Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 729/5-424

Дата ухвалення рішення:
13.01.2009
Зареєстровано:
27.01.2009
Cуддя:
Бенівський В.І.
Оприлюднено:
27.01.2009
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Вінницької області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7 тел. 66-03-00, 66-11-31 http://vn.arbitr.gov.ua

_____


У Х В А Л А


13 січня 2009 р. Справа № 729/5-424


за заявою: Вінницької міжрайонної державної податкової інспекції, м. Вінниця

до:відкритого акціонерного товариства "Гніванський підшипниковий завод",м. Гнівань Тиврівського р-ну Вінницької обл.асті

про визнання банкрутом


Головуючий суддя Бенівський В.І.

При секретарі судового засідання В. Деркач

за участю представників:

ВАТ "Комерційний "Актив-Банк" - Кошлій Р.В., довіреність від 22.10.08 р.

ВДВОВ ФСС зТВП - Гнатюк А.В., довіреність від 10.05.07 р.

ВІнницької МДПІ - Карпусь Р.М., доручення від 12.01.09 р.

Управління ПФУ у Тиврівському р-ні - Соломон В.А., доручення від 13.01.09 р.

Арбітражного керуючого (ліквідатора) - Вознякевич Н.І.

розглянувши заяви ВАТ "Комерційний банк "Актив-банк", м. Київ, -

В С Т А Н О В И В :


23.12.08 р. до суду надійшла заява ВІдкритого акціонерного товариства "Комерційний банк "Актив-банк", м. Київ про визнання вимог Відкритого акціонерного товариства Комерційний банк "Актив-банк" до Відкритого акціонерного товариства "Гніванський підшипниковий завод", які забезпечені заставою, на загальну суму 3.426.952-45 грн., з яких 3000000-00 грн. - частина кредиту, 426952-45 грн. - збитки від інфляції за період з 01.05.06 р. до 25.10.2006 року. Також заявник просить зобов"язати арбітражного керуючого Вознякевич Н.І. внести вимоги Відкритого акціонерного товариства "Комерційний банк "Актив-банк" на суму 3426952-52 грн. до реєстру вимог кредиторів - першої черги задоволення, як такі, що забезпечені заставою.

В заяві повідомлено, що відповідно до ст. 1 Статуту, Відкрите акціонерне товариство «Комерційний банк»Актив-банк» є правонаступником майна, всіх прав та обов'язків Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерційний банк»Актив-банк».

29 квітня 2005 року між банком та Товариством з обмеженою відповідальністю «ТОЛОКА» було укладено кредитний договір № 0429/02, згодом - підписано договір від 26 травня 2005 року про внесення змін до кредитного договору № 0429/02 від 29 квітня 2005 року.

Відповідно до умов кредитного договору банк надав, а позичальник отримав
кредит у розмірі 7 000 000-23 грн. відсотки річних, строком користування до 27 квітня 2006 року.

Згідно ст. 1.2. кредитного договору строк погашення позичальником кредиту - не пізніше 27 квітня 2006 року.

Відповідно до п. 5.8. кредитного договору, правочин вступає в силу з дня його підписання та діє до повного виконання сторонами взятих на себе зобов'язань.

З метою забезпечення виконання зобов'язань позичальник перед банком, між банком та відкритим акціонерним товариством «Гніванський підшипниковий завод» було укладено два договори (застави та іпотеки), а саме: договір застави, посвідчений 27 травня 2005 року Марченко М.Ф., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим №273. Відповідно до умов зазначеного договору, банк прийняв, а боржник (заставодавець), передав в заставу, з метою забезпечення виконання зобов'язань позичальника, що випливають з умов кредитного договору, майно відповідно до переліку. Відповідно до п. 2.3. договору застави, сторони оцінили заставлене майно на суму 3 011 119, 53 грн. Та договір іпотеки, посвідчений 27 травня 2005 року Марченко М.Ф., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим №271. Відповідно до умов зазначеного договору, банк (іпотекодержатель) прийняв, а боржник (іпотекодавець), передав в заставу, з метою забезпечення виконання зобов'язань позичальника, що випливають з умов кредитного договору, майно відповідно до переліку. Відповідно до п. 2.3. договору застави, сторони оцінили заставлене майно на суму 3 635 435, 20 грн.

Відповідно до ст. 1054 (кредитний договір) Цивільного кодексу України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Відповідно до ст. 1048 Цивільного кодексу України (Проценти за договором позики) позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором.

Згідно ст. 1049 Цивільного кодекс України (Обов'язок позичальника повернути позику) позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Згідно ст. 526 Цивільного кодексу України (Загальні умови виконання зобов'язання) зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.

Відповідно до ст. 525 Цивільного кодексу України (Недопустимість односторонньої відмови від зобов'язання) одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Таким чином, порушивши умови кредитного договору щодо своєчасного повернення кредиту, оплати процентів за користування кредитними коштами та комісій, передбачених угодою, позичальник допустив односторонню відмову від зобов'язання.

Згідно ст. 611 Цивільного кодексу України (Правові наслідки порушення зобов'язання) у разі порушення зобов'язання позичальник зобов'язаний, серед іншого, відшкодувати банку збитки.

Відповідно до ст. 612 Цивільного кодексу України (Прострочення боржника) боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором. Боржник, який прострочив виконання зобов'язання, відповідає перед кредитором за завдані простроченням збитки і за неможливість виконання, що випадково настала після прострочення.

Станом на день подачі даної заяви прострочена заборгованість за кредитом у Позичальника перед Банком складає 6 999 220, 57 грн.
Пунктом 4.4. Кредитного договору передбачено, що позичальник відшкодовує банку збитки в повному обсязі, незалежно від сплати (стягнення з нього) штрафних санкцій.

Відповідно до ст. 20 Господарського кодексу України (Захист прав суб'єктів господарювання та споживачів) держава забезпечує захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання та споживачів. Кожний суб'єкт господарювання має право на захист своїх прав і законних інтересів. Права та законні інтереси зазначених суб'єктів захищаються шляхом, зокрема, присудження до виконання обов'язку в натурі, відшкодування збитків; іншими способами, передбаченими законом. Порядок захисту прав суб'єктів господарювання визначається цим Кодексом, іншими законами.

Стаття 216 Господарського кодексу України (Господарсько-правова відповідальність учасників господарських відносин) зазначає, що Господарсько-правова відповідальність базується на принципах, згідно з якими потерпіла сторона має право на відшкодування збитків.

Відповідно до ст. 220 Господарського кодексу України (Прострочення боржника) боржник, який прострочив виконання господарського зобов'язання, відповідає перед кредитором (кредиторами) за збитки, завдані простроченням, і за неможливість виконання, що випадково виникла після прострочення.

Згідно ст. 224 Господарського кодексу України (Відшкодування збитків) учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб'єкту, права або законні інтереси якого порушено.

Статтею 225 Господарського кодексу України (Склад та розмір відшкодування збитків) до складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, включаються, зокрема, вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена відповідно до вимог законодавства.

Згідно ст. 625 Цивільного кодексу України боржник не звільняється від відповідачьності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Величини індексів інфляції у 2006 році за даними Державного комітету статистики України:

Місяць/Індекс інфляції (у відсотках до попереднього місяця) Номер і дата опублікування в газеті «Урядовий кур 'єр»

Травень -100,5 (№ 104 від 06.06.2006р.);

Червень -100,1 (№ 123 від 06.07.2006р,);

Липень - 100,9 (№ 145 від 05.08.2006р.);

Серпень -100,0 (№ 165 від 06.09.2006р.);

Вересень - 102,0 (№ 188 від 07.10.2006р.)

Жовтень 102,6 (№ 209 від 07.11.2006р.).

Оскільки зазначена інформація (індекси інфляції) оприлюднена в офіційному друкованому органі державної влади України, така інформація є загальновідомою.

Позичальник, на вимогу банку, повинен сплатити інфляційну частину боргу (кредиту) - інфляційні збитки за період з 01.05.2006 року по 25.10.2006 року інфляційну частину боргу (кредиту) - інфляційні збитки в розмірі 426 952-45 грн.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про заставу» застава - це спосіб забезпечення зобов'язань. В силу застави кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами.


Означені права банку закріплено в п. 2.6. договору застави.

Згідно ст. 19 Закону України «Про заставу» за рахунок заставленого майна заставодержатель має право задовольнити свої вимоги в повному обсязі, що визначається на момент фактичного задоволення, включаючи проценти, відшкодування збитків, завданих прострочкою виконання, неустойку, відповідно до умов Договору Застави, необхідні витрати на утримання заставленого майна, а також витрати на здійснення забезпеченої заставою вимоги. Інше Договором Застави не передбачено.

Згідно п. 1.1. Договору застави, Боржник, по цьому договору, виступає як майновий поручитель, для забезпечення виконання в повному обсязі зобов'язань Позичальника за Кредитним договором, зокрема - відшкодування збитків, сплати пені, штрафів.

Згідно ст. 20 Закону України «Про заставу» заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави в разі, якщо в момент настання терміну виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, воно не буде виконано. При частковому виконанні боржником забезпеченого заставою зобов'язання застава зберігається в початковому обсязі.

Відповідні права Кредитора закріплено Розділом договору застави.

Згідно п.п. 6.1., 6.2. договору застави, договір застави набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення та діє до повного виконання в повному обсязі забезпечених заставою зобов'язань по кредитному договору.

Стаття 28 Закону України «Про заставу» передбачає підстави для припинення застави. Жодних з перелічених в даному спеціальному законі підстав припинення застави не існує (застава зберігає чинність).

Згідно ст. З Закону України «Про іпотеку» у разі порушення боржником основного зобов'язання відповідно до іпотеки іпотекодержатель має право задовольнити забезпечені нею вимоги за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими особами.

Згідно ст. 7 Закону України «Про іпотеку» за рахунок предмета іпотеки іпотекодержатель має право задовольнити свою вимогу за основним зобов'язанням у повному обсязі, включаючи сплату процентів, неустойки, основної суми боргу.

Згідно ст. 11 Закону України «Про іпотеку» майновий поручитель несе відповідальність перед іпотекодержателем за невиконання боржником основного зобов'язання виключно в межах вартості предмета іпотеки.

Стаття 17 Закону України «Про іпотеку» передбачає підстави для припинення застави. Жодних з перелічених в даному спеціальному законі підстав припинення іпотеки не існує (застава зберігає чинність).

Згідно ст. 210 Господарського кодексу України (Кредитори неплатоспроможних боржників) кредиторами неплатоспроможних боржників є суб'єкти, зокрема, кредитори, вимоги яких повністю або частково забезпечені заставою.

Загальна заборгованість за кредитом (без урахування штрафних санкцій, відсотків) складає 6 999 220, 57 грн.

Банк просить визнати його вимоги до Боржника (що є частиною загальної заборгованості за Кредитним договором), забезпечені заставою майна Боржника, на загальну суму 3 426 952-45 грн., з яких: З 000 000-00 грн. - частина кредиту; 426952-45 грн. - збитки від інфляції (інфляційна частина кредиту) за період з 01.05.2006 року по 25.10.2006 року.

26.12.08 р. до суду надійшло клопотання Відкритого акціонерного товариства "Комерційний банк "Актив-банк", м. Київ про вжиття заходів щодо забезпечення позову. В клопотанні повідомлено, що відкритим акціонерним товариством «Комерційний банк»Актив-банк» до господарського суду Вінницької області було подано заяву № 03-2/4178 від 18.12.2008 року про визнання вимог до відкритого акціонерного товариства «Гніванський підшипниковий завод» на суму З 426 952-45 грн. вимоги, забезпечені заставою майна боржника, що випливають з наступних правочинів:

Договір застави, посвідчений 27 травня 2005 року Марченко М.Ф., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим №273 (далі - Договір Застави). Відповідно до умов зазначеного договору, Банк (заставодержатель) прийняв, а Боржник (заставодавець), передав в заставу, з метою забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Толока», що випливають з умов кредитного договору, майно відповідно до переліку. Відповідно до п. 2.3. Договору Застави, сторони оцінили заставлене майно на суму З 011119, 53 грн. Та Договір іпотеки, посвідчений 27 травня 2005 року Марченко М.Ф., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим №271. Відповідно до умов зазначеного договору, банк (іпотекодержатель) прийняв, а боржник (іпотекодавець), передав в заставу, з метою забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Толока», що випливають з умов кредитного договору, майно відповідно до переліку. Відповідно до п. 2.3. договору застави, сторони оцінили заставлене майно на суму З 635 435, 20 грн.

Відомості про обтяження, в установленому законодавством України порядку, були внесені до Державного реєстру іпотек та до Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Банк, вимоги якого забезпечені заставою майна боржника, звертається до суду з даною заявою про забезпечення вимог, оскільки, як свідчать події щодо банкрутства боржника: арбітражним керуючим неправомірно не включено вимоги Банку до реєстру вимог кредиторів (вимоги, забезпечені заставою майна Боржника), а також всупереч вимогам закону, не доведено до відома всіх наявних та відомих арбітражному керуючому кредиторів про проведення ліквідаційної процедури боржника. Арбітражним керуючим всупереч вимогам Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», не звернуто увагу суду на суттєві недоліки (незаконність) публікацій що викривляють об'єктивну інформацію про стан проведення процедур банкрутства по даній справі. Арбітражним керуючим вживаються неправомірні дії щодо виставлення на торги, в форсуючому режимі, майна боржника, що знаходиться в заставі у банку, по заниженим цінам, що явно суперечить інтересам як банку (як кредитора, вимоги якого забезпечені заставою такого майна), так і інших кредиторів у справі, вимоги яких, після задоволення вимог банку, можуть бути також задоволені (повністю або частково) з вартості такого заставленого майна. Відповідно до п. 6 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» розпорядник майна зобов'язаний окремо внести до реєстру вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їх заявами, а за їх відсутності, - згідно з даними обліку боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з державним реєстром застав. Відповідно до ст. 60 Господарського кодексу України ліквідаційна комісія або інший орган, який проводить ліквідацію (в даному випадку - арбітражний керуючий Вознякевич Н.І.) зобов'язана повідомити явних (відомих) кредиторів персонально у письмовій формі. В порушення вимог ст. 6 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст. 60 Господарського кодексу України арбітражним керуючим Вознякевич Н.І. не внесено вимоги банку, забезпечені заставою майна боржника, до реєстру вимог кредиторів боржника, а сам банк арбітражним керуючим у встановленому законодавством України порядку не був повідомлений про ліквідацію боржника.

В друкованому органі - Газеті «Голос України» від 08 листопада 2006 року №209 було опубліковано оголошення, в якому повідомлялось про поновлення справи про банкрутство ВАТ «Гніванський підшипниковий завод».

Пунктом 5 ст. 11 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» встановлено вимоги щодо публікації про банкрутство боржника (порушення справи про банкрутство), зокрема - повне найменування боржника.

Згідно ст. 8 Цивільного кодексу України якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону).

Таким чином, оскільки в Законі України прямо не передбачено вимоги щодо публікації оголошення про здійснення ліквідаційної процедури (зокрема - про її поновлення), згідно ст. 8 Цивільного кодексу України до вимог щодо змісту публікації про поновлення процедури ліквідації в справі про банкрутство, на думку банку, повинна бути застосована ст. 11 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
Повне найменування боржника, відповідно до даних статуту - Відрите акціонерне товариство «Гніванський підшипниковий завод», а не ВАТ «Гніванський підшипниковий завод», як це зазначено в спірному оголошенні. Таким чином, оголошення про поновлення провадження у стадії ліквідації боржника, на думку банку, вчинено з порушенням ст. 8 Цивільного кодексу України, ст. 11 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», і це порушення, всупереч закону, арбітражним керуючим Вознякевич Н.І. залишено поза увагою та реагуванням.

В друкованому органі «Вінничина» № 131 від 03.09.2008 року розміщено оголошення про реалізацію майна боржника, а саме - майна, яке знаходиться в заставі та іпотеці у банку, при цьому, загальна вартість майна, яке виставляється на торги оцінено в 2 880 000 грн., що більш, ніж у два рази нижча від ринкової вартості цього заставленого банку майна (вартість цього майна визначена в договорі застави та договорі іпотеки, укладених між боржником та банком). Публікація такого оголошення: в регіональному друкованому органі тиражем 18 385 примірників, що надзвичайно обмежує коло потенційних покупців; з ціною реалізації майна, що явно не відповідає ринковій, є відвертим порушенням як інтересів банку, так і інтересів інших кредиторів зі сторони арбітражного керуючого Вознякевич НІ. яка, на думку банку: неправомірно, в надшвидкі терміни; без повідомлення про це банку (як заставодержателя та іпотекодержателя майна); всупереч інтересам кредиторів та самого боржника, намагається реалізувати заставлене майно по заниженим цінам. Відповідно до п. 7 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від 04.06.2004 р. N 04-5/1193 «Про деякі питання практики застосування Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Рекомендації), згідно з частиною 1 статті 12 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» господарський суд за клопотанням сторін або учасників провадження у справі про банкрутство чи за своєю ініціативою має право вжити заходів щодо забезпечення вимог кредиторів, в тому числі передбачені статтею 67 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до п. 1.2. Рекомендацій господарські суди мають враховувати, що встановлення в Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» особливого порядку задоволення майнових вимог кредиторів не припускає задоволення цих вимог в індивідуальному порядку, оскільки статтею 12 Закону передбачено введення мораторію на задоволення вимог кредиторів одночасно з порушенням провадження у справі, а спрямоване на забезпечення визначеності об'єму його майна протягом усієї процедури банкрутства, створення необхідних умов як для подолання неплатоспроможності боржника, так і для більш повного задоволення вимог кредиторів, що проявляється у забезпеченні усіх кредиторів рівними правовими можливостями при задоволенні їх вимог, реалізації їх прав і законних інтересів, забезпеченні конституційного принципу рівності усіх перед законом, у тому числі й в умовах, коли майна боржника недостатньо для повного задоволення усіх вимог кредиторів.

Відповідно до 3.1. Рекомендацій зазначено, що статтею 1 Закону визначено категорії кредиторів, серед яких - кредитори, вимоги яких забезпечено заставою майна боржника ( в даному випадку - банк).

Таким чином, реалізація арбітражним керуючим заставленого та переданого в іпотеку банку майна (до розгляду судом питання про визнання вимог банку) призведе до порушення прав банку, інших кредиторів боржника, а також: прав самого боржника. Банк просить звернути увагу суду також на наступне.

Згідно ст. 12 Закону України «Про іпотеку» (Правові наслідки порушення обов'язків іпотекодавця) правочин щодо відчуження іпотекодавцем переданого в іпотеку майна або його передачі в наступну іпотеку, спільну діяльність, лізинг, оренду чи користування без згоди іпотекодержателя є недійсним.
Незаконне відчуження заставленого майна арбітражним керуючим (ліквідатором боржника) призведе до судових процесів по визнанню недійсними таких правочинів (або ж відмови покупця від виконання договору на підставі приховування арбітражним керуючим фактів обтяження такого майна іпотекою та заставою).

Незаконні дії арбітражного керуючого, направлені на неправомірну реалізацію заставленого (переданого в іпотеку) банку майна, можуть спричинити шкоду (майнові збитки) не лише кредиторам та боржнику, але й особам, введеним в оману арбітражним керуючим щодо відсутності обтяжень по заставі, іпотеці майна, яку останні будуть мати намір придбати.

Згідно ст. 3-1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» арбітражний керуючий зобов'язаний, зокрема, здійснювати заходи щодо захисту майна боржника; аналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на ринках; при реалізації своїх прав та обов'язків арбітражний керуючий зобов'язаний діяти сумлінно та розумно з урахуванням інтересів боржника та його кредиторів.

Згідно з вимогами цієї ж статті Закону невиконання або неналежне виконання обов'язків, покладених на арбітражного керуючого згідно з цим Законом може бути підставою для усунення арбітражного керуючого від виконання ним своїх обов'язків, про що господарський суд виносить ухвалу. ВАТ "Комерційний банк "Актив-банк" просить заборонити арбітражному керуючому - ліквідатору Відкритого акціонерного товариства «Гніванський підшипниковий завод» Вознякевич Н.І. вчиняти будь-які дії щодо відчуження та підготовки відчуження майна згідно з наданим переліком.

Суд розглянув заяву ВАТ "Комерційний банк "Актив-банк" про усунення арбітражного керуючого Вознякевич Н.І. від виконання обов"язків ліквідатора та заборону реалізовувати майно банкрута і дійшов висновку про необгрунтованість заяви. На день подання заяви ВАТ "Комерційний банк "Актив-банк" не був учасником судового процесу про банкрутство ВАТ "Гніванський підшипниковий завод". Ліквідаційна процедура триває і комітет кредиторів (кредитори) не вбачає в діях ліквідатора зловживань, чи умисного невизнання вимог заставного кредитора. Крім того, ліквідаційна процедура і вводиться для реалізації майна. Інше питання про розподіл коштів. Щодо вимог ВАТ "Комерційний банк "Актив-банк" про визнання його вимог судом то дане клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог п. 6 ст. 14 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" кредитор, вимоги якого забезпечені заставою може заяву про їх визнання до суду не подавати. Розпорядник майна має самостійно, за даними бухгалтерського обліку внести такого кредитора окремо до реєстру вимог кредиторів. Відповідно до договорів застави та іпотеки від 07.05.05 р. банкрут - ВАТ "Гніванський підшипниковий завод" виступив майновим поручителем для забезпечення виконання зобов"язань ТОВ "Толока", м. Київ. Заставне майно є в наявності. Проти ТОВ "Толока", м. Київ порушено справу № 30/112 про банкрутство. 22.10.08 р. судом винесено постанову про визнання його банкрутом.

Ухвалою суду від 24.12.08 р. визнано заявника - ВАТ "Комерційний банк "Актив-банк" заставним кредитором з сумою вимог 8138272-32 грн. в першу чергу задоволення та 302541-86 грн. в шосту чергу задоволення (санкції). Враховуючи, що майна в ТОВ "Толока" недостатньо ВАТ "Комерційний банк "Актив-банк" звернувся до господарського суду Вінницької області про визнання його вимог до ВАТ "Гніванський підшипниковий завод", як заставних.

А тому, керуючись ст.ст. 1, 3-1, 14, 16 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд

У Х В А Л И В :


Відмовити ВАТ "Комерційний банк "Актив-банк" в клопотанні про усунення


арбітражного керуючого Вознякевич Н.І. від обов"язків ліквідатора та заборону реалізовувати майно банкрута.

Визнати вимоги ВАТ "Комерційний банк "Актив-банк" до ВАТ "Гніванський підшипниковий завод" в сумі 3426952-45 грн. як заставні, в першу чергу задоволення.

Арбітражному керуючому Вознякевич Н.І. внести зазначені вимоги до реєстру вимог кредиторів окремо, а також внести окремо відомості про заставне майно боржника, яке є предметом застави.

Ухвалу направити кредиторам, боржнику, арбітражному керуючому Вознякевич Н.І.

Суддя Бенівський В.І.

віддрук. 14 прим.:

1 - до справи

2 - кредиторам: Вінницькій МДПІ - 23300 м. Вінниця вул. Островського, 14

3 - Управлінню ПФУ у Тиврівському р-ні - 23300 смт. Тиврів вул. Леніна, 40а

4 - Вінницькій обласній організації профспілки працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування України - 21036 м. ВІнниця вул. Хмельницьке шосе, 2

5 - ТОВ "Практика-Центр" -01000 м. Київ вул. Спаська, 9а

6 - ДП "Віненергопостач" ТОВ "Агросвітло" - 21027 м. ВІнниця вул. Порика, 7

7 - ВКФ "Промтех" - 61002 м. Харків пл. Радянської України, 20 к. 56

8 - ПП "Агроспецекспо" - 21027 м. Вінниця вул. Порика, 7

9 - ВПП "Амбар" - 21027 м. Вінниця вул. Порика, 8

10 - Виконавча дирекція фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності - м. ВІнниця вул. Хмельницье шосе, 2

11 - Тиврівському РЦЗ - смт. Тиврів Вінницької області

12 - ВАТ "Комерційний банк "Актив-банк" - 04070 м. Київ вул. Борисоглібська, 3

13 - ВАТ "Гніванський підшипниковий завод" - 23310 м. Гнівань вул. Леніна, 15

14 - арбітражному керуючому Вознякевич Н.І .- м. ВІнниця вул. Хм. шосе, 2а к. 712Судовий реєстр по справі 729/5-424

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
11202246 Ухвала 19.08.2010 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
10648870 Ухвала 02.08.2010 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
8983853 Ухвала 13.04.2010 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
8983882 Ухвала 13.04.2010 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
9209069 Ухвала 16.03.2010 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
9209353 Ухвала 16.03.2010 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
7679806 Ухвала 28.01.2010 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
7378591 Ухвала 28.12.2009 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
6928226 Ухвала 01.12.2009 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
6903127 Постанова 24.11.2009 Міщенко П.K. Вищий господарський суд України Господарське
6531521 Ухвала 09.11.2009 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
6452516 Ухвала 23.10.2009 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
6194140 Ухвала 19.10.2009 Міщенко П.K. Вищий господарський суд України Господарське
4798985 Ухвала 29.09.2009 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
4765480 Ухвала 16.09.2009 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
4397285 Постанова 11.08.2009 Вечірко І.О. Житомирський апеляційний господарський суд Господарське
4016860 Ухвала 30.06.2009 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
3932547 Ухвала 22.06.2009 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
3499591 Ухвала 13.04.2009 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
2895797 Ухвала 28.01.2009 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
2790411 Ухвала 13.01.2009 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
10740452 Ухвала 29.12.2008 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
2080071 Ухвала 16.09.2008 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
10739622 Ухвала 20.08.2008 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
1670628 Ухвала 20.05.2008 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
10739229 Ухвала 12.05.2008 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
1410197 Ухвала 21.02.2008 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
1369445 Ухвала 14.02.2008 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
1369446 Ухвала 07.02.2008 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
1305230 Ухвала 23.01.2008 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
1076084 Ухвала 25.10.2007 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
911253 Ухвала 30.08.2007 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
544789 Ухвала 05.04.2007 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
549205 Ухвала 05.04.2007 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
491581 Ухвала 20.03.2007 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
479330 Ухвала 06.03.2007 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
479331 Ухвала 06.03.2007 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
399892 Ухвала 26.01.2007 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
372419 Ухвала 23.01.2007 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
372420 Ухвала 23.01.2007 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
345051 Ухвала 09.01.2007 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
345052 Ухвала 09.01.2007 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
317802 Ухвала 19.12.2006 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
327471 Ухвала 13.12.2006 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
321220 Ухвала 05.12.2006 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
230292 Ухвала 26.10.2006 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
186119 Ухвала 19.10.2006 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
170839 Ухвала 12.10.2006 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
126890 Ухвала 12.09.2006 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське
67626 Ухвала 07.08.2006 Бенівський В.І. Господарський суд Вінницької області Господарське