Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 05-01/3129/3-225

Дата ухвалення рішення:
07.07.2006
Зареєстровано:
17.07.2006
Cуддя:
Болгар Н.В.
Оприлюднено:
22.08.2007
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Кіровоградської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

07.07.06

  № 05-01/3129/3-225

Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Н.В. Болгар розглянув у засіданні матеріали справи про банкрутство: Закритого акціонерного товариства "Семенівський завод гірського воску"

за участю представників кредиторів:

від управління Пенсійного фонду України в м. Олександрії - головного спеціаліста-юрисконсульта Чурілової А.В., довіреність № 389/07/21 від 20.04.06;

від Кіровоградського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, від імені якого діє виконавча дирекція - головний спеціаліст юридичного відділу Безушко Л.М., довіреність №01-53-30 від 13.09.05;

від боржника - арбітражний керуючий (ліквідатор) Заболотний Г.В.;

від боржника - ОСОБА_3, довіреність НОМЕР_4

Постановою від 29.11.2002 року господарський суд визнав закрите акціонерне товариство ( далі по тексту - ЗАТ "Семенівський завод гірського воску”) "Семенівський завод гірського воску” банкрутом, ввів ліквідаційну процедуру, призначив ліквідатором ЗАТ "Семенівський завод гірського воску" арбітражного керуючого Христенка В.В.

Ухвалою від 16.05.2005 року господарський суд достроково припинив повноваження арбітражного керуючого Христенка В.В. в якості ліквідатора ЗАТ "Семенівський завод гірського воску".

Ухвалою від 16.05.2005 за клопотанням комітету кредиторів,  господарський суд  призначив ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Заболотного Г.В. якого зобов'язав подати господарському суду ліквідаційний баланс банкрута, звіт ліквідатора, що відповідає вимогам ст. 32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Наданий звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута були призначені до розгляду у судовому засіданні .

Від кредиторів - управління Пенсійного фонду України в м. Олександрії, Олександрійської об'єднаної державної податкової інспекції, Олександрійського міського району електричних мереж ВАТ "Кіровоградобленерго" та представника працівників ЗАТ "Семенівський завод гірського воску"  ОСОБА_1 письмово повідомили про відсутність заперечень щодо затвердження звіту та ліквідаційного балансу у справі про банкрутство "ЗАТ "Семенівський  завод гірського воску".

Інші кредитори письмової інформації не надали.

При розгляді у відкритому судовому засіданні ліквідаційного балансу, заслуховуванні звіту ліквідатора та думки представників окремих кредиторів, господарський суд встановив наступне:

У відповідності та на виконання  ст. ст. 25, 26, 29, 30, 33, 34  Закону  України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” було вжито заходи при здійсненні  ліквідаційної процедури.

Арбітражним керуючим Христенко В.В. проведені заходи щодо продажу майна банкрута та задоволення вимог кредиторів, а саме:

З грудня 2002 року був виданий наказ про те, що Христенко Вадим Васильович приступив до виконання обов'язків ліквідатора ЗАТ "Семенівський завод гірського воск ', що господарська діяльність банкрута припиняється, та про те що арбітражний керуючий Кузьменко А.О., який виконував обов'язки голови правління ЗАТ "Семенівський завод гірського воску" у відповідності до п.7 ст.17 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" звільняється від виконання обов'язків керівника підприємства, про надання оголошення в засобах масової інформації, про визнання ЗАТ "Семенівський завод гірського воску" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, про створення інвентаризаційної комісії, її склад та терміни проведення інвентаризації майна банкрута.

Оголошення про визнання ЗАТ "Семенівський завоц гірського воску" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури даного підприємства було опубліковано в газеті " Голос України" №233 від 10 грудня 2002 року.

З грудня 2002 року Кузьменко А.О., була передана ліквідатору печатка підприємства, про що складено відповідний акт. Бухгалтерська документація,   фінансова та податкова звітність не  були  передані в. о. голови  правління  ліквідатору,  так  як  знаходилася  в Олександрійській ОДПІ були надані для перевірки. Акт про передачу   документів Олександрійській ОДПІ або її вилучення   на підприємстві відсутній. Після проведення перевірки і повернені документації співробітники Олександрійської ОДШ відмовились від складання акту приймання-передачі документації ЗАТ "Семенівський завод гірського воску", яка була передана їм для перевірки, мотивуючи це тим, що на отримання ним цих документів акт приймання-передачі не складався.

