Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 9/120б

Дата ухвалення рішення:
11.07.2006
Зареєстровано:
21.07.2006
Cуддя:
Ковалінас М.Ю.
Оприлюднено:
22.08.2007
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Луганської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське


ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
Луганської області

91016, м.Луганськ
пл.Героїв ВВВ 3а
тел.55-17-32


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СУД
Луганской области

91016, г.Луганск
пл.Героев ВОВ 3а
тел.55-17-32


УХВАЛА

11.07.06 Справа № 9/120б.

Суддя Ковалінас М.Ю., при секретарі Гавріловій І.В.,

розглянувши матеріали справи за заявою

кредитора - Державної податкової інспекції у м. Брянка Луганської області

до боржника - Відкритого акціонерного товариства “Брянківське

автотранспортне підприємство №10963”,

м. Брянка Луганської області

Про банкрутство


В присутності представників сторін:

від кредиторів – Дюмін І.О., дов. №1355/07-08 від 04.07.06. (УПФУ);

від боржника - не прибули;

керуючий санацією Дятлов І.Б. у засідання суду не прибув;

розпорядник майна - Хорошевський М.Г.

за участю прокурора відділу Луганської обласної прокуратури Негієвича І.В.


Обставини справи: банкрутство, процедура санації, розгляд клопотань комітету кредиторів та керуючого санацією.

Розглянувши матеріали справи та додатково надані, вислухавши розпорядника майна та представника кредитора, думку прокурора, суд

в с т а н о в и в :


Ухвалою від 31.01.03. судом введено процедуру санації боржника та призначено керуючим санацією керівника підприємства –голову правління Дятлова І.Б.

Ухвалою від 30.05.03. судом затверджено план санації боржника, строк процедури санації продовжено на строк виконання плану –до 31.07.04., ухвалою суду від 09.11.04. продовжено строк процедури санації до 30.04.05.; ухвалою суду від 26.04.05. затверджено зміни та доповнення до плану санації, продовжено строк процедури санації до 01.08.05. та повноваження розпорядника майна боржника Хорошевського М.Г.

На підставі клопотань керуючого санацією та комітету кредиторів, у зв’язку з вирішенням питань щодо погодження звіту про результати санації та щодо укладення мирової угоди, суд ухвалою від 29.11.05., продовжив строк процедури санації до 01.12.05. та зобов’язав керуючого санацією надати суду звіт про проведення процедури санації, рішення комітету кредиторів щодо подальшої судової процедури у справі, або ж мирову угоду укладену між сторонами відповідно до вимог Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі за текстом –Закон).

Керуючим санацією Дятловим І.Б. в порушення вимог ст.21 Закону у встановлений строк не було представлено на розгляд суду звіту про результати проведення ним процедури санації.

При розгляді справи у минулих засіданнях - 20.12.05., 31.01.06., 14.02.06., 10.03.06.,18.04.06., 23.05.06. судом було з’ясовано, що керуючим санацією Дятловим І.Б. не виконані вимоги попередніх ухвал суду, а саме: не надано суду документального обґрунтування свого звіту про результати проведення санації, відсутні документи, які свідчать про реалізацію майна боржника, його експертну оцінку та про погашення вимог кредиторів тощо, тобто, як слід з матеріалів справи, керуючий санацією Дятлов І.Б. систематично не виконує вимоги суду, викладені в попередніх ухвалах суду, зокрема в ухвалах від 31.01.06., від14.02.06., від 10.03.06., 18.04.06., 23.05.06., а саме: ним не усунені недоліки та порушення вимог Закону, припущенні при підготовці проекту мирової угоди, а також щодо звіту про проведення процедури санації, хоча суд неодноразово надавав йому достатній додатковий час для цього.

Розпорядник майна Хорошевський М.Г. неодноразово надавав суду пояснення щодо недоцільності укладення мирової угоди у даній справі, а також повідомляв суду, що керуючий санацією Дятлов І.Б. ухилятися від співпраці з ним, відомостей стосовно виконання плану санації, документації щодо оцінки майна боржника та його реалізації, рішень комітету кредиторів (відповідних протоколів, що належним чином оформлені) про встановлення порядку продажу майна та визначення його вартості, доказів реалізації майна (договорів купівлі-продажу, актів прийому-передачі ) та витрачання коштів, отриманих від реалізації майна (платіжних документів) до цього часу не надав розпоряднику майна та не запрошував його у встановленому Законом порядку на засідання комітету кредиторів.

Строк процедури санації у справі сплинув 01.12.05., але вирішення питання щодо подальшої судової процедури банкрутства у справі неприпустимо затягується з приводу невиконання керуючим санацією норм Закону та вимог суду, тому ухвалою суду від 18.04.06. доручено Луганському обласному відділу з питань банкрутства провести перевірку діяльності керуючого санацією –голови правління боржника Дятлова І.Б. під час проведення ним процедури санації з питань дотримання ним вимог чинного законодавства про банкрутство відносно виконання плану санації, порядку реалізації майна боржника та витрачання коштів, отриманих від реалізації активів боржника та повідомити про результати цієї перевірки господарський суд, а також судом зобов'язано комітету кредиторів вирішити питання щодо заміни керуючого санацією боржника, тобто, у встановленому Законом порядку з цього приводу провести відповідне засідання комітету кредиторів, голові комітету кредиторів –надати суду докази проведення даного засідання комітету.

