Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 10/91

Дата ухвалення рішення:
13.07.2006
Зареєстровано:
20.07.2006
Cуддя:
Жак В.В.
Оприлюднено:
23.08.2007
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Кіровоградської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське


ГОСПОДАРСЬКИЙ С У Д
Кіровоградської області


ПОСТАНОВА


13.07.06 № 10/91


Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Жак В. В. розглянув у відкритому судовому засіданні справу № 10/91 від 05.06.2006 року

кредитора – Державної податкової інспекції у Голованівському районі, Кіровоградська область, смт. Голованівськ, вул. Піонерська, 11,

до боржника – приватного підприємства “Санса” (далі – ПП "Санса"), Кіровоградська область, Голованівський район, смт. Побузьке, вул. Радянської армії, 4/5,

про порушення провадження у справі про банкрутство відсутнього боржника


ПРЕДСТАВНИКИ:


від кредитора - не викликалися;

від боржника - не викликалися;


Кредитор звернувся до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство щодо відсутнього боржника – ПП “Санса” з причин неспроможності останнього сплатити податковий борг перед бюджетом.

Боржник відзив на заяву кредитора не подав, наявність боргу не заперечив.

Розглянувши наявні матеріали справи, господарський суд, -


ВСТАНОВИВ:


Вимоги кредитора до боржника станом на 15.06.2006 року (на день подання заяви про порушення справи про банкрутство до суду) по податковому боргу: збору до державного іноваційного фонду та пені, в загальній сумі складають 2875, 75 грн., що підтверджується матеріалами справи.

Докази сплати боржником податкового боргу відсутні.

Кредитором подані суду достатні докази наявності у ПП “Санса” ознак відсутнього боржника.

Господарський суд визнає наявність заборгованості боржника перед кредитором (бюджетом) в сумі 2875, 75 грн. та неспроможність боржника сплатити цю заборгованість із-за відсутності грошових коштів.

Відповідно до ч. 2 ст. 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі –Закон) господарський суд в двотижневий строк з дня винесення ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство відсутнього боржника виносить постанову про визнання відсутнього боржника банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру і призначає ліквідатором ініціюючого кредитора за згодою останнього.

Ініціюючий кредитор – Державна податкова інспекція у Голованівському районі дав згоду на призначення його ліквідатором ПП “Санса”.

Оскільки Державна податкова інспекція у Голованівському районі, згідно з чинним законодавством звільнена від сплати державного мита та судових витрат, на боржника відповідно до ст. ст. 44, 49 ГПК України додатково покладається державне мито в сумі 85, 00 грн. та витати на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу в сумі 118, 00 грн.

Керуючись ст. ст. 22-32, 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. ст. 4-1, 44, 49 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд ,-


П О С Т А Н О В И В:


1. Визнати відсутнього боржника - приватне підприємство “Санса” банкрутом.

2. Відкрити ліквідаційну процедуру щодо банкрута приватного підприємства “Санса” на строк до 14.01.2007 року.

3. Призначити ліквідатором банкрута ініціюючого кредитора – Державну податкову інспекцію у Голованівському районі.

4. Зобов'язати ініціюючого кредитора - ДПІ у Голованівському районі - у разі виявлення майна банкрута подати господарському суду клопотання про призначення ліквідатором арбітражного керуючого.

5. Зобов’язати ліквідатора – ДПІ у Голованівському районі:

- письмово повідомити про визнання господарським судом відсутнього боржника банкрутом усіх відомих йому кредиторів відсутнього боржника (в тому числі направити таке повідомлення державній виконавчій службі у Голованівському районі), копії письмових повідомлень подати господарському суду до 13.08.2006 року; здійснити у встановленому Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” порядку заходи по задоволенню вимог кредиторів;

- до 13.10.2006 року подати господарському суду відомості (інформацію) про виконану роботу по проведенню ліквідаційної процедури;

- не пізніше 14.01.2007 року подати господарському суду звіт та ліквідаційний баланс банкрута, що відповідають вимогам ст. 32 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

При необхідності продовження строку ліквідаційної процедури ліквідатор зобов’язаний подати господарському суду обґрунтоване клопотання, до якого мають бути додані копії документів, що свідчать про виконану ліквідатором роботу в ході ліквідаційної процедури та підтверджують необхідність продовження строку ліквідаційної процедури.

6. Відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” скасувати заходи щодо забезпечення грошових вимог кредиторів в частині заборони ПП “Санса” і всім його органам управління відчуження у будь-який спосіб належних боржнику на праві власності основних засобів (фондів) та вчинення дій щодо реорганізації та ліквідації юридичної особи боржника, застосовані ухвалою суду про порушення провадження у справі від 05.06.2006 року.

7. Стягнути з приватного підприємства “Санса”, що знаходиться за адресою: 26555, вул. Радянської армії, 4/5, смт. Побузьке, Голованівський район, Кіровоградська область (розрахункові рахунки в банківських установах відсутні, код ЄДРПОУ 23689116) в доход Державного бюджету на рахунок ВДК у м. Кіровограді, банк отримувача: УДК в Кіровоградській області, рахунок № 31118095600002 в УДК в Кіровоградській області, МФО 823016, ідентифікаційний код 24145329, код бюджетної класифікації 22090200 „Державне мито, не віднесене до інших категорій” – 85, 00 грн. державного мита.