В період з 3 грудня по 16 грудня 2002 року проводилась інвентаризація майна банкрута.

В ході проведеної інвентаризації була встановлена фактична наявність майна банкрута, все виявлене майно банкрута було закріплено за матеріально-відповідальними особами. В ході інвентаризації була виявлена нестача основних засобів та товарно-матеріальних цінностей, про що було направлено лист до правоохоронних органів.

Відповідно до угоди № 56 від 25 грудня 2002 року аудитором було проведено перевірку фінансово-господарської діяльності банкрута за останній рік, правильності ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, відповідності даних, відображених в бухгалтерському обліку, фінансовій, статистичній та податковій звітності наявним на підприємстві документам.

В ході ознайомлення з технічною документацією банкрута та підготовки майна до проведення експертної ( оцінки майнових активів банкрута було виявлено, що не на всі будівлі, споруди  мають технічні паспорти, виготовлені бюро технічної інвентаризації,  частина їх не включена  до інвентаризаційного паспорта  підприємства. Працівниками  Олександрійського БТІ було проведено відповідні обміри та виготовлено відсутню документацію.

Для забезпечення збереження майна банкрута арбітражним керуючим Христенко В.В. було залучено частину працівників банкрута, за їх згодою, для охорони об'єктів підприємства, укладено угоду № 34/02 від 25 грудня 2002 року на надання послуг з охорони господарського об'єкту  з підприємством "Центуріон 2000", а в подальшому з ВДСО при управлінні МВС України в Кіровоградській області, які мають ліцензію на надання відповідних послуг.

Було вирішено питання енергопостачання підприємства, забезпечено підприємство вугіллям на зимовий період, відновлено електрозв'язок, досягнуто домовленість з Управлінням пожежної безпеки Кіровоградської області про негайне надання ними допомоги у разі виникнення пожежонебезпечної ситуації на підприємстві ( тривалий термін на підприємстві існують локалізовані ділянки загоряння вугільного пилу).

У відповідності до ст.25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнанні його банкрутом" арбітражним керуючим  Христенком В.В.  було повідомлено всіх працівники ЗАТ "Семенівський завод гірського воску" про їх звільнення у зв'язку з визнанням підприємства банкрутом, повідомлено міський центр зайнятості про звільнення працівників ЗАТ "Семенівський завод гірського воску". Частину працівників було звільнено за згодою сторін та за власним бажанням, інших робітників банкрута, що не були задіяні в ліквідаційній процедурі було звільнено у зв'язку з банкрутством підприємства, з виплатою їм вихідної дополоти у відповідності до чинного законодавства.

В ході ліквідаційної процедури на підприємстві проводилась претензійно - позовна робота по визнанню або відмові у визнанні грошових вимог кредиторів заявлених до банкрута та по поверненню дебіторської заборгованості. Кредиторам, які подали заяви про грошові вимоги протягом двох місяців з дня опублікування оголошення в засобах масової інформації, були направлені відповіді на них, з визнанням або відмовою в визнанні, зазначених в заявах грошових вимог. З метою повернення дебіторської заборгованості, арбітражним керуючим Христекном В.В.  були направлені претензії таким дебіторам банкрута та направлена позовна заява до господарського суду про повернення ТОВ "Атотехпром" безпідставно отриманих 250.25 тонн вуглелужного реагенту.

На виконання ст. 29 Закону України "Про відновлення платоспроможності бор жника або визнання його банкрутом" було укладено угоди з товариством з обмеж еною відповідальністю "Експерт" та судовим експертом Сухоруковою Н. І. на проведення робіт по експертній оцінці майна банкрута для визначення ринкової вартості будівель та споруд, обладнання, транспортних засобів та інших майнових активів закритого акціонерного  товариства "Семенівський завод гірського воску" для продажу їх на конкурентних засадах.

З метою отримання консультаційних, інформаційних, юридичних послуг та  необхідністю підготовки майна банкрута для подальшої кого реалізації на конкурентних засадах був укладений договір № 10/03/03-01 від 10 березня 2003 року з Філією Державної госпрозрахункової установи Агентство з питань банкрутства в Кіровоградській області, також був укладений договір №23/0503-01/12 від 23 травня 2003 року про виконання філією Державної госпрозрахункової установи  Агентство з питань банкрутства в Кіровоградській області робіт,  пов'язаних   з організацією   та продажем  майнового комплексу закритого акціонерного товариства   "Семенівський завод гірського воску" у відповідності до наказу №123 від 07.06.2001 року Міністерства економіки України.

Протягом ліквідаційної процедури майно  банкрута пропонувалось до  продажу у] відповідності рішень комітету кредиторів ЗАТ "Семенівський завод гірського воску. Оголошення про продаж майна банкрута надавались в засобах масової інформації, газетах "Голос України", Народне слово", "Олександрійський тиждень", а також на сайті Українського порталу об'яв bоаг. соm.uа. Реалізація, основних фондів товарно-матеріальних цінностей , та інших активів підприємства проводилось у відповідності до рішення комітету кредиторів.

9 березня 2004 року було укладено з товариством з обмеженою відповідальністю "Агроекспорт-Л" договір №1 купівлі-продажу майна в ліквідаційній процедурі   на суму  467 476 грн. (нерухомість) та договір №2 купівлі-продажу майна в ліквідаційній процедурі на суму 372 524 грн. (обладнання). Загальна сума договорів складає 840 000 грн. У зв'язку з тим, що Олександрійське МЕТІ зволікало з виготовленням та подачею витягу з реєстру нерухомості, що не давало змоги посвідчити договір нотаріально товариство з обмеженою відповідальністю "Агроекспорт-Л" звернулося до господарського суду Кіровоградської області з позовом про визнання договору купівлі-продажу № 1 від 9 березня 2004 росу дійсним.

17 травня 2004 року по справі № 5/84 господарський суд Кіровоградської області виніс рішення про визнання договору купівлі-продажу № 1 від 9 березня 2004 року укладеного між ЗАТ "Семенівський завод гірського воску" та приватним підприємством "Агроекспорт-Л", дійсним.

На виконання рішення комітету кредиторів від 6 травня 2004 року, проводилися відкриті торги на яких пропонувалося до продажу майно банкрута закритого акціонерного товариства "Семенівський завод гірського воску" по-об'єктно, а саме: підсобне господарство, транспортні засоби, цех погонажних виробів та склади БСО, товарну продукцію та товарно-матеріальні цінності на складах. На кінцеву ціну продажу нараховувалося ПДВ у розмірі 20 відсотків. Умовами продажу було обумовлено, що оформлення права власності на придбане майно здійснюється за рахунок покупця. Розмір застави становив 1 відсоток від початкової ціни продажу.

У зв'язку з відсутністю покупців на все запропоноване майно проводилися подальші відкриті торги, одні за другими, при цьому проводилася знижка його ціни продаж) на 5 відсотків, від попередньої, термін прийняття заяв з дня оголошення про продаж 15 днів; продаж товарно-матеріальних цінностей, які знаходяться на складах банкрута здійснювалося за договорами купівлі-продажу за цінами не нижчими як ті, то визначені експертною оцінкою, або зазначені в оголошенні.

За період ліквідаційної процедури закритого акціонерного товариства "Семенівський завод гірського воску" з 3 грудня 2002 року по 28 лютого 2005 року на ліквідаційний рахунок банкрута надійшли кошти від реалізації товарно-матеріальних цінностей та основних засобів  на суму 1 209 431 грн. 08 коп., в тому числі від реалізації:

  основних фондів -1 118 241 грн. 56коп.;

  товарно-матеріальних цінностей - 88 384 грн.28 коп.;

  готової продукції - 1 964 грн.;

  відсотки банка - 712 грн. 02 коп.;

  чорнобильські - 130 грн.;

Грошові кошти в сумі - 1 208 852 грн. 98 коп. були використані на наступні цілі:

  виплата заробітної плати - 649 464 грн. 35 коп.;

  оплата прибуткового податку - 188 078 грн. 63 коп.;

  відрахування в пенсійний фонд - 158 012 грн. 40 коп.;

  відрахування в фонд зайнятості - 4 468 грн. 78 коп.;

• відрахування у фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності -5 388 грн. 64 коп.;

  відрахування у фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань - 1 313 грн. 81 коп.;

  оплата податку на додану вартість - 92 215  грн.;

-   оплата послуг зв'язку - 4 295 грн. 35 коп.;

  оплата оренди приміщення під телефон - 750 грн.;

  оплата послуг експерта - 53 500 грн.;

-   оплата за використану у електричну енергію - 868 грн. 81 коп.;

  оплата послуг охорон - 228 229 грн. 21 коп.

  оплата послуги аудитора - 10 000 грн.;

  оплата судових витрат - 1 306 грн. 31 коп.;

  оплата послуги та витрати арбітражного керуючого - 11 906 грн.;

- оплата послуги торгівельно-промислової палати - 1 320 грн. 31 коп.;

оплата послуг комісії з цінних паперів - 236 грн.;

оплата послуг архіва - 500 грн.;

- оплата послуг інвентаризаційного бюро - 1 950 грн.;

  оплата послуг банка - 6 316 грн. 71 коп.;

-  оплата господарських  потреб - 20 477 грн. 53 коп.;

- оплата послуг Агентства з питань банкрутства - 10 874 грн. 01коп.;

- виплата аліментів - 7 958 грн.77 коп.;

- виплата допомоги на народження дитини - 545грн. 70 коп.;

  виплата чорнобильських - 130 грн.

Залишок коштів на ліквідаційному рахунку банкрута станом на 28 лютого 2005 року становить - 578 грн. 88 коп.

Станом на 28 лютого 2005 року на балансі підприємства рахується майнових активів на суму - 290 008 грн.  із них:

Необоротні активи - 166. 00 тис. грн.;

Оборотні активи - 124, 00 тис. грн.;

Кредиторська заборгованість становить- 1245,2 тис. грн. в тому числі;

  за товари, послуги, роботи - 455,4 тис. грн.;

  з оформлених авансів - 37, 3 тис. грн.;

  з бюджетом- 284,9 тис. грн.;

  з позабюджетних платежів - 2,9 тис. грн.;

  з страхування - 449,5 тис, грн.;

  з оплати праці - 7,4 тис. грн. в тому числі інші 7,4 тис. грн.;

  інші поточні зобов' язання - 2,8 тис. грн.

Залишок коштів на ліквідаційному рахунку банкрута станом на 16 травня 2005 року становив - 1314 грн. 53 коп.

Згідно наказу № 1 від 01.06.2005р. було прийнято документацію, статутні документи та печатки ЗАТ "Семенівський завод гірського воску”.

Згідно наказу № 2 від 01.06.2005р. створено комісію на проведення інвентаризації, в ході якої виявлено, що на балансі банкрута рахується майно: основні засоби балансовою вартістю - 1 354 301 грн., товарно - матеріальні цінності на суму - 5 486 грн. 65 коп., готова продукція на суму - 46 061 грн. 05 коп. 

Згідно рішення комітету кредиторів від 24.06.2005р. було списано з балансу банкрута майно, яке неможливо реалізувати для  використання за призначенням на суму 539 034 грн. 77 коп. та  на суму 61 553 грн. майна, якого немає в наявності і на протязі двох років не було знайдено, про що було складено відповідний акт списання.

Було укладено договір № 05/05 від 24.06.2005р.  з приватним підприємством " Експертна компанія”  на суму 750 грн. на проведення експертної оцінки залишку майна банкрута.

З метою продажу майна, подавались оголошення в газету "Олександрійський тиждень”  та  на радіо ТРВК  "Новий день”.

Крім цього, укладено договориНОМЕР_1 купівлі продажу з приватним підприємцем  ОСОБА_2 про продаж будівлі пожежної частини  та складу на суму 4 571 грн.

- договір купівлі продажу НОМЕР_2. з приватним підприємцем ОСОБА_2 про продаж будівлі гаражу на суму 4 807 грн.

- договір купівлі продажу НОМЕР_3 з приватним підприємцем ОСОБА_2 про  продаж будівлі інженерно - лабораторного корпусу на суму 14 327 грн.

- договір № 18 від 20.09.2005р. з відкритим акціонерним товариством "Олександріявтормет” про продаж металобрухту як списаного майна банкрута, надійшли кошти в сумі 2 755 грн. 61 коп.

-  договір купівлі - продажу від 07.02.2006р. з селянським (фермерським) господарством " Степ” про продаж автобуса КАВЗ 3270 на суму 7 000 грн.

Загальна сума отриманих коштів становить - 33 485 грн. 64 коп.. , з них від продажу майна банкрута - 33 460 грн. 61 коп., 25 грн.03 коп. - проценти банку.

Згідно рішення комітету кредиторів та відповідно складеному акту, списано залишок майна банкрута на суму  - 29 949 грн. 93 коп.

З отриманих коштів проведено виплати :

- на суму 34 800 грн. 17 коп., з них:

- визнана кредиторська заборгованість Пенсійного фонду України в м. Олександрія -  3 000 грн.

- заборгованість по заробітній платі - 19 036 грн. 47 коп.

- приватне підприємство " Експертна компанія” -750 грн.

- розрахункова група архіву - 4 489 грн. 32 коп. ( за обробку документів по заробітній платі, термін зберігання яких 75 років) .

-  приватний підприємець  ОСОБА_3 - 2 000 грн. бухгалтерські послуги ( договір без номеру від 01.06.2005р.)

- витрати пов'язані з провадженням по справі ( оголошення та реклами на продаж майна, послуги зв'язку,  канцелярські товари, бензин, інше ) - 5 066 грн. 97 коп.

- послуги банку - 457 грн.41коп.

Оплата послуг арбітражного керуючого не проводилась , розмір оплати послуг ліквідатора Заболотного Г.В. комітетом кредиторів не затверджувався.

Таким чином, на день складання ліквідаційного балансу залишку основних засобів, готової продукції, товарно - матеріальних цінностей, грошових  коштів  немає , дебіторська  заборгованість  відсутня , заборгованість по заробітній платі погашена повністю.

Кредиторська заборгованість , визнана господарським  судом Кіровоградської області погашена частково.

Враховуючи вищевикладене та відсутність майна банкрута, яке б можна було  включити до ліквідаційної маси банкрута, грошові вимоги кредиторів, визнані господарським судом Кіровоградської області, у повному обсязі задовольнити неможливо.

Відповідно до п. 6 ст. 31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

Після завершення ліквідаційної процедури майно у банкрута відсутнє, продовження його підприємницької діяльності є неможливим.

Господарський суд належним чином повідомляв кредиторів про процесуальні дії у справі про банкрутство, повідомляв про дату, час і місце засідань, заяви, клопотання та документи, що надходили.

Заперечення проти затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута від кредиторів до господарського суду не надходили.

На підставі ст. ст. 3-1, 32, 40 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута підлягають затвердженню господарським судом, підприємство-банкрут ліквідації як юридична особа, а провадження у даній справі  припиненню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 3-1, п. 2, ст. 32  Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. ст. 4-1, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

   У Х В А Л И В :

1. Звіт ліквідатора, арбітражного керуючого  Заболотного Г.В. та ліквідаційний баланс банкрута закритого акціонерного товариства "Семенівський завод гірського воску"  затвердити.

2. Ліквідувати юридичну особу - банкрута закрите акціонерне товариство "Семенівський завод гірського воску" (адреса: с. Димитрове, м. Олександрія, Кіровоградська область; і. код 00135409).

3.  Провадження у справі про банкрутство  припинити.

4. Завірені належним чином примірники ухвали направити кредиторам (стор. 31, 4-го тому справи), арбітражному керуючому Заболотному Г.В., Кіровоградському обласному сектору з питань банкрутства, ЗАТ "ОКМА" ( за адресою: 25002, м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе,5, офіс 302б-1;), агентству "Рада" ТОВ ( за адресою: 25006, м. Кіровоград, вул. Гоголя, 95/46, офіс 11, абонентська скринька 4/14), Виконавчому комітету Олександрійської міської ради народних депутатів для внесення реєстратором до Єдиного державного реєстру про припинення юридичної особи.

Суддя Болгар Н.В.


Судовий реєстр по справі 05-01/3129/3-225

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
34248 Ухвала 07.07.2006 Болгар Н.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
45410 Ухвала 29.06.2006 Болгар Н.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
45409 Ухвала 01.06.2006 Болгар Н.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське