Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 7/129-Б

Дата ухвалення рішення:
10.07.2006
Зареєстровано:
19.07.2006
Cуддя:
Кудряшова Ю.В.
Оприлюднено:
22.08.2007
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Житомирської області
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65


ПОСТАНОВА

про визнання банкрутом

Від "10" липня 2006 р.

Справа № 7/129-Б.


За заявою Ліквідаційної комісії Дочірнього підприємства "Андрушівський маслозавод" Відкритого акціонерного товариства "Житомирмолоко" (м.Андрушівка)

про визнання банкрутом Дочірнього підприємства "Андрушівський маслозавод" Відкритого акціонерного товариства "Житомирмолоко" (м.Андрушівка)

Присутні:

від кредиторів: не з'явився

від боржника: Семенюк Л. В. - представник за довіреністю № 7 від 12.01.06; Лазор А.О. - представник за довіреністю № 8 від 12.01.06; Соломченко В. В. - голова ліквідаційної комісії, паспорт серії АС 658597

Розглядається справа № 7/129-Б про визнання банкрутом Дочірнього підприємства "Андрушівський маслозавод" Відкритого акціонерного товариства "Житомирмолоко" (м.Андрушівка).

Ухвалою господарського суду від 27.06.06 порушено провадження у справі №7/129-Б, судове засідання призначено на 10.07.06.

В засіданні суду голова ліквідаційної комісії та представники боржника підтримали вимоги, викладені у заяві в повному обсязі.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представників боржника та голову ліквідаційної комісії, господарський суд,

ВСТАНОВИВ:

"27" червня 2006 р. за заявою Ліквідаційної комісії Дочірнього підприємства "Андрушівський маслозавод" Відкритого акціонерного товариства "Житомирмолоко" (м.Андрушівка) господарський суд порушив провадження у справі про визнання банкрутом Дочірнього підприємства "Андрушівський маслозавод" Відкритого акціонерного товариства "Житомирмолоко" (м.Андрушівка) в зв'язку з неспроможністю боржника погасити заборгованість перед кредиторами, оскільки майна підприємства недостатньо для задоволення визнаних боржником вимог кредиторів.

Дочірнє підприємство "Андрушівський маслозавод" Відкритого акціонерного товариства "Житомирмолоко" зареєстровано Андрушівською районною державною адміністрацією, рішення від 20.04.99.

24.03.05 Загальними зборами акціонерів ВАТ "Житомирмолоко" прийнято рішення про ліквідацію Дочірнього підприємства "Андрушівський маслозавод" Відкритого акціонерного товариства "Житомирмолоко". У зв'язку з чим, доручено наглядовій раді призначити ліквідаційну комісію ДП "Андрушівський маслозавод"; встановити порядок та строки припинення юридичної особи - боржника та затвердити проміжний та кінцевий ліквідаційний баланс підприємства-боржника, що підтверджується витягом з протоколу (а.с.7 -9).

11.05.05 на засіданні наглядової ради ВАТ "Житомирмолоко" обрано голову ліквідаційної комісії - директора ВАТ "Житомирмолоко" Соломченко В. В., погоджено склад ліквідаційної комісії та визначено процедурні питання проведення ліквідації підприємства-боржника, про що свідчить протокол № 7 від 11.05.05 (а.с. 10-11).

Оголошення про ліквідацію Дочірнього підприємства "Андрушівський маслозавод" Відкритого акціонерного товариства "Житомирмолоко" опубліковано в офіційному спеціалізованому друкованому засобі масової інформації - в "Бюлетні державної реєстрації" № 24 від 25.05.05 (а.с.13).

В процесі здійснення ліквідаційної процедури, ліквідаційною комісією встановлено відсутність активів підприємства для задоволення вимог кредиторів, про що свідчить баланс станом на 16.06.06 (а.с.14), інвентаризаційний опис № 1 товарно -матеріально цінностей станом на 19.06.06 (а.с.15-16).

Як вбачається з матеріалів справи, сума грошових вимог кредитора - Державної податкової інспекції в Андрушівському районі становить у розмірі 23135 грн. 00 коп.

У зв'язку з відсутністю майнових активів підприємства - боржника для задоволення вимог кредитора в процесі провадження ліквідаційної процедури, ліквідаційною комісією прийнято рішення про звернення до господарського суду Житомирської області з заявою про порушення справи про банкрутство Дочірнього підприємства "Андрушівський маслозавод" ВАТ "Житомирмолоко", про що свідчить протокол від 19.06.06 (а.с. 20).

Згідно ч.1 ст. 51 Закону України "Про відновлення платоспроможностіборжника або визнання його банкрутом", якщо вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом;

Згідно ч. 2 ст. 51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", за результатами розгляду заяви про порушення справи про банкрутство юридичної особи, майна якої недостатньо для задоволення вимог кредиторів, господарський суд визнає боржника, який ліквідується, банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру, призначає ліквідатора. Обов'язки ліквідатора можуть бути покладені на голову ліквідаційної комісії (ліквідатора) незалежно від наявності в нього ліцензії.

В судовому засіданні головою ліквідаційної комісії Соломченко В. В. заявлено та подано клопотання про покладення обов'язків ліквідатора підприємства-боржника на арбітражного керуючого Шишкіна Леоніда Яковича, про що свідчить відповідне клопотання від 10.07.06 та заява арбітражного керуючого на участь у справі про банкрутство.

Оскільки боржник неспроможний ліквідувати заборгованість перед кредитором, господарський суд вважає за необхідне визнати боржника банкрутом, відкрити ліквідаційну процедуру та призначити ліквідатором підприємства-боржника арбітражного керуючого Шишкіна Леоніда Яковича, ліцензія серії АА № 779304 від 14.10.04.


Враховуючи викладене, керуючись ст. 51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", господарський суд,

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати банкрутом Дочірнє підприємство "Андрушівський маслозавод" Відкритого акціонерного товариства "Житомирмолоко" (м. Андрушівка), що зареєстроване Андрушівською районною державною адміністрацією, рішення № Ю0010010, від 20.04.99, юридична адреса: Житомирська область, Андрушівський район, м. Андрушівка, вул. Лисенка, 10.

2. Відкрити ліквідаційну процедуру у справі про банкрутство Дочірнього підприємства "Андрушівський маслозавод" Відкритого акціонерного товариства "Житомирмолоко" (м.Андрушівка).

3. Призначити ліквідатором у справі про банкрутство Дочірнього підприємства "Андрушівський маслозавод" Відкритого акціонерного товариства "Житомирмолоко" (м.Андрушівка) арбітражного ккеруючого Шишкіна Леоніда Яковича, ліцензія серії АА № 779304 від 14.10.04. ліквідатора Шишкіна Л. Я.

4. Зобов'язати арбітражного керуючого Шишкіна Л. Я. забезпечити виконання повноважень ліквідатора Дочірнього підприємства "Андрушівський маслозавод" Відкритого акціонерного товариства "Житомирмолоко" (м.Андрушівка) в порядку, визначеному ст. 25 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” та належне виконання заходів, передбачених ст. 29 –31 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, спрямованих на задоволення вимог кредиторів.

5. Зобов’язати заявника - Ліквідаційну комісію ДП "Андрушівський маслозавод" ВАТ "Житомирмолоко" подати до офіційного друкованого органу Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України оголошення про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та про призначення ліквідатором арбітражного керуючого Шишкіна Л. Я.

6. Заявнику або ліквідатору подати суду докази звернення до офіційного друкованого органу щодо вміщення оголошення про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

7. Зобов'язати ліквідатора, за результатами проведеної роботи, згідно зі ст. 32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрута", подати до господарського суду ліквідаційний баланс, остаточний звіт про проведену роботу та інші матеріали, що свідчать про виконання ліквідатором покладених на нього обов’язків.

8. Призначити засідання суду для звіту ліквідатора на "14" вересня 2006 р. о 12:00 в приміщенні господарського суду Житомирської області, каб. 409.

9. Викликати в судове засідання ліквідатора .


Суддя Кудряшова Ю.В.
Віддрукувати:

1 - в справу

2 - банкруту

3 - ліквідатору Шишкіну Л. Я.

4 - ДВС у Житом. обл.

5 - Житом. обл. сектору з п. б.

6 - ДР Андрушівської РДАСудовий реєстр по справі 7/129-Б

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
4273611 Ухвала 28.07.2009 Костриця О.О. Господарський суд Житомирської області Господарське
2367493 Постанова 23.10.2008 Кудряшова Ю.В. Господарський суд Житомирської області Господарське
1236574 Ухвала 06.12.2007 Шум М.С. Господарський суд Волинської області Господарське
1236566 Ухвала 30.11.2007 Шум М.С. Господарський суд Волинської області Господарське
1021376 Постанова 27.09.2007 Кудряшова Ю.В. Господарський суд Житомирської області Господарське
879941 Постанова 09.08.2007 Шум М.С. Господарський суд Волинської області Господарське
168138 Ухвала 03.10.2006 Кудряшова Ю.В. Господарський суд Житомирської області Господарське
35700 Постанова 10.07.2006 Кудряшова Ю.В. Господарський суд Житомирської області Господарське