Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа

Дата ухвалення рішення:
31.08.2009
Зареєстровано:
29.09.2009
Cуддя:
Фесюра М.В.
Оприлюднено:
19.07.2010
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Чернігівської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

Господарський суд Чернігівської області

______

14000 м. Чернігів, проспект Миру 20 Тел. 698-166, факс 77-44-62

УХВАЛА

про повернення заяви

"31" серпня 2009 р. № 02-02/

Суддя , розглянувши матеріали заяви від 24.08.09

Боржник: Приватне підприємство "Аверс-Плюс", код ЄДРПОУ 30941812, вул. Л.Чайкиної, 23б,Ніжин,Ніжинський район, Чернігівська область,16600

Предмет спору: про визнання боржника банкрутом 513453,12 грн.

ВСТАНОВИВ:

Підстави повернення позовної заяви можна додавати натисканням Ctrl+Alt+[1...0], де [1...0] - відповідні п.п.1...10 статті 63 ГПК України.

Подана заява про порушення провадження у справі про банкрутство з метою проведення санації керівником боржника.

Відповідно до ч.1 ст.53 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» керівник боржника має право подати згідно з вимогами статті 7 цього Закону заяву про порушення справи про банкрутство боржника з метою проведення керівником процедури санації до подання кредиторами заяви про порушення справи про банкрутство за таких умов:

за наявності рішення органу, до повноваження якого, згідно з законодавством або установчими документами боржника, віднесено право приймати рішення щодо звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство боржника, а у випадку, якщо такі повноваження не визначені, - за наявності рішення органу боржника, до повноваження якого віднесено прийняття рішення щодо реорганізації чи ліквідації боржника.

за наявності плану санації та письмової згоди кредиторів, загальна сума вимог яких перевищує п'ятдесят відсотків кредиторської заборгованості боржника згідно з даними його бухгалтерського обліку, на впровадження зазначеного плану та на призначення керуючим санації керівника боржника.

Відповідно до ч.2 цієї статті для проведення санації боржника його керівником керівник боржника звертається у встановленому цим Законом порядку до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство для проведення санації з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею. До заяви керівника боржника додаються план санації боржника, погоджений з кредиторами, що дали згоду на її проведення, письмова згода кредиторів на призначення керуючим санацією керівника боржника та пропозиція щодо кандидатури розпорядника майна.

Як встановлено ч.2 ст.7 цього Закону, заява боржника повинна містити крім відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, такі відомості:

суму вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями у розмірі, який не оспорюється боржником;

розмір заборгованості із страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування, по податках і зборах (обов'язкових платежах);

розмір заборгованості по відшкодуванню шкоди, заподіяної життю та здоров'ю, виплаті заробітної плати та вихідної допомоги працівникам боржника, виплаті авторської винагороди;

відомості про наявність у боржника майна, у тому числі грошових сум і дебіторської заборгованості;

найменування банків, що здійснюють розрахунково-касове і кредитне обслуговування боржника.

В порушення наведених норм Закону боржник обмежився лише зазначенням одного кредитора – власника підприємства ОСОБА_1, вимоги якого у розмірі 513453,12 грн. ним визнані, не вказавши при цьому про наявність інших кредиторів з існуючими вимогами або про відсутність таких, та не надавши на підтвердження цих відомостей даних бухгалтерського обліку.

За таких обставин на етапі прийняття заяви до розгляду, порушення провадження у справі та відкриття процедури санації неможливо дійти до висновку про наявність письмової згоди на таку процедуру кредиторів, загальна сума вимог яких перевищує п'ятдесят відсотків кредиторської заборгованості боржника згідно з даними його бухгалтерського обліку.

Слід звернути увагу заявника, що на підтвердження боргу наданий акт перевірки взаєморозрахунків на 01.08.2009р., складений між кредитором та боржником. Необхідно зазначити , що даний акт не є первинним бухгалтерським документом і не може бути беззаперечним підтвердженням господарської операції, за якою виникла кредиторська заборгованість.

План санації, доданий до матеріалів заяви, підписаний директором боржника Норинською В.В., однак з кредитором (кредиторами) не погоджений.

Боржник вказав про відсутність заборгованості по страховим внескам та по відшкодуванню шкоди, однак не зазначив про наявність або відсутність боргу по податках, відомостей про наявність у боржника майна, у тому числі грошових сум і дебіторської заборгованості, а також найменування банків, що здійснюють розрахунково-касове і кредитне обслуговування боржника.

Крім того, в порушення ч.3 ст.7 наведеного Закону боржник не надав бухгалтерський баланс на останню звітну дату, підписаний керівником і бухгалтером підприємства-боржника, перелік і повний опис заставленого майна із зазначенням його місцезнаходження та вартості на момент виникнення права застави, інших документів, які вимагають в цій статті (крім рішення власника про звернення до суду про порушення провадження у справі про банкрутство).

Відповідно до ч.3 ст.53 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» після розгляду заяви боржника у разі, якщо заява і додані до неї документи відповідають вимогам, установленим цим Законом, суд виносить ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство боржника і відкриття процедури санації, введення мораторію на задоволення вимог кредиторів та призначає розпорядника майна та керуючого санацією - керівника боржника.

Однак, як слідує з вищенаведених обставин заява і додані до неї документи не відповідають вимогам Закону, тому провадження у справі про банкрутство не може бути порушено.

Відповідно до ч.1 ст. 9 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» суддя не пізніше п'яти днів з дня надходження повертає заяву про порушення справи про банкрутство і додані до неї документи без розгляду, про що виносить ухвалу, зокрема, з підстав, передбачених статтею 63 Господарського процесуального кодексу України , з урахуванням вимог цього Закону.

Такою, в даному випадку є підстава, передбачена п.3 ст.63 Господарського процесуального кодексу України, а саме: у позовній заяві не вказано обставин, на яких ґрунтується позовна вимога, доказів, що підтверджують викладені в заяві обставини.

На підставі викладеного керуючись ст.ст.9,53 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» п.3ч.1 ст.63, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України ,

УХВАЛИВ:

Заяву з доданими матеріалами повернути заявнику.

Додаток на 35 арк.

Суддя