Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 5/69-Б

Дата ухвалення рішення:
12.07.2006
Зареєстровано:
17.07.2006
Cуддя:
Грамчук І.В.
Оприлюднено:
28.08.2007
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Хмельницької області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, Майдан Незалежності, 1 тел. 79-57-10, факс 79-58-82


У Х В А Л А


12.07.06 Справа №5/69-Б


Суддя Грамчук І.В. розглянувши матеріали справи за заявою Державної податкової інспекція у м. Хмельницькому


до Приватного підприємства "Вірт" м. Хмельницький


про визнання банкрутом


Представники сторін:

кредитор Кундиловська М.М. - представник за довіреністю № 1399/9/10 від 26.01.05р.,

Боржника : не з'явився,

за участю ліквідатора: Дорофєєва О.М..


Ухвалою господарського суду від 15.03.2006р. порушено провадження по справі № 5/69-Б за заявою Державної податкової інспекції у м. Хмельницькому до боржника Приватного підприємства "Вірт" м. Хмельницький про визнання банкрутом .

Постановою від 31.03.2006р. приватне підприємство "Вірт" м. Хмельницький визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено Державну податкову інспекцію у м. Хмельницькому та зобов’язано ліквідатора провести ліквідаційну процедуру відповідно до вимог Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” , скласти ліквідаційний баланс та подати його господарському суду разом із звітом про свою діяльність.

Розгляд справи проводиться відповідно до ст.52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” та Господарського процесуального кодексу України.

Із матеріалів справи вбачається, що у підприємства станом на 25.05.2006р. склалась заборгованість до бюджету в сумі 847,00 грн. У відповідності до службової записки Державної податкової інспекції у м. Хмельницькому щодо подання податкової звітності Приватним підприємством "Вірт" м. Хмельницький встановлено, що підприємство з червня місяця 2000р. звітує про відсутність підприємницької діяльності. У відповідності до довідки управління земельних ресурсів та земельної реформи Хмельницького міськвиконкому, щодо наявності земельних ділянок, зареєстрованих за ПП "Вірт" № 442/01-07 від 03.05.2006 р. рішенням сесії міської Ради та її виконавчого комітету земельна ділянка ПП "Вірт" в користування та оренду не надавалась.

26.05.2006 р. ліквідатором до господарського суду подано звіт ліквідатора про проведену ліквідаційну процедуру від 26.05.2006р. та ліквідаційний баланс Приватного підприємства "Вірт" м. Хмельницький, які призначено до розгляду в судовому засіданні.

Відповідно до ст. 32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ухвалою суду від 31.05.2006р. ліквідаційний баланс ПП "Вірт" м. Хмельницький та звіт ліквідатора по справі №5/69-Б про визнання банкрутом ПП "Вірт" м. Хмельницький призначено до розгляду.

Розглядом звіту про проведену роботу, та ліквідаційного балансу Приватного підприємства "Вірт" м. Хмельницький встановлено розбіжності в показниках зазначених у звіті, та зазначених у ліквідаційному балансі боржника, а тому розгляд справи слід відкласти на іншу дату.

Прибулі до суду представники ініціюючого кредитора відмічених недоліків не ліквідували і витребувану судом інформацію в повному обсязі не надали тому розгляд ліквідаційного балансу та звіту про проведену роботу відкладався.

26.06.2006 р. представником кредитора до суду подано доопрацьований звіт ліквідатора із матеріалів якого вбачається, що відмічені недоліки, які послужили підставою для відкладення розгляду справи усунуті, та додано до справи усі необхідні документи.

Відповідно до вказаного вище звіту ліквідатора від 25.05.2006р. за приватним підприємством "Вірт" м. Хмельницький земельні ділянки відсутні - довідка Хмельницької регіональної філії ДП "Центр державного земельного кадастру при Держкомземі України" № 895 від 10.05.2006 року.

У відповідності до довідки Хмельницького комунального підприємства бюро технічної інвентаризації № 43155 від 16.05.2006 р. згідно бази даних за ПП "Вірт" нерухомого майна не зареєстровано.

Згідно довідки ВДАІ УМВСУ в Хмельницькій області № 5/52-3619 від 04.05.2006 р. згідно бази даних "Автомобіль" за ПП "Вірт" транспортних засобів не виявлено.

Згідно довідки АКБ "Укрсоцбанк" щодо залишку коштів та закриття рахунків у банку, відкритих ПП "Вірт" № 07-17/127 від 03.05.2006 р. повідомлено, що залишок коштів на рахунку відсутній, розрахунковий рахунок закрито 31.12.2004 р..

Стосовно наявності дебіторської та кредиторської заборгованості боржника в матеріалах справи наявні наступні докази:

Листи державної виконавчої служби у м. Хмельницькому від 20.06.2006 року № 23997, від № 18723 від 10.05.2006р. свідчать про відсутність на виконанні стягнень з ПП "Вірт" м. Хмельницький, а також стягнень на користь боржника.

Лист Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, щодо наявності за ПП "Вірт" заборгованості по внескам соціального страхування № 3035 від 03.05.2006 р. свідчить, що суб'єкт підприємницької діяльності-юридична особа ПП "Вірт" у ВВД ФССНВ м. Хмельницького не зареєстровано.

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, щодо наявності за ПП "Вірт" заборгованості по внескам соціального страхування № 07-01-1123 від 03.05.2006 р. свідчить, що заборгованості по сплаті страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності ПП "Вірт" не має.

Лист Хмельницького міського управління Пенсійного фонду України, щодо наявності за ПП "Вірт" заборгованості по внескам на пенсійне страхування № 4652/06 від 04.05.2006 р. свідчить, що за ПП "Вірт" заборгованості по сплаті внесків перед управлінням Пенсійного фонду України у м. Хмельницькому немає.

Лист Хмельницького міського центру зайнятості, щодо наявності за ПП "Вірт" заборгованості по внескам соціального страхування № 23-05/822 від 03.05.2006 р. свідчить, що згідно розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття заборгованість відсутня.

У відповідності до листа Головного управління статистики щодо надання копії балансу по останньому періоду звітності по ПП "Вірт" № 06/2-167 від 11.05.2006 р. та копію форми №1-м "Баланс" майно в боржника відсутнє.

Листом відділення державного казначейства у м. Хмельницькому № 03-11/748-199 від 03.05.2006р. повідомлено, що відділення державного казначейства у м. Хмельницькому вимог до ПП "Вірт" не має.

Круглу печатку ПП "Вірт" здано в дозвільну систему на утилізацію, квитанція від 15.05.2006 р.

Оголошення щодо визнання банкрутом ПП "Вірт", недійсність печатки та свідоцтва платника ПДВ № 31786688 серія НВ № 8377221 від 03.10.1997 р. надруковано в газеті "Є! Оголошення" від 04.05.2006 р.

Відповідно до вказаного вище звіту боржник припинив свою діяльність і фінансово неспроможний ліквідувати свою заборгованість перед кредитором.

Згідно ліквідаційного балансу зобов’язання Приватного підприємства "Вірт" м. Хмельницький складають вимоги кредитора ДПІ у м. Хмельницькому на суму 847,00 грн. через відсутність майна у боржника залишились непогашеними, та підлягають списанню згідно чинного законодавства.

У відповідності до ст.31 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” вимоги , не задоволені за недостатністю майна , вважаються погашеними.

Суд прийшов до висновку, що ліквідатором вжито усіх можливих заходів щодо встановлення активів боржника, звіт та ліквідаційний баланс належить затвердити, а боржника ліквідувати.

Керуючись ст.ст.31, 32, 34, п.6 ст. 40 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 80, 86 Гос подарського процесуального кодексу України , СУД -


УХВАЛИВ:

Ліквідаційний баланс Приватного підприємства "Вірт" м. Хмельницький , який є невід’ємною частиною даної ухвали, затвердити.

Звіт від 25.05.2006р. ліквідатора Приватного підприємства "Вірт" м. Хмельницький затвердити.

Приватне підприємство "Вірт" м. Хмельницький, яке значиться в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України під кодом № 30960154 ліквідувати.

Зобов’язати Державного реєстратора Хмельницького міськвиконкому виключити з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України Приватне підприємство "Вірт" м. Хмельницький, яке значиться в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України під кодом № 30960154 .

Провадження у справі припинити.

Зобов’язати ліквідатора передати фінансово-господарські документи банкрута до архівної організації для подальшого зберігання згідно із законодавством.

Ухвалу надіслати ліквідатору, кредиторам, Хмельницькому обласному сектору з питань банкрутства, Державному реєстратору Хмельницького міськвиконкому та Головному управлінню статистики в Хмельницькій області разом із копією ліквідаційного балансу, який є невід’ємною частиною вказаної ухвали.Суддя І.В. Грамчук