Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 5/81-Б

Дата ухвалення рішення:
12.05.2009
Зареєстровано:
19.05.2009
Cуддя:
Грамчук І.В.
Оприлюднено:
20.05.2009
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Хмельницької області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


29000, м. Хмельницький, Майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

___

У Х В А Л А


"12" травня 2009 р.

Справа № 5/81-Б


За заявою Управління Пенсійного фонду України в Хмельницькому районі м Хмельницький


про визнання банкрутом Хмельницького обласного виробничого об’єднання „Хмельницькптахопром”

с. Мацьківці Хмельницького району

Суддя Грамчук І.В.

Представники:

Від заявника: не з'явився

Від боржника: не з'явився


Ухвалою господарського суду від 30.04.09р. за заявою Управління Пенсійного фонду України у Хмельницькому районі м. Хмельницький порушено провадження у справі № 5/81-Б про визнання банкрутом Хмельницького обласного виробничого об'єднання "Хмельницькптахопром" с. Мацьківці Хмельницького району. Також цією ухвалою зобов’язано ініціюючого кредитора - Управління Пенсійного фонду України у Хмельницькому районі м. Хмельницький надати оригінали доказів на підтвердження викладених у заяві обставин в контексті вимог Цивільного кодексу України та Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців", а також повноважень посадової особи, що підписала заяву до суду, а боржника - подати в засідання суду та заявнику письмове пояснення по справі з витребуванням у Головного управління статистики у Хмельницькій області довідки про перебування Хмельницького обласного виробничого об'єднання "Хмельницькптахопром" с. Мацьківці Хмельницького району код за ЄДРПОУ 00689148 у Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України.

Однак 06.05.2009р. судом отримано від Головного управління статистики у Хмельницькій області Державного комітету статистики України витяг станом на 06.05.2009р., за яким Хмельницьке обласне виробниче об'єднання птахівничої промисловості "Хмельницькптахопром" с. Мацьківці Хмельницького району перебуває у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України.

В судове засідання представники заявника не прибули, витребувані судом документи не надали, що не позбавляє суд можливості здійснити розгляд справи за наявними у ній матеріалами.

У відповідності до ст. 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, якою закріплено особливості банкрутства відсутнього боржника, зокрема передбачено у разі, якщо громадянин-підприємець - боржник або керівні органи боржника - юридичної особи відсутні за її місцезнаходженням, або у разі ненадання боржником протягом року до органів державної податкової служби згідно із законодавством податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності, а також за наявності інших ознак, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржника, заява про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника може бути подана кредитором незалежно від розміру його вимог до боржника та строку виконання зобов'язань.

2. Господарський суд у двотижневий строк з дня винесення ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство відсутнього боржника виносить постанову про визнання відсутнього боржника банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру і призначає ліквідатором ініціюючого кредитора за згодою останнього.

3. У разі виявлення майна відсутнього боржника ліквідатора має бути замінено за клопотанням кредитора арбітражним керуючим, про що господарський суд виносить ухвалу.

У разі виявлення ліквідатором майна відсутнього боржника, визнаного банкрутом, сума виручки від продажу такого майна направляється на покриття витрат, пов'язаних з провадженням у справі про банкрутство.

4. У разі, якщо кредитор не подав до господарського суду клопотання щодо кандидатури арбітражного керуючого (ліквідатора), ухвала господарського суду надсилається державному органу з питань банкрутства, якою зобов'язується протягом семи днів від дати винесення ухвали забезпечити участь у справі ліквідатора з числа працівників державного органу з питань банкрутства.

5. Ліквідатор письмово повідомляє про визнання господарським судом відсутнього боржника банкрутом усіх відомих йому кредиторів відсутнього боржника, які в місячний строк з дня одержання повідомлення можуть направити ліквідатору заяви з вимогами до банкрута.

6. За клопотанням ліквідатора у разі виявлення ним майна відсутнього боржника, визнаного банкрутом, господарський суд може винести ухвалу про припинення процедури ліквідації, передбаченої цією статтею, і переходу до загальних судових процедур у справі про банкрутство, передбачених цим Законом.

7. Задоволення вимог кредиторів здійснюється в порядку черговості, передбаченому статтею 31 цього Закону. Кредитори можуть оскаржити результати розгляду їх вимог ліквідатором до господарського суду до затвердження господарським судом ліквідаційного балансу. ( Стаття 52 в редакції Закону N 3088-III ( 3088-14 ) від 07.03.2002 )

Преамбулою Закону визначено, що цей Закон встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника - суб'єкта підприємницької діяльності або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури, повного або часткового задоволення вимог кредиторів.

Введення передбаченого Законом особливого порядку, спрямованого на відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, та застосування ліквідаційної процедури має на меті задоволення вимог кредиторів (повне або часткове). При цьому, наслідки порушення провадження у справі про банкрутство впливають на права та обов'язки усіх кредиторів боржника.

Підставою для введення такого порядку є стан неплатоспроможності боржника, який встановлюється судом за наявності передбачених Законом ознак.

У відповідності до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Наявні в матеріалах справи документи, не являються належними та допустимими доказами на підтвердження визначених законом обставин, з існуванням яких законодавець пов’язує можливість визнання банкрутом відсутнього боржника.

Також відповідно до статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" відомості про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням повинні міститись в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. І тільки факт внесення таких відомостей до реєстру може слугувати підставою для визнання боржника відсутнім.

З огляду на викладене, заяву Управління Пенсійного фонду України у Хмельницькому районі м. Хмельницький про визнання банкрутом Хмельницького обласного виробничого об'єднання "Хмельницькптахопром" с. Мацьківці Хмельницького району слід залишити без розгляду за п.5 ст. 81 ГПК України зі скасуванням вжитих судом заходів забезпечення майнових вимог кредиторів.

Керуючись ст.ст. 23-25, 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст.ст. 81, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -


У Х В А Л И В :


Заяву Управління Пенсійного фонду України у Хмельницькому районі м. Хмельницький про визнання банкрутом Хмельницького обласного виробничого об'єднання "Хмельницькптахопром" с. Мацьківці Хмельницького району залишити без розгляду.

Скасувати вжиті судом заходів забезпечення вимог кредиторів.

Примірники ухвали надіслати сторонам у справі та Державному реєстратору за місцем реєстрації боржника


Суддя Грамчук І.В.

Судовий реєстр по справі 5/81-Б

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
3602445 Ухвала 12.05.2009 Грамчук І.В. Господарський суд Хмельницької області Господарське
25591 Ухвала 05.07.2006 Грамчук І.В. Господарський суд Хмельницької області Господарське