На адресу суду 23.05.06. надійшов лист №1162 від 23.05.06. від Луганського обласного відділу з питань банкрутства у якому повідомляється, що керуючий санацією Дятлов І.Б. без поважних причин та будь-яких пояснень не надав представникам територіального відділу державного органу з питань банкрутства - Луганського обласного відділу з питань банкрутства документації для проведення перевірки його діяльності, в підтвердження цього факту до даного листа додано відповідний акт від 22.05.06. про ненадання документів, тому на даний час вимоги суду, викладені в п. 5 резолютивної частини ухвали від 18.04.06. не виконані, керуючий санацією у засіданні не надав суду ніяких мотивованих пояснень з приводу цього факту, підтвердив, що дійсно не надав працівникам Луганського обласного відділу з питань банкрутства документації підприємства-боржника для проведення перевірки його діяльності.

Подана керуючим санацією у минуле засідання суду 23.05.06. мирова угода від 18.05.06. не може бути затверджена судом в наданій редакції, оскільки укладена з порушеннями вимог чинного законодавства про банкрутство (ст.ст. 35-38 Закону), крім того, звіту керуючого санацією про результати проведення процедури санації в документальному відображенні Дятловим І.Б. знову не було надано, також не надано й первісної документації (даних інвентаризації, оцінки майна боржника, відомостей про встановлення порядку, умов та строків продажу майна боржника, договорів купівлі -продажу, актів прийому-передачі майна, а також щодо розрахунків з кредиторами: відповідних платіжних документів), тому ухвалою суду від 23.05.06. вдруге зобов'язно комітет кредиторів вирішити питання щодо заміни керуючого санацією боржника, а керуючого санацією –надати Луганському обласному відділу з питань банкрутства документацію підприємства-боржника для проведення перевірки його діяльності під час проведення процедури санації.

До даного часу відомостей щодо результатів перевірки діяльності Дятлова І.Б. за час виконання ним обов'язків керуючого санацією до суду від Луганського обласного відділу з питань банкрутства не надійшло.

У дане судове засідання керуючий санацією –голова правління боржника Дятлов І.Б. не прибув, від нього 11.07.06. на адресу суду надійшло клопотання (лист б/н від 16.06.06.) про його звільнення від виконання обов'язків керуючого санацією підприємства - боржника за станом здоров'я.

Крім того, до суду 11.07.06. надійшли клопотання від комітету кредиторів про заміну керуючого санацією у зв'язку з неналежним виконанням ним своїх обов'язків та запропоновано призначити нового керуючого санацією на власний розсуд суду, та про продовження строку процедури санації у справі ще на 6 місяців (протоколи зборів комітету кредиторів №17 від 16.06.06. та №18 від 10.07.06.).

Розпорядник майна боржника –арбітражний керуючий Хорошевський М.Г. подав до суду клопотання (лист б/н від 11.07.06.) про звільнення його від виконання обов'язків розпорядника майна у справі, оскільки керуючий санацією Дятлов І.Б. своїм систематичним ухиленням від співпраці та ненаданням документів, згідно вимог суду фактично унеможливлює виконання обов'язків розпорядника майна боржника.

Якщо підприємство –боржник є державним або має у статутному фонді понад 25% державної власності, кандидатура арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) має бути погоджена Державним департаментом з питань банкрутства Міністерства економіки України, у встановленому законодавством порядку (Порядок подання пропозицій господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих, затверджений наказом Мінекономіки України від 25.04.01. № 85, далі - Порядок).

Приймаючи до уваги, що частка держави у статутному фонді боржника становить більше 25%, тому пропозиції щодо кандидатур нового керуючого санацією та розпорядника майна мають бути надані суду державним органом з питань банкрутства - Державним департаментом з питань банкрутства Міністерства економіки України, у встановленому законодавством Порядку.

За таких обставин, суд зобов’язує територіальний відділ державного органу з питань банкрутства - Луганський обласний відділ з питань банкрутства, надати у строк до 10.08.06. погоджені належним чином, згідно Порядку, кандидатури арбітражного керуючого для призначення керуючим санацією у справі, а також й кандидатуру розпорядника майна боржника.

До надання суду погоджених Державним департаментом з питань банкрутства Міністерства економіки України пропозицій щодо кандидатур арбітражних керуючих –керуючого санацією та розпорядника майна боржника, питання про припинення повноважень Дятлова І.Б. в якості керуючого санацією та арбітражного керуючого Хорошевського М.Г. в якості розпорядника майна, судом не вирішується, розгляд справи відкладається.

