Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 42/342б

Дата ухвалення рішення:
17.12.2008
Зареєстровано:
05.01.2009
Cуддя:
Попов О.В.
Оприлюднено:
22.01.2009
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Донецької області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

  ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

У Х В А Л А 

17.12.08 р.   Справа № 42/342б

за заявою кредитора (заявника) Жовтневої міжрайонної державної податкової інспекції м. Маріуполя

до боржника Суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1м. Маріуполь

про визнання банкрутом

арбітражний керуючий Чернов В.І.

Суддя   Попов О.В.

Представники:

від кредиторів: не з'явився

від боржника: не з'явився

арбітражний керуючий Чернов В.І.

за участю арбітражного керуючого Матвійчука Д.В.

Ухвалою від 27.12.2006р. за заявою Жовтневої міжрайонної державної податкової інспекції м. Маріуполя господарським судом  Донецької області порушена справа про банкрутство відсутнього боржника Суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1 м. Маріуполь.

Постановою суду від 09.01.2007р. боржник визнаний банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура та призначений ліквідатор - Жовтнева МДПІ м. Маріуполя.

Ухвалою суду від 07.06.2007р. призначений новий ліквідатор - арбітражний керуючий  Матвійчук Д.В. та строк ліквідаційної процедури боржника встановлений на 3 місяці до 07.09.2007р.

Ухвалою суду від 10.09.2007р. строк ліквідаційної процедури продовжений до 07.03.2008р.

Ухвалою суду від 07.05.2008р. призначений новий ліквідатор - арбітражний керуючий  Чернов В.І. та строк ліквідаційної процедури боржника встановлений на 6 місяців до 07.09.2008р.

Ухвалою суду від 08.09.2008р. строк ліквідаційної процедури продовжений до 07.03.2009р.

До господарського суду Донецької області надійшла скарга арбітражного керуючого Матвійчука Д.В. на дії та неналежне виконання ліквідатором - арбітражним керуючим Черновим В.І. обов'язків. Розгляд клопотання призначено в судовому засіданні на 17.12.2008р.

Розглянувши в судовому засіданні 17.12.2008р. матеріали справи та надану скаргу, заслухавши пояснення скаржника та ліквідатора, суд встановив:

Скаржник посилаючись на неправомірність дії та неналежне виконання ліквідатором - арбітражним керуючим Черновим В.І. обов'язків просить:

·   визнати арбітражного керуючого Матвійчука Д.В. поточним кредитором по справі №42/342Б з винагороди (оплати праці) за період з 07.06.32007р. по 07.05.2008р. з розрахунку дві мінімальні заробітні плати в місяць, що складає 10 449,10 грн.; з витрат, пов'язаних з провадженням у справі про банкрутство (оплата послуг БТІ, публікації, канцелярські витрати, транспортні витрати), в першу чергу;

·   зобов'язати ліквідатора Чернова В.І. погасити кредиторські вимоги перед арбітражним керуючим Матвійчуком Д.В.;

·   визнати не правомірним відмову ліквідатора Чернова В.І. в визнані поточним кредитором арбітражного керуючого Матвійчука Д.В.;

·   визнати не правомірним відмову ліквідатора Чернова В.І. погасити поточні кредиторські вимоги перед арбітражним керуючим  Матвійчуком Д.В.;

·   направити окрему ухвалу до державного органу з питань банкрутства про неналежне  виконання  обов'язків  арбітражного  керуючого  Чернова В.І.

На підставі поданих сторонами матеріалів та приписів чинного законодавства,  суд вважає скаргу арбітражного керуючого Матвійчука Д.В. такою, що підлягає частковому задоволенню, з огляду на наступне:

Відповідно до п.10 ст.31 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (надалі - Закон) оплата послуг, відшкодування витрат арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків здійснюються в порядку, встановленому цим Законом, за рахунок коштів, одержаних від продажу майна боржника, або за рахунок коштів кредиторів чи коштів, одержаних у результаті виробничої діяльності боржника.

Згідно з  п.12 ст.31 Закону оплата послуг арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за кожен місяць здійснення своїх повноважень встановлюється та виплачується в розмірі, встановленому комітетом кредиторів і затвердженому господарським судом, якщо інше не встановлено цим Законом, але не менше двох мінімальних заробітних плат та не більше середньомісячної заробітної плати керівника боржника за дванадцять місяців його роботи перед порушенням провадження у справі про банкрутство.

Ухвалою суду від 10.09.2007р. затверджена оплата послуг арбітражного керуючого Матвійчика Д.В. у розмірі двох мінімальних заробітних плат щомісяця за рахунок коштів боржника.

Відповідно до п.п.1 п.1 ст. 31 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”  витрати на оплату праці арбітражних керуючих (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)  задовольняються у першу чергу.

Приписи  Закону  України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” встановлюють спеціальний порядок задоволення вимог кредиторів, в тому числі ї оплату праці арбітражних керуючих (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) - в порядку  черговості  передбаченою  ст. 31 цього Закону.

При цьому, відповідно до п.2, 3, 6  вказаної статті вимоги  кожної  наступної  черги  задовольняються  в  міру надходження на рахунок коштів від  продажу  майна  банкрута  після повного задоволення вимог попередньої черги.

У  разі недостатності коштів,  одержаних від продажу майна банкрута,  для повного задоволення всіх вимог однієї черги  вимоги задовольняються пропорційно  сумі  вимог,  що  належить  кожному кредиторові однієї черги. 

Вимоги,  не задоволені за недостатністю майна,  вважаються погашеними.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне скаргу в частині визнання арбітражного  керуючого  Матвійчука Д.В. поточним кредитором по справі №42/342Б з винагороди (оплати праці) задовольнити частково, визнати арбітражного  керуючого  Матвійчука Д.В. поточним кредитором по справі №42/342Б з винагороди (оплати праці) за період з 10.09.2007р. по 07.05.2008р. в розмірі двох мінімальних заробітних плат щомісяця та зобов`язати ліквідатора задовольнити їх у порядку передбаченому Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Скарга в частині визнання арбітражного керуючого Матвійчука Д.В. поточним кредитором по справі №42/342Б з витрат, пов'язаних з провадженням у справі про банкрутство (оплата послуг БТІ, публікації, канцелярські витрати, транспортні витрати), в першу чергу та направлення окремої ухвали до державного органу з питань банкрутства про неналежне виконання обов'язків арбітражного керуючого Чернова В.І. задоволенню не підлягає, з огляду на наступне:

Згідно приписів ст. 41 ГПК України, ст. 5 Закону  України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відповідно до приписів ч.14 ст.31 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” звіт про оплату послуг, відшкодування витрат арбітражного керуючого затверджується рішенням комітету кредиторів та ухвалою господарського суду.

За загальним правилом, визначеним ст.ст. 33, 34 ГПК України кожна сторона повинна належними засобами доказування довести наявність підстав своїх вимог або заперечень.

Арбітражним  керуючим  Матвійчуком Д.В. доказів в  підтвердження  понесених  витрат  у ході ліквідаційної процедури господарському суду Донецької області не надано.

Звіт про  оплату  послуг,  відшкодування  витрат  арбітражного  керуючого Матвійчука Д.В. на засіданні комітету кредиторів не  затверджувався.

За змістом п. 1 ст. 90 ГПК України окрема ухвала виноситься господарським судом у разі виявлення при вирішенні господарського спору порушення законності або недоліків в діяльності підприємства, установи, організації, державного чи іншого органу.

Згідно п. 1 ст. 31 Закону  України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”  арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) - фізична особа - суб'єкта підприємницької діяльності, яка має вищу юридичну або економічну освіту, володіє спеціальними знаннями та не є зацікавленою особою щодо боржника і кредиторів.

Виходячи з вищенаведених норм законодавства арбітражний керуючий не є підприємством, установою, організацією, державним чи іншим органом.

Крім того, з матеріалів справи не вбачається наявність недоліків чи порушень законності з боку ліквідатора, які потребують винесення господарським судом окремої ухвали.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 31, п. 1 ст. 5, ст.ст. 22 - 32 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. 41, 86 ГПК України, господарський  суд

 

   У Х В А Л И В :

1.   Скаргу арбітражного керуючого Матвійчука Д.В. на дії та неналежне виконання ліквідатором - арбітражним керуючим Черновим В.І. обов'язків задовольнити частково.

2.   Зобов'язати ліквідатора задовольнити грошові вимоги арбітражного керуючого Матвійчука Д.В. відповідно до ухвали господарського суду Донецької області від 10.09.2007р. по справі №42/342Б (за період з 10.09.2007р. по 07.05.2008р.) в порядку та на умовах передбачених  ст. 31  Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

3.   У задоволенні скарги арбітражного керуючого Матвійчука Д.В.  в частині визнання поточним кредитором по справі №42/342Б з витрат, пов'язаних з провадженням у справі про банкрутство (оплата послуг БТІ, публікації, канцелярські витрати, транспортні витрати), в першу чергу відмовити.

4.   У задоволенні скарги арбітражного керуючого Матвійчука Д.В.  в частині направлення окремої ухвали до державного органу з питань банкрутства про неналежне виконання обов'язків арбітражного керуючого Чернова В.І. відмовити.

  Суддя   Попов О.В.

 

 


Судовий реєстр по справі 42/342б

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
5521170 Ухвала 19.05.2009 Попов О.В. Господарський суд Донецької області Господарське
4740383 Ухвала 09.04.2009 Попов О.В. Господарський суд Донецької області Господарське
4709724 Ухвала 20.03.2009 Попов О.В. Господарський суд Донецької області Господарське
2755683 Ухвала 17.12.2008 Попов О.В. Господарський суд Донецької області Господарське
2755682 Ухвала 15.12.2008 Попов О.В. Господарський суд Донецької області Господарське
5457608 Ухвала 17.11.2008 Попов О.В. Господарський суд Донецької області Господарське
2511364 Ухвала 07.10.2008 Попов О.В. Господарський суд Донецької області Господарське
2473684 Ухвала 08.09.2008 Попов О.В. Господарський суд Донецької області Господарське
2416597 Ухвала 01.09.2008 Попов О.В. Господарський суд Донецької області Господарське
2142093 Ухвала 21.07.2008 Попов О.В. Господарський суд Донецької області Господарське
1850744 Ухвала 07.05.2008 Попов О.В. Господарський суд Донецької області Господарське
1850745 Ухвала 24.03.2008 Попов О.В. Господарський суд Донецької області Господарське
1850746 Ухвала 25.09.2007 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
1850747 Ухвала 20.09.2007 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
1850743 Ухвала 10.09.2007 Чорненька І.К. Господарський суд Донецької області Господарське