2006 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
332515 Ухвала 14.11.2006 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
280450 Постанова 08.11.2006 Ткаченко Н.Г. Вищий господарський суд України Господарське
145859 Ухвала 25.09.2006 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
81571 Ухвала 15.08.2006 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
71292 Ухвала 11.08.2006 Ткаченко Н.Г. Вищий господарський суд України Господарське
71294 Ухвала 11.08.2006 Ткаченко Н.Г. Вищий господарський суд України Господарське
76020 Ухвала 11.08.2006 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
57082 Ухвала 26.07.2006 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
38792 Ухвала 06.07.2006 Ткаченко Н.Г. Вищий господарський суд України Господарське
26833 Ухвала 04.07.2006 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
52054 Ухвала 03.07.2006 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
37467 Ухвала 27.06.2006 Ткаченко Н.Г. Вищий господарський суд України Господарське
15943 Ухвала 21.06.2006 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
2183 Постанова 08.06.2006 Медуниця О.Є. Луганський апеляційний господарський суд Господарське
913 Ухвала 07.06.2006 Медуниця О.Є. Луганський апеляційний господарський суд Господарське