Керуючись ст. ст. 1, 2, 3-1, 16,17-21 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. ст. 50, 86, 87 ГПК України, суд

у х в а л и в:

1.Призначити розгляд справи на 18.08.06., на 11 годин 30 хвилин.


2.Зобов’язати Луганський обласний відділ з питань банкрутства - надати суду у строк до 10.08.06. погоджені Державним департаментом з питань банкрутства Міністерства економіки України, у встановленому законодавством порядку (згідно Порядку подання пропозицій господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих, затвердженого наказом Мінекономіки України від 25.04.01. № 85), кандидатури арбітражних керуючих для призначення новим керуючим санацією та розпорядником майна боржника у справі.

3.Луганському обласному відділу з питань банкрутства - вжити всі можливі заходи щодо проведення перевірки діяльності керуючого санацією –голови правління боржника Дятлова І.Б. під час проведення ним процедури санації щодо дотримання вимог чинного законодавства про банкрутство відносно виконання плану санації, порядку реалізації майна боржника та витрачання коштів, отриманих від реалізації активів боржника та повідомити про результати цієї перевірки господарський суд, у строк до 01.08.06.


4.Дану ухвалу надіслати: кредиторам у справі; боржнику; керуючому санацією Дятлову І.Б. (за адресою боржника); розпоряднику майна Хорошевському М.Г.; Луганському обласному відділу з питань банкрутства; Державному департаменту з питань банкрутства Мінекономіки України (03150, м. Київ, вул. П. Любченка, 15); прокуратурі Луганської області; прокуратурі м. Брянка Луганської області.

Явка керуючого санацією Дятлова І.Б., розпорядника майна Хорошевського М.Г., членів комітету кредиторів та представника боржника у судове засідання обов’язкова.Суддя М.Ю. Ковалінас

Спеціаліст І категорії Є.С. Бубен


Судовий реєстр по справі 9/120б

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
15118965 Постанова 26.04.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
14049096 Ухвала 01.03.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
13794135 Постанова 15.02.2011 Iвченко С.М. Господарський суд Чернігівської області Господарське
13712794 Ухвала 08.02.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
13700642 Ухвала 02.02.2011 Iвченко С.М. Господарський суд Чернігівської області Господарське
13317095 Ухвала 21.12.2010 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
12458695 Ухвала 23.11.2010 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
12189625 Ухвала 11.11.2010 Iвченко С.М. Господарський суд Чернігівської області Господарське
12125831 Ухвала 08.11.2010 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
12053094 Ухвала 04.11.2010 Iвченко С.М. Господарський суд Чернігівської області Господарське
11357829 Ухвала 24.09.2010 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
11185125 Постанова 15.09.2010 Iвченко С.М. Господарський суд Чернігівської області Господарське
11103749 Ухвала 06.09.2010 Iвченко С.М. Господарський суд Чернігівської області Господарське
10978815 Ухвала 18.08.2010 Iвченко С.М. Господарський суд Чернігівської області Господарське
10978627 Ухвала 11.08.2010 Iвченко С.М. Господарський суд Чернігівської області Господарське
10978589 Ухвала 09.08.2010 Iвченко С.М. Господарський суд Чернігівської області Господарське
10822199 Ухвала 06.08.2010 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
10957323 Ухвала 15.07.2010 Iвченко С.М. Господарський суд Чернігівської області Господарське
10030197 Ухвала 28.05.2010 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
8353408 Ухвала 22.03.2010 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
7424362 Ухвала 25.12.2009 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
7085939 Ухвала 08.12.2009 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
6909504 Постанова 30.11.2009 Iвченко С.М. Господарський суд Чернігівської області Господарське
6842851 Ухвала 19.11.2009 Iвченко С.М. Господарський суд Чернігівської області Господарське
6778272 Ухвала 10.11.2009 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4987647 Ухвала 22.09.2009 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4843886 Ухвала 08.09.2009 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4391075 Ухвала 03.08.2009 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4327819 Ухвала 17.07.2009 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4016880 Ухвала 23.06.2009 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
3583541 Ухвала 10.04.2009 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
3083380 Ухвала 13.02.2009 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
2895812 Ухвала 16.01.2009 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
2635072 Ухвала 11.11.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
2321227 Ухвала 28.10.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
2161519 Ухвала 19.09.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
1846400 Ухвала 17.06.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
1728148 Ухвала 06.05.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
1540729 Ухвала 25.03.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
1370860 Ухвала 01.02.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
1186611 Ухвала 27.11.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
1100061 Ухвала 30.10.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
1050830 Ухвала 21.09.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
984425 Ухвала 31.07.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
758969 Ухвала 15.06.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
509346 Ухвала 16.03.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
364354 Ухвала 12.01.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
313216 Ухвала 01.12.2006 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
39988 Ухвала 11.07.2006 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
3982 Ухвала 09.06.2006 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське