Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 01/1500

Дата ухвалення рішення:
18.08.2009
Зареєстровано:
22.10.2009
Cуддя:
Тарасенко К.В.
Оприлюднено:
19.07.2010
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Київський міжобласний апеляційний господарський суд
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське

КИЇВСЬКИЙ МІЖОБЛАСНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

____

01033, м.Київ,  вул.Жилянська 58-б тел. 284-37-31

Іменем України

П О С Т А Н О В А

18.08.09 р. № 01/1500


Київський міжобласний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Тарасенко К.В. (доповідач по справі),

суддів: Шкурдової Л.М.,

Шевченка В.Ю.,

секретар судового засідання –Матвієвська Г.В.,

представники учасників провадження у судове засідання не з’явились,

розглянувши апеляційні скарги гр. ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_3 на постанову господарського суду Черкаської області від 23.06.2009 року

у справі № 01/1500 (суддя Чевгуз О.В.)

за заявою Кредитної спілки «Добрі гроші», м. Черкаси,

про визнання банкрутом,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського  суду Черкаської області від 15.06.2009 року за заявою Кредитної спілки «Добрі гроші»порушено провадження у справі про її банкрутство.

Постановою господарського суду Черкаської області від 23.06.2009 року Кредитну спілку «Добрі гроші»визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Не погоджуючись із вищезазначеною постановою господарського суду Черкаської області гр. ОСОБА_2, який є членом кредитної спілки, звернувся до Київського міжобласного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить постанову місцевого господарського суду від 23.06.2009 року у справі № 01/1500 скасувати.

Апеляційна скарга мотивована тим, що оскаржувана постанова прийнята з порушенням норм матеріального та процесуального права, оскільки:

- порушено застосування Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», а саме ст. 51 щодо застосування процедури банкрутства до боржника, що ліквідується власником, так як голова правління КС «Добрі гроші»і правління не є власниками та не мають права одноособово приймати рішення про ліквідацію кредитної спілки;

- відповідно до Статуту та ст. 9 Закону України «Про кредитні спілки»кредитна спілка припиняє діяльність шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу) або ліквідації; реорганізація кредитної спілки провадиться за рішенням її вищого органу управління; ліквідація кредитної спілки провадиться за рішенням її вищого органу управління (загальні збори), які однак не проводились;

- суд не прийняв до уваги заяву вкладників КС «Добрі гроші»від 17.06.2009 року;

- згідно зі звітами, які подавало керівництво до Держфінпослуг станом на 01.11.2008 року загальний обсяг депозитних внесків становив 1, 6 млн. грн.., а обсяг кредитного портфелю 4, 4 млн. грн., при цьому в кредитній спілці не було жодного кредиту прострочено більш ніж на 30 днів, що свідчить про те, що якість кредитного портфелю була високою, однак у заяві про порушення справи про банкрутство боржником наведено інші показники діяльності спілки;

- наказом голови правління № 3 від 19.11.2008 року тимчасово до прийняття рішення загальними зборами заборонена видача депозитних вкладів членам спілки;

- 23.01.2009 року керівництвом спілки скликано та проведено позачергові загальні збори з грубим порушення закону, оскільки не всі члени спілки були повідомлені про час, місце та порядок денний зборів, не створено лічильну комісію для підрахунку голосів, внаслідок чого неможливо встановити дійсне волевиявлення членів спілки.

Також, не погоджуючись із вищезазначеною постановою господарського суду Черкаської області гр. ОСОБА_3, який є членом кредитної спілки «Добрі гроші», звернувся до Київського міжобласного апеляційного господарського суду зі скаргою, в якій просить постанову місцевого господарського суду від 23.06.2009 року у справі № 01/1500 скасувати.

Апеляційна скарга мотивована тим, що оскаржувана постанова прийнята з порушенням норм матеріального та процесуального права, оскільки судом першої інстанції не враховано наступне:

- голова ліквідаційної комісії боржника звернувся до суду із заявою про банкрутство за правилами ст. 51 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»з порушенням строку, передбаченого ч. 4 ст. 105 ЦК України;

- у заяві про банкрутство КС «Добрі гроші» відсутні відомості про те, чи повідомлявся орган державної податкової служби про ліквідацію вказаного підприємства у встановленому порядку, а також відсутні докази розміщення в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення даної юридичної особи відповідно до ч. 4 ст. 105 ЦК України.

Згідно ст. 91 ГПК України право на звернення з апеляційною скаргою або апеляційним поданням  мають відповідно сторони зі справи і прокурор.

Статтею 129 Конституції України до основних засад судочинства віднесено законність та забезпечення, зокрема, апеляційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом. З урахуванням наведеного ухвалення господарськими судами рішення про права і обов'язки особи, що не була залучена до участі у справі, є підставою для прийняття до розгляду апеляційної скарги такої особи на відповідне рішення (п. 2 Роз'яснення Вищого господарського суду України від 28.03.2002 року № 04-5/366 «Про деякі питання практики застосування розділу XII Господарського процесуального кодексу України»).

Колегія суддів, зважаючи на те, що оскаржувана постанова стосується прав та законних інтересів скаржників, які є членами Кредитної спілки «Добрі гроші», ухвалами від 29.07.2009 року апеляційні скарги гр. ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_3 прийняла до провадження та призначила до розгляду у відкритому судовому засіданні на 18.08.2009 року.

У судовому засіданні 18.08.2009 року розгляд вищезазначених апеляційних скарг об’єднано в одне провадження.

Представники учасників провадження у судове засідання 18.08.2009 року не з’явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

До початку судового засідання через загальний відділ апеляційного господарського суду від гр. ОСОБА_2 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, мотивоване неможливістю з’явитись у судове засідання з огляду на відпустку та перебування за межами України, а також телеграма голови правління КС «Добрі гроші», в якій він просить відкласти розгляд справи у зв’язку з його перебуванням у лікарні.

Колегією суддів апеляційного господарського суду дані клопотання відхилено з огляду на наступне

Відповідно до ст. 22 ГПК України сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи.

Відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини, ратифікованої Законом України від 17 липня 1997 р. № 475/97-ВР (далі –Конвенція), кожній фізичній або юридичній особі гарантується право на розгляд судом протягом розумного строку цивільної, кримінальної, адміністративної або господарської справи, а також справи про адміністративне правопорушення, у якій вона є стороною.

Критерії оцінювання «розумності»строку розгляду справи є спільними для всіх категорій справ (цивільних, господарських, адміністративних чи кримінальних). Це –складність справи, поведінка заявника та поведінка органів державної влади (насамперед, суду). Відповідальність держави за затягування провадження у справі, як правило, настає у випадку нерегулярного призначення судових засідань, призначення судових засідань з великими інтервалами, затягування при передачі або пересиланні справи з одного суду в інший, невжиття судом заходів до дисциплінування сторін у справі, свідків, експертів, повторне направлення справи на додаткове розслідування чи новий судовий розгляд.

Слід зазначити, що ГПК України не обмежує кількості представників, яких може призначити одна особа, крім того учасники провадження у випадку неможливості забезпечити явку своїх представників у судове засідання не позбавлені права надати свої письмові пояснення з приводу питань, порушених у апеляційних скаргах, виклавши заперечення проти відповідних доводів.

Відповідно до п. 3.6 Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 18.09.1997 № 02-5/289 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України»особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною у позовній заяві.

У випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Колегія суддів апеляційного господарського суду, зважаючи на те, що явка учасників провадження обов'язковою не визнавалась та оскільки відсутність їх представників не перешкоджає всебічному, повному та об'єктивному розгляду всіх обставин справи, вважає за можливе розглянути справу за наявними в ній матеріалами в порядку ст. 75 ГПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, обговоривши доводи апеляційних скарг, перевіривши наявні матеріали справи та докази, подані до апеляційної інстанції, проаналізувавши застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, колегія суддів Київського міжобласного апеляційного господарського суду дійшла висновку, що апеляційні скарги слід задовольнити, постанову господарського суду Черкаської області від 23.06.2009 року у справі № 01/1500 скасувати повністю, провадження у справі про банкротство припинити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 101 ГПК України у процесі перегляду справи апеляційний господарський суд за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу.

Частиною 2 статті 101 ГПК України передбачено, що апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги та перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Згідно зі ст. 99 ГПК України, в апеляційній інстанції справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у розділі ХІІ ГПК України.

Як вбачається з оскаржуваної постанови, господарський суд Черкаської області при її прийнятті, виходив з того, що наявними у матеріалах справи документами підтверджуються неплатоспроможність боржника, у зв’язку з чим на підставі ст. 51 Закону визнав кредитну спілку «Добрі гроші»банкрутом та ввів процедуру ліквідації.

Однак, з такими висновками суду першої інстанції погодись не можна, оскільки вони зроблені за неповного з’ясування обставин справи та без врахування положень чинного законодавства щодо порядку припинення діяльності кредитної спілки.

Так, правильне застосування норм матеріального права і додержання процесуальних правил є складовою частиною одного поняття законності судового рішення та можливе лише тоді, коли суд застосовує норму права не формально, а враховуючи всі конкретні обставини даної справи.

Кредитна спілка –це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Кредитна спілка є фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є надання фінансових послуг, передбачених цим Законом (ст. 1 Закону України «Про кредитні спілки»).

Порядок припинення діяльності кредитної спілки визначається ст. 9 Закону України «Про кредитні спілки», згідно якої вона припиняє діяльність шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу) або ліквідації.

Ліквідація кредитної спілки здійснюється згідно з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про кредитні спілки», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців», іншими нормативно-правовими актами України.

Ліквідація кредитної спілки провадиться: за рішенням її вищого органу управління; на підставі рішення Уповноваженого органу про скасування державної реєстрації кредитної спілки у зв'язку з виявленими фактами фальсифікації чи викривлення інформації, яка була подана кредитною спілкою на момент її державної реєстрації і мала істотне значення для прийняття відповідного рішення Уповноваженим органом. Таке рішення Уповноваженого органу може бути оскаржене кредитною спілкою в суді; за рішенням суду, в тому числі в разі заняття діяльністю без відповідної ліцензії чи діяльністю, забороненою законом, в разі неплатоспроможності кредитної спілки, в інших випадках, передбачених законом, за поданням Уповноваженого органу, позовом членів або кредиторів кредитної спілки.

Відповідно до п. 3 Методичних рекомендацій з ліквідації кредитної спілки за рішенням загальних зборів її членів, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 серпня 2005 р. N 4463 попереднє рішення про ліквідацію кредитної спілки приймається на засіданні спостережної ради кредитної спілки, на якій має бути однозначно висловлено намір ліквідувати кредитну спілку. Попереднє рішення про ліквідацію кредитної спілки є підставою для внесення питання про ліквідацію кредитної спілки на розгляд загальних зборів членів кредитної спілки.

Ліквідація кредитної спілки здійснюється за рішенням загальних зборів кредитної спілки, які проводяться відповідно до положень статті 14 Закону України «Про кредитні спілки».

Про зазначений порядок також йдеться в розділі 28 Статуту Кредитної спілки «Добрі гроші», затвердженого зборами засновників від 28.01.2005 року.

Так, відповідно до ст. 7 Закону України «Про кредитні спілки»вона діє на основі статуту, що не суперечить законодавству України.

Згідно п. 28.2. –28.4. Статуту боржника у разі прийняття рішення про ліквідацію кредитної спілки за рішенням загальних зборів її членів, вона повинна письмово повідомити про це Держфінпослуг у строки та в порядку, визначеними Держфінпослуг. Рішення про ліквідацію кредитної спілки приймається ѕ голосів учасників зборів. Крім того, в повідомленні мають міститися пропозиції стосовно ліквідаційної комісії або особи щодо припинення діяльності кредитної спілки (ліквідаційна комісія, ліквідатор), порядку та строків припинення. Виконання функцій ліквідаційної комісії може бути покладено на спостережну раду кредитної спілки. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) від імені кредитної спілки, яка припиняє діяльність, виступає в суді. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) поміщає у відповідних засобах масової інформації, визначених Держфінпослуг, в яких публікуються дані про державну реєстрацію кредитної спілки, що припиняє діяльність повідомлення про припинення діяльності такої спілки та про порядок і строк заявлення вимог кредиторами.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідне рішення загальних зборів Кредитної спілки «Добрі гроші»щодо її ліквідації не приймалось.

Посилання заявника порушення провадження у справі про банкрутство на те, що заява у справі подана за відсутності відповідного рішення органу, уповноваженого управляти майном, в порядку ч. 5 ст. 7 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», оскільки задоволення вимог одного або кількох  кредиторів  приведе до неможливості  виконання грошових зобов'язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторам, є безпідставною та необґрунтованою.

Згідно ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Статтею 34 ГПК України передбачено, що господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Обґрунтовуючи складний фінансовий стан Кредитної спілки «Добрі гроші», заявник надав судові Бухгалтерський баланс станом на 31.12.2008 року, Відомість результатів інвентаризації станом на 01.06.2009 року, Довідку про наявність грошових сум від 01.06.2009 року, Довідку про наявність заставленого майна від 01.06.2009 року, Довідку про наявність дебіторської заборгованості від 01.06.2009 року, Довідку про розмір заборгованості із страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, по податках і зборах (обов’язкових платежах) від 01.06.2009 року, Довідку про розмір заборгованості по відшкодуванню шкоди, заподіяної життю та здоров’ю, виплаті заробітної плати та вихідної допомоги працівникам, виплаті авторської винагороди від 01.06.2009 року.

Колегія суддів апеляційного господарського суду оцінює критично вищезазначені документи з огляду на те, що вони складені в односторонньому порядку головою правління Кредитної спілки «Добрі гроші», викладені в них відомості не підтверджені жодними платіжними документами, претензіями, актами звірок, позовними заявами, рішеннями суду, виконавчими документами тощо, у зв’язку з чим не можуть вважатися належним доказом наявності значної заборгованості боржника.

З огляду на наведене, також є безпідставним висновок господарського суду Черкаської області стосовно того, що неплатоспроможність боржника підтверджується наявними у справі документами.

Крім того, в оскаржуваній постанові господарський суд Черкаської області приймає до уваги Рішення правління боржника про ліквідацію Кредитної спілки «Добрі гроші»від 19.05.2009 року та Рішення правління про призначення ліквідаційної комісії кредитної спілки, не перевіривши, чи надано чинним законодавством та установчими документами право правлінню кредитної спілки приймати вказані рішення.

Згідно ст. 16 Закону України «Про кредитні спілки»,  п.п. 10.1. - 10.4. Статуту боржника, правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Роботою правління керує голова правління, який призначається спостережною радою. Правління вирішує всі питання діяльності кредитної спілки, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів, спостережної ради та кредитного комітету.

Статтею 14 Закону України «Про кредитні спілки»встановлено, що прийняття рішення про припинення діяльності кредитної спілки належить до виключної компетенції загальних зборів її членів.

Ч. 1 ст. 110 ЦК України встановлює, що юридична особа ліквідується, зокрема, за рішенням її учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, зокрема у зв’язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягненням мети, для якої її створено, а також в інших випадках, передбачених установчими документами.

Відповідно до ч. 4 ст. 9 Закону України «Про кредитні спілки»у разі прийняття рішення про ліквідацію кредитної спілки за рішенням її вищого органу управління він повинен невідкладно письмово повідомити про це Уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, який вносить до відповідного державного реєстру відомості про те, що кредитна спілка перебуває у процесі припинення її діяльності. Крім того, в повідомленні мають міститися пропозиції стосовно комісії або особи щодо припинення діяльності кредитної спілки (ліквідаційна комісія, ліквідатор тощо) (далі - комісії), порядку та строків припинення.

Уповноважений орган повинен протягом 5 днів з дня надходження такого повідомлення погодити його або внести свої пропозиції. Виконання функцій комісії може бути покладено на спостережну раду кредитної спілки. З моменту призначення відповідної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами кредитної спілки. Комісія від імені кредитної спілки, яка припиняє діяльність, виступає у суді.

Комісія поміщає у відповідних засобах масової інформації, в яких публікуються дані про державну реєстрацію кредитної спілки, що припиняє діяльність, повідомлення про припинення діяльності такої спілки та про порядок і строк заявлення вимог її кредиторами. Цей строк не може бути меншим двох місяців з моменту публікації повідомлення про припинення діяльності кредитної спілки.

Комісія вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово сповіщає їх про припинення діяльності спілки. Кредитори кредитної спілки, що припиняє діяльність, можуть вимагати від неї припинення або дострокового виконання зобов'язань та відшкодування збитків.

Порушення цього порядку є підставою для відмови у внесенні до Державного реєстру запису про припинення діяльності кредитної спілки та державній реєстрації створюваних правонаступників.

Частиною 1 ст. 111 ЦК України передбачено, що ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред’явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.

Зокрема, відповідно до п. 4.2. Методичних рекомендацій з ліквідації кредитної спілки за рішенням загальних зборів її членів проміжний ліквідаційний баланс затверджується загальними зборами членів кредитної спілки.

Зі змісту ч. 5 ст. 60 ГК України, яка регулює загальний порядок ліквідації суб’єкта господарювання, вбачається, що ліквідаційна комісія оцінює наявне майно суб’єкта господарювання, який ліквідується, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його власнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку.

Якщо вартість майна кредитної спілки є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, вона ліквідується в порядку, передбаченому законом про банкрутство. Припинення діяльності кредитної спілки в процесі відновлення її платоспроможності або банкрутства визначається законом (ч. 6 ст. 9 Закону України «Про кредитні спілки»).

Отже, враховуючи вищезазначені вимоги чинного законодавства, необхідними передумовами для звернення із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство боржника кредитної спілки в порядку ст. 51 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»є: прийняття рішення загальними зборами кредитної спілки про припинення її діяльності шляхом ліквідації, оцінка вартості наявного майна боржника, публікація оголошення згідно з вимогами ст. 105 ЦК України та ч. 4 ст. 9 Закону України «Про кредитні спілки»з метою виявлення кредиторів та встановлення повного обсягу кредиторської заборгованості, повідомлення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України про прийняття рішення загальних зборів членів кредитної спілки про припинення діяльності кредитної спілки як юридичної особи шляхом ліквідації для внесення до Державного реєстру фінансових установ відомостей про те, що кредитна спілка перебуває у процесі припинення її діяльності. Крім того, звернення до суду з такою заявою можливе лише після закінчення строку, передбаченого ст.105 ЦК України та ч. 4 ст. 9 Закону України «Про кредитні спілки».

Відповідної правової позиції дотримується Верховний Суд України, зокрема в своїй постанові від 10.06.2008 року у справі N 15/682-б.

Таким чином, оскільки уповноваженим органом боржника, а саме загальними зборами членів кредитної спілки, рішення про ліквідацію не приймалось, оцінка наявного майна боржника належним чином не проводилася, повідомлення про припинення даної юридичної особи відповідно до ч. 4 ст. 105 ЦК в друкованих засобах масової інформації не розміщене, у господарського суду Черкаської області не було жодних правових підстав для прийняття постанови про визнання банкрутом Кредитної спілки «Добрі гроші».

Згідно постанови Пленуму Верховного суду України від 29.12.1976 року №11  «Про судове рішення»законним є рішення лише тоді, коли суд, виконавши всі вимоги процесуального законодавства і всебічно перевіривши обставини, вирішив справу у відповідності з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин, а за їх відсутності - на підставі закону, що регулює подібні відносини, або виходячи із загальних засад і змісту законодавства України. Обґрунтованим визнається рішення, в якому повно відображені обставини, які мають значення для даної справи, а висновки суду про встановлені обставини і правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності і підтверджуються достовірними доказами, дослідженими у судовому засіданні.

Постанова господарського суду Черкаської області від 23.06.2009 року не відповідає вищезазначеним вимогам, прийнята з порушенням норм матеріального та процесуального права за недоведеності обставин, що мають значення для справи, які місцевий господарський суд визнав встановленими, у зв’язку з чим вона підлягає скасуванню.

Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»та Господарським процесуальним кодексом України не передбачена можливість скасування в апеляційному порядку ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство, з огляду на що у випадку помилкового порушення провадження воно має бути припинено (Відповідної правової позиції дотримується Вищий господарський суд України, постанова № 24/294-б від 31.08.2004 року).

Враховуючи вищезазначене, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що провадження у справі про банкрутство Кредитної спілки «Добрі гроші»за ст. 51 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»було порушено безпідставно, у зв’язку з чим провадження у справі необхідно припинити.

Керуючись ст. ст. 99, 101-105 ГПК України, Київський міжобласний апеляційний господарський суд,

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційні скарги гр. ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_3 на постанову господарського суду Черкаської області від 23.06.2009 року  у справі № 01/1500 –задовольнити.

2. Поставу господарського суду Черкаської області від 23.06.2009 року у справі № 01/1500 –скасувати повністю.

3. Провадження у справі № 01/1500 –припинити.

4. Матеріали справи № 01/1500 повернути до господарського суду Черкаської області.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.Головуючий суддя:  К.В. Тарасенко


Судді:  Л.М. Шкурдова


В.Ю. Шевченко


Дата відправки  25.08.09


Судовий реєстр по справі 01/1500

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
5366526 Ухвала 21.09.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
5366527 Ухвала 21.09.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
5366528 Ухвала 21.09.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
5366529 Ухвала 21.09.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
5366530 Ухвала 21.09.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
5366771 Ухвала 21.09.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
5366772 Ухвала 21.09.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
5387781 Ухвала 21.09.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
5408259 Ухвала 21.09.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
5511213 Ухвала 21.09.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
5552824 Ухвала 21.09.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
5573468 Ухвала 21.09.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
5573495 Ухвала 21.09.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
5676717 Ухвала 21.09.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
5718333 Ухвала 21.09.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
5780388 Ухвала 21.09.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
5821539 Ухвала 21.09.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
5842125 Ухвала 21.09.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
5883338 Ухвала 21.09.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
5883355 Ухвала 21.09.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
5904007 Ухвала 21.09.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
5945313 Ухвала 21.09.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
5945330 Ухвала 21.09.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
6028535 Ухвала 21.09.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
6131933 Ухвала 21.09.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
6173595 Ухвала 21.09.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
6173596 Ухвала 21.09.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
6214694 Ухвала 21.09.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
6235094 Ухвала 21.09.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
6297522 Ухвала 21.09.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
6339159 Ухвала 21.09.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
5366304 Ухвала 21.08.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
5366305 Ухвала 21.08.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
5366306 Ухвала 21.08.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
5428796 Ухвала 21.08.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
5531952 Ухвала 21.08.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
5676675 Ухвала 21.08.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
5697551 Ухвала 21.08.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
5738872 Ухвала 21.08.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
5903993 Ухвала 21.08.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
6111287 Ухвала 21.08.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
6194062 Ухвала 21.08.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
6297505 Ухвала 21.08.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
6297506 Ухвала 21.08.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
6359720 Ухвала 21.08.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
5366061 Постанова 18.08.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
5862670 Постанова 18.08.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
5490366 Ухвала 29.07.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
5697430 Ухвала 29.07.2009 Тарасенко К.В. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
628714 Ухвала 08.05.2007 Чевгуз О.В Господарський суд Черкаської області Господарське