Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 15/52-б

Дата ухвалення рішення:
19.05.2009
Зареєстровано:
28.05.2009
Cуддя:
Короткевич O.Є.
Оприлюднено:
28.05.2009
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Вищий господарський суд України
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


19 травня 2009 р.

№ 15/52-б


Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

головуючого:

Короткевича О.Є.


суддів:

Білошкап О. В., Хандуріна М.І.


розглянувши матеріали

касаційної скарги

Державної податкової інспекції у Деснянському районі міста Києва


на постанову

Господарського суду міста Києва від 24.12.2008 року


у справі

№15/52-б господарського суду міста Києва


за заявою

ТОВ "Еллєнас"


до

Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпромбудінвест"


про


банкрутство
За участю представників учасників судового провадження:


від ліквідатора

Не з'явився

від боржника

Не з'явився

від скаржника

Форостовець О. В. дов. від 10.09.08 року №2339/9/10-017В С Т А Н О В И В :


05.12.2008 року господарським судом міста Києва за заявою ТОВ "Еллєнас" порушено провадження у справі № 43/347 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпромбудінвест" (Далі –ТОВ "Укрпромбудінвест"), введено мораторій на задоволення вимог кредиторів на весь час провадження у справі про банкрутство та процедуру розпорядження майном боржника.

Постановою господарського суду міста Києва від 24.12.2008 року в порядку ст. 52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» визнано ТОВ "Укрпромбудінвест" код 33882975 банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Лецкана В. Л., підприємницьку діяльність банкрута завершено, припинено нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та економічних санкцій по всіх видах заборгованості банкрута з 24.12.2008 року, припинено повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 24.12.2008 року, а ліквідатора зобов'язано провести ліквідаційну процедуру та надати суду свій звіт та ліквідаційний баланс банкрута у строк до 24.12.2009 року.

Не погоджуючись з прийнятим у справі судовим актом, Державна податкова інспекція у Деснянському районі міста Києва звернулася з касаційною скаргою, в якій просить скасувати постанову суду про відкриття ліквідаційної процедури та визнання боржника банкрутом, аргументуючи порушенням судом норм матеріального та процесуального права, а саме ст. ст. 1, 7, 52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст. ст. 33, 34 ГПК України.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 28.04.2008 року прийнято касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Деснянському районі міста Києва на постанову господарського суду міста Києва від 24.12.2008 року до провадження та призначено скаргу до розгляду.

Колегія суддів Вищого господарського суду України, переглянувши у касаційному порядку постанову суду першої інстанції, на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіривши застосування судом норм матеріального та процесуального права, дійшла висновку, про наявність правових підстав для задоволення касаційної скарги, виходячи з наступного.

У даній справі судом першої інстанції порушено провадження та застосовано до боржника судову процедуру ліквідації на підставі ст. 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".


Згідно зі ст.41 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Згідно зі ст.ст. 4, 43 ГПК України судове рішення є законним та обґрунтованим лише у випадку всебічного повного та об’єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності у відповідності з нормами матеріального та процесуального права.

Відповідно ч. 1 ст. 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у разі якщо громадянин-підприємець - боржник або керівні органи боржника - юридичної особи відсутні за її місцезнаходженням, або у разі ненадання боржником протягом року до органів державної податкової служби згідно із законодавством податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності, а також за наявності інших ознак, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржника, заява про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника може бути подана кредитором незалежно від розміру його вимог до боржника та строку виконання зобов'язань. Отже, у контекст вказаної норми при розгляді справи за правилами ст. 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" предметом доказування є визнання місцезнаходження боржника –юридичної особи та факт відсутності керівних органів юридичної особи за її місцезнаходженням.

Постанова суду про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури є за своєю правовою природою судовим рішенням, в якому необхідно повно відобразити обставини, що мають значення для даної справи, висновки суду про встановлені обставини і їх правові наслідки повинні бути вичерпними, відповідати дійсності та підтверджуватися достовірними доказами, дослідженими в судовому засіданні (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29.12.1976 №11 із змінами на даний час).

За правилами статті 52 закону підстави для подання кредитором заяви про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника настають як у разі наявності будь-якої з ознак, передбачених цією статтею, так і вразі їх сукупності (з такими висновками погодився Верховний Суд України у постанові від 10.02.2004 №04/087).

При винесені постанови господарський суд міста Києва постановив, що боржник відсутній за юридичною адресою.

Проте даний висновок є передчасним, не ґрунтується на законодавстві та не підтверджується матеріали справи.

В рішеннях суду першої інстанції вданій справі взагалі не вказано докази та не викладено обставин, на підставі яких суд визнав м. Київ, вул. Милославська, 58 як адресу боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпромбудінвест".

Відповідно до ст. 93 Цивільного кодексу України місцезнаходження юридичної особи визначається місцем її державної реєстрації, якщо інше не встановлено законом;місцезнаходження юридичної особи вказується в її установчих документах. Абзац шостий статті 1 Закону України" Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (у редакції чинній до внесення змін Законом України від 03.03.2005 року №2452-IV) визначає місцезнаходження юридичної особи як місцезнаходження постійно діючого виконавчого органу юридичної особи, а в разі його відсутності-місцезнаходження іншого органу чи особи. Уповноваженої діяти від імені юридичної особи без довіреності, за певною адресою, яка вказана засновниками (учасниками) в установчих документах і за якою здійснюється зв'язок з юридичною особою.

Таким чином, нормами законодавства, чинними на час розгляду даної справи судом першої інстанції, передбачалося обов'язкове зазначення місцезнаходження юридичної особи в її установчих документах, а у разі, коли відбувалася зміна місцезнаходження, повинні були вноситись відповідні зміни до установчих документів та проводитись державна реєстрація цих змін.

Проте установчі документи Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпромбудінвест" в матеріалах справи відсутні, відповідно вони не досліджувались судом першої інстанції з метою з'ясування місцезнаходження боржника.

Відповідно до статті 16, 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" з метою забезпечення органів державної влади, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців створюється Єдиного державного реєстру, який містить повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності; ідентифікаційний код юридичної особи; організаційно-правова форма; місцезнаходження юридичної особи; дата та номер запису про проведення державної реєстрації юридичної особи, дати та номери записів про внесення змін до нього; серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію, дата видачі або заміни свідоцтва про державну реєстрацію; дані про установчі документи, дати та номери записів про внесення змін до них.

Згідно вимог ч. ч. 1, 3 ст.18 вказаного Закону, якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін. Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру , не були до нього внесені, вони не можуть бути використані в спорі з третьою особою.

Вказаний Закон також визначає порядок внесення до Єдиного державного реєстру записів про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням, які здійснюються держреєстратором (п.7 ст.19 Закону).

Виходячи з вимог ч.2 ст. 34 ГПК України обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.


Господарський судом міста Києва розглянув справу за відсутності установчих документів боржника та достовірних доказів щодо його місцезнаходження, не встановив обставини наявності або відсутності підприємницької діяльності боржника на час порушення провадження у справі про банкрутство.В матеріалах справи також відсутня інформація від фінансових органів, митних органів та інших контролюючих органів, яка підтверджує відсутність господарської діяльності з моменту подання остатньої звітності.


На підставі викладеного, Колегія суддів Вищого господарського суду України вважає, що господарський суд міста Києва при прийнятті постанови про визнання відсутнього боржника банкрутом не дав оцінку та не з’ясував факт наявності чи відсутності в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи боржника за її місцезнаходженням відповідно до вимог Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців ” та тому дійшов передчасного висновку про подальший розгляд справи за спрощеною процедурою шляхом визнання боржника банкрутом в порядку ст. 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

В контексті викладеного, Колегія суддів Вищого господарського суду України, вважає за необхідне, постанову господарського суду міста Києва від 24.12.2008 року у справі №15/52-б скасувати, справу передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва.


При новому розгляді справи суду слід врахувати вище викладене, більш повно та всебічно перевірити дійсні обставини справи, дати належну оцінку зібраним по справі доказам, доводам та запереченням сторін та учасників провадження у даній справі і в залежності від встановленого та вимог закону постановити законне та обґрунтоване рішення.


Керуючись ст. ст. 32, 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ”, ст. ст. 34, 43, 1115, 1117, 1119 - 11111 Господарського процесуального кодексу України, суд


П О С Т А Н О В И В :


1. Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Деснянському районі міста Києва на постанову господарського суду міста Києва від 24.12.2008 року у справі №15/52-б задовольнити.

2. Постанову господарського суду міста Києва від 24.12.2008 року у справі №15/52-б скасувати.

3. Справу передати на розгляд до господарського суду міста Києва.Головуючий О. Є. Короткевич


Судді О. В. Білошкап


М. І. ХандурінСудовий реєстр по справі 15/52-б

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
10018181 Ухвала 08.06.2010 Хоменко М.Г. Господарський суд м. Києва Господарське
10009509 Постанова 03.02.2010 Хоменко М.Г. Господарський суд м. Києва Господарське
10009508 Ухвала 28.01.2010 Хоменко М.Г. Господарський суд м. Києва Господарське
4847659 Ухвала 17.08.2009 Чеберяк П.П. Господарський суд м. Києва Господарське
3669173 Постанова 19.05.2009 Короткевич O.Є. Вищий господарський суд України Господарське
3600798 Ухвала 28.04.2009 Короткевич O.Є. Вищий господарський суд України Господарське
6143676 Ухвала 22.04.2009 Хоменко М.Г. Господарський суд м. Києва Господарське
3471063 Ухвала 13.04.2009 Короткевич O.Є. Вищий господарський суд України Господарське
5543619 Постанова 11.02.2009 Хоменко М.Г. Господарський суд м. Києва Господарське
752651 Ухвала 25.06.2007 Хоменко М.Г. Господарський суд м. Києва Господарське
736752 Ухвала 19.06.2007 Хоменко М.Г. Господарський суд м. Києва Господарське