Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа Б15/59-09

Дата ухвалення рішення:
20.03.2009
Зареєстровано:
08.04.2009
Cуддя:
Петренко Н.Е.
Оприлюднено:
11.04.2009
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Дніпропетровської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


УХВАЛА

20.03.09р.


Справа № Б15/59-09


Суддя господарського суду Дніпропетровської області Петренко Н.Е.

без участі представників сторін

розглянувши справу

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Омега", м.Дніпропетровськ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Омега", м.Дніпропетровськ, вул. Панікахи, буд. 15

про визнання банкрутом


ВСТАНОВИВ:


Провадження у справі про банкрутство порушено ухвалою від 02.03.09р. в порядку ст. 53 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Ухвалою від 12.03.09р. введено процедуру санації боржника строком на один рік, до 12.03.10р., призначено керуючого санацією та розпорядника майна

Від ТОВ «Анторг»як кредитора боржника надійшла заява про роз’яснення ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 02.03.09р. у справі № Б15/59-09 в частині введення мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Заявник у поданій заяві посилається на те, що в силу мораторію на задоволення вимог кредиторів боржнику заборонено виконувати грошові зобов’язання перед кредиторами, включаючи тих, вимоги яких забезпечені заставою, однак через колізію норм чинного законодавства кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна, можуть звернути стягнення на заставлене майно, в результаті чого вимоги таких кредиторів будуть задоволені з порушенням положень Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

У зв’язку з цим заявник просить суд роз’яснити ухвалу від 02.03.09р. у справі № Б15/59-09 з питань порядку застосування наслідків введення мораторію на задоволення вимог кредиторів щодо задоволення вимог кредиторів, включаючи тих, які забезпечені заставою (іпотекою) майна боржника і/або його майнових та інших поручителів, а також провадження господарської діяльності в межах санації.

Відповідно до ст. 89 ГПК України суддя за заявою сторони чи державного виконавця роз’яснює рішення, ухвалу, не змінюючи при цьому їх змісту, а також за заявою сторони або за своєю ініціативою виправляє допущені в рішенні, ухвалі описки чи арифметичні помилки, не зачіпаючи суті рішення. Про роз’яснення рішення, ухвали, а також про виправлення описок чи арифметичних помилок виноситься ухвала.

Згідно до ст.ст. 1, 12 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»мораторій на задоволення вимог кредиторів передбачає зупинення виконання боржником грошових зобов’язань і зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), термін виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов’язань та зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), застосованих до прийняття рішення про введення мораторію. Протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів забороняється стягнення на підставі виконавчих документів та інших документів, за якими здійснюється стягнення відповідно до законодавства, не нараховуються неустойка (штраф, пеня), не застосовуються інші санкції за невиконання чи неналежне виконання грошових зобов’язань і зобов’язань щодо сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов’язкового державного соціального страхування, податків і зборів (обов’язкових платежів). Дія мораторію припиняється з дня припинення провадження у справі про банкрутство

Пунктом 1.2. Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від 04.06.04р. № 04-5/1193 «Про деякі питання практики застосування Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», які застосовуються судом з огляду на приписи п. 3 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про судоустрій України», господарські суди мають враховувати, що встановлення в Законі особливого порядку задоволення майнових вимог кредиторів не припускає задоволення цих вимог в індивідуальному порядку (оскільки статтею 12 Закону передбачено введення мораторію на задоволення вимог кредиторів одночасно з порушенням провадження у справі), а спрямоване на забезпечення визначеності об’єму його майна протягом усієї процедури банкрутства, створення необхідних умов як для подолання неплатоспроможності боржника, так і для більш повного задоволення вимог кредиторів, що проявляється у забезпеченні усіх кредиторів рівними правовими можливостями при задоволенні їх вимог, реалізації їх прав і законних інтересів, забезпеченні конституційного принципу рівності усіх перед законом, у тому числі й в умовах, коли майна боржника недостатньо для повного задоволення усіх вимог кредиторів. За таких умов у справі про банкрутство вирішується завдання справедливого і пропорційного розподілу серед кредиторів майнової (конкурсної) маси боржника. Отже, господарські суди не повинні допускати під час провадження у справі про банкрутство індивідуального задоволення вимог окремого кредитора за рахунок майна боржника, яке входить до конкурсної маси, як такого, що порушує права і законні інтереси інших кредиторів та учасників провадження у справі про банкрутство і суперечить встановленому законом спеціальному регулюванню.

Отже, з моменту введення мораторію на задоволення вимог кредиторів боржник в силу законодавчих приписів зупиняє виконання своїх грошових зобов’язань перед кредиторами, а тому таке невиконання не може бути підставою для звернення такими кредиторами стягнення на майно боржника чи третіх осіб, які виступають майновими поручителями боржника перед його кредиторами, і не може бути підставою для задоволення вимог кредиторів до боржника майновими та іншими поручителями останнього.

Частиною 6 статті 12 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»визначено вичерпний перелік вимог кредиторів, на які не поширюється дія мораторію на задоволення вимог кредиторів, до яких віднесено виплату заробітної плати, аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю та життю громадян, авторської винагороди, задоволення вимог кредиторів керуючим санацією згідно з планом санації, затвердженим господарським судом, або ліквідатором у ліквідаційній процедурі в порядку черговості, встановленому статтею 31 цього Закону.

Відповідно до аб. 4 ч. 4 ст. 17 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»арешт на майно боржника та інші обмеження дій боржника щодо розпорядження його майном можуть бути накладені лише в межах процедури санації, у разі, якщо вони не перешкоджають виконанню плану санації та не суперечать інтересам конкурсних кредиторів.

Встановлена ч. 4 ст. 12 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»заборона стягнення на підставі виконавчих документів та інших документів, за якими здійснюється стягнення відповідно до законодавства, відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про виконавче провадження»зобов’язує органи державної виконавчої служби та їх державних виконавців обов’язково зупиняти виконавчі провадженні у випадку порушення господарським судом провадження у справі про банкрутство боржника, якщо відповідно до закону на вимогу стягувача поширюється дія мораторію, введеного господарським судом, крім випадків знаходження виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від реалізації майна боржника), та одночасно скасовувати вжиті у вказаних виконавчих провадженнях заходи у вигляді арешту із вилученням і передачею майна на зберігання третім особам чи без такого, спрямовані на забезпечення примусового виконання відповідних виконавчих документів, які при неможливості здійснення виконавчого провадження одночасно можуть перешкоджати задоволенню вимог кредиторів в межах провадження у справі про банкротство.

Відповідно до п. 5.7. Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від 04.06.04р. № 04-5/1193 «Про деякі питання практики застосування Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»в силу мораторію припиняється дія будь-яких заходів, спрямованих на забезпечення виконання грошових зобов’язань та зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів). Оскільки про введення мораторію господарський суд зазначає в ухвалі про порушення провадження у справі про банкрутство, в цій же ухвалі суду слід зазначати і про такий наслідок введення мораторію, як звільнення активів боржника від податкової застави.

Таким чином, з моменту введення мораторію на задоволення вимог кредиторів до його припинення не допускається звернення кредиторами стягнення на заставлене майно боржника та його майнових поручителів, яким забезпечуються вимоги кредиторів до боржника, із подальшим переходом права власності на заставлене майно боржника і його майнових поручителів внаслідок такого звернення стягнення, не допускається задоволення вимог кредиторів боржником, його майновими та іншими поручителями, крім виплати заробітної плати, аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю та життю громадян, авторської винагороди, усі виконавчі провадження, боржником у яких є ТОВ «Омега», його поручителі, майнові поручителі, крім стягнення заробітної плати, аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю та життю громадян, авторської винагороди, незалежно від часу їх відкриття, підлягають обов’язковому зупиненню.

Згідно до ст. 43 Закону України «Про заставу»у разі відчуження заставлених товарів заставодавець зобов’язаний замінити їх іншими товарами такої ж або більшої вартості.

Встановлюючи вимоги до діяльності боржника в межах процедури розпорядження його майном або процедури санації, Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»не забороняє боржнику здійснювати оперативно-господарську діяльність, оскільки заборона такої діяльності фактично унеможливлює відновлення платоспроможності боржника, та визначає випадки, при яких окремі господарські операції обмежуються чи підлягають додатковому погодженню, у зв’язку з цим боржник має право здійснювати оперативно-господарську діяльність і розпоряджатися заставленими товарами в обороті, при цьому додатково дотримуючись вимог ст. 43 Закону України «Про заставу».

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 1, 12 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст.ст. 86, 89 ГПК України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Роз’яснити ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 02.03.09р. у справі № Б15/59-09 наступним чином:

- після порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Омега»кредитори ТОВ «Омега», включаючи тих, вимоги яких забезпечені заставою (іпотекою), у тому числі Відкрите акціонерне товариство «БТА Банк»(ЄДРПОУ 14359845, м. Донецьк, вул. Люксембург, 9), Закрите акціонерне товариство комерційний банк «Кредит-Дніпро»(ЄДРПОУ 14352406, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17), Закрите акціонерне товариство «ОТП Банк»(ЄДРПОУ 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43), Відкрите акціонерне товариство «АКТАБАНК»(ЄДРПОУ 35863708, м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, 7), не можуть звертати стягнення на майно і майнові права ТОВ «Омега» та його поручителів (майнових поручителів), які перебувають в заставі (іпотеці) і забезпечують вимоги кредиторів, а також інше майно ТОВ «Омега»включаючи належні ТОВ «Омега»товари в обороті загальною заставною вартістю на суму 32 410 539,60 грн., основні засоби виробництва загальною заставною вартістю на суму 52 273 527,43 грн.; транспортні засоби автомобіль TOYOTA CAMRY, держзнак АЕ9166СЕ, автомобіль LAND ROVER держзнак АЕ8888ВВ, належні майновому поручителю Товариству з обмеженою відповідальністю «ТрансІнтерСіті»(ЄДРПОУ 35394653, м. Дніпропетровськ, шосе Запорізьке, 37); транспортні засоби автомобіль марки DAEWOO модель SENS T13110 держзнак АЕ8293ВВ, автомобіль марки DAEWOO модель SENS T13110 держзнак АЕ8294ВВ, автомобіль марки DAEWOO модель SENS T13110 держзнак АЕ2649АА, автомобіль марки DAEWOO модель SENS T13110 держзнак АЕ2648АА належні майновому поручителю Товариству з обмеженою відповідальністю «РУШ» (49600 м. Дніпропетровськ, вул. Жуковського, буд. 6А, ЄДРПОУ 32007740); нерухоме майно магазин №1 «Універмаг», що розташований за адресою Дніпропетровська обл., Павлоградський р., с. Богданівна, вул. Шевченка 27в загальною площею 639,1 кв.м., реєстраційний номер 24219315, належне майновому поручителю Товариству з обмеженою відповідальністю «Дігамма»(ідентифікаційний код 35394606, м. Дніпропетровськ, шосе Запорізьке, 37); нерухоме майно Магазин «Універмаг», що розташований за адресою Дніпропетровська обл., Магдалинівський р., смт. Магдалинівка, вул. Радянська, буд. 56, загальна площа 2134,6 кв.м.; Гараж (Б, 32,2 кв.м.), склад (В,65,1 кв.м.), склад (Г, 132,7 кв.м.), склад (Д, 93,1 кв.м.), туалет (Е, 2,0 кв.м.), огорожа (№1, 129,6 кв.м.), ворота (№2, 7,4 кв.м.), хвіртка (№3, 2,2 кв.м.), огорожа (№4, 19,6 кв.м.), огорожа (№5, 34,6 кв.м.), замощення (№6, 1478,0 кв.м.), реєстраційний номер 2539517, належне майновому поручителю Підприємству споживчої кооперації «Стан»(ЄДРПОУ 35201860, м. Дніпропетровськ, вул. Володарського, буд. 90А); товари в обороті загальною заставною вартістю на суму 14009750,48 грн., основні засоби загальною заставною вартістю на суму 1319850,08 грн., належні майновому поручителю ТОВ «Варус Логістик»(49000 м. Дніпропетровськ, провулок Урицького, буд. 6-А, ЄДРПОУ 34590599); основні засоби загальною заставною вартістю на суму 3578805,12 грн., належні майновому поручителю ТОВ «РТЦ»(49000 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 38, ЄДРПОУ 33184262); основні засоби загальною заставною вартістю 2457858,00 грн. належні майновому поручителю ТОВ «РУШ»(49600 м. Дніпропетровськ, вул. Жуковського, буд. 6А, ЄДРПОУ 32007740) у тому числі шляхом набуття кредиторами такого майна і майнових прав у свою власність чи його відчуження на користь третіх осіб, відступлення прав кредитора і заставодержателя (іпотекодержателя) на користь третіх осіб, реалізувати інші права заставодержателя (іпотекодержателя) відносно вказаного майна, включаючи перевірку наявності, стану, умов збереження і використання заставленого майна, його вилучення і зберігання третім особам тощо, а також задовольняти свої вимоги на підставі виконавчих документів у примусовому порядку інакше як в межах визначеної Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»процедури та порядку задоволення вимог кредиторів.

- у зв’язку із введенням мораторію на задоволення вимог кредиторів обов’язковому зупиненню підлягає виконання ТОВ «Омега»та його поручителями/майновими поручителями (включаючи громадянин України Шостак Руслан Станіславович, м. Дніпропетровськ, пр-т Гагаріна, буд. 7, кв. 21, ідентифікаційний номер 2674205316; громадянин України Кіптик Валерій Антонович, м. Дніпропетровськ, вул. Станічна, буд. 16, ідентифікаційний номер 2408000557; Товариство з обмеженою відповідальністю «РУШ», 49600 м. Дніпропетровськ, вул. Жуковського, буд. 6А, ЄДРПОУ 32007740; Товариство з обмеженою відповідальністю «Варус-Логістик», 49000 м. Дніпропетровськ, провулок Урицького, буд. 6-А, ЄДРПОУ 34590599; Споживче товариство «РТЦ», 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 38, ЄДРПОУ 33184262; Товариство з обмеженою відповідальністю «Дігамма»ЄДРПОУ 35394606, м. Дніпропетровськ, шосе Запорізьке, 37; Товариство з обмеженою відповідальністю «ТрансІнтерСіті»ЄДРПОУ 35394653, м. Дніпропетровськ, шосе Запорізьке, 37; Підприємство споживчої кооперації «Стан» ЄДРПОУ 35201860, м. Дніпропетровськ, вул. Володарського, буд. 90А), та іншими поручителями зобов’язань ТОВ «Омега»перед його кредиторами, включаючи тих кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою (іпотекою), крім задоволення, вимог про виплату заробітної плати, аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю та життю громадян, авторської винагороди;–у зв’язку із порушенням провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Омега»органи державної виконавчої служби та відповідні державні виконавці зобов’язані зупинити виконавчі провадження з примусового виконання виконавчих документів, у яких ТОВ «Омега»і/або його поручителі (майнові поручителі) є боржниками, пов’язаних із задоволенням будь-яких вимог кредиторів (включаючи вжиття заходів забезпечення таких вимог інакше як в межах процедури банкрутства ТОВ «Омега») до ТОВ «Омега»і/або його майнових поручителів та інших поручителів, крім вимог щодо виплати заробітної плати, аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю та життю громадян, авторської винагороди, із одночасним скасовуванням вжитих у вказаних виконавчих провадженнях заходів у вигляді арешту із вилученням і передачею майна на зберігання третім особам чи без такого, спрямованих на забезпечення примусового виконання відповідних виконавчих документів;

–у зв’язку із порушенням провадження у справі про банкрутство ТОВ «Омега»і введенням процедури санації з метою забезпечення виконання плану санації і задоволення вимог кредиторів не допускається перешкоджання ТОВ «Омега»у володінні і користуванні майном, блокування грошових коштів на рахунках боржника, його майнових та інших поручителів та іншим чином перешкоджання їх господарської діяльності з метою задоволення вимог кредиторів боржника інакше ніж у порядку та спосіб, визначені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;

–введення мораторію на задоволення вимог кредиторів до припинення провадження у справі про банкротство зумовлює неможливість за наслідками звернення стягнення на заставлене майно ТОВ «Омега»і/або його майнових поручителів проведення державної реєстрації переходу права власності на належні майновим поручителям об’єкти нерухомого майна, вказані вище; неможливість проведення державної реєстрації (перереєстрації) належних майновим поручителям транспортних засобів, перерахованих вище;

–введення мораторію на задоволення вимог кредиторів не перешкоджає розпорядженню боржником переданими в заставу товарами у обороті в оперативно-господарській діяльності боржника за умови збереження у власності ТОВ «Омега»аналогічних товарів на суму не нижче вартості заставлених товарів в обороті і дотримання вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Ухвала оскарженню не підлягає.


Суддя


Н.Е. ПетренкоСудовий реєстр по справі Б15/59-09

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
5051657 Ухвала 09.10.2009 Хандурін М.І. Вищий господарський суд України Господарське
4331798 Постанова 04.08.2009 Хандурін М.І. Вищий господарський суд України Господарське
4120648 Ухвала 22.07.2009 Хандурін М.І. Вищий господарський суд України Господарське
4032309 Постанова 30.06.2009 Хандурін М.І. Вищий господарський суд України Господарське
5242342 Ухвала 22.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
3669325 Ухвала 15.05.2009 Хандурін М.І. Вищий господарський суд України Господарське
5237273 Ухвала 12.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5241442 Ухвала 12.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5227411 Ухвала 08.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5206768 Ухвала 07.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5206770 Ухвала 07.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5206771 Ухвала 07.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5206772 Ухвала 07.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5206774 Ухвала 07.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5206775 Ухвала 07.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5207626 Ухвала 07.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5416699 Ухвала 07.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5207623 Ухвала 06.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5207624 Ухвала 06.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5207625 Ухвала 06.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5416698 Ухвала 06.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5437320 Ухвала 06.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5478279 Ухвала 06.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5207115 Ухвала 05.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5207116 Ухвала 05.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5207117 Ухвала 05.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5207175 Ухвала 05.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5207176 Ухвала 05.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5207239 Ухвала 05.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5207307 Ухвала 05.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5375805 Ухвала 05.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5416671 Ухвала 05.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5457652 Ухвала 05.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5457653 Ухвала 05.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5206284 Ухвала 29.04.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5205660 Ухвала 28.04.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5396061 Ухвала 28.04.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5437178 Ухвала 28.04.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5416610 Ухвала 24.04.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5457586 Ухвала 24.04.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5206278 Ухвала 23.04.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5206279 Ухвала 23.04.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5375747 Ухвала 23.04.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
3442157 Ухвала 16.04.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
3442158 Ухвала 16.04.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
3442247 Ухвала 15.04.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
3333393 Ухвала 20.03.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
3333394 Ухвала 12.03.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
3333411 Ухвала 12.03.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
3089203 Ухвала 02.03.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське