Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 32/283-07-8944

Дата ухвалення рішення:
28.04.2009
Зареєстровано:
19.05.2009
Cуддя:
Єрмілов Г.А.
Оприлюднено:
15.07.2010
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Одеський апеляційний господарський суд
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

_________

У Х В А Л А

про залишення апеляційної скарги без розгляду

"28" квітня 2009 р.Справа № 32/283-07-8944


Колегія суддів Одеського апеляційного господарського суду у складі:

Головуючого Єрмілова Г.А.

Суддів : Воронюка О.Л.

Лашина В.В.

при секретарі Толок В.В.

за участю представників сторін:

від кредитора (УПФУ в Кодимському районі Одеської області) - Павлішиної О.М., довіреність № 901/03 від 27.04.09;

від кредитора (Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності) - Андрєєвої О.В., довіреність № 5 від 05.01.09;

ліквідатора - Новікова Ю.П., паспорт серія КМ № 595301, дата видачі : 08.04.09;

від боржника- Олійника В.М., паспорт серія АВ № 630794, дата видачі : 21.04.05; засновника

Представники інших учасників провадження у справі про банкрутство в судове засідання не з'явились. Про час, дату та місце його проведення повідомлені належним чином.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю “Вектор” (далі-СТОВ “Вектор”)

на постанову господарського суду Одеської області від 18.02.2009р.

у справі №32/283-07-8944

за заявою кредиторів: УПФУ в Кодимському районі; Кодимського районного центру зайнятості; Балтської міжрайонної виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; ВАТ ЕК “Одесаобленерго” в особі Котовських електричних мереж

до СТОВ “Вектор”

про банкрутство

Відповідно до ст.44 ГПК України здійснювалась фіксація судового процесу технічними засобами.

ВСТАНОВИЛА:

Постановою господарського суду Одеської області від 18.02.2009 у справі №32/283-07-8944 (суддя Грабован Л.І.) припинено процедуру санації СТОВ "Вектор", припинено повноваження керуючого санацією боржника Новікова Ю.П., СТОВ "Вектор" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру щодо банкрута, припинено повноваження розпорядника майна та призначено ліквідатора - арбітражного керуючого Новікова Ю.П., зобов’язано ліквідатора подати до офіційного друкованого органу у п’ятиденний строк з дня прийняття постанови оголошення про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури з метою виявлення всіх кредиторів, докази публікації надати суду. Крім того, зобов’язано ліквідатора після завершення усіх розрахунків із кредиторами подати на затвердження суду звіт та ліквідаційний баланс банкрута.

Постанова суду мотивована наявністю відповідних клопотань комітету кредиторів та керуючого санацією боржника, а також тим, що боржник знаходиться у стані неплатоспроможності та за рахунок своїх активів виконати зобов'язання перед кредиторами не зможе, а тому виконати план санації неможливо.

Не погоджуючись з постановою суду, СТОВ "Вектор" подало апеляційну скаргу, де просить постанову від 18.02.09р. скасувати, посилаючись на те, що місцевий господарський суд необґрунтовано залишив поза увагою докази наявності у боржника значної дебіторської заборгованості, стягнення якої дозволить підприємству самостійно відновити платоспроможність і погасити борг перед кредиторами. А тому визнання СТОВ "Вектор" банкрутом та застосування до нього ліквідаційної процедури є передчасним.

Відзиви на апеляційну скаргу СТОВ "Вектор" до Одеського апеляційного господарського суду не надходили.

Відповідно до ст.91 ГПК України сторони у справі мають право подати апеляційну скаргу, а прокурор - апеляційне подання на рішення місцевого господарського суду, яке не набрало законної сили.

Згідно зі статтею 41 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому ГПК України, з урахуванням особливостей, встановлених Законом

Як вбачається з тексту апеляційної скарги, вона подана засновником СТОВ "Вектор" ОСОБА_5 від імені боржника.

Між тим, відповідно до ч. 2 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном: усі права керівника (органів управління) юридичної особи - банкрута переходять до ліквідатора.

Тобто, ОСОБА_5 не мав повноважень на звернення до суду з апеляційною скаргою від імені боржника - СТОВ "Вектор".

Разом з тим, згідно ст.1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" учасниками провадження у справі про банкрутство є сторони (кредитори і боржник), арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, а також у випадках, передбачених цим Законом, інші особи, які беруть участь у провадженні у справі про банкрутство, Фонд державного майна України, державний орган з питань банкрутства, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа акціонерів або учасників товариств з обмеженою чи додатковою відповідальністю.

Як вбачається з пояснень ОСОБА_5 в судовому засіданні апеляційної інстанції 28.04.09р., засновниками СТОВ "Вектор" на теперішній час є дві особи. Однак докази того, що між учасниками товариства вирішувалось питання надання ОСОБА_5 повноважень на представлення їх інтересів в суді, відсутні.

За таких обставин, судова колегія доходить висновку, що у засновника СТОВ "Вектор" ОСОБА_5 були відсутні процесуальні повноваження на підписання апеляційної скарги.

Згідно з п. 1 ч.1 ст.81 ГПК України господарський суд залишає позов без розгляду, якщо позовну заву підписано особою, яка не має права підписувати її, або особою, посадове становище якої не вказано.

За приписами ст.99 ГПК України в апеляційній інстанції справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у цьому розділі.

Відповідно до п. 7 Роз’яснень Президії Вищого господарського суду України від 28.03.2002 р. № 04-5/336 „Про деякі питання практики застосування розділу ХІІ ГПК України”, якщо після прийняття апеляційної скарги виникають сумніви у наявності особи, яка підписала скаргу, права на її підписання, суд пропонує заявникові надати відповідні докази. У разі неподання таких доказів скарга залишається без розгляду на підставі п.1 ч.1 ст.81 ГПК України

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів у вважає за необхідне залишити апеляційну скаргу, підписану засновником СТОВ "Вектор", без розгляду на підставі п. 1 ч.1 ст.81 ГПК України.


Керуючись п. 1 ч.1 ст.81, ст. 86, 99 ГПК України, колегія суддів , -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу СТОВ "Вектор" на постанову господарського суду Одеської області від 18.02.2009р. по справі №32/283-07-8944 залишити без розгляду.

Справу повернути до господарського суду Одеської області.

Головуючий суддя Г.А. Єрмілов

Суддя О.Л. Воронюк

Суддя В.В. Лашин


Судовий реєстр по справі 32/283-07-8944

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
5935030 Ухвала 25.05.2009 Єрмілов Г.А. Одеський апеляційний господарський суд Господарське
5809508 Ухвала 28.04.2009 Єрмілов Г.А. Одеський апеляційний господарський суд Господарське