Наказ видати і надіслати стягувачеві.

8. Стягнути з приватного підприємства “Санса”, що знаходиться за адресою: 26555, вул. Радянської армії, 4/5, смт. Побузьке, Голованівський район, Кіровоградська область (розрахункові рахунки в банківських установах відсутні, код ЄДРПОУ 23689116)- 118,00 грн. витрат на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу на користь ДП “Судовий інформаційний центр”, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 44 (п/р № 26002014180001 у ВАТ “Банк Універсальний”, м. Львів, МФО 325707, код 30045370).

Наказ видати та надіслати його стягувачеві.

9. Примірники цієї постанови направити кредитору, банкруту, Кіровоградському обласному сектору з питань банкрутства, державній виконавчій службі у Голованівському районі для відома.

Суддя (підпис) Жак В. В.Судовий реєстр по справі 10/91

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
1949206 Постанова 01.08.2008 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1949207 Постанова 01.08.2008 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1949204 Ухвала 24.07.2008 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
2026713 Ухвала 18.07.2008 Мінська Т.М. Господарський суд Луганської області Господарське
1853566 Ухвала 15.07.2008 Павлюк І.Ю. Господарський суд Рівненської області Господарське
1914434 Ухвала 09.07.2008 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1916241 Ухвала 07.07.2008 Процик Т.С. Львівський апеляційний господарський суд Господарське
1997766 Ухвала 19.06.2008 Пашкіна С.А. Господарський суд Чернігівської області Господарське
1984976 Ухвала 17.06.2008 Приходько І.В. Господарський суд Донецької області Господарське
1960284 Ухвала 11.06.2008 Пашкіна С.А. Господарський суд Чернігівської області Господарське
1717830 Ухвала 04.06.2008 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1702279 Ухвала 03.06.2008 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1731277 Рішення 03.06.2008 Івашкович І.В. Господарський суд Закарпатської області Господарське
1724268 Рішення 29.05.2008 Довга О.І. Господарський суд Львівської області Господарське
1636841 Ухвала 12.05.2008 Івашкович І.В. Господарський суд Закарпатської області Господарське
1636835 Ухвала 24.04.2008 Івашкович І.В. Господарський суд Закарпатської області Господарське
1637222 Ухвала 11.04.2008 Довга О.І. Господарський суд Львівської області Господарське
1536978 Ухвала 08.04.2008 Івашкович І.В. Господарський суд Закарпатської області Господарське
1677635 Ухвала 01.04.2008 Мурашко І.Г. Господарський суд Чернігівської області Господарське
1677655 Ухвала 27.02.2008 Мурашко І.Г. Господарський суд Чернігівської області Господарське
1306176 Постанова 17.01.2008 Борденюк Є.М. Вищий господарський суд України Господарське
1225888 Постанова 20.12.2007 Мурашко І.Г. Господарський суд Чернігівської області Господарське
1238177 Ухвала 20.12.2007 Борденюк Є.М. Вищий господарський суд України Господарське
1140784 Ухвала 21.11.2007 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1101985 Рішення 06.11.2007 Павлюк І.Ю. Господарський суд Рівненської області Господарське
1264162 Постанова 01.11.2007 Ковальчук Т.І. Господарський суд Чернівецької області Господарське
1342299 Ухвала 28.09.2007 Ковальчук Т.І. Господарський суд Чернівецької області Господарське
1342300 Ухвала 28.09.2007 Ковальчук Т.І. Господарський суд Чернівецької області Господарське
1093681 Постанова 18.09.2007 Барицька Т.Л. Київський апеляційний господарський суд Господарське
890959 Ухвала 03.08.2007 Івашкович І.В. Господарський суд Закарпатської області Господарське
1342301 Ухвала 26.07.2007 Ковальчук Т.І. Господарський суд Чернівецької області Господарське
1342302 Ухвала 16.07.2007 Ковальчук Т.І. Господарський суд Чернівецької області Господарське
792625 Ухвала 06.07.2007 Івашкович І.В. Господарський суд Закарпатської області Господарське
733301 Ухвала 20.06.2007 Івашкович І.В. Господарський суд Закарпатської області Господарське
704591 Ухвала 08.06.2007 Івашкович І.В. Господарський суд Закарпатської області Господарське
686321 Рішення 31.05.2007 Пашкіна С.А. Господарський суд Чернігівської області Господарське
674627 Ухвала 23.05.2007 Івашкович І.В. Господарський суд Закарпатської області Господарське
611685 Ухвала 28.04.2007 Івашкович І.В. Господарський суд Закарпатської області Господарське
641418 Ухвала 24.04.2007 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
666907 Ухвала 23.04.2007 Пашкіна С.А. Господарський суд Чернігівської області Господарське
641417 Постанова 10.04.2007 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
666905 Ухвала 10.04.2007 Пашкіна С.А. Господарський суд Чернігівської області Господарське
666906 Ухвала 23.02.2007 Пашкіна С.А. Господарський суд Чернігівської області Господарське
298091 Ухвала 06.12.2006 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
279909 Ухвала 14.11.2006 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
48596 Рішення 20.07.2006 Шелест С.Б. Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
37918 Ухвала 13.07.2006 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
12866 Ухвала 19.06.2006 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
227982 Рішення 13.06.2006 Кощеєв І.М. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
18228 Постанова 05.06.2006 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське