Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа Б26/15/34-07

Дата ухвалення рішення:
24.03.2009
Зареєстровано:
08.04.2009
Cуддя:
Хандурін М.І.
Оприлюднено:
11.04.2009
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Вищий господарський суд України
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


24 березня 2009 р.

№ Б26/15/34-07

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:


Хандуріна М.І., –головуючого,


Заріцької А.О.,


Короткевича О.Є.,

розглянувши матеріали касаційної скарги


ЗАТ "Сведбанк Інвест"

на постанову


господарського суду Дніпропетровської області

від 28 листопада 2008 року

у справі

господарського суду

№ Б26/15/34-07

Дніпропетровської області


за заявою

Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський завод активованого вугілля"до

Товариства з обмеженою відповідальністю "Авіапром"

про

визнання банкрутом,

ліквідатор

арбітражний керуючий Гришин М.А.,за участю представників сторін:

ЗАТ "Сведбанк Інвест" –Маленко О.М. (дов. від 02.09.2008 № 16/769);


встановив:


Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 07.03.2007 за заявою ТОВ "Дніпропетровський завод активованого вугілля" порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ "Авіапром", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

На виконання ухвали суду від 20.03.2007 в газеті "Голос України" від 28.04.2007 № 76 (4076) опубліковано оголошення про визнання боржника банкрутом.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 19.06.2007 затверджено реєстр вимог кредиторів.

Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 28.11.2008 (суддя Камша Н.М.) ТОВ "Авіапром" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Гришина М.А., якого зобов'язано опублікувати в офіційному друкованому органі оголошення про визнання боржника банкрутом, за результатами проведеної роботи представити суду на затвердження звіт та ліквідаційний баланс.

В касаційній скарзі ЗАТ "Сведбанк Інвест" просить скасувати постанову господарського суду про визнання боржника банкрутом, справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції. В обґрунтування посилається на грубе порушення норм матеріального та процесуального права.

Колегія суддів Вищого господарського суду України, переглянувши у касаційному порядку оскаржувані судові рішення на підставі встановлених фактичних обставин справи, перевіривши застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 2 ст. 4-1 ГПК України провадження у справах про банкрутство здійснюється у порядку, передбаченому цим кодексом з врахуванням вимог Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі Закон), норми якого, як спеціальні норми права, превалюють у застосуванні над загальними нормами Господарського процесуального кодексу України.

Як вбачається з матеріалів справи, провадження у справі порушено за заявою ТОВ "Дніпропетровський завод активованого вугілля", яка мотивована неможливістю боржника –ТОВ "Авіапром" погасити заборгованість у розмірі 7322500 грн., яка виникла у зв'язку з невиконанням боржником умов контракту № 86 від 06.11.2002 за договором уступки права вимоги № 284/06 від 07.11.2006.

Місцевий господарський суд, визнаючи ТОВ "Авіапром" банкрутом виходив з того, що комітетом кредиторів прийнято рішення про звернення до суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури (протокол № 3 від 14.04.2008). Крім того, суд зазначив, що боржник припинив свою діяльність та його майна недостатньо для задоволення вимог кредиторів.

Однак з даним висновком суду в повній мірі погодитися не можна, оскільки постанова не ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності.

Відповідно до 4 ст. 1 Закону суб’єкт господарської діяльності може бути визнаний банкрутом тільки в разі встановлення господарським судом його неспроможності відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Отже, визнаючи боржника банкрутом, суд має встановити його неоплатність.

У зв’язку з чим, при винесені постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури суд в обов’язковому порядку повинен з’ясувати як актив, так і пасив боржника та співставити дані обох величин.

Прийняття рішення стосовно доцільності визнання боржника банкрутом, незважаючи на клопотання комітету кредиторів, є прерогативою господарського суду, відповідно до ст. 1 Закону.

Як вбачається з матеріалів, наданих заявником касаційної скарги, ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 11.12.2008 порушено провадження у справі № 34/343-08 за позовом ЗАТ "Сведбанк Інвест" до ТОВ "Дніпропетровський завод активованого вугілля" та McLinus Business Associates Inc, 3-тя особа: ТОВ "Авіапром" про визнання недійсним договору.

У зв'язку з чим ЗАТ "Сведбанк Інвест" зверталося до суду про зупинення провадження у справі про банкрутство, оскільки подальше провадження залежить від рішення у справі № 34/343-08.

Місцевий господарський суд в оскаржуваній постанові вказав, що визнання боржника банкрутом не порушує права заставного кредитора ЗАТ "Сведбанк Інвест", вимоги якого задовольняються у першу чергу за рахунок заставного майна.

Однак, колегія суддів наголошує, що заявлені вимоги ініціюючого кредитора виникли на підставі договору уступки права вимоги № 284/06 від 07.11.2006 укладеного між ТОВ "Дніпропетровський завод активованого вугілля" та Компанією McLinus Business Associates Inc, відповідно до якого ініціюючий кредитор набув права вимоги з ТОВ "Авіапром" за контрактом № 86 від 06.11.2002. Разом з тим з матеріалів справи вбачається, що господарським судом Дніпропетровської області у справі № 34/343-08 розглядається спір про визнання вказаного договору недійсним.

Відповідно до ч. 1 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов’язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом.

Зі змісту наведеної норми випливає, що причиною зупинення провадження у справі в даному випадку є неможливість її розгляду до вирішення пов’язаної з нею іншої справи, яка розглядається іншим судом.

Пов’язаність справ полягає у тому, що рішення іншого суду, який розглядає справу, встановлює обставини, що впливають на збирання та оцінку доказів у даній справі, зокрема факти, що мають преюдиціальне значення. Ці обставини повинні бути такими, що мають значення для даної справи.

Неможливість розгляду справи до вирішення справи іншім судом полягає в тому, що обставини, які розглядаються іншім судом, не можуть бути встановлені господарським судом самостійно у даній справі.

Відповідно до вимог ч.4 ст.11 Закону в підготовчому засіданні суддя оцінює подані документи, заслуховує пояснення сторін, розглядає обґрунтованість заперечень боржника.

Метою підготовчого засідання суду є з'ясування ознак неплатоспроможності боржника, встановлення наявності чи відсутності перешкод для подальшого руху справи про банкрутство.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 6 Закону справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно складають не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом.

Таким чином, оскільки договори, на підставі яких порушувалось провадження у справі, переглядаються господарським судом, що свідчить про спірний характер вимог ініціюючого кредитора, колегія суддів дійшла висновку про передчасність винесення постанови про визнання боржника банкрутом.

За таких обставин постанова суду першої не може бути визнана законною та обґрунтованою, а тому підлягає скасуванню, а справа – направленню на новий розгляд до господарського суду Дніпропетровської області.

При новому розгляді справи суду першої інстанції необхідно врахувати викладене та розглянути справу з дотриманням вимог чинного законодавства.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 1115, 1117, 1119 - 11112 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу Закритого акціонерного товариства "Сведбанк Інвест" задовольнити.


Постанову господарського суду Дніпропетровської області від 28 листопада 2008 року у справі № Б26/115/34-07 скасувати, справу передати на розгляд до господарського суду Дніпропетровської області.
Судді: М.І. Хандурін


А.О. Заріцька


О.Є. КороткевичСудовий реєстр по справі Б26/15/34-07

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
3333152 Постанова 24.03.2009 Хандурін М.І. Вищий господарський суд України Господарське
3165381 Ухвала 10.03.2009 Хандурін М.І. Вищий господарський суд України Господарське
3088209 Ухвала 20.02.2009 Хандурін М.І. Вищий господарський суд України Господарське
2893447 Ухвала 28.01.2009 Хандурін М.І. Вищий господарський суд України Господарське
5241254 Ухвала 31.12.2008 Камша Н.М. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
2747951 Ухвала 28.11.2008 Камша Н.М. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
2747952 Постанова 28.11.2008 Камша Н.М. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
2539371 Ухвала 13.11.2008 Камша Н.М. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
2511388 Ухвала 02.10.2008 Камша Н.М. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5419229 Ухвала 15.09.2008 Камша Н.М. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
2138395 Ухвала 07.07.2008 Камша Н.М. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
2019063 Ухвала 26.06.2008 Камша Н.М. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
1701800 Ухвала 30.05.2008 Хандурін М.І. Вищий господарський суд України Господарське
1711738 Ухвала 14.04.2008 Камша Н.М. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
1669478 Ухвала 26.03.2008 Камша Н.М. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5998310 Ухвала 29.10.2007 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5522450 Ухвала 12.09.2007 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
6143331 Ухвала 14.08.2007 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5584892 Ухвала 19.06.2007 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5853366 Ухвала 19.06.2007 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5935776 Ухвала 19.06.2007 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
6060545 Ухвала 19.06.2007 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
6184688 Ухвала 19.06.2007 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
6287959 Ухвала 19.06.2007 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5243524 Ухвала 22.05.2007 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
6164030 Ухвала 20.03.2007 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
5832863 Ухвала 07.03.2007 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське