Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 27/231б

Дата ухвалення рішення:
12.01.2009
Зареєстровано:
27.01.2009
Cуддя:
М'ясищев А.М.
Оприлюднено:
27.01.2009
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Донецький апеляційний господарський суд
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське

донецький апеляційний господарський суд

Постанова

Іменем України


12.01.2009 р. справа № 27/231б

Донецький апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого:

суддів

М'ясищева А.М.

Величко Н.Л. , Москальової І.В.


при секретарі

Жильцовій О.В.

за участю

представників сторін:

від скаржника:від кредитора:

від боржника:

Міністерство економіки України Донецького обласного управління з питань банкрутства: Сарбей О.В. – по дов. №01-22/2640 від 19.12.08.

Микитівське відділення Горлівської ОДПІ:

Фанайлова Т.Л. - по дов. 222/10-013 від 09.01.2009р.;

УПФУ в Микитівському р-ні м. Горлівка:

Ю'рєва Л.І.–по дов. №404/04 від 09.01.2009р.;

ВВДФССНВВПЗУ –не з'явився;

Горлівський міський центр зайнятості: не з'явився;

Донецьке обл. від. ФСС з тимчас. втрат працезд. –

не з'явився;

ДП НАК "Надра України "Горліврозвідка":

Кучма В.Ф. –паспорт ВВ 69844 від 01.02.1999 р.;

Біленко І.Є. –керуючий санацією, паспорт ВВ

474372 від 08.07.1998р.
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу

Міністерства економіки України Донецького обласного управління з питань банкрутства м. Донецьк


на ухвалу господарського суду


Донецької області

від

22.10.2008 року

у справі

№ 27/231 б ( суддя Тарапата С.С.)

за заявою кредитора

Горлівської об"єднаної Державної податкової інспекції м. Горлівка, Донецької області

до боржника


Дочірнього підприємства Національної акціонерної компанії "надра України" "Горліврозвідка" м. Горлівка, Донецької області

про

визнання банкрутом


В С Т А Н О В И В:


Ухвалою господарського суду Донецької області від 22.10.2008 р. по справі № 27/231 б (суддя Тарапата С.С.) введено процедуру санації боржника на 12 місяців, призначено керуючим санацією арбітражного керуючого Біленко Ірину Едуардівну ( далі по тексту –Біленко І.Е.) ( ліцензія серії АА № 779355, ідентифікаційний номер –2725512169, місце проживання – м. Голівка, вул. Шепелева, б.6 кв.17), зобов’язано керуючого санацією протягом трьох місяців з дня винесення ухвали про санацію боржника подати комітету кредиторів для схвалення план санації боржника. Схвалений комітетом кредиторів план санації та протокол засідання комітету кредиторів подати до господарського суду для затвердження не пізніше п’яти днів з дня проведення засідання комітету кредиторів.

Оскаржуючи ухвалу суду Донецьке обласне управління з питань банкрутства просить її скасувати в частині призначення керуючим санацією арбітражного керуючого Біленко І.Е., посилаючись на те, що господарським судом при винесенні ухвали порушені норми матеріального та процесуального права - не дотримані вимоги ч.2 ст.2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" № 2343-ХІІ від 14.05.1992 р. ( далі по тексту –Закон України № 2343-ХІІ від 14.05.1992 р.), та неповно з'ясовані обставини, що мають значення для справи.

Керуючий санацією Біленко І.Е. проти доводів викладених у апеляційній скарзі заперечує, просить ухвалу господарського суду від 22.10.2008 року у частині призначення керуючим санацією арбітражного керуючого Біленко І.Е. залишити без змін.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, судова колегія встановила.

Ухвалою господарського суду від 23.10.2007р. порушена справа про банкрутство Дочірнього підприємства Національної акціонерної компанії „Надра України” „Горліврозвідка” м.Горлівка, введений мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Ухвалою суду від 17.12.07р. введена процедура розпорядження майном боржника строком на 6 місяців до 17.06.08р., розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Перекрестову О.М.

Ухвалою суду від 04.06.08р. строк процедури розпорядження майном боржника продовжений до 17.09.08р., залучено до участі у справі державний орган з питань банкрутства в особі Донецького обласного управління з питань банкрутства, комітету кредиторів запропоновано на засіданні розглянути питання щодо подальшої процедурі у справі про банкрутство.

З протоколу № 6 засідання комітету кредиторів Дочірнього підприємства Національної акціонерної компанії "Надра України" "Горліврозвідка" м.Горлівка поданого до господарського суду вбачається, що ним прийнято рішення про звернення до нього з клопотанням про введення процедури санації та запропонована кандидатура керуючого санацією –арбітражного керуючого Біленко І.Є.

Разом з тим, господарський суд ухвалою від 22.09.2008 року зобов'язав Донецьке обласне управління з питань банкрутства надати суду кандидатуру арбітражного керуючого за його заявою відповідно до вимог ч.3 ст.3-1 Закону України № 2343-ХІІ від 14.05.1992 р.

Листом від 16.10.2008 № 216-30-20/3002 Державний департамент з питань банкрутства повідомив господарський суд Донецької області про прийняте комісією з підготовки пропозиції господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих рішення запропонувати призначити у справі № 27/231 б про банкрутство ДП "Горліврозвідка" арбітражного керуючого Лахненка Є. М. (ліцензія АВ №397150 від 07.05.2008), який отриманий господарським судом 21.10.2008р.- до дня розгляду справи.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 22.10.2008 р. по справі № 27/231 б введено процедуру санації боржника на 12 місяців, призначено керуючим санацією арбітражного керуючого Біленко І. Е.

Пунктом 1 статті 17 Закону України № 2343-ХІІ від 14.05.1992 р. встановлено, що господарський суд за клопотанням комітету кредиторів у строк, що не перевищує строку дії процедури розпорядження майном… має право винести ухвалу про проведення санації боржника та призначення керуючого санацією. Оскільки комітет кредиторів звернувся до суду з відповідним клопотанням, а матеріалами справи підтверджена можливість проведення цієї процедури, тому господарський з огляду на приписи чинного законодавства обґрунтовано прийняв рішення про введення процедури санації до боржника, а ухвала суду в цій частині є такою, що відповідає приписам чинного законодавства.

Відповідно до частини 1 статті 2 Закону України № 2343-ХІІ від 14.05.1992р. державну політику щодо запобігання банкрутству, а також забезпечення умов реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом стосовно державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, суб'єктів підприємницької діяльності інших форм власності у випадках, передбачених цим Законом, здійснює державний орган з питань банкрутства, який діє на підставі положення, затвердженого у встановленому порядку.

Донецьке обласне управління з питань банкрутства є територіальним органом Державного департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки ( далі департамент)і діє на підставі Положення про Донецьке обласне управління з питань банкрутства,затвердженого наказом Міністерства економіки України від 05.11.2004р.№ 400 ( в редакції наказу Міністерства економіки України від 09.12.2005р.№ 493, із змінами .внесеними наказом Міністерством економіки України від 28.04.2006 р. № 153).

За приписами частини 2 статті 2 Закону України №2343-ХІІ від 14.05.1992 р. державний орган з питань банкрутства пропонує суду кандидатури арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) для державних підприємств або підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує 25%, щодо яких порушена справа про банкрутство, та в інших випадках, передбачених цим Законом.

Механізм реалізації вищезазначеного положення Закону регламентовано Порядком подання пропозицій господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 25.04.2001 № 87 (зі змінами від 20.05.2003 № 127 та від 06.06.2006 №196), а також пунктами 6.1.2 та 10.2 рекомендацій президії Вищого господарського суду України № 04-5/1193 від 04.06.2004 „Про деякі питання практики застосування Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Згідно з п.п. 7 п. 4 Положення про Державний департамент з питань банкрутства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2006 № 533, департамент відповідно до покладених на нього завдань, зокрема пропонує господарському суду за участю органу, уповноваженого управляти державним майном, кандидатури арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) для державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, щодо яких порушена справа про банкрутство, та в інших випадках, передбачених Закону України №2343-ХІІ від 14.05.1992 р.

Відбір щодо кандидатури арбітражного керуючого здійснюється постійно діючою при Департаменті комісією з підготовки пропозиції господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих, відповідно до Порядку подання пропозицій господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих, затвердженому наказом Міністерства економіки України від 25.04.2001 № 87 (зі змінами від 20.05.2003 № 127 та від 06,06.2006 №196).

Як вбачається з матеріалів справи, боржник щодо якого порушено справу про банкрутство є державним підприємством. Департамент листом № 216-30-20/3002 від 16.10.2008 р. запропонував господарському суду Донецької області призначити у якості керуючого санацією по справі № 27/231 б про банкрутство ДП "Горліврозвідка" арбітражного керуючого Лахненка Є. М.

Проте те, при вирішенні питання щодо призначення керуючого санацією господарським судом не дотримано зазначених правил частини 2 статті 2 Закон України № 2343-ХІІ від 14.05.1992 р.

Тому, ухвала суду в частині призначення керуючим санацією арбітражного керуючого Біленко І.Е. не відповідає матеріалам справи, вимогам чинного законодавства та підлягає скасуванню.

В іншій частині ухвала суду щодо проведення подальшої процедури банкрутства не оскаржується сторонами та відповідно до приписів ст. 106 ГПК України і не підлягає розгляду в апеляційному порядку.

Керуючись ч.1 п. ст. 103, ч. п. ст.104, ст.105,106 ГПК України, судова колегія,


ПОСТАНОВИЛА:


Ухвалу господарського суду Донецької області від 22.10.2008 року по справі № 27/231 б скасувати частково.

Керуючим санацією по справі №27/231 б призначити арбітражного керуючого Лахненка Є. М. (ліцензія АВ №397150 від 07.05.2008).

В іншій частині ухвалу залишити без змін.


Головуючий А.М. М'ясищев


Судді: Н.Л. Величко


І.В. Москальова


Надруковано 10 прим.: Донецьке обл. відділення з питань банкрутства-1пр., ДП НАК "Надра України" –1пр., Горлівська ОДПІ –1пр., УПФУ в Микитівському р-ні м. Горлівка –1пр., Горлівський міський центр зайнятості –1 пр., ВВДФССНВВПЗ України в Микитівському р-ні м. Горлівка –1пр., ДОВФССТВП –1пр., керуючий санацією –Біленко І.Е. –1пр., ДАГС- 1пр., в справу –1пр.


Судовий реєстр по справі 27/231б

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
61587887 Ухвала 17.07.2013 С.С. Тарапата Господарський суд Донецької області Господарське
31696653 Ухвала 04.06.2013 С.С. Тарапата Господарський суд Донецької області Господарське
49787113 Ухвала 11.04.2013 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
30328253 Ухвала 25.03.2013 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
59270994 Ухвала 22.01.2013 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
25503663 Ухвала 23.07.2012 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
21205948 Ухвала 26.01.2012 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
18825249 Ухвала 19.09.2011 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
18496843 Ухвала 29.08.2011 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
13836434 Постанова 16.02.2011 М'ясищев А.М. Донецький апеляційний господарський суд Господарське
13659303 Ухвала 24.01.2011 М'ясищев А.М. Донецький апеляційний господарський суд Господарське
13653749 Постанова 23.12.2010 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
59279409 Ухвала 23.12.2010 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
12671579 Ухвала 30.11.2010 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
12102205 Ухвала 26.10.2010 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
10258353 Ухвала 30.06.2010 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
9366928 Ухвала 30.04.2010 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
8236261 Ухвала 02.03.2010 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
7641108 Ухвала 21.01.2010 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
7490755 Ухвала 21.12.2009 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
5226971 Постанова 06.04.2009 Продаєвич Л.В. Вищий господарський суд України Господарське
3259324 Ухвала 11.03.2009 Продаєвич Л.В. Вищий господарський суд України Господарське
2792772 Постанова 12.01.2009 М'ясищев А.М. Донецький апеляційний господарський суд Господарське
2642334 Ухвала 23.12.2008 М'ясищев А.М. Донецький апеляційний господарський суд Господарське
2372590 Ухвала 18.11.2008 М'ясищев А.М. Донецький апеляційний господарський суд Господарське
2230136 Ухвала 22.10.2008 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
2503926 Ухвала 23.09.2008 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
2108996 Ухвала 22.09.2008 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
1729118 Ухвала 04.06.2008 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
1877109 Ухвала 21.05.2008 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
1506401 Ухвала 20.03.2008 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
1245087 Ухвала 17.12.2007 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
1066632 Ухвала 23.10.2007 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
303495 Постанова 20.11.2006 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
248433 Ухвала 07.11.2006